• FLUORYZACJA

    •  

      

          W trosce o zdrowie jamy ustnej uczniów, w celu przeciwdziałania próchnicy, w szkole prowadzone będą zabiegi fluoryzacji zębów. Państwa dziecko, w ramach programu profilaktycznego, sześciokrotnie w ciągu roku szkolnego, w odstępach sześciotygodniowych, objęte będzie nadzorowanym szczotkowaniem zębów preparatami z fluorem.

       Jest to prosta, skuteczna i powszechna metoda zapobiegania próchnicy w rejonach o niskiej zawartości związków fluoru w wodzie pitnej. 

       Dzięki wspólnej akcji pielęgniarki szkolnej i rodziców  zakupujemy jednorazowe szczoteczki z przeznaczeniem do fluoryzacji, dzięki czemu zawsze będą dostępne w wyznaczonych terminach. 

     Liczymy, że 100% uczniów weźmie udział w akcji fluoryzacyjnej..

     Informacja o terminach kolejnych  fluoryzacji przekazywana będzie przez pielęgniarkę i udostępniana na tablicy informacyjnej.

      

      planowane terminy

     rok szkolny 2022/2023

      

     18.10.2022r.  - 20.10. 2022r.

     29.11.2022r. - 01.12. 202 r. 

     10.01.2023r.  -  12.01. 2023r.

       21.02.2023r.  - 23.02. 2023r.  


                                                          04.04.2023r. -  05.04. 2023r.


                                                          16.05.2023r.  - 18.05.2023r.

      

          

              W uzasadnionych przypadkach terminy poszczególnych akcji mogą ulec zmianie.

      

      

     W przypadku braku zgody na fluoryzację, rodzic jest zobowiązany złożyć pisemne zgłoszenie sprzeciwu

     (druk w zakładce "DO POBRANIA")