Nawigacja

Przedsięwzięcia

Szkolne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu drogowego

 

SZKOLNE CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

 

Uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki w Miłomłynie otrzymali prezent za kilkanaście tysięcy złotych. W naszej szkole zaczęło, bowiem działać Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, do którego pomoce dydaktyczne ufundował Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu.

 

   

 

Od tej pory uczniowie mają do dyspozycji skuter, dwa rowery, znaki drogowe, sygnalizator świetlny i mnóstwo innych pomocy dydaktycznych. Dzięki sponsorowi lekcje wychowania komunikacyjnego zamieniły się w barwne i ciekawe wycieczki przez przepisy ruchu drogowego. 

 

STOŻEK DALE’A

 

Z  piramidy zapamiętywania wynika, że pamiętamy:

10% tego co czytamy, słyszymy

30% tego co widzimy

50% tego co widzimy i słyszymy

70% tego co mówimy i piszemy

90% tego co wykonujemy

 

Z tego wypływa wniosek, iż uczniowie w dużym stopniu zapamiętują te wiadomości, w których przyswajaniu mogą bezpośrednio uczestniczyć.  Przyświeca temu chińskie przysłowie:
„POWIEDZ, A ZAPOMNĘ, POKAŻ, A ZAPAMIĘTAM, POZWÓL WZIĄĆ UDZIAŁ, A ZROZUMIEM”.

 

 W ramach SCBRD prowadzone są z uczniami zajęcia w zakresie wychowania komunikacyjnego. Uczestnicy szkoleń uświadamiani są o istocie zagrożeń wynikających z uczestnictwa w ruchu drogowym jak również zdobywają umiejętności niezbędne dla uczestnika ruchu drogowego, jakim jest pieszy i rowerzysta.

 Na zajęciach dzieci korzystają z plansz pomocniczych, programów multimedialnych, samodzielnie ustawiają skrzyżowania, przeszkody, znaki, by móc potem, wspólnie z nauczycielem, omówić poszczególne przypadki.

Sprzęt podarowany przez WORD w Elblągu jest również wykorzystywany przez aktorów ze szkolnego kółka teatralnego i filmowego. Dzieci mają wielką wyobraźnię i chętnie adaptują nowe nabytki w swych filmach i przedstawieniach. Podczas otwarcia Centrum, 5 czerwca 2009r., uczniowie zaprezentowali film instruktażowy pt. „Nie trać głowy w ruchu drogowym”. Młodsi koledzy z uwagą przyglądali się omawianym na filmie znakom, skomplikowanym torom rowerowym oraz świetnej zabawie, którą tworzenie filmu niewątpliwie było.

Z wykorzystaniem SCBRD uczniowie klas IV przygotowywali się do egzaminu na kartę rowerową, który odbył się w szkole w dniu 15 czerwca 2009r. i po raz pierwszy część praktyczna mogła odbyć się na profesjonalnym torze przeszkód, w jaki wyposażone jest Centrum.

 

"Szkolne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Miasta i Gminy Miłomłyn" zostało utworzone jako dziesiąte przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu. Powstało dzięki porozumieniu zawartemu pomiędzy WORD w Elblągu, a Miastem i Gminą Miłomłyn oraz Publiczną Szkołą Podstawową w Miłomłynie. Siedzibą SCBRD jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki w Miłomłynie przy ul. Pasłęckiej 15.
 

Celem oraz zakresem działania SCBRD jest:
- prowadzenie szkoleń z dziećmi i młodzieżą szkolną w zakresie wychowania komunikacyjnego oraz upowszechnianie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;
- uświadamianie młodzieży szkolnej istoty zagrożeń wynikających z uczestnictwa w ruchu drogowym;
- przygotowanie uczniów szkół do egzaminu na kartę rowerową i motorowerową;
- prowadzenie egzaminów na kartę rowerową i motorowerową.
W celu zabezpieczenia właściwej pracy wychowawczej WORD w Elblągu wyposażył SCBRD w niezbędny sprzęt oraz pomoce naukowe.Aktualności

Kontakt

  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Miłomłynie im. Żołnierzy I DP im. Tadeusza Kościuszki
    14 - 140 Miłomłyn, ul. Pasłęcka 15
  • (89) 641-31-23 lub 641-31-33

    fax: (89) 641-31-23

Galeria zdjęć