Nawigacja

O SZKOLE

Z ŻYCIA SZKOŁY 2018/2019

 

WARSZTATY EDUKACYJNE DLA KLAS PIĄTYCH


  Dnia 07.01.2019r. w naszej szkole odbyły się warsztaty edukacyjne dla klas piątych.  Warsztaty nt. „Dawniej VS. Dzisiaj” nieodpłatnie przeprowadził pan Jakub Przeździecki – pracownik Fundacji Obywatelskiego Rozwoju (FOR) z Warszawy. 
   Uczniowie mieli okazję zapoznać się z podstawowymi pojęciami z zakresu ekonomii i gospodarki naszego kraju, np. poznali pojęcie „inflacja”.  W sposób przystępny dla jedenastoletnich uczniów  zostały ukazane czasy po 1945 roku i zmiany , jakie zachodziły w Polsce po 1989 roku. 
Piątoklasiści dowiedzieli się, na czym polegało przejście od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki wolnorynkowej. Dzięki humorystycznym scenkom zaprezentowanym w  komiksie pt. „Za moich czasów” uczniowie mogli zobaczyć różnice , jak było dawniej, a jak jest teraz.  
    Uczniowie wykazali duże zainteresowanie omawianą tematyką, czego wyrazem były liczne pytania zadawane prowadzącemu warsztaty.

 Organizator warsztatów: Alina Król
 WSPÓLNE  KOLĘDOWANIE

   Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 21 grudnia 2018 roku w kościele parafialnym odbyło się „ Wspólne Kolędowanie „całej społeczności szkolnej. Rozpoczęło się powitaniem wszystkich zebranych przez ks. wikariusza  Piotra Olechowskiego. Następnie uczniowie klasy I a wcielili się w role Maryi, Józefa, pasterzy, królów i aniołów. Po przedstawieniu jasełkowym odbyło się śpiewanie kolęd przy akompaniamencie pana organisty połączone z prezentacją muli medialną o polskich tradycjach bożonarodzeniowych .
    Wspólne kolędowanie uświetnił występ uczniów grających na fletach kolędę „ Lulajże Jezuniu” oraz uczennicy klasy VIII b Oliwii Stando, która zagrała na gitarze i zaśpiewała kolędę „ Cicha noc”. Podczas wspólnie spędzonego czasu nie zabrakło czytania Ewangelii o narodzeniu Jezusa, wspólnej modlitwy oraz błogosławieństwa na czas Bożego Narodzenia.
    Na koniec spotkania ks. proboszcz Marian Żbikowski i p. dyrektor Grażyna Potkaj złożyli wszystkim zebranym świąteczne życzenia.
    Przedstawienie jasełkowe, śpiewanie kolęd , wprowadziły obecnych w kościele nauczycieli, uczniów, jak również przybyłych gości w świąteczny nastrój.
Nad całością „ Wspólnego kolędowania” czuwały Małgorzata Górna , Beata Gorgoń przy współpracy ks. Piotra Olechowskiego , Doroty Krauze, Ewy Kilman, Agnieszki Wójcik – Kowalskiej.

                                                                                                                 Beata Gorgoń
                                                                                                              Małgorzata Górna

 

http://galeriaWIGILIJNY WIECZÓR Z RODZICAMI

   Dnia 13 grudnia 2018 roku, w grupie 0” Smerfy” odbył się „Wigilijny wieczór”. Dzieci zaprezentowały wiersze o święcie  Bożego  Narodzenia. Do  montażu słowno - muzycznego,zostali włączeni również rodzice, którzy odczytywali teksty o Bożym Narodzeniu. Wiersze i teksty przeplatane były wspólnym śpiewaniem kolęd. W czasie spotkania odwiedził nas Mikołaj. Dzieci musiały zdać egzamin na znajomość wierszyków. Wszystkie pięknie recytowały teksty Mikołajowi, czyli zdały egzamin. W nagrodę otrzymały upominki od Mikołaja. Rodzice, również otrzymali od Mikołaja małe upominki. W podziękowaniu zaśpiewali wspólnie kolędę. Po pożegnaniu się z Mikołajem, dzieci i rodzice udali się na słodki poczęstunek.

Dorota Krzaczek

http://galeriaWIGILIA HARCERSKA

          Dnia 7 grudnia 2018 roku odbyła się wigilia harcerska 15DH im. Tadeusza Kościuszki w Miłomłynie. Na spotkaniu stawiło się 26 harcerzy. Uroczystość miała miejsce w budynku SP Miłomłyn, była połączona z nocką. Świętowanie rozpoczęliśmy wspólną modlitwą, utrwaliliśmy historię naszej organizacji, przypomnieliśmy najważniejsze wartości, prawo harcerskie. Za piękne słowa o ZHP dziękujemy Pani Alinie Król. Po części oficjalnej zabraliśmy się za składanie życzeń i dzielenie się opłatkiem. Nie zabrakło śpiewania kolęd i pastorałek przy ognisku. Był to także ważny wieczór dla naszych dwóch biszkopcików – Katarzyny Fałdowskiej i Wiktora Rodzika, którzy złożyli przyrzeczenie harcerskie. Następnie zasiedliśmy do wieczerzy wigilijnej. Przygotowano wyśmienite, tradycyjne potrawy. Święty Mikołaj nie zapomniał o harcerzach z Miłomłyna, odwiedził nas z upominkami, a wcielił się w niego druh Krystian Kochański. Elfem była natomiast druhna Beata Jasińska. Wieczór umiliły nam gry i zabawy przygotowane przez druhnę przyboczną Amelię Bobrowicz. W sobotę rano zjedliśmy wspólne śniadanie, uporządkowaliśmy zajętą część budynku i rozeszliśmy się do domów.
Pragniemy bardzo podziękować za odwiedziny Pani dyrektor Grażynie Potkaj oraz przedstawicielom grona pedagogicznego. Liczymy na ponowne spotkanie za rok!
                                                                                                 

         Czuwaj!
druhna Daria Ignaczewska
     TROPICIELKA

http://galeriaWARSZTATY ŚWIĄTECZNE W SKANSENIE W OLSZTYNKU

Dnia 12 grudnia 2018r. uczniowie klas pierwszych wyjechali do Olsztynka na warsztaty świąteczne. Na miejscu przywitała ich „pani choinka” i poprowadziła do starej chaty. Tam uczniowie wysłuchali informacji na temat starych tradycji świąt Bożego Narodzenia, po czym zostali podzieleni na 4 grupy. Pierwsza z nich robiła kolorowy łańcuch, druga – rożki, trzecia jeglijki (wieszana u sufitu sosnowa gałąź z ozdobami) oraz bombony czyli cukierki. Czwarta grupa zaś urzędowała w kuchni – dekorowały pierniki oraz foremkami nadawały im nowe kształty. Wszystkie wykonane ozdoby i pierniki uczniowie zabrali do domu, czym udekorują świąteczny stół. Dziękujemy za ciekawe zajęcia i miłe przyjęcie. 
                                                                              
                                                                                                 A. Wasiak, A. Bobel
 

http://galeriaKoncert muzyczny dla klas młodszych „ CZAS KOLĘDY”

      Czas przedświąteczny to czas śpiewania kolęd. Dnia 11 grudnia 2018 r. odbył się  koncert muzyczny dla klas I – III oraz grup przedszkolnych pt. „Czas kolęd”. Podczas koncertu dzieci poznały pojęcia związane z Bożym Narodzeniem. Kolęda – pieśń związana z narodzeniem Chrystusa. Pastorałka – ludowa pieśń tematycznie związana ze świętem. Kolędowanie – stary zwyczaj związany z adwentem i Bozym Narodzeniem. Wszyscy uczestnicy koncertu, zaśpiewali kolędy między innymi  kolędę „Cicha noc”, która jest międzynarodowa kolędą . Koncert zakończył się odśpiewaniem najstarszej kolędy, która liczy 370 lat- „Przybieżeli  do Betlejem pasterze”. Uczniowie  wcielili się w różne postacie. Odbył się również  konkurs wiedzy. 
Wyniki konkursu:

I miejsce – zajęła Nina Kudła,
II miejsce – Hanna Włodarska i Tymon Dęby.

