• GRUNWALDZKI SZLAK

    •  

      

     PROJEKT

     „GRUNWALDZKI SZLAK”

      

      

      

     Termin realizacji: IX- XII 2007 r.

     Koordynator główny projektu: phm. Krzysztof Olszko

     Koordynator szkolnego projektu:  Jowita Jankowska

     Realizujący:   uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Miłomłynie

     Odpowiedzialni za realizacje: J. Jankowska, W. Szajkowska, J. Piotrowska, M. Joniec,

      J. Kopiczyńska- Stano

      

      

     Program realizowany jest w 10 szkołach z terenu następujących samorządów powiatu ostródzkiego: Ostróda, Grunwald, Miłomłyn,

     Dąbrówno oraz miast Ostróda i Morąg

      

     Cel główny:

      

     Rozwijanie i promocja postaw patriotycznych oraz aktywnych postaw obywatelskich wśród 300- osobowej grupy dzieci i

     młodzieży, poprzez przybliżenie elementów związanych z historią i tradycja Polski oraz regionu.

      

     Cele pośrednie:

      

         Promocja „Grunwaldu” jako jednego z najważniejszych symboli polskiego patriotyzmu

          Poznanie oraz zwrócenie uwagi na przywiązanie do najbliższego środowiska, wzrost zainteresowania historią, tradycja, obyczajami regionu, w którym mieszkamy, a w szerszym kontekście kraju wśród uczestników

          Rozwijanie wartości rodzinnych związanych z wartościami kulturowymi wspólnoty- naszej „małej ojczyzny”

          Popularyzacja historii Polski, ze szczególnym uwzględnieniem epoki średniowiecza wśród dzieci

            Rozwijanie umiejętności zainteresowań dzieci i młodzieży, zaradności, nauka pracy w grupie podczas zajęć pozalekcyjnych

      

     Przewidziane efekty:      

      

     Uczeń:

      

            Pozna historię i tradycje swojego regionu

          Pozna epokę średniowiecza oraz panujące w niej ideały

          Będzie okazywał postawy patriotyczne

          Będzie aktywnie i świadomie uczestniczyć w życiu społeczności szkolnej i lokalnej.

          Będzie rozwijał swoje zainteresowania

          Nauczy się doceniać efekty swojej pracy.

      

     W ramach programu w szkole odbędzie się:

      

       Dzień średniowieczny

           Szkolna gra planszowa poświęcona najważniejszym wydarzeniom z historii Polski, ze szczególnym uwzględnieniem epoki  średniowiecznej

           Konkurs wiedzy o średniowieczu i średniowiecznych ideałach

          Szkolny Turniej Rycerski propagujący ideały rycerskie

           Zwiady terenowe po najbliższej okolicy w celu poszukiwania śladów epoki średniowiecza i historii najbliższej okolicy

           Szkolna debata na temat patriotyzmu- jaki był, jaki jest współcześnie i jaki będzie za kilkanaście lat.

      

      

     Konkursy:

      

       Konkurs plastyczny pod tytułem „Być jak Zawisza Czarny”

           Konkurs na najciekawsza prezentację multimedialną na temat wybranych wydarzeń z historii Polski oraz związaną z tymi wydarzeniami ideą patriotyzmu

          Konkurs na najciekawszą stronę internetową dotyczącą tradycji, obyczajów, kultury, historii regionu w którym mieszkamy

          Konkurs na najciekawsze i najoryginalniejsze sprawozdanie ze zwiadu po najbliższej naszej okolicy- tylko dla szkolnych drużyn rycerskich

      

      

         Zadania do zrealizowania

      

      

     Zadania

     Termin realizacji

     Osoby odpowiedzialne

     Kształcona umiejętność

     Przeprowadzenie zbiórek na temat

      

     epoki średniowiecznej.

     IX 2007r

     J. Jankowska

     ·     Zainteresowanie tradycja i historią

      

     ·    Wzbudzenie aktywności poznawczej

      

     ·    Propagowanie idei patriotyzmu

     Przeprowadzenie zwiadu w celu

      

     poszukiwania śladów epoki

      

     średniowiecznej.

     5 X 2006r

     J. Jankowska

     ·   Zainteresowanie tradycja i historią

      

     ·     Motywowanie do poznania zabytków kultury narodowej

      

     ·     Kształcenie szacunku dla dorobku kultury narodowej

     Napisanie sprawozdania z

      

     przeprowadzonego zwiadu (konkurs).

