Nawigacja

PROJEKTY SZKOLNE

GRUNWALDZKI SZLAK

 

 

PROJEKT

„GRUNWALDZKI SZLAK”

 

 

 

Termin realizacji: IX- XII 2007 r.

Koordynator główny projektu: phm. Krzysztof Olszko

Koordynator szkolnego projektu:  Jowita Jankowska

Realizujący:   uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Miłomłynie

Odpowiedzialni za realizacje: J. Jankowska, W. Szajkowska, J. Piotrowska, M. Joniec,

 J. Kopiczyńska- Stano

 

 

Program realizowany jest w 10 szkołach z terenu następujących samorządów powiatu ostródzkiego: Ostróda, Grunwald, Miłomłyn,

Dąbrówno oraz miast Ostróda i Morąg

 

Cel główny:

 

Rozwijanie i promocja postaw patriotycznych oraz aktywnych postaw obywatelskich wśród 300- osobowej grupy dzieci i

młodzieży, poprzez przybliżenie elementów związanych z historią i tradycja Polski oraz regionu.

 

Cele pośrednie:

 

    Promocja „Grunwaldu” jako jednego z najważniejszych symboli polskiego patriotyzmu

     Poznanie oraz zwrócenie uwagi na przywiązanie do najbliższego środowiska, wzrost zainteresowania historią, tradycja, obyczajami regionu, w którym mieszkamy, a w szerszym kontekście kraju wśród uczestników

     Rozwijanie wartości rodzinnych związanych z wartościami kulturowymi wspólnoty- naszej „małej ojczyzny”

     Popularyzacja historii Polski, ze szczególnym uwzględnieniem epoki średniowiecza wśród dzieci

       Rozwijanie umiejętności zainteresowań dzieci i młodzieży, zaradności, nauka pracy w grupie podczas zajęć pozalekcyjnych

 

Przewidziane efekty:      

 

Uczeń:

 

       Pozna historię i tradycje swojego regionu

     Pozna epokę średniowiecza oraz panujące w niej ideały

     Będzie okazywał postawy patriotyczne

     Będzie aktywnie i świadomie uczestniczyć w życiu społeczności szkolnej i lokalnej.

     Będzie rozwijał swoje zainteresowania

     Nauczy się doceniać efekty swojej pracy.

 

W ramach programu w szkole odbędzie się:

 

  Dzień średniowieczny

      Szkolna gra planszowa poświęcona najważniejszym wydarzeniom z historii Polski, ze szczególnym uwzględnieniem epoki  średniowiecznej

      Konkurs wiedzy o średniowieczu i średniowiecznych ideałach

     Szkolny Turniej Rycerski propagujący ideały rycerskie

      Zwiady terenowe po najbliższej okolicy w celu poszukiwania śladów epoki średniowiecza i historii najbliższej okolicy

      Szkolna debata na temat patriotyzmu- jaki był, jaki jest współcześnie i jaki będzie za kilkanaście lat.

 

 

Konkursy:

 

  Konkurs plastyczny pod tytułem „Być jak Zawisza Czarny”

      Konkurs na najciekawsza prezentację multimedialną na temat wybranych wydarzeń z historii Polski oraz związaną z tymi wydarzeniami ideą patriotyzmu

     Konkurs na najciekawszą stronę internetową dotyczącą tradycji, obyczajów, kultury, historii regionu w którym mieszkamy

     Konkurs na najciekawsze i najoryginalniejsze sprawozdanie ze zwiadu po najbliższej naszej okolicy- tylko dla szkolnych drużyn rycerskich

 

 

    Zadania do zrealizowania

 

 

Zadania

Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne

Kształcona umiejętność

Przeprowadzenie zbiórek na temat

 

epoki średniowiecznej.

IX 2007r

J. Jankowska

·     Zainteresowanie tradycja i historią

 

·    Wzbudzenie aktywności poznawczej

 

·    Propagowanie idei patriotyzmu

Przeprowadzenie zwiadu w celu

 

poszukiwania śladów epoki

 

średniowiecznej.

5 X 2006r

J. Jankowska

·   Zainteresowanie tradycja i historią

 

·     Motywowanie do poznania zabytków kultury narodowej

 

·     Kształcenie szacunku dla dorobku kultury narodowej

Napisanie sprawozdania z

 

przeprowadzonego zwiadu (konkurs).