Dorota Krzaczek

http://galeria


 


Mikołajki w „Kubusiowie”

    Tradycyjnie 6 XII 2018r. do dzieci 3-4 letnich przyszedł Mikołaj z prezentami. Chłopcy dostali samochody, a dziewczynki lalki. Radości i zabawy było mnóstwo.

Beata Karpowicz
 

http://galeriaNasze klasowe mikołajki


Jak co roku dzieci z klasy II A niecierpliwie oczekiwały Mikołaja. Przybył on do naszej klasy w asyście trzech Śnieżynek oraz z workiem prezentów. Aby otrzymać prezenty uczniowie powiedzieli piękny wierszyk o Mikołaju oraz zatańczyły śpiewając piosenkę „Mikołaju, Mikołaju” Występy bardzo się wszystkim spodobały, więc w nagrodę dzieci otrzymały upragnione prezenty.
W związku z mikołajkami pojechaliśmy następnego dnia do kina w Morągu na film pt. „Misja Yeti”. Po udanym seansie dzieci spotkały się z Mikołajem, od którego otrzymały kolejny,  słodki prezent. 
Te mikołajki długo zapadną nam w pamięci.
                                

Wychowawca: Emilia Łełyk            
 

 MIKOŁAJKI 2018

   6 grudnia w naszej szkole zawitał Mikołaj razem ze Śnieżynką, która pomagała w rozdawaniu smacznych cukierków.  Na korytarzach było słychać dzwony. Dzieci nie kryły zachwytu związanego z tym, co się właśnie dzieje. Święty Mikołaj gościł w klasach.  Pełny worek słodyczy był gwarancją, że łakoci starczy dla każdego.  Uczniowie nie spodziewali się takiego miłego upominku z okazji mikołajek.

 

http://galeria„ UMIEM  PŁYWAĆ” – POWSZECHNA  NAUKA  PŁYWANIA

       Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” był adresowany   do uczniów szkół podstawowych z klas I – III w całej Polsce.  Uczestniczyli w nim  uczniowie  klasy III naszej szkoły.  Trwał on  od 27 września do 6 grudnia 2018r. Zakładał systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania.      Główne cele programu:
•    upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
•    nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
•    profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
•    zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych  zajęciach sportowych,
•    efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
•    wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni,
•    edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.
    Zajęcia, w których uczestniczyły dzieci dostarczyły im wiele wrażeń i satysfakcji. Pod czujnym okiem instruktorów, mogły one poznać podstawowe zasady pływania. 

 A.Wasiak E. Żmijewska
 

               

  

Czary – mary, niech się spełnią andrzejkowe czary. 


    29 listopada w klasie IIIa  zapanowała magiczna atmosfera,  ponieważ świętowane były Andrzejki. Andrzejki to wieczór wróżb odprawianych w wigilię św. Andrzeja, czyli noc z 29 na 30 listopada. Według dawnych wierzeń ta noc miała magiczną moc, uchylającą  drzwi do nieznanej przyszłości. Andrzejki w  naszej klasie  to już tradycja. Ten dzień był dniem radosnych zabaw i wróżb, w których dzieci mogły poznać swoją bliższą i dalszą przyszłość. Nie zabrakło  ustawiania butów, przekłuwania serduszek z imionami, losowania karteczek z nazwami zawodów, które w przyszłości będą wykonywać. Bardzo dużo radości sprawiło dzieciom lanie wosku .Wesołą zabawę zakończył słodki poczęstunek. 
                                                                                     

   Wych. Elżbieta Żmijewska
 

http://galeriaANDZRZEJKI SZKOLNE

 Dnia 29 listopada 2018 roku, w naszej szkole odbyła się dyskoteka poświęcona Andrzejkom. Brały w niej udział klasy czwarte, piąte, szóste oraz siódme.

Sala gimnastyczna, w której odbywała się impreza została udekorowana różnego koloru balonami i serpentynami. 

            Na powitanie i rozluźnienie uczestników zatańczyliśmy wszyscy wspólnie taniec „boogie-woogie”. Następnie ustawiliśmy się do piosenki „jedzie pociąg”. Całą grupę prowadziła podczas tej aktywności G. Zastępowska, wraz z pomocą P. Szulc oraz K. Fałdowską. Przyszedł czas na konkurencję „taniec z balonem”. Zostały wybrane spośród uczestników imprezy cztery pary. Wygranymi zostali Amelia Brejna oraz Kacper Ulatowski, w nagrodę za zaangażowanie dostali oni słodkie upominki. Po tej konkurencji uczniowie mieli czas dla siebie. Mogli wywróżyć zawód, jaki będą wykonywać w przyszłości i imię przyszłego małżonka. Nie brakowało przy tym zachwytu. Następną konkurencją, którą prowadziła Amelia Bobrowicz, był taniec na gazecie.

            Wszyscy uczestnicy świetnie się bawili. Na koniec dyskoteki zostali wybrani królowa i król balu oraz najlepszy tancerz wydarzenia. Królowa (Emilia Jakubiak) wraz z królem (Jakubem Szajkowskim) zatańczyli wspólny taniec. Najlepszy tancerz (Wiktor Rodzik) też popisał się swoim niezwykłym talentem rytmiki. 

 

 G. Zastępowska - Samorząd Uczniowski

http://galeriaCYBERBULLYING. BĄDŹ BEZPIECZNY W SIECI!

 

Dnia 23.11.2018r. w Szkole Podstawowej w Miłomłynie odbyły się warsztaty pt. Cyberbullying. Bądź bezpieczny w Sieci! Warsztatami objęci byli wszyscy uczniowie klas czwartych.
Warsztat,  który przekazał potencjalnym świadkom cybeprzemocy wiedzę jak reagować, żeby pomóc ofierze cyberbullyingu. Uczniowie otrzymali wskazówki  gdzie szukać pomocy, jak zabezpieczyć dowody i do kogo zwrócić się z prośbą o pomoc. Ponadto badania pokazują że sprawcami agresji w sieci są głównie osoby impulsywne, agresywne, pozbawione wrażliwości i empatii. Psycholog omówił przyczyny, które powodują agresję i wskazał skuteczne metody radzenia sobie z nimi, tak żeby trening odpowiednich umiejętności pozwolił na włączenie moralnych hamulców w odpowiednim
momencie.
 
Cele warsztatów:

- Przekazanie  wiedzy na temat hejtingu i przemocy w sieci.
- Przekazanie wiedzy na temat przyczyn i skutków cyberbullyingu.
- Jak wspierać osoby pokrzywdzone?
- Zasady bezpiecznego korzystania z internetu.
- Wzrost świadomości świadków na temat ich roli w cyberbullyingu.
- Wzbudzenie empatii wśród ewentualnych sprawców
- Jak radzić sobie ze swoimi emocjami?


