• PODZIĘKOWANIA

    •                                                                                                      

     Dzięki ofiarności ludzi dobrej woli możliwa jest

      

     realizacja naszych zamierzeń i celów.

      

     Cieszymy się z każdych ofiarowanych darów.

      

     Mamy głęboką wiarę i nadzieję, że nasza współpraca zaowocuje i pomoże naszej placówce

      

      w dalszym rozwoju.

      

     Dyrektor

     Rada Pedagogiczna

     i Uczniowie naszej szkoły

     pragną wyrazić gorące i serdeczne podziękowania:

                                                                                                                             

      XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

                                  Państwu

     Agnieszce Konstanty - Ślebzak

     i Radosławowi Konstanty

              Za życzliwość i hojność, która wzbogaciła bazę

     punktu przedszkolnego "Jaś i Małgosia"

     - zasponsorowanie wymiany dwóch okien.

     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

                                          Panu

     Piotrowi Żmijewskiemu

               

     Za wsparcie rzeczowe naszej placówki 

     - przekazanie darowizny w postaci biurka wraz z zabudową.

      

        XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

                                         Pani

     Justynie Ignaczak

               

     Za wspieranie inicjatyw szkolnych 

     - prowadzenie uczniowskiego koła szachowego.

     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

                             Panu

     Marcinowi Brejna

      

     właścicielowi firmy "​MJ Mebel"  w Miłomłynie

                    

     Za wsparcie rzeczowe w postaci wykonania frontów szfek w kuchni szkolnej

      

     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

                                                              Państwu

     Oldze i Tomaszowi Trębickim

      

     właścicielom "Kolorowego Przedszkola" w Warszawie

                    

     Za ofiarowanie  paczek Bożonarodzeniowych dla siedmiorga uczniów naszej szkoły

      

     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

     Radnym Rady Miejskiej:

                         Państwu

                                        Joannie Karabinowskiej

      

                                                                 Zdzisławie Milkowskiej

      

                                                                                        Wiesławowi Lisek

     oraz redakcji tygodnika "Nasz Głos"

                                  Za ufundowanie nagród pieniężnych o łącznej wysokości 1100 zł

               laureatom szkolnego konkursu matematycznego.

                                a także Panu

                                       Tadeuszowi Stelmach za pośrednictwo w tym zakresie.

     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

             Państwu

                                 Beacie i Andrzejowi Nowakowskim

      

                            oraz Bankowi Spółdzielczemu w Miłomłynie

          

      Za rzeczowe wsparcie konkursów realizowanych przez bibliotekę szkolną w roku 2013/2014

      

     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

                                                                 Panu

                                                                            Mariuszowi Łakomemu                                                      

                                                Za podarowanie drzewka świerkowego

                                    do przygotowania choinki na holu szkoły

     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

     Państwu:

                         Zdzisławie Milkowskiej

                         Joannie Karabinowskiej

                        Wiesławowi Lisek

                                                                Radnym Rady Miejskiej

                                                 oraz

                                                            redakcji tygodnika NASZ GŁOS   

      

                    Za ufundowanie nagród pieniężnych o łącznej wysokości 1100 zł

                            laureatom szkolnego konkursu matematycznego przeprowadzonego w roku szkolnym 2012/2013.

                 

     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

     Państwu Beacie i Andrzejowi Nowakowskim

       Za rzeczowe wsparcie konkursów realizowanych przez bibliotekę szkolną

      

     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

        

     Pani Agnieszce Laskowskiej

     Za bezinteresowne wsparcie rzeczowe

     na potrzeby naszej szkoły

      

     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

       

     Pani Elżbiecie Kwiatkowskiej

                                            Za wieloletnie wspieranie naszych inicjatyw,

                                za życzliwość, otwartość i zaangażowanie w życie szkoły..


      

      


                        Państwu

                  Oldze i Tomaszowi Trębickim z Warszawy

                    

     Za ofiarowanie  zabawek do oddziałów przedszkolnych

      


            

     Wszystkim, którzy przyczynili się do zebrania środków na nowy sztandar szkoły oraz zorganizowania uroczystości jego nadania 

     m.in.

                         Ewie i Jarosławowi Myślińskim

                    Robertowi Piotrowskiemu

                    Zbigniewowi Skolmowskiemu

                   Radzie Miejskiej w Miłomłynie

                   ZNP oddział w Miłomłynie

                   Radzie Rodziców

                  Nadleśnictwu Miłomłyn

                  BS Iława

                  GS Miłomłyn

                  Henrykowi Matwiejuk

                  Stanisławowi Siwkowskiemu

                 Mirosławie i Tadeuszowi Wrona

                 Danucie i Zbigniewowi Koziej

      


           

              Państwu

                                  Danucie i Zbigniewowi Koziej

     Za wykonanie obrazu ze skóry

                               przedstawiającego logo naszej szkoły i szkoły w Klötze

                              przeznaczonego na prezent dla dyrektora niemieckiej szkoły

                      Państwu

                               Małgorzacie i Jackowi Malczewskim

     Za wypiek regionalnego pieczywa

     promującego nasze miasto podczas wizyty uczniów w Klötze

                              Panu

                                  Robertowi Piotrowskiemu

     Za wpłacenie 2 tys. zł na konto Stowarzyszenia"Nasze Dzieci"

     na wyjaz grupy szkolnej do Sekundarschule w Klötze, w  Niemczech

      

                           

                        Państwu:

      

     Ewie i Jarosławowi Myślińskim

     Danucie i Zbigniewowi Koziej

     Izabeli i Jackowi Dyczewskim

     Danucie Wróblewskiej

      

     Za włączenie się w organizację Szkolnego Dnia Promocji Zdrowia

     poprzez podarowanie soków dla uczniów.

            

     Pani Annie Misztal

                   

     Za ofiarowanie drzewek i krzewów

     do upiększenia posesji Szkolnej

            

     Państwu Oldze i Tomaszowi Trębickim

                    

     Za ofiarowanie pomocy dydaktycznych i zabawek

     do Świetlicy Szkolnej

            

     Strażakom OSP Miłomłyn

                    

     Za trud włożony w odśnieżanie dachu szkoły