• Szkolna gazeta

    •                   

      

     Gazetka szkolna powstała z inicjatywy uczniów. To uczniowie zaproponowali nauczycielowi informatyki p. Małgorzacie Joniec, pełnienie opieki nad gazetką, którą chcieliby stworzyć. Ci uczniowie to Bartosz Dobosiewicz, Przemysław Królak, Wiktoria Rochowicz. Propozycja ta została przedstawiona p. dyrektor Grażynie Potkaj i Samorządowi Uczniowskiemu.
     Po wszystkich potrzebnych procedurach w styczniu 2007 roku powstał pierwszy bezimienny numer gazetki szkolnej. Redagowali go: Wiktoria Rochowicz, Bartosz Dobosiewicz, Przemysław Królak i Krzysztof Iwin (opieka p. M. Joniec).
     Gazeta nasza jest miesięcznikiem.
     Zgodnie z propozycją czytelników gazeta otrzymała imię Kujon. W roku szkolnym 2007/2008 zmienił się zespół redagujący. Oto jego skład:
     Weronika Borzym, Małgorzata Dobosiewicz, Jakub Gorgoń, Przemysław Królak, Małgorzata Ludwiniak, Paweł Myśliński, Karolina Osiecka (opiekun p. M. Joniec).
     W roku szkolnym 2008 / 2009 opiekunem zespołu redagującego Kujona została pani Wioleta Szajkowska.      

      

            

      

     Mikolaje_i_mikolajki-gazetka2.doc