    Warsztat przeprowadzony przez firmę Ekspert Profilaktyka
Organizator warsztatów Renata Rafalska, pedagog

 

http://galeriaDnia 29 listopada 2018 roku w punkcie przedszkolnym „Kubusiowo” odbyło się spotkanie z pracownikiem służby leśnej panią Moniką Ptaszkiewicz. Pani Monika opowiadała dzieciom o zwierzętach zamieszkujących nasze lasy i przypomniała o zasadach zachowania się w lesie. Maluszki rozwiązywały też zagadki obrazkowe o tematyce leśnej. Torba naszego gościa kryła wiele niespodzianek. Dzieci zobaczyły jak wygląda poroże sarny i jelenia, szable i fajki dzika oraz usłyszały odgłosy wabiące różne zwierzęta. Dowiedziały się, że na wycieczkę do lasu warto zabrać lornetkę.
Pani Monika zostawiła również dzieciom w prezencie grę planszową i magnesy z obrazkiem ptaków, oraz zaprosiła dzieci wraz z rodzicami na wycieczkę do lasu.

                                        Beata Karpowicz
 

http://galeria 

  Mały czy duży, bury czy kolorowy, ale zawsze milutki i puchaty, uwielbiany przez dzieci – pluszowy miś. Jego historia sięga przełomu XIX i XX wieku. Po raz pierwszy pojawił się w Europie (w Niemczech). Spopularyzowany został jako dziecięca zabawka w Stanach Zjednoczonych. Dzięki opowieści związanej z ówczesnym prezydentem tego kraju, Teodorem Roosweltem, i historii jaka rozegrała się podczas polowania, zyskał imię Teddy Bear. Mimo upływu lat miś nadal pozostaje ulubioną zabawką. 
W poniedziałek 26 listopada  2018 r. po raz kolejny obchodziliśmy  w naszej szkole jego święto. Z tej okazji zorganizowano trzy konkursy. Pierwszy z nich polegał na usypaniu jak najwyższej, mięciutkiej, pluszowej góry. Dzieci przyniosły w tym dniu pełne torby puchatych zabawek. Świetnie się bawiły, układając jedne na drugich. Najwyższą górę usypały  dzieci z oddziału przedszkolnego „0 krasnoludki”.  Nad drugim miejscu znalazła się klasa II a, na trzecim „0 Smerfy”. Drugi konkurs dotyczył znajomości historii pluszowego misia jako zabawki.  Wzięło w nim udział kilkoro uczniów. Najwięcej wiedziały o nim Ola Wróblewska z klasy II a i Hania Stando z klasy V b. Ostatni z konkursów wymagał od uczniów odrobiny  umiejętności plastycznych. Jego wyniki zostaną ogłoszone później, ze względu na to, że rywalizacja jeszcze trwa.
Z okazji Dnia Pluszowego Misia miały też miejsce spotkania przedszkolaków i uczniów klas I - III z nauczycielem bibliotekarzem, podczas których  odczytane zostały fragmenty książki Czesława Janczarskiego  „Nowe przygody misia Uszatka”. Uczniowie rozwiązywali zagadki związane z misiowymi bohaterami bajkowymi, uczestniczyli w pląsach misiowych, otrzymali misiowe plakietki i poczęstunek w postaci żelkowych misiów. 
O tym, czy dobrze się w tym dniu bawili, świadczą zadowolone miny na zdjęciach zrobionych w tym dniu. 

Wiesława Godek 
 

http://galeriaPASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA


    Dnia 9. 11. 18 r. w p. p. ,,Kubusiowo” odbyło się Pasowanie na Przedszkolaka.
Dzieci przedstawiły krótki program artystyczny złożony z dwóch tańców, piosenki oraz fragmentu wiersza Władysława Bełzy ,,Katechizm polskiego dziecka”.
Maluszki wyrecytowały na pamięć treść ,,Przysięgi przedszkolaka” i zostały pasowane przez panią dyrektor na przedszkolaków.   
                                                                                   Beata Karpowicz
 

http://galeriaDroga do niepodległości - „Żywa lekcja historii” 


 13 listopada 2018 r. w naszej szkole na dużej sali gimnastycznej Teatr Historyczny „Komturstwa Gniewskiego” zaprezentował klasom VII-VIII oraz III gimnazjum „Żywą lekcję historii”. Tematem spotkania był „Długi wiek XIX”. Rzeczywiście ten wiek w historii Polski był długi, bo rozpoczynał się rozbiorami, a kończył odzyskaniem niepodległości przez Polskę. 
Walka Polaków o niepodległość przewijała się przez cały pokaz: od insurekcji kościuszkowskiej, poprzez walkę u boku Napoleona, aż po powstanie listopadowe i styczniowe. Niezaprzeczalnym atutem tego przedstawienia było prezentowanie umundurowania i uzbrojenia walczących o niepodległość formacji polskich. Kilkoro uczniów miało niepowtarzalną okazję przymierzyć mundur i trzymać broń. Chronologicznie zobaczyliśmy Tadeusza Kościuszkę, kosyniera z czasów insurekcji kościuszkowskiej, Napoleona Bonaparte i Jana Henryka Dąbrowskiego, żołnierzy z czasów Księstwa Warszawskiego, żołnierza armii polskiej walczącego w powstaniu listopadowym i powstańca styczniowego, Józefa Piłsudskiego. Prowadzący opowiadał o szczegółach umundurowania i uzbrojenia, nie zapominając o nakreśleniu tła historycznego.
Uczniowie przez cały pokaz przyglądali się kolegom i koleżankom przyodzianym w mundury z epoki. Z zainteresowaniem słuchali opowieści o naszych przodkach, którzy z poświęceniem walczyli o wolną Polskę. To wszystko razem sprawiło , że była to atrakcyjna powtórka wiedzy z historii XIX w., zwłaszcza dla klas VII SP i III gimnazjum, które zostały zapoznane właśnie z tym okresem historii Polski. Przewodni motyw walki o niepodległość Polski przez cały okres zaborów i umiłowania Ojczyzny podczas przedstawienia był ważnym elementem kształtowania postaw patriotycznych wśród uczniów, zwłaszcza w kontekście setnej  rocznicy odzyskania niepodległości.

Wioletta Szajkowska

 

http://galeriaŻywa lekcja historii - Polska Sarmacka - Husaria chluba oręża polskiego


  13 listopada 2018 roku w naszej szkole odbyła się niezwykła lekcja historii. Przybyli do nas rycerze Komturstwa Gniewskiego, czyli aktorzy Teatru Historycznego Krzysztofa Góreckiego. Uczniowie klas IV - VI wraz z aktorami wybrali się w podróż do XVII - wiecznej Rzeczypospolitej. Widowisko prowadził Pan Krzysztof Górecki, który wraz ze swoimi towarzyszami w ciekawy, przystępny i humorystyczny sposób przedstawił obyczaje polskiej szlachty oraz uzbrojenie, jakim dysponowało pospolite ruszenie. Wszyscy bawili się doskonale. „Żywa Lekcja Historii” była  to podróż poprzez wieki, poruszająca zagadnienia wychowania patriotycznego. Pozwoliła ona także naszym uczniom  zrozumieć wspólne korzenie europejskie. Jednak przede wszystkim zaznajomiła ich z historią poprzez kontakt z dawnymi obyczajami, bronią oraz uzbrojeniem ochronnym. Dzieci  miały okazję - dobrze się bawiąc - zdobyć wiedzę historyczną. Klasy  w atrakcyjny sposób zostały wprowadzone w zagadnienie historii: „Polska Sarmacka – Legenda Husarii”. Była  to godzina  barwnego opowiadania wraz z prezentacją strojów, sztuki walki oraz dużą dawką wiedzy podanej w formie dostosowanej do wieku słuchaczy. Zajęcia prowadziły trzy osoby w strojach historycznych . Uczniowie mogli przebrać się w te piękne i niezwykłe szaty i przenieść się , jakby za sprawą wehikułu czasu, do Polski sarmackiej. To wydarzenie na długo pozostanie w naszej pamięci, z pewnością w przyszłości chętnie zaprosimy ten zespół aktorski do naszej szkoły. 

