Nawigacja

ZDALNE NAUCZANIE

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW

 

KONSULTACJE W SZKOLE OD 1 CZERWCA

 

Informuję, że od dnia 1 czerwca uczniom klas IV - VII i klas I - III, umożliwiamy udział w konsultacjach z

nauczycielami przedmiotów/edukacji na terenie szkoły.

 

Harmonogram spotkań uczniowie i rodzice otrzymają za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

 

Uruchamiamy również dodatkowe konsultacje na terenie szkoły z pedagogami, psychologiem i doradcą

zawodowym.

Możliwe będzie także skorzystanie z bibliotek szkolnych:

 

         PEDAGODZY:

                   p.Rafalska Renata – wtorek, czwartek 10.00 – 12.00

                p. Karpińska Mariola – poniedziałek, środa, piątek 9.00 – 12.00

 

PSYCHOLOG:

             

                       p.Milkowski Marcin – wtorek, środa, czwartek 8.00 – 11.00

 

          DORADCA ZAWODOWY:

                                    p. Gołębiewski Marcin - poniedziałek 10.00 - 12.00

 

BIBLIOTEKI:

 

                               p. Godek Wiesława – poniedziałek, środa, piątek 9.00 – 11.00

               

 

                         p. Wawrowska Dorota – wtorek, środa   8.00 – 11.00

                                                                                               czwartek  10.00 - 13.00

 

Proszę o przestrzeganie podzczas pobytu na terenie szkoły, przyjętych procedur bezpieczeństwa.

                                                                                                      Dyrektor Szkoły

 

 Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

 

 Zawieszenie zajęć w szkole w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID -19 wymusiło zmianę techniki realizacji procesu dydaktycznego również w naszej szkole: z zajęć prowadzonych stacjonarnie w pomieszczeniach szkolnych na zajęcia prowadzone techniką „nauki na odległość”, tzw. zdalne nauczanie.

 

Zmiana techniki uczenia się i nauczania nie zwalnia ucznia z obowiązku szkolnego, określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

 

Organizacja polega na tym, że nasi uczniowie będą uczestnikami procesu dydaktycznego   głównie poprzez  dziennik elektroniczny Librus, za pomocą którego otrzymują wszelkie materiały dydaktyczne, informacje oraz z wykorzystaniem różnorodnych rozwiązań technologicznych, które zapewniają uczniom dostęp do materiałów oraz możliwość wykonania i przedstawienia nauczycielowi aktywności a także umożliwiają prowadzenie lekcji on-line. 

 

Logowanie w poszczególnych dniach i wskazanych godzinach lekcji on-line jest potwierdzeniem obecności ucznia na zajęciach. 

Wszelkie prace wykonywane przez ucznia odsyłane są taką samą drogą elektroniczną i podlegają ocenianiu.

 

Dyrektor szkoły informuje, że w celu realizacji obowiązków wynikających z § 1 pkt 5 Rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19  z dnia 20 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 493), na indywidualne konto ucznia w dzienniku elektronicznym udostępnione będą:

 

  1. zasady oceniania;
  2. wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów lub edukacji wczesnoszkolnej;
  3. plan zajęć z dołączanymi tygodniowymi zakresami treści nauczania w poszczególnych oddziałach.

 

Informuję, że pedagodzy i psycholog szkolny pozostaje do dyspozycji uczniów i Państwa.

 

Kontakt:

p. Renata Rafalska (przedszkole i klasy młodsze)

w godzinach 10:00 – 12.00  i 15:30 – 16:30 w każdy dzień tygodnia

Librus; e-mail: rene.77@wp.pl; messenger: Renata Rafalska

 

p. Mariola Karpińska (klasy IV-VIII)

w godzinach 9:00 – 12.00  i 15:30 – 16:30 w każdy dzień tygodnia

Librus; e-mail: mk4@autograf.pl; messenger: Mariola Karpińska

 

p. Marcin Milkowski

w godzinach 9:00 – 12.00  i 15:30 – 16:30 w każdy dzień tygodnia

Librus; e-mail: milmar12@wp.pl; messenger: Marcin Milkowski

 

     W szkole zorganizowano zdalną pomoc nauczycieli informatyki. W przypadku trudności z obsługą komputera lub potrzebą nabycia umiejętności obsługi programów lub aplikacji wykorzystywanych w procesie zdalnego nauczania zachęcamy rodziców i uczniów do indywidualnych konsultacji w godzinach 8:00 – 10:00 i 15:30 – 16:30

 

Kontakt z nauczycielami informatyki poprzez dziennik Librus lub:

p. Tomasz Rak

e-mail:  tomekrak@op.pl

 

p. Dorota Wawrowaska

e-mail:  dorota.wawrowska@onet.pl

 

Pracownicy administracji i obsługi pełnią w szkole tylko niezbędne dyżury. Prosimy o ewentualny telefoniczny kontakt z pracownikiem sekretariatu w godz. 9:00-13:00 (tel. 691 889 593)

Wszystkie szkolne obiekty są zamknięte dla osób postronnych (w tym - szkolne boiska, orlik i siłownia,  sala gimnastyczna,).

W każdej sprawie można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: spmilomlyn@gmail.com.

Kontakt z dyrektorem szkoły: grazynapotkajspmil@wp.pl  

Kontakt z nauczycielami uczącymi w klasie został przekazany poprzez e-dziennik.

     Zwracam się do Państwa o dopilnowanie przestrzegania wszelkich zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych oraz wskazań Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 To na Państwu spoczywa odpowiedzialność za skuteczność realizacji zaleceń sanitarno-epidemiologicznych, a tym samym za bezpieczeństwo swoje i swoich dzieci, a Naszych Uczniów. Szczególnie proszę Państwa o dopilnowanie, by Wasze dzieci w czasie epidemii pozostały w domu i nie kontaktowały się z innymi osobami. Proszę również o wsparcie swoich dzieci zgodnie z wcześniejszymi wskazaniami.                                 

  Służymy Państwu również pomocą i jesteśmy do Państwa dyspozycji

 

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

 

                                                        Z poważaniem

                                                                                                                                  Grażyna Potkaj               

                                                                                                                                  Dyrektor szkoły

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Miłomłynie im. Żołnierzy I DP im. Tadeusza Kościuszki
    14 - 140 Miłomłyn, ul. Pasłęcka 15
  • (89) 641-31-23 lub 641-31-33

    fax: (89) 641-31-23

Galeria zdjęć