Nawigacja

REKRUTACJA

Komunikat Dyrektora o liczbie wolnych miejsc

Komunikat Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Miłomłynie
z dnia 14 lutego 2017 r.
o liczbie wolnych miejsc w oddziałach przedszkolnych w szkole i w punkcie przedszkolnym  na rok szkolny  2017/2018 


 

podstawa prawna:
Art. 20 w ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943)


       Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Miłomłynie informuje, że nabór do przedszkola na rok szkolnym 2017/18

będzie prowadzony na wolne miejsca w oddziałach przedszkolnych w szkole i w punkcie przedszkolnym, w terminie 15 lutego

 – 08 marca 2017 r.

    Liczba wolnych miejsc wynosi:

Oddziały przedszkolne w szkole (dzieci 6 letnie odbywające obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne; dzieci 5 letnie

w przypadku wolnych miejsc ) i Punkt przedszkolny  (dzieci 5 letnie;  dzieci 4 letnie w przypadku wolnych miejsc) – 15 miejsc

 

Zgodnie z art. 20 w ust.2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1943) na 7 dni poprzedzających rozpoczęcie

postępowania rekrutacyjnego deklarację o kontynuowanie wychowania przedszkolnego złożyło 25 rodziców dzieci

uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkole oraz 20 rodziców dzieci uczęszczających do punktu przedszkolnego

w roku szkolnym 2016/17.

 

 

 


Miłomłyn, dnia 14.02.2017r.                                                                     mgr Grażyna Potkaj
........................................                                                            ...........................................
    (miejscowość, data)                                                                                                            (pieczęć i podpis dyrektora)


 

Wiadomości

Kontakt

  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Miłomłynie im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki
    14 - 140 Miłomłyn, ul. Pasłęcka 15
  • (89) 641-31-23 lub 641-31-33

    fax: (89) 641-31-23

Galeria zdjęć