Wioletta Szajkowska

 

http://galeria„O  NIEPODLEGŁEJ I NIEPODLEGŁOŚCI W 100 ROCZNICĘ JEJ ODZYSKANIA ” 


  Piątek 9 listopada 2018 r. był dniem niezwykłym w naszej szkole. Uczniowie pięknie prezentowali się w strojach galowych. „Oko cieszył” też budynek szkolny udekorowany biało – czerwonymi liśćmi i flagami. 
Podobnie jak wszystkie placówki oświatowe w całym kraju uczciliśmy obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Główne uroczystości zorganizowane zostały w dwóch odrębnych pomieszczeniach ( w małej sali gimnastycznej – klasy 0 – III i przedszkolaki, w dużej IV – VIII i klasy gimnazjalne). W obu zaprezentowane zostały przygotowane przez uczniów i nauczycieli programy artystyczne.
   Obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości rozpoczęły się tuż po godzinie 1100.  Na dużą salę gimnastyczną dotarli uczniowie z młodszych klas oraz przedszkolacy. Po wkroczeniu pocztu sztandarowego wszyscy razem, dokładnie o 1111 odśpiewali polski hymn narodowy „Mazurek Dąbrowskiego”. Uczniowie wykazali się doskonałą znajomością całej pieśni (wszystkich jej zwrotek). W ten sposób włączyliśmy się do akcji ogłoszonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 
    Następnie uczniowie z klas IV - VIII oraz gimnazjalnych, nauczyciele, zaproszeni goście oraz rodzice mieli możliwość obejrzenia montażu słowno muzycznego  (przygotowanego pod kierunkiem nauczycieli – Wiesławy Godek i Danuty Szymańskiej)  poświęconego temu wyjątkowemu świętu. Uczniowie uczestniczący w zajęciach koła teatralno – historycznego przygotowali krótkie scenki ilustrujące ważne wydarzenia z dziejów naszej ojczyzny (od jej początków do dnia odzyskania niepodległości). W strojach odpowiadających danej epoce można było obejrzeć uczniów ukazujących m. in. chrzest Polski, koronację Bolesława Chrobrego, spotkanie króla Władysława Jagiełły z Krzyżakami, scenki z czasów potopu szwedzkiego i początków odradzającego się państwa polskiego. Występom towarzyszył pokaz multimedialny tematycznie związany z przedstawieniem. Całość uatrakcyjniały występy chóru śpiewającego piękne pieśni patriotyczne oraz taniec z biało – czerwonymi szarfami (przygotowany pod kierunkiem p. Agnieszki Dobies) w wykonaniu uczennic z klasy piątej. Dekoracją sali, na której odbywało się przedstawienie zajęły się panie Beata Klecha i Dorota Wawrowska.
   Zaprezentowany przez uczniów program spodobał się publiczności, która nagrodziła młodych artystów gromkimi brawami. 
Na zakończenie p. Dyrektor zaprezentowała upominek, jaki szkoła otrzymała z okazji 100  – lecia odzyskania niepodległości od prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej – Andrzeja Dudy. Była to flaga Polski. Informację o tym odczytał uczeń klasy piątej.
 I tym miłym akcentem zakończyły się  główne obchody uroczystości.
 

http://galeria

 POLSKA NIEPODLEGŁA OD 100 LAT 

               Pod takim hasłem odbył się uroczysty apel, który przygotowały dzieci z grypy 
0 „ Smerfy” oraz uczniowie klasy III.  Na wstępie wszyscy uczniowie klas 0- III, przedszkolaki oraz nauczyciele odśpiewali cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego. Śpiewając hymn, oddano szacunek wszystkim Polakom, którzy odeszli, walcząc o naszą wolność. Święto uczczono montażem słowno – muzycznym. Dzieci recytowały wierszyki o Polsce i miłości do ojczyzny. Wykonały piosenki „ Jestem Polką i Polakiem” i „ Mały patriota” oraz pieśni patriotyczne ; „ Przybyli ułani”, „ Szara piechota”.  Na zakończenie uroczystego apelu, dzieci z grupy 0 „ Smerfy” zatańczyły poloneza Wojciecha Kilara.


Dorota Krzaczek
 

http://galeria

 


ŚNIADANIE DAJE MOC


 8 listopada 2018r. klasy I- III i oddziały zerowe wzięły udział w Ogólnopolskim Programie ŚNIADANIE DAJE MOC.  Dzieci wspólnie przygotowywały posiłek lub wykładały przyniesione gotowe  śniadania.  W naszej szkole jest zawsze zdrowo i kolorowo, ale tego dnia szczególnie. 
                                    

Ewa Kilman
 

http://galeria„PO CZYM POZNAĆ BOHATERA?”


W stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, uczniowie klas I wybrali się na zajęcia edukacyjne do skansenu w Olsztynku. Dzieci obejrzały rękodzieła artystów ludowych związane z historią naszej Ojczyzny. Była wystrugana z drewna postać wielkiego Polaka marszałka Józefa Piłsudskiego w wojskowym mundurze. Uczniowie poznali wiele faktów z życia wielkich Polaków m. in Jana Pawła II, Józefa Hallera, Józefa Wybickiego. W drugiej części spotkania dzieci wykonały własnoręcznie flagę Polski z godłem. Zajęcia się dzieciom bardzo podobały i odwdzięczyły się odśpiewaniem hymnu narodowego, którego uczyły się podczas podróży.


Alicja Bobel
 

http://galeriaKoncert muzyczny dla klas młodszych „PRZYGODY NUTKI PÓŁNUTKI”


Dnia 6 listopada 2018 r. odbył się w naszej szkole kolejny koncert muzyczny dla klas I – III oraz grup przedszkolnych pt. „Przygody Nutki Półnutki”. Podczas koncertu dzieci poznały budowę i brzmienie puzonu, zapoznały się z postacią i twórczością  Fryderyka Chopina – najwybitniejszego polskiego kompozytora, a także poznały wartości nut: całej nuty, półnuty i ćwierćnuty. Jak zawsze nasi mali aktorzy wcielili się w różne postacie, tym razem były to  nutki, król i królewna oraz muzykanci.
Na zakończenie odbył się konkurs wiedzy o muzyce. Wyniki konkursu:
I miejsce – Ola Maciejkowicz 
II miejsce – Szymon Petka
III miejsce – Wojtek Baniewski 

Dorota Krauze
 

http://galeriaHISTORIA NIEPODLEGŁEJ


         Dnia 24 października 2018r. uczniowie klasy III a  wyjechali  do  skansenu  w Olsztynku  w celu obejrzenia wystawy  pt.  „Historia Niepodległej w sztuce ludowej". Głównym założeniem  tego przedsięwzięcia było  ukazanie wydarzeń i postaci z historii Polski w zabytkach sztuki ludowej, sztuki nieprofesjonalnej oraz plastyki ludowej. Na zajęciach plastycznych dzieci wykonały flagę naszego państwa.  
                                                                               Elżbieta Żmijewska
 

 http://galeriaWycieczka patriotyczna do Gdańska

 

   Dnia 23.10.2018 klasy III gim. oraz ósme pod opieką wychowawców ( M. Bukowska,B. Boruczkowski , B. Klecha , M. Gołębiewski ) pojechały na wycieczkę do Gdańska. Na początku odwiedziliśmy Westerplatte, potem udaliśmy się do Muzeum II Wojny Światowej na zajęcia dydaktyczne .Na koniec pojechaliśmy do Będomina, gdzie znajduje się Muzeum Hymnu Narodowego. Nasza wycieczka była jednym z punktów obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości.
                                                                                 

                                                                                  Mariola Bukowska 

http://galeria 

HISTORIA NIEPODLEGŁEJ W SZTUCE LUDOWEJ 


   23 października  klasa IIA pojechała do skansenu w Olsztynku na zajęcia edukacyjne pt. „Po czym poznać bohatera?”. Dzieci chętnie brały w nich udział i z zapałem odgadywały zagadki związane z tematem. Obejrzały także wystawę pt. „Historia Niepodległej w sztuce ludowej”. Następnie udały się na zajęcia plastyczno-techniczne, na których wykonały flagę polski. Mimo, że pogoda nam nie dopisała to i tak wróciliśmy do szkoły w dobrym humorze.
                                    

