Nawigacja

PROJEKTY SZKOLNE

NIE JESTEŚ ROBINSONEM 2

 

 

Projekt” Nie jesteś Robinsonem 2” realizowany we współpracy z Departamentem Wychowania Ministra Edukacji i Nauki

 

Warszawie pn. „Wspomaganie szkół i placówek przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne w wychowaniu i

 

profilaktyce”, skierowany do uczniów, rodziców i nauczycieli.

 

Projekt szkolny realizowany w klasie IV b pod hasłem „Aktywnie spędzaj  czas wolny”,

 

w terminie od 27 X do 31 V 2007r.

 

 

 

Cel główny projektu

 

Zmniejszenie przemocy wśród dzieci i młodzieży

 

Cele szczegółowe

 

Uczeń:

 

  wie, jak radzić sobie w trudnej sytuacji i do kogo zwrócić się o pomoc,

  zna i przestrzega reguły obowiązujące w szkole,

      •  zna i akceptuje siebie,

      •  rozpoznaje i nazywa uczucia,

       •  potrafi pokojowo rozwiązywać konflikty,

      •   jest asertywny i tolerancyjny.

 

 

Nauczyciel:

 


 

         potrafi pomóc uczniom w rozwiązaniu problemu,

       •   dobrze zna potrzeby i możliwości uczniów,

•   rozwija zainteresowania, zgodnie z możliwościami i potrzebami wychowanków,

       •  współpracuje z rodzicami.

 

 

Rodzic:

 

     •  wie, jak wspierać swoje dziecko w trudnych sytuacjach,

     •  wie, gdzie szukać pomocy w przypadku pojawiających się problemów,

     •  współpracuje ze szkołą

 

 

Efekty:

 

Uczeń:

 

    •   zna podstawowe umiejętności życiowe,

    •  umie bronić się przed naciskiem otoczenia,

    •  umie współdziałać w grupie,

    •  akceptuje siebie,

    •   zna społecznie akceptowane sposoby rozwiązywania problemów.

 

 

Nauczyciel:

 

    •  umie dostrzec uzdolnienia, zainteresowania oraz problemy uczniów,

    •   zna skuteczne sposoby pomocy,

    •  umie pomóc dziecku i rodzinie

 

Rodzic:

 

   •  umie zauważyć problemy i potrzeby swojego dziecka,

   •   rozumie potrzebę współpracy ze szkołą,

   •   wie, gdzie szukać pomocy w przypadku pojawienia się problemu

Efekty

EfektyEfektyEfekty

W sumie odbyło się 9 zajęć z uczniami na temat:

 

    •    Nie jesteś Robinsonem – więc musisz dostosować siędo norm i zasad obowiązujących w naszej szkole (część 1 i 2).

   

    •     Nie jestem Robinsonem – więc znam swoje mocnei słabe strony i potrafię je wykorzystać.

 

         Nie jestem Robinsonem – więc uczę się zachowań asertywnych (część 1i 2).

 

              Nie jestem Robinsonem – więc potrafię być zdrowym.

 

               Gry i zabawy na wesoło (część 1 i 2).

 

         • Czas wolny dziecka – zajęcia prowadzone przez socjoterapeutę Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ostródzie.

 

 

Odbyły się również spotkania z rodzicami:

 

       •  Nie żyjemy na bezludnej wyspie, nauczmy się szukać pomocy.

 

  •     Jasno brzmiące reguły i zasady stosowane w domu są warunkiem przystosowania społecznego.

       

       •  Czas wolny mojego dziecka – oblicza przemocy (spotkanie z socjoterapeutą).

 

 

W ramach projektu odbyło się szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej „Praca z uczniem zdolnym”

 

Uruchomiony został  dyżur psychologa w naszej szkole.

 

W dniu 17 kwietnia 2006 roku uczniowie klasy IV b uczestniczyli   w wycieczce do Olsztyna, która miała  na celu pokazanie

 

różnych form spędzania czasu wolnego, a także zintegrowanie zespołu klasowego. W Olsztynie uczniowie uczestniczyli w

 

lekcji muzealnej „Rozpoznawanie ptaków”, zwiedzili wystawę zwierząt, obejrzeli film „Sposób na rekina, czyli morska draka”.

 

Szaleństwa w Małpim Gaju okazały się znakomitą formą zabawy i wyładowania agresji. W czasie drogi powrotnej uczniowie

 

zwiedzili Sanktuarium Maryjne w Gietrzwałdzie.

 

Wspólnie z uczniami został opracowany album „Gry  i zabawy na wesoło”.

 

Na placu szkolnym zostały wymalowane "klasy", aby uczniowie na przerwach mogli miło i przyjemnie spędzić czas.

 

 

Po zrealizowanych zadaniach wynikających z projektu, przeanalizowaniu wniosków  z ewaluacji i

 

przeprowadzonych rozmów   z rodzicami, nauczycielami    i uczniami, zespół realizujący projekt

 

stwierdził, że zmniejszył się poziom przemocy i agresji w klasie     i większa jest integracja zespołu

 

klasowego.

 

 

PREZENTACJA_PROGRAMU_NIE_JESTES_ROBINSONEM.pps

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Miłomłynie im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki
    14 - 140 Miłomłyn, ul. Pasłęcka 15
  • (89) 641-31-23 lub 641-31-33

    fax: (89) 641-31-23

Galeria zdjęć