• ANIMATOR SPORTU

    •  

      

     PROGRAM "ANIMATOR SPORTU DZIECI i MŁODZIEŻY" 2010/2011

      

     Organizatorem programu jest Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego - koordynator i realizator zadania na podstawie

      

     umowy  z Departamentem Sportu Powszechnego Ministerstwa Sportu. Szkolny Związek Sportowy w 16 województwach-

      

     współorganizator.


      

     1. Cele i zadania programu:

      


     -  zwiększenie aktywności i efektywności działań klubów: uczniowskich, szkolnych, międzyszkolnych, ludowych i innych

      

         stowarzyszeń kultury fizycznej z osobowością prawną, których zakres działania obejmuje rozwijanie sportu dzieci i

       

         młodzieży;

      


     -  łagodzenie ujemnych skutków czasowego odłożenia realizacji zwiększonego wymiaru obowiązkowych zajęć wychowania

      

         fizycznego;

      


     -  przeciwdziałanie patologiom społecznym, pomoc środowiskom trudnym  i zubożałym, szczególnie w regionach o

       

         najwyższym wskaźniku bezrobocia oraz w gminach najsłabiej usportowionych;

      

      

     -  wspomaganie działalności klubów - stowarzyszeń w zakresie rozwoju sportu dzieci  i młodzieży poprzez wdrożenie systemu

      

         motywacyjnego dla wyróżniających się animatorów: nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów i trenerów

      

         pracujących w tym obszarze.

      

      

      

     Zgodnie z celami akcji, zajęcia prowadzone przez animatora, pomimo ich sportowego charakteru, nie mają na celu wyłącznie

      

     szybkiego uzyskania wyników sportowych i przygotowania do udziału w zawodach, mają one za zadanie grupować dzieci i

      

     młodzież mniej sprawną, stroniącą od zajęć ruchowych i zachęcać ich do systematycznych ćwiczeń stanowiących

      

     podstawowy składnik zdrowego stylu życia.

      

      

     Zajęcia odbywają się w wymiarze 1 godziny tygodniowo, edycja marzec-czerwiec.  Tematyka zajęć dotyczy nauki nowych

      

     oraz doskonalenia poznanych elementów gry piłki siatkowej. Skład grupy tworzą uczniowie klas V i VI, którzy posiadają

      

     wiedze na temat przepisów gry w piłkę siatkową oraz znają niektóre elementy techniczne.

      

      

     Tematyka zajęć:

      

      

     ·        Technika i taktyka poruszania się po boisku

      

     ·        Odbicia piłki sposobem oburącz górnym

     ·        Odbicia piłki sposobem oburącz dolnym

      

     ·        Uderzenia plasowane

      

     ·        Zagrywka dolna frontalna

      

     ·        Zagrywka sposobem tenisowym

      

     ·        Technika ataku – kiwnięcie

      

     ·        Technika ataku – zbicie plasowane