E. Łełyk 

  

FINAŁ KONKURSU WIEDZY HISTORYCZNEJ O POLSCE ZORGANIZOWANY DLA UCZCZENIA JUBILEUSZU 
100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI    

 
   18 października 2018 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Miłomłynie odbył się finał konkursu wiedzy historycznej zorganizowany dla uczczenia jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Do finału konkursu wiedzy historycznej o Polsce zakwalifikowało się 10 uczniów: Bartłomiej Goszka, Stanisław Fafiński, Jakub Czarzasty, Daria Ignaczewska, Paweł Kazimierczyk, Katarzyna Fałdowska, Mirella Kalinowska, Weronika Rusin, Kornelia Iwanowska, Krystyna Mieszczaninowa.
Konkurs przygotowało Stowarzyszenie na Rzecz Przyszłości Miłomłyna, z którym współpracowali nauczyciele: Dorota Wawrowska, Wioletta Szajkowska i Małgorzata Kowalczyk. W konkursie udział wzięło 10 zawodników, ponieważ współzawodnictwo miało charakter znanego telewizyjnego teleturnieju właśnie 1 z 10. Zajmowane przez uczniów stanowiska 1–10 zostały rozdzielone drogą losowania. Każdy uczestnik zaczynał grę z trzema „szansami”. Prowadzący zadawał pytania z wiedzy historycznej. Błędna odpowiedź lub jej brak powodowała utratę jednej „szansy”. Tematyka konkursu obejmowała historię Polski od X do XVIII wieku. Uczniów motywowała do wzięcia udziału w konkursie pani Wioleta Szajkowska. Przygotowała im pomoce dydaktyczne, z których mogli powtórzyć sobie i utrwalić najważniejsze wiadomości z historii Polski. Młodzi historycy  rozegrali między sobą pasjonujące zawody o atrakcyjne nagrody: deskorolkę elektryczną, miniwieżę oraz plecak. Popisali się wiedzą historyczną na wysokim poziomie. Wiele pytań wykraczało poza treści podstawy programowej z historii. Uczniom należą się wielkie brawa! W skład komisji konkursowej weszły następujące osoby: Dorota Wawrowska, Dariusz Kwiatkowski i Franciszek Brzozowski. Konkurs przygotował i  poprowadził pan Dariusz Kazimierczyk. W części artystycznej wystąpili harcerze ze szkoły podstawowej, którymi opiekuje się podharcmistrz Lucyna Burkiewicz. Krótki referat o roli historii w życiu społecznym wygłosił Franciszek Brzozowski. I miejsce zajął Jakub Czarzasty z  kl. VII a, drugie - Bartłomiej Goszka również z kl. VII a, a trzecie - Paweł Kazimierczyk  z kl. III a gimnazjum. Jeszcze raz gratulujemy znakomitej wiedzy historycznej! Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali w nagrodę książkę historyczną o żołnierzach wyklętych. Na konkurs przybyło wielu gości: pan burmistrz Miłomłyna -  Stanisław Siwkowski, pani dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Miłomłynie – Grażyna Potkaj, pan Stanisław Brzozowski, rodzice, koledzy i koleżanki. Stowarzyszenie wraz z wolontariuszami przygotowało także pyszny poczęstunek oraz czuwało nad porządkiem konkursu. 
Spotkanie możemy potraktować jako ważne patriotyczne wydarzenie, które na długo pozostanie w naszej pamięci. Jesteśmy dumni z naszych uczniów, którzy dali przykład wzorowej postawy.
    

Wioletta Szajkowska
 

http://galeria  18 października 2016r. w Punkcie przedszkolnym ,,Jaś i Małgosia” gościliśmy panią Monikę Ptaszkiewicz  z Nadleśnictwa Miłomłyn. Pani leśnik opowiadała dzieciom o tym, jakie zwierzęta i ptaki można spotkać w naszej okolicy. Dzieci usłyszały również o tym, które zwierzęta zapadają w zimowy sen oraz o  zwyczajach niektórych zwierząt leśnych.
Pani Monika swoje opowiadanie ilustrowała przyniesionymi pomocami dydaktycznymi - zdjęciami zwierząt, oraz ptaków . Pokazała  znalezione w lesie poroże łani oraz kły dzika. Pokazała w jaki sposób wabi się dzika. Dzieci z zainteresowaniem słuchały gościa i oglądały szyszkę zatopioną w przezroczystej kostce. Na koniec spotkania pani leśnik przekazała dla naszej placówki kolorowe książki i broszurki przyrodnicze. Dzieci otrzymały magnesy z rożnymi gatunkami ptaków. Dzięki tym zajęciom dzieci poszerzyły wiadomości o lesie i jego mieszkańcach.
                                                           

  W październiku 2018r. w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie z policjantem z Posterunku w Miłomłynie.. Tematem spotkania było utrwalenie z dziećmi zasad ruchu drogowego oraz przypomnienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu i w domu. Pan policjant, w formie praktycznej, przypomniał podstawowe zasady zachowania się podczas przechodzenia przez jezdnię.   Następnie wytłumaczył jak należy zachować się w kontaktach z obcymi ludźmi, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych oraz do kogo zwracać się  o pomoc w sytuacji zagrożenia. . Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały rad i wskazówek zaproszonego gościa. Na zakończenie wizyty przedszkolaki powiedziały wierszyk o przechodzeniu przez ulicę.

 Wych. Krystyna Krzemińska

 

http://galeria

 


WYCIECZKA SIÓDMOKLASISTÓW DO GDAŃSKA


19 października klasy siódme naszej szkoły pojechały na wycieczkę do Gdańska. Głównym celem wyjazdu było zwiedzanie Westerplatte, Muzeum II Wojny Światowej oraz Muzeum Hymnu Polskiego w Będominie.
Najpierw wstąpiliśmy na Westerplatte, gdzie w czasach II wojny światowej funkcjonowała Wojskowa Składnica Tranzytowa, której obrona we wrześniu 1939 roku stała się symbolicznym początkiem II wojny światowej oraz polskiego oporu przeciw agresji III Rzeszy.
Następnie pojechaliśmy do Muzeum II Wojny Światowej na zajęcia edukacyjne. Jedna grupa była na warsztatach pt. „Sekrety Enigmy” , a druga na „Żołnierskiej Doli”. Uczniowie dowiedzieli się wiele na temat kluczowej roli polskich matematyków w pokonaniu III Rzeszy oraz obejrzeli wystawę o życiu codziennym żołnierzy na frontach.
Ostatnim naszym punktem zwiedzania było Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie na Kaszubach. Muzeum ulokowano w dworze rodziny Wybickich. Tam urodził się Józef Wybicki, twórca tekstu „Mazurka Dąbrowskiego”, hymnu państwowego Polski.
Można powiedzieć, że nasza historyczna wycieczka wpisała się w obchody 100-lecia Niepodległości Polski.

