• ZHP

    •  

      

     Drużyna Harcerska

      

     W naszej szkole  funkcjonuje 15 Drużyna Harcerska im. Tadeusza Kościuszki.  Jest to drużyna wielopoziomowa( harcerze,

     harcerze starsi, wędrownicy)

      

     Drużynę harcerską prowadzą:  phm. Lucyna Burkiewicz (drużynowa),  phm. Jowita Jankowska , przyboczna-Paulina Wiśniewska

     i sam. Weronika Borzym, zastępowi- Izabela Osiecka i Paweł Olkowski .

       

     Organizacja ta skupia w swoich szeregach 20 harcerzy, którzy pracują w dwóch zastępach.

      

     Zamierzenia drużyny:

     • przygotować do przyrzeczenia nowych członków
     • realizować stopnie i sprawności harcerskie
     • brać  udział w imprezach hufcowych.

      

     Cele drużyny :

     • poznanie prawa i przyrzeczenia harcerskiego- ukazanie wartości, które powinny kierować naszym życiem,
     • kształtowanie otwartości na świat i drugiego człowieka,
     • kształtowanie patriotyzmu w codziennym życiu,
     • wzmacnianie poczucia odpowiedzialności za swoją drużynę,
     • propagowanie pozytywnych zachowań,
     • uczenie samodzielności i samorządności harcerzy,
     • poszanowanie symboli harcerskich i narodowych,
     • poznanie historii  harcerstwa,
     • kształtowanie umiejętności pracy w zastępach,
     • kształtowanie umiejętności skutecznego nawiązywania i podtrzymywania kontaktów międzyludzkich,
     • uwrażliwienie na konieczność wieloaspektowego dbania o środowisko naturalne.

      

     Harcerze biorą czynny udział w imprezach organizowanych przez ostródzki hufiec:

     • Start Hufca-(IX)
     • Festiwal piosenki harcerskiej-(XI)
     • Wigilia pokoleń-(XII)
     • Betlejemskie Światełko Pokoju- (XII)
     • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy- (I)
     • Święto Domu Harcerza- (IV)
     • Powiatowy Ostródzki Rajd Ekologiczny (IV-V)
     • Zlot Hufca- (VI)

      

     Ponadto uczestniczą w obozach organizowanych przez ostródzki Hufiec.

     W tym roku planowany jest obóz harcerski do Jarosławca nad morzem i obóz harcerski –trekingowy w Beskid Sądecki .