•  

     TERMINARZ SZKOLNY NA ROK 2022/2023

      


     I SEMESTR (92 dni roboczych) od 1.09. 2022 do 23.01.2023r.

      

     TERMIN

     WYDARZENIE

     1 IX 2022

     Inauguracja roku szkolnego

     6 IX 2022

     Spotkanie z rodzicami uczniów klas I-III

     Przedstawienie przez wychowawców:

     • podstawowych dokumentów szkolnych
     • wymagań edukacyjnych
     • omówienie terminarza szkolnego
     • przeprowadzenie wyborów klasowych rad rodziców i delegatów do Rady Rodziców

     7 IX 2022

     Spotkanie z rodzicami uczniów klas IV-VIII

     Przedstawienie przez wychowawców:

     • podstawowych dokumentów szkolnych
     • wymagań edukacyjnych
     • omówienie terminarza szkolnego
     • przeprowadzenie wyborów klasowych rad rodziców i delegatów do Rady Rodziców

     16 IX 2022

     Sprzątanie Świata

                4 X 2022

     Spotkanie z rodzicami uczniów klas I-III

                5 X 2022

     Spotkanie z rodzicami uczniów klas IV-VIII

                14 X 2022

     Święto szkoły - Dzień Patrona

     Pasowanie pierwszoklasistów na ucznia

     8 XI 2022

     Spotkanie z rodzicami uczniów klas I-III

     9 XI 2022

     Spotkanie z rodzicami uczniów klas IV-VIII

     10 XI 2022

     Apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości

     13 XII 2022               

     Spotkanie z rodzicami uczniów klas I-III

     14 XII 2022               

     Spotkanie z rodzicami uczniów klas IV-VIII

     Pisemna informacja o przewidywanych niedostatecznych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych                     (do 16 XII 2022)

     22 XII 2022

     JASEŁKA SZKOLNE; wigilie klasowe

     23 XII 2022 – 2 I 2023

     Zimowa Przerwa Świąteczna

     9 I 2023

     Informacja o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych

     16 I 2023

     Śródroczne klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

     17 I 2023

     Śródroczne spotkanie z rodzicami uczniów klas I-III

     18 I 2023

     Śródroczne spotkanie z rodzicami uczniów klas IV-VIII

     19 I 2023

     Bal Karnawałowy

     23 I – 5 II 2023

     FERIE ZIMOWE

     Dodatkowe dni wolne od nauki w I semestrze: 31 X

      

      

      

      

     II SEMESTR (88 dni roboczych) od 6.02.2023 do 23.06.2023r.

      

     TERMIN

     WYDARZENIE

     1 III 2023

     Apel z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

     7 III 2023

     Spotkanie z rodzicami uczniów klas I-III

     8 III 2023

     Spotkanie z rodzicami uczniów klas IV-VIII

     21 III 2023

     Pierwszy Dzień Wiosny

     27-29 III 2023

     Rekolekcje Wielkopostne

     6-11 IV 2023

     Wiosenna przerwa świąteczna

     28 IV 2023

     Apel z okazji świąt majowych

     9 V 2023

     Spotkanie z rodzicami uczniów klas I-III

     10 V 2023

      

     Spotkanie z rodzicami uczniów klas IV - VIII

     Pisemna informacja o przewidywanych niedostatecznych rocznych ocenach klasyfikacyjnych                          ( do 12 V 2023)

     23 – 25 V 2023

     Egzamin uczniów klas ósmych

     1 VI 2023

     Obchody Dnia Dziecka i Dni Rodziny

     czerwiec 2023

     Dzień integracji klas trzecich

     6 VI 2023

     Informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych

     13 VI 2023

     Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

     22 VI  2023

     Dzień organizacyjny

     Uroczyste zakończenie roku szkolnego uczniów klas siódmych i ósmych

     23 VI 2023

     Uroczyste zakończenie roku szkolnego

     Dodatkowe dni wolne od nauki w II semestrze: 2 V, 23-25 V, 9 VI