    Wioleta Szajkowska
 

http://galeriaKONKURS WIEDZY HISTORYCZNEJ O POLSCE
ZORGANIZOWANY DLA UCZCZENIA JUBILEUSZU 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI


  16 października 2018 roku w naszej szkole odbył się szkolny etap konkursu wiedzy historycznej o Polsce. Konkurs był przygotowany  i przeprowadzony we współpracy z członkami Stowarzyszenia na Rzecz Przyszłości Miłomłyna. Przed konkursem odbyły się trzy spotkania młodych historyków z panem D.Kazimierczykiem, który przedstawił uczniom regulamin oraz rozmawiał z nimi na temat historii Polski. Pani Wioleta Szajkowska przygotowała uczniom pomoce dydaktyczne. Do rywalizacji przystąpiło dwudziestu uczniów  klas VI – VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum.


1.    Stanisław Zawadzki kl.VI b
2.    Marcin Andruszkiewicz kl.VI b
3.    Stanisław Fafiński kl.VI b
4.    Aleksandra Czarzasta kl. VII a
5.    Zuzanna Kozakiewicz kl. VII a
6.    Julia Myślińska kl. VII a
7.    Kacper Myśliński kl. VII a
8.    Katarzyna Fałdowska kl. VII b
9.    Weronika Rusin kl. VII b
10.    Mirella Kalinowska kl. VII b
11.    Jakub Szajkowski kl. VII b
12.    Jakub Czarzasty kl. VII a
13.    Bartłomiej Goszka kl. VII a
14.    Dawid Orkisiewicz kl. VII a
15.    Kornelia Iwanowska kl. VIII b
16.    Krystyna Mieszczaninowa kl. VIII b
17.    Oliwia Stando kl. VIII b
18.    Daria Ignaczewska kl. III gimnazjum
19.    Paweł Kazimierczyk kl. III gimnazjum
20.    Julia Mostowa kl.III gimnazjum
Uczestnicy rozwiązywali test składający się z 20 pytań. Najlepsze wyniki uzyskali:
1.    Bartłomiej Goszka kl. VII a
2.    Stanisław Fafiński kl. VI b
3.    Jakub Czarzasty kl. VII a
4.    Daria Ignaczewska kl. III gimnazjum
5.    Paweł Kazimierczyk kl. III gimnazjum
6.    Katarzyna Fałdowska kl. VII b
7.    Mirella Kalinowska kl. VII b
8.    Weronika Rusin kl. VII b
9.    Kornelia Iwanowska kl. VIII b
10.    Krystyna Mieszczaninowa kl. VIII b

Wioletta Szajkowska
 

http://galeriaJESIENNE BIEGI NA 100-LECIE 


 Dnia 04.10.2018 odbyły w okolicach stadionu LKS Tęcza Miłomłyn odbyły się Biegi Przełajowe z okazji  100-lecia Odzyskania Niepodległości.

W biegach udział wzięli uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz III klas gimnazjum. Pamiątkowe medale oraz dyplomy ufundował Uczniowski Klub Sportowy Lider.

Klasy IV 
dziewczęta                                                                                                 chłopcy
Im. Maja Ulatowska                                                                                 I m. Paweł Jankowski
IIm. Nikola Orłowska                                                                                IIm. Piotr Wawrzak
IIIm. Wiktoria Markowska                                                                       IIIm. Karol Czech

Klasy V
Dziewczęta                                                     chłopcy
Im. Kinga Dzika                                            Im. Aleksander Stanisławski
IIm. Oliwia Tomaszewska                              IIm. Maciej Adamczyk
IIm. Wiktoria Folgert                        IIIm. Antoni Jastalski

Klasy VI
Dziewczęta                             chłopcy
Im. Iwona Szwarczak                        Im. Alan Górski
IIm. Katarzyna Żmigrodzka                    IIm. Jakub Kubów
IIIm. Aleksandra Szwarczak                    IIIm. Michał Andruszkiewicz

Klasy VII
Dziewczęta                            chłopcy
Im. Żaneta Zmigrodzka                        Im. Kacper Apsel
IIm. Oliwia Duda                         IIm. Damian Skolmowski
IIIm. Roksana Kucińska                        IIIm. Sylwester Kamiński

Klasy VIII
Dziewczęta                             chłopcy
Im. Maja Paczkowska                        Im. Wojciech Legęza
IIm. Wiktoria Darmsztetter                    IIm. Mateusz Rutkowski
IIIm. Krystyna Mieszczanionowa                IIIm. Jakub Brudziński

Klasy III gimnazjum
Im. Amelia Żach                        Im. Daniel Zawieska
IIm. Julia Mostowa                         IIm. Piotr Zakrzewski
IIIm. Daria Ignaczewska                        IIIm. Bartek Jusiewicz


Andrzej Krzykowski
 

http://galeria„I’M PROUD TO BE POLISH”


    11 listopada 1918 r. po wielu latach zaborów i niewoli nasz piękny kraj stał się wolny i niezależny. Od tego momentu upłynęło już 100 lat. Z okazji tego zacnego jubileuszu nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji „I’M PROUD TO BE POLISH”.

Celem akcji jest m.in. wspieranie postaw patriotycznych, pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju a także propagowanie treści patriotycznych wśród dzieci i młodzieży.

Sto szkół w całej Polsce wykonuje po 100 kartek okolicznościowych symbolizujących nadchodzącą rocznicę. Pod okiem wychowawców oraz pań pracujących w świetlicy szkolnej uczniowie naszej szkoły przygotowali 100 pięknych kart, które wkrótce wyruszą w ‘patriotyczną podróż’ po Polsce, niosąc przekaz od naszej młodzieży; „JESTEM DUMNY Z BYCIA POLAKIEM”.

Do Miłomłyna także zostanie wysłane 100 kartek, które będziemy systematycznie umieszczać na specjalnie przygotowanej mapie Polski tak aby widać było miejscowości, z których zostały one wysłane. 

                                                       Monika Misztal-Matwiejuk, Dorota Papis

 


                          

 

 DEMOKRACJA W SZKOLE

 

Dnia 18 października 2018 r. odbyły się w szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego.

 

Uczestniczyło 299 uczniów

Głosów ważnych 276

Głosów nieważnych 23

Koziej Julia 159

Skolmowski Damian 148

Sotnik Piotr 96

Brejna Amelia 69

Kuźbik Filip 68

Paczkowska Maja 68

Ulatowski Kasper 62

Jakubiak Emilia 52

Wójcicka Julia 45

Mieszczaninowa Krystyna 41

Andruszkiewicz Marcin 28

Myślińska Julia 25

 

                                              Opiekunowie

                                                                                                                              Król Alina

                                                                                                                              Krzykowski Andrzej

http://galeria

 UROCZYŚCIE ŚLUBUJEMY


    12 października 2018 w obecności Dyrektora Szkoły, wychowawców, nauczycieli oraz rodziców, uczniowie klas I złożyli pierwsze uroczyste przyrzeczenie. 
„Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. Będę uczyć się w szkole, jak kochać Ojczyznę, jak dla niej pracować kiedy urosnę. Będę starać się być dobrym kolegą, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom” – powtarzały dzieci słowa przysięgi. Tuż po ślubowaniu złożonym przez pierwszoklasistów nastąpiło pasowanie „szkolnym, tradycyjnym, wielkim” ołówkiem oraz wręczanie dyplomów przez wychowawców.
Zanim jednak doszło do tego kulminacyjnego punktu, dzieci przedstawiły zebranym program artystyczny. Wyrecytowały wiersze, zaśpiewały piosenki oraz przedstawiły układy taneczne. Dzieci miały jeszcze egzamin z posiadanej wiedzy. Zdały celująco, zatem pani dyrektor z radością przyjęła ślubowanie dzieci. Po części artystycznej klasy rozeszły się do swoich sal z rodzicami, którzy przygotowali wspaniałe upominki oraz „słodką ucztę”. 

