Nawigacja

PROJEKTY SZKOLNE

MAMO TATO POCZYTAJ MI W SZKOLE

 

Program profilaktyczny „Mamo, tato, poczytaj mi w szkole”

 

Wprowadzenie

 

Szanowni Rodzice!

 

Współczesne dzieci spędzają wiele czasu przed komputerem i TV, są zafascynowane możliwościami nowoczesnych mediów. Rodzice akceptują ten fakt i

uznają kontakt dziecka z mediami za potrzebny w rozwoju ich pociech, a nie za jakiekolwiek zagrożenie.

Dzieci coraz rzadziej sięgają po książkę, która powinna być podstawową wartością w życiu człowieka.

 

Program „Mamo, tato, poczytaj mi w szkole” ma zadziałać profilaktycznie, czyli zapobiec zjawisku uzależnienia się od mediów, uchronić dzieci przed

niekorzystnymi skutkami korzystania z nowinek techniki i wprowadzić w bogaty świat fantazji i wiedzy, jaką daje obcowanie z literaturą.

 

Jest to możliwe jedynie wtedy, gdy rodzice, nauczyciele i dzieci zechcą włączyć się we wspólne działania czytelnicze zarówno w domu, jak i w szkole.

Program obejmuje wspólne spotkania dzieci i rodziców w szkole, podczas których rodzice czytają uczniom wybrane przez siebie książki. Może być

prowadzony już w przedszkolu i kontynuowany przez kolejne lata pobytu dzieci w szkole. Wystarczy jedynie dostosować literaturę do wieku uczniów.

 

Główne cele programu

 • Zaspokajanie potrzeb dziecka.
 • Rozwijanie możliwości twórczego spędzania czasu z rodzicami i rówieśnikami w szkole.
 • Zachęcanie do odnowienia lub kultywowania tradycji wspólnego czytania w domu.
 • Kształtowanie umiejętności korzystania z literatury pięknej.
 • Budzenie chęci sięgania po lektury i korzystania z biblioteki.
 • Rozwijanie poczucia więzi emocjonalnych z rodzicami.
 • Motywowanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w edukacji dziecka i współpracy ze szkołą i klasą.

 

Termin realizacji: cały rok szkolny (październik – maj).

Metoda realizacji: program realizowany w jednej klasie.

Odpowiedzialni za realizację: wychowawca klasy i rodzice.

 

Przebieg i realizacja programu

 

 • Spotkanie z rodzicami w celu poznania założeń programu i przyjęcia go do realizacji – wrzesień.
 • Ustalenie harmonogramu spotkań, proponuję zamieścić go w tabeli:

 

 

l.p.

Tytuł książki/tekstu

Lektor

Termin

Ewaluacja

1.

Rodzic podaje proponowany tekst pod dyskusję z nauczycielem, ustala ilość tekstu czytanego, itp.

Imię i nazwisko rodzica

Ustalony wcześniej z nauczycielem

Rodzic po przeczytaniu tekstu sprawdza, co zapamiętały dzieci. Może to być konkurs plastyczny, pytania do tekstu, drama, dyskusja, itp.

 

 • Zajęcia polegają na głośnym czytaniu tekstów literackich przez chętnych rodziców i dokonaniu z dziećmi ewaluacji ustalonej wcześniej z nauczycielem. Bardzo dobrze, jeśli rodzice czytają fragmenty książek i zachęcają dzieci do wypożyczenia ich z biblioteki.
 • Czas trwania zajęć: 45 minut.
 • Przewidywana ilość zajęć: minimalnie 8 (spotkanie raz w miesiącu).
 • Na spotkaniu w czerwcu następuje podsumowanie zajęć. Rodzice i dzieci wypełniają ankietę ewaluacyjną, można urządzić Święto Książki, na którym rodzice czytający otrzymają pamiątkowe dyplomy, laurki wykonane przez dzieci, itp.

 

Przewidywane efekty

Uczniowie:

 • Potrafią nazwać własne potrzeby i uczucia.
 • Korzystają z literatury pięknej do wzbogacania własnych doświadczeń, doznań i wiedzy o otaczającym świecie.
 • Doskonalą czytanie ze zrozumieniem poprze korzystanie z oferty czytelniczej biblioteki szkolnej.
 • Mają poczucie więzi z rodzicami (jest to ważne u dzieci nieśmiałych, mających trudności z chodzeniem do szkoły).
 • Rozumieją, że ksiązka jest dobra na nudę a nauka i zabawa są wspólne dla domu rodzinnego i szkoły.

 

Rodzice:

 • Aktywnie uczestniczą w życiu klasy i szkoły.
 • Mają pozytywny obraz działań wychowawczych prowadzonych w klasie, szkole.
 • Poznają rówieśników swojego dziecka w sytuacjach szkolnych, pomagają dziecku w budowaniu poczucia wartości i dumy z rodziców.

 

                                                                                                                                  Autor Beata Andrianik

Wiadomości

Kontakt

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Miłomłynie im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki
  14 - 140 Miłomłyn, ul. Pasłęcka 15
 • (89) 641-31-23 lub 641-31-33

  fax: (89) 641-31-23

Galeria zdjęć