• TERMINARZ SZKOLNY
     NA ROK SZKOLNY 2023/2024

      

     TERMIN

     WYDARZENIE

     4 IX 2023

     Inauguracja roku szkolnego

     12 IX 2023

     13 IX 2023

     Spotkanie z rodzicami uczniów klas I-III

     Spotkanie z rodzicami uczniów klas IV-VIII

     Przedstawienie przez wychowawców:

     • podstawowych dokumentów szkolnych
     • wymagań edukacyjnych
     • omówienie terminarza szkolnego
     • przeprowadzenie wyborów klasowych rad rodziców i delegatów do Rady Rodziców

     15 IX 2023

     Sprzątanie Świata

     12 X   2023

     Święto szkoły - Dzień Patrona

     Pasowanie pierwszoklasistów na ucznia

     10 XI 2023

     Apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości

     5 XII 2022

     Spotkanie z rodzicami uczniów klas I-III

     6 XII 2022

     Spotkanie z rodzicami uczniów klas IV-VIII

     Pisemna informacja o przewidywanych niedostatecznych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych                    
      (do 15 XII 2023)

     19 XII 2023

     Rekolekcje adwentowe

     21 XII 2023

     JASEŁKA SZKOLNE; wigilie klasowe

     25 XII 2023 – 1 I 2024

     Zimowa Przerwa Świąteczna

     8 I 2024

     Informacja o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych

     15 I 2024

     Śródroczne klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

     16 I 2024

     Śródroczne spotkanie z rodzicami uczniów klas I-III

     17 I 2024

     Śródroczne spotkanie z rodzicami uczniów klas IV-VIII

     18 I 2024

     Bal Karnawałowy

     22 I – 2 II 2024

     FERIE ZIMOWE

      

     TERMIN

     WYDARZENIE

      

     1 III 2024

     Apel z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

      

     5 III 2024

     Spotkanie z rodzicami uczniów klas I-III

      

     6 III 2024

     Spotkanie z rodzicami uczniów klas IV-VIII

      

     21 III 2024

     Pierwszy Dzień Wiosny

      

     18-20 III 2024

     Rekolekcje wielkopostne

      

     28 III - 2 IV 2024

     Wiosenna przerwa świąteczna

      

     30 IV 2024

     Apel z okazji świąt majowych

      

     7 V 2024

     Spotkanie z rodzicami uczniów klas I-III

      

     8 V 2024

      

     Spotkanie z rodzicami uczniów klas IV - VIII

     Pisemna informacja o przewidywanych niedostatecznych rocznych ocenach klasyfikacyjnych  ( do 12 V 2024)

      

     14 – 16 V 2024

     Egzamin uczniów klas ósmych

      

     29 V 2024

     Obchody Dnia Dziecka i Dni Rodziny

      

     czerwiec 2024

     Dzień integracji klas trzecich

      

     5 VI 2024

     Informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych

      

     12 VI 2024

     Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

      

     20 VI  2024

     Dzień organizacyjny. Uroczyste zakończenie roku szkolnego uczniów klas ósmych

      

     21 VI 2024

     Uroczyste zakończenie roku szkolnego