Do 20 X 2007r

J. Jankowska

·   Wdrażanie do kreatywnej pracy

 

·    Rozwijanie ukrytych talentów

       

Przygotowanie do turnieju

 

rycerskiego (wykonanie zbroi

 

rycerskiej).

12 X 2007r

J. Jankowska

·    Estetyczne wykonanie zbroi rycerskiej

 

·    Wdrażanie do kreatywnej pracy

 

·   Rozwijanie ukrytych talentów

Konkurs plastyczny pod tytułem

 

„Być jak Zawisza Czarny”.

 

Do 20 XI 2007r

J. Kopiczyńska- Stano,

J. Jankowska

·   Motywowanie do pracy

 

·  Estetyczne wykonanie prac

 

·  Rozwijanie ukrytych talentów

Zorganizowanie dnia

 

średniowiecznego w szkole:

 

 

·    Prowadzenie lekcji nawiązujących

     do średniowiecza

 

·     Przeprowadzenie szkolnej gry

      planszowej poświęcona

     najważniejszym wydarzeniom z

     historii Polski, ze szczególnym

     uwzględnieniem epoki

     średniowiecznej.

 

·      Szkolny Turniej Rycerski 

       propagujący ideały rycerskie

 

·    Maraton o tytuł „Niepokonanego 

     rycerza”

 

·    Ognisko z kiełbaskami

 

25 X 2007r

J. Jankowska,

 J. Piotrowska,

B. Karpowicz,

M. Gołębiewski,

L. Malinowski

·   Wzbudzenie aktywności poznawczej

 

·   Zainteresowanie tradycja i historią

 

·    Wdrażanie do rozpoznawania trwałych i uniwersalnych wzorców do postępowania

 

·    Dbanie o kulturę języka

 

·    Aktywne i świadome uczestniczenie w życiu społeczności szkolnej

 

·    Integracja społeczności szkolnej

Konkursu wiedzy o średniowieczu i

 

średniowiecznych ideałach.

Do 20 XI 2007r

 J. Piotrowska

·     Aktywne i świadome uczestniczenie w życiu społeczności szkolnej

 

·     Zainteresowanie tradycja i historią

 

Szkolna debata na temat

 

patriotyzmu.

Do 30 X 2007r

W. Szajkowska,

 J. Piotrowska,

 

·    Pobudzenie do refleksji

 

·    Pobudzanie aktywności twórczej

 

·    Dbanie o kulturę języka

 

Turniej na zamku w Malborku.

26 X 2007r

J. Jankowska

·    Propagowanie idei patriotyzmu

 

·    Integracja społeczności lokalnej

Konkurs na najciekawsza prezentację

 

multimedialną na temat wybranych

 

wydarzeń z historii Polski oraz

 

związaną z tymi wydarzeniami ideą

 

patriotyzmu.

 

Do 20 XI 2007r

M. Joniec,

J. Jankowska

·    Pobudzanie aktywności twórczej

 

·    Posługiwanie się technologią informatyczną

 

·    Pobudzanie aktywności twórczej

 

Konkurs na najciekawszą stronę

 

internetową dotyczącą tradycji,

 

obyczajów, kultury, historii regionu

 

w którym mieszkamy.

 

Do 20 XI 2007r

M. Joniec

·     Posługiwanie się technologią informatyczną

 

·     Pobudzanie aktywności twórczej

Prowadzenie kroniki z realizacji

 

projektu.

Do 7 XII 2007r

J. Jankowska

·     Pobudzanie aktywności twórczej

 

·    Estetyczne wykonanie kroniki

 

·    Wdrażanie do kreatywnej pracy

 

·     Rozwijanie ukrytych talentów

 

 

                                                                                                          

 

                                                                                                                    mgr Jowita Jankowska

 

Dzień Średniowieczny - galeria

 

Zwiad - galeria

 

Kronika_Drużyny_Rycerskiej.doc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Miłomłynie im. Żołnierzy I DP im. Tadeusza Kościuszki
    14 - 140 Miłomłyn, ul. Pasłęcka 15
  • (89) 641-31-23 lub 641-31-33

    fax: (89) 641-31-23

Galeria zdjęć