Alicja Bobel

http://galeria
 DZIEŃ PATRONA

      Piątek 12 października 2018 r. w naszej szkole był dniem wyjątkowym. Cała społeczność szkolna odświętnie ubrana wzięła udział w obchodach kilku swiąt jednocześnie. Pierwszym z nich były uroczystości zwiazane z Dniem Patrona, kolejnym – Dni Papieskie i obchody Dnia Edukacji Narodowej.
    Świętowanie rozpoczęliśmy od obejrzenia krótkiego, ale barzdo ciekawego programu artystycznego przygotowanego pod kierunkiem księdza Piotra Olechowskiego, a poświeconego papieżowi Polakowi, który swój pontyfikat rozpoczął 40 lat temu 16 październka 1978 r. W postać Jana Pawła II swietnie wcielił się jeden z gimnazjalistów – Bartosz Jusiewicz. Także pozostali uczestnicy tej części artystycznej dobrze się spisali, odgrywajac swoje role.
    Kolejnym, także niezwykle ważnym wydarzeniem tego dnia były obchody Dnia Patrona. W tym roku minęło 40 lat od dnia przyjęcia przez nasza szkołę imienia I Dywizji T. Kościuszki. To szmat czasu. Przez te wszystkie lata, co roku wspominaliśmy bohaterstwo i trud żołnierzy, którzy poświęcili swoje życie dla dobra ojczyzny. Także w tym roku, niezwykłym ze względu na fakt, ze od 1 września 2018 r. imię naszej szkoły częściowo  się zmieniło, obchodziliśmy uroczyscie Dzień Patrona. Nosimy teraz imię Żołnierzy I DP im. Tadeusza Kościuszki i im poświeciliśmy program artystyczny. Przenieśliśmy się na chwilę w czasie. Obejrzeliśmy inscenizację ukazujacą scenę składania przez żółnierzy I Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki przysięgi wierności naszej ojczyźnie. Następnie uczniowie wzięli udział w quizie poswięconym historii naszego patrona.
    Trzecim świętem, któremu poświęciliśmy w tym dniu czas, był Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji  uczniowie przygotowali  scenkę humorystyczną przedstawiającą obrady nietypowej rady pedagogicznej. Na koniec wystąpiła pani dyrektor, która złożyła wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły życzenia z okazji ich nadchodzącego święta. Podziękowała za cieżką pracę i trud włożony w  funkcjonowanie naszej szkoły.
    Organizatorami obchodów wsponmianych wyżej uroczystości byli nauczyciele: Sandra Budryk, Agnieszka Mironiuk, ks. Piotr Olechowski, Dorota Papis i Katarzyna Wróbel.

http://galeria

 GOŚĆ W ,,KUBUSIOWIE”

    Dnia 9. 10. 18 r. do najmłodszej grupy przedszkolaków przybył pan policjant, który przypomniał maluszkom o bezpiecznym zachowaniu podczas poruszania się po drogach. Dzieci poznały też jak ważna jest praca policjanta. Na pożegnanie dzieci zaśpiewały piosenkę o ruchu drogowym i obiecały, że nie będą same przechodziły przez ulicę.
                                                                                                                         

 Beata Karpowicz


  
http://galeriaKoncert muzyczny dla klas młodszych


    Dnia 9. 10. 18 r. pierwszy raz w tym roku szkolnym odbył się koncert muzyczny Agencji Artystycznej MAT. Uczniowie z zaciekawieniem oglądali zabawną historię zatytułowaną ,, Klucz do…?” , a poprzez jej treść poznali brzmienie i budowę instrumentów dętych blaszanych i drewnianych oraz dowiedzieli się do czego służy klucz wiolinowy i pięciolinia. Na zakończenie odbył się konkurs z wiedzy muzycznej. Nagrodzeni uczniowie:
I – Nina Kudła
II – Tymon Dęby
III – Julia Jedlińska
                                                                                 

   Beata Karpowicz

http://sgaleriaŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA 


        Dnia 4 października 2018roku, dzieci z grupy 0” Smerfy” wyjechały do Tardy  na ognisko z okazji „Święta pieczonego ziemniaka”. Poznały tradycje  zakończenia jesiennych prac w polu - wykopki.  Pieczenie kiełbasek i ziemniaków w ognisku przeplatały zabawy  na sprzęcie oraz  konkurs zbierania ziemniaków na czas, przeciąganie liny i rzut ziemniaków do celu. Wszystkie dzieci otrzymały medale „Aktywnego uczestnika pieczonego ziemniaka”. Dziękuje bardzo za pomoc w przygotowaniu ogniska rodzicom a także Pani Sołtys Tardy za udostępnienie miejsca na placu zabaw oraz sprzętu dla dzieci. 

Dorota Krzaczek
 

http://galeriaHigiena mycia rąk w powiecie ostródzkim.


   W dniu 3 października 2018 roku w Szkole Podstawowej im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki w Miłomłynie w ramach obchodów Dnia Czystych Rąk  odbyły się zajęcia dla dzieci na temat higieny mycia rąk. Dzieci wymieniały kiedy należy myć ręce oraz uczyły się prawidłowego sposobu mycia rąk. Zajęcia były przeprowadzone przez pracownika Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE w Ostródzie. W tym dniu również została przeprowadzona pogadanka dla rodziców o chorobach brudnych rąk, znaczeniu podstawowej higieny rąk w zapobieganiu zachorowaniu na grypę, salmonellę, owsicę  i wszawicę.  

 Renata Rafalska
 

           

 ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA- KL. IIIA


      Dnia  1 października 2018 r. uczniowie klasy III a  pożegnali tegoroczne lato. Dzieci uczestniczyły w wielu zabawach  i grach sportowych na świeżym powietrzu.  Było także ognisko, pieczenie ziemniaków i kiełbasek. Dziękujemy rodzicom za wspólną zabawę, a państwu Ilonie i Maciejowi Jedlińskim za gościnność  i  stworzenie miłej atmosfery  podczas  tego spotkania.
                             

Wychowawca: Elżbieta Żmijewska   i uczniowie klasy IIIa        
 

http://galeria Start Hufca Ostróda ZHP „KU NIEPODLEGŁEJ  z  ZHP”


         Harcerze z 15 DH im. T. Kościuszki wzięli udział w  Starcie Hufca w dniach 28 – 30 .09. 2018 r. Podczas rajdu harcerze uczestniczyli w wielu ciekawych zadaniach:
- miejska gra terenowa, której celem było upamiętnienie poległych na Wołyniu, walczących o wolność i niepodległość Warmii i Mazur,
- udział w obchodach Światowych Dni Turystyki
- w nowo otwartym ratuszu harcerze obejrzeli wystawę starych i nowych fotografii – Plac Tysiąclecia w Ostródzie – sala historyczna w ratuszu,
- Pokaz makiety pochylni Oleśnica,
- Jarmark rzemiosła i produktów regionalnych,
- udział w rodzinnym pikniku turystycznym.
- wieczorem harcerze uczestniczyli w ognisku podczas , którego drużyny miały czas na krótką prezentację, oraz zaprezentowanie piosenki patriotycznej.
   Następnego dnia wszyscy uczestniczyliśmy w pikniku nad Jeziorem drwęckim, a po południu miała miejsce kolejna gra terenowa na przepięknych terenach wsi Szafranki. Wieczorem oglądaliśmy film ze zlotu w Gdańsku oraz wykonywaliśmy kotyliony na 11 listopada gdzie wszyscy spotkamy się na festiwalu piosenki patriotycznej, harcerskiej i turystycznej. 