     Do 20 X 2007r

     J. Jankowska

     ·   Wdrażanie do kreatywnej pracy

      

     ·    Rozwijanie ukrytych talentów

            

     Przygotowanie do turnieju

      

     rycerskiego (wykonanie zbroi

      

     rycerskiej).

     12 X 2007r

     J. Jankowska

     ·    Estetyczne wykonanie zbroi rycerskiej

      

     ·    Wdrażanie do kreatywnej pracy

      

     ·   Rozwijanie ukrytych talentów

     Konkurs plastyczny pod tytułem

      

     „Być jak Zawisza Czarny”.

      

     Do 20 XI 2007r

     J. Kopiczyńska- Stano,

     J. Jankowska

     ·   Motywowanie do pracy

      

     ·  Estetyczne wykonanie prac

      

     ·  Rozwijanie ukrytych talentów

     Zorganizowanie dnia

      

     średniowiecznego w szkole:

      

      

     ·    Prowadzenie lekcji nawiązujących

          do średniowiecza

      

     ·     Przeprowadzenie szkolnej gry

           planszowej poświęcona

          najważniejszym wydarzeniom z

          historii Polski, ze szczególnym

          uwzględnieniem epoki

          średniowiecznej.

      

     ·      Szkolny Turniej Rycerski 

            propagujący ideały rycerskie

      

     ·    Maraton o tytuł „Niepokonanego 

          rycerza”

      

     ·    Ognisko z kiełbaskami

      

     25 X 2007r

     J. Jankowska,

      J. Piotrowska,

     B. Karpowicz,

     M. Gołębiewski,

     L. Malinowski

     ·   Wzbudzenie aktywności poznawczej

      

     ·   Zainteresowanie tradycja i historią

      

     ·    Wdrażanie do rozpoznawania trwałych i uniwersalnych wzorców do postępowania

      

     ·    Dbanie o kulturę języka

      

     ·    Aktywne i świadome uczestniczenie w życiu społeczności szkolnej

      

     ·    Integracja społeczności szkolnej

     Konkursu wiedzy o średniowieczu i

      

     średniowiecznych ideałach.

     Do 20 XI 2007r

      J. Piotrowska

     ·     Aktywne i świadome uczestniczenie w życiu społeczności szkolnej

      

     ·     Zainteresowanie tradycja i historią

      

     Szkolna debata na temat

      

     patriotyzmu.

     Do 30 X 2007r

     W. Szajkowska,

      J. Piotrowska,

      

     ·    Pobudzenie do refleksji

      

     ·    Pobudzanie aktywności twórczej

      

     ·    Dbanie o kulturę języka

      

     Turniej na zamku w Malborku.

     26 X 2007r

     J. Jankowska

     ·    Propagowanie idei patriotyzmu

      

     ·    Integracja społeczności lokalnej

     Konkurs na najciekawsza prezentację

      

     multimedialną na temat wybranych

      

     wydarzeń z historii Polski oraz

      

     związaną z tymi wydarzeniami ideą

      

     patriotyzmu.

      

     Do 20 XI 2007r

     M. Joniec,

     J. Jankowska

     ·    Pobudzanie aktywności twórczej

      

     ·    Posługiwanie się technologią informatyczną

      

     ·    Pobudzanie aktywności twórczej

      

     Konkurs na najciekawszą stronę

      

     internetową dotyczącą tradycji,

      

     obyczajów, kultury, historii regionu

      

     w którym mieszkamy.

      

     Do 20 XI 2007r

     M. Joniec

     ·     Posługiwanie się technologią informatyczną

      

     ·     Pobudzanie aktywności twórczej

     Prowadzenie kroniki z realizacji

      

     projektu.

     Do 7 XII 2007r

     J. Jankowska

     ·     Pobudzanie aktywności twórczej

      

     ·    Estetyczne wykonanie kroniki

      

     ·    Wdrażanie do kreatywnej pracy

      

     ·     Rozwijanie ukrytych talentów

      

      

                                                                                                               

      

                                                                                                                         mgr Jowita Jankowska

      

     Dzień Średniowieczny - galeria

      

     Zwiad - galeria

      

     Kronika_Drużyny_Rycerskiej.doc