• SZKOLNE KOŁO PCK

    •  

      

      

      

             W naszej szkole prężnie działa koło PCK. Prowadzący  i uczestnicy ściśle współpracuję z kierownikiem biura PCK, p. S. Makowskim i szefem grupy ratowniczej Arkadiuszem Jareckim. Bierzemy corocznie udział w „Wyprawce dla żaka”- wsparcie dla potrzebujących dzieci w formie przyborów szkolnych, „Wielkanoc z PCK i  „Czerwonokrzyskiej Gwiazdce”, dzięki którym przekazane są paczki ze słodyczami dla dzieci z rodzin potrzebujących. Bierzemy również udział w programach „Klub Wiewiórka”, ucząc najmłodsze dzieci dbania o higienę i „Pomagamy pomagać”, ucząc dzieci udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz konkursach rejonowych lub ogólnopolskich                      „ Gorączka złota” i „Honorowy krwiodawca”.

     Grupy ratownicze przyjeżdżają cyklicznie do naszej szkoły z pokazem ratownictwa medycznego.  Na godzinach wychowawczych prowadzone są w klasach IV- VI zajęcia dotyczące udzielania I pomocy, prowadzone przez opiekuna SK PCK.

     Uczestnicy koła aktywnie uczestniczą w zajęciach, pomagają innym, odwiedzają starszych, niedołężnych ludzi niosąc im świąteczne, własnoręcznie wykonane ozdoby. Udzielają pierwszej pomocy przedmedycznej uczniom w szkole, jak i znajomym lub rodzinie.

      

                                                                                                          Opiekun SK PCK Renata Rafalska-Taba