Opiekunami na rajdzie były Katarzyna Wróbel  i phm. Lucyna Burkiewicz.


http://galeria WYJAZD DO KINA

      Dnia 27.09.2018 uczniowie klas trzecich gimnazjum pojechali do Elbląga na film  „Dywizjon 303 ''. Uczniowie mogli zobaczyć jak polscy lotnicy, początkowo niedoceniani stają się legendą. Tworzą elitarną jednostkę – Dywizjon 303 , który nie ma sobie równych. 
                                                                                                Mariola BukowskaROZPOCZĘCIE ROKU HARCERSKIEGO 2018/2019
PRZEZ HARCERZY Z 15 DH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W MIŁOMŁYNIE

          W piątek 14 września odbyła się zbiórka harcerska rozpoczynająca nowy rok harcerski. W zbiórce uczestniczyli harcerze, którzy w roku ubiegłym ukończyli naszą szkołę oraz przybyło wiele nowych osób chcących zostać harcerzami. Pogoda dopisała więc jesienny rajd połączony z grą terenową wszystkim sprawił wiele radości. W przygotowaniu punktów aktywności druhnie Gabrysi Zastępowskiej pomagała druhna Oliwia Stando. Nad bezpieczeństwem harcerzy podczas zabaw i spaceru w lesie czuwały panie Mariola Bukowska i Katarzyna Wróbel. Zwieńczeniem rajdu było ognisko na polanie za Ośrodkiem Zdrowia. Ognisko z pomocą rodziców przygotowała druhna Gabriela Zastępowska. Rodzicom  Gabrysi dziękujemy za  ognisko a babci Gabrysi za pyszny sernik, który znikł w mgnieniu oka. Przy ognisku zaśpiewaliśmy znane i te mniej znane piosenki. Do piosenek przygrywała nam na swojej gitarze nieoceniona Amelka Bobrowicz. Na zakończenie było wiele pląsów i wspólnych zabaw wokół stosu ogniskowego. Zbiórka zakończyła się wspólnym kręgiem w którym odśpiewaliśmy „Bratnie słowo”. Już za dwa tygodnie start hufca w Ostródzie. 


                                                                                   phm. Lucyna Burkiewicz

http://galeria 

   Dnia 21.09.2018 odbyła się akcja  Sprzątanie Świata. Uczniowie wszystkich klas zaopatrzeni w rękawice i worki wraz z nauczycielami udali się na wyznaczone tereny w Miłomłynie i okolicy. Akcję sponsorowało nadleśnictwo w Miłomłynie. Wierzymy, że takie akcje zachęcą dzieci i młodzież do refleksji nad stosunkiem do otaczającego świata i przysłużą się rozwijaniu poczucia odpowiedzialności za jego kondycję.


                                                                                    Teresa Biegańska
                                                                                     Mariola Bukowska

http:/galeria

  

Początek jesieni  to czas zbiorów ziemniaków a przy tym świetna okazja 
do wspólnej zabawy i bliższego poznania tego warzywa. 
Z tej okazji uczniowie klasy IIa obchodzili 19 września „Święto Pieczonego Ziemniaka". 
Dzieci wraz z rodzicami udały się do państwa Wróblewskich, gdzie czekało na nich wiele atrakcji. Uczniowie zapoznali się z ,,Bajką o Ziemniaku'', z której w prosty sposób dowiedziały się skąd on pochodzi i jak trafił do Polski. Przyswoiły sobie również wiele ciekawostek i informacji na temat ziemniaka. Gdy ziemniaki piekły się  na rożnie, dzieci z twarzami pełnymi uśmiechów, brały udział w różnych konkursach i zawodach sportowych, w których głównym bohaterem był ziemniak. W trakcie pobytu dzieci świetnie bawiły się także na placu zabaw. 
Zakończeniem święta była degustacja pieczonych ziemniaków i kiełbasek oraz słodkich przysmaków. 

Wychowawca: Emilia Łełyk

  

KLASA I B NA „ŚWIĘCIE PIECZONEGO ZIEMNIAKA”


  W czwartek  13 września 2018 roku klasa wraz z wychowawcą wybrała się na pieszą wycieczkę do hotelu Miłomłyn. Świetnie zorganizowani rodzice w osobach: Aneta Karczewska, Agnieszka Wrzeszcz, Ilona Rugała, Kamila Włodarska, Patrycja Wójcik oraz Agnieszka Rakoczy przygotowały dla dzieci super atrakcje. Był tor przeszkód z wieloma ciekawymi zadaniami: czołganie w tunelu, chodzenie na szczudłach, rzucanie ringiem do butelki oraz obieranie ze skórki ugotowanego ziemniaka. Dzieci uczestniczyły także w lekko zmodyfikowanych „wykopach”: zbierały ziemniaki do kosza na czas. Nie zabrakło ogniska, w którym piekły się ziemniaki, a każdy uczestnik mógł przygotować dla sobie kiełbaskę. Uczniowie klasy I b na zakończenie świętowania, wykonały pracę plastyczną: kukiełkę z ziemniaka. Niesamowite mamy, przygotowały wszystko czego potrzeba do wykonania wymienionych działań. Dzieci pod wielkim wrażeniem, z uśmiechem na ustach podziękowały rodzicom oklaskami. Ich siła wskazywała na emocje, jakie dzieciom towarzyszyły podczas spotkania. 
 

Wychowawca
Alicja Bobel

 

http://galeria                                           
INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Aż trudno uwierzyć, że tegoroczne wakacje dobiegły końca i nadszedł kolejny rok szkolny. Rozpoczęliśmy go uroczyście 3 września 2018 r.
    Tuż po odśpiewaniu hymnu, głos zabrała pani dyrektor, Grażyna Potkaj, która serdecznie powitała wszystkich zgromadzonych gości, nauczycieli, rodziców oraz uczniów, szczególną uwagę poświęcając najmłodszym uczniom naszej szkoły, którzy po raz pierwszy przekroczyli jej próg. Wszystkim uczniom i nauczycielom pani dyrektor życzyła wielu sukcesów w nadchodzącym roku szkolnym oraz radości z realizacji swoich małych i dużych planów, rodzicom zaś zadowolenia i dumy ze swoich pociech. Do życzeń dołączył się obecny na uroczystości Burmistrz Miasta i Gminy Miłomłyn, pan Stanisław Siwkowski. 
Następnie pani dyrektor odczytała uchwałę Rady  Miasta i Gminy Miłomłyn dotyczącą zmiany imienia naszej szkoły. Temu wydarzeniu poświecone też było  przedstawienie przygotowane przez grupę uczniów naszej szkoły pod czujnym okiem pań: Emilii Łełyk, Małgorzaty Kowalczyk, Doroty Wawrowskiej i Wiesławy Godek. 
    I tak od dnia 1 września bieżącego roku nasza placówka nosi imię Żołnierzy I DP im. Tadeusza Kościuszki.
    Po przedstawieniu wszyscy uczniowie udali się pod opieką swoich wychowawców do klas.
    Przed cała społecznością szkolną 10 miesięcy wytężonej nauki i pracy. Oby przyniosły one wszystkim wiele zadowolenia i satysfakcji. Radość niech budzi zaś fakt, ze następne wakacje nadejdą już a 292 dni.

Wiesława Godek
 

 

Aktualności

Kontakt

  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Miłomłynie im. Żołnierzy I DP im. Tadeusza Kościuszki
    14 - 140 Miłomłyn, ul. Pasłęcka 15
  • (89) 641-31-23 lub 641-31-33

    fax: (89) 641-31-23

Galeria zdjęć