• Szkolne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu drogowego

    •  

     SZKOLNE CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

      

     Uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki w Miłomłynie otrzymali prezent za kilkanaście tysięcy złotych. W naszej szkole zaczęło, bowiem działać Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, do którego pomoce dydaktyczne ufundował Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu.

      

        

      

     Od tej pory uczniowie mają do dyspozycji skuter, dwa rowery, znaki drogowe, sygnalizator świetlny i mnóstwo innych pomocy dydaktycznych. Dzięki sponsorowi lekcje wychowania komunikacyjnego zamieniły się w barwne i ciekawe wycieczki przez przepisy ruchu drogowego. 

      

     STOŻEK DALE’A

      

     Z  piramidy zapamiętywania wynika, że pamiętamy:

     10% tego co czytamy, słyszymy

     30% tego co widzimy

     50% tego co widzimy i słyszymy

     70% tego co mówimy i piszemy

     90% tego co wykonujemy

      

     Z tego wypływa wniosek, iż uczniowie w dużym stopniu zapamiętują te wiadomości, w których przyswajaniu mogą bezpośrednio uczestniczyć.  Przyświeca temu chińskie przysłowie:
     „POWIEDZ, A ZAPOMNĘ, POKAŻ, A ZAPAMIĘTAM, POZWÓL WZIĄĆ UDZIAŁ, A ZROZUMIEM”.

      

      W ramach SCBRD prowadzone są z uczniami zajęcia w zakresie wychowania komunikacyjnego. Uczestnicy szkoleń uświadamiani są o istocie zagrożeń wynikających z uczestnictwa w ruchu drogowym jak również zdobywają umiejętności niezbędne dla uczestnika ruchu drogowego, jakim jest pieszy i rowerzysta.

      Na zajęciach dzieci korzystają z plansz pomocniczych, programów multimedialnych, samodzielnie ustawiają skrzyżowania, przeszkody, znaki, by móc potem, wspólnie z nauczycielem, omówić poszczególne przypadki.

     Sprzęt podarowany przez WORD w Elblągu jest również wykorzystywany przez aktorów ze szkolnego kółka teatralnego i filmowego. Dzieci mają wielką wyobraźnię i chętnie adaptują nowe nabytki w swych filmach i przedstawieniach. Podczas otwarcia Centrum, 5 czerwca 2009r., uczniowie zaprezentowali film instruktażowy pt. „Nie trać głowy w ruchu drogowym”. Młodsi koledzy z uwagą przyglądali się omawianym na filmie znakom, skomplikowanym torom rowerowym oraz świetnej zabawie, którą tworzenie filmu niewątpliwie było.

     Z wykorzystaniem SCBRD uczniowie klas IV przygotowywali się do egzaminu na kartę rowerową, który odbył się w szkole w dniu 15 czerwca 2009r. i po raz pierwszy część praktyczna mogła odbyć się na profesjonalnym torze przeszkód, w jaki wyposażone jest Centrum.

      

     "Szkolne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Miasta i Gminy Miłomłyn" zostało utworzone jako dziesiąte przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu. Powstało dzięki porozumieniu zawartemu pomiędzy WORD w Elblągu, a Miastem i Gminą Miłomłyn oraz Publiczną Szkołą Podstawową w Miłomłynie. Siedzibą SCBRD jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki w Miłomłynie przy ul. Pasłęckiej 15.
      

     Celem oraz zakresem działania SCBRD jest:
     - prowadzenie szkoleń z dziećmi i młodzieżą szkolną w zakresie wychowania komunikacyjnego oraz upowszechnianie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;
     - uświadamianie młodzieży szkolnej istoty zagrożeń wynikających z uczestnictwa w ruchu drogowym;
     - przygotowanie uczniów szkół do egzaminu na kartę rowerową i motorowerową;
     - prowadzenie egzaminów na kartę rowerową i motorowerową.
     W celu zabezpieczenia właściwej pracy wychowawczej WORD w Elblągu wyposażył SCBRD w niezbędny sprzęt oraz pomoce naukowe.


     galeria zdjęć