• RADOSNA SZKOŁA

    •  

      

     Realizacja Rządowego Programu „Radosna szkoła"

      

     Zasady wsparcia szkół w ramach programu rządowego „Radosna szkoła”

      

     Program zakłada wspieranie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia w

     tworzeniu odpowiednich warunków do aktywności ruchowej najmłodszych uczniów, w kontekście obniżenia wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego.

      

     Szczegółowe warunki udzielania pomocy szkołom objętym programem zostały określone:

      

     - w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków

     nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół  podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia,
      

     - w uchwale Rady Ministrów w sprawie rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna szkoła”.

      

     Założenia programu rządowego „Radosna szkoła”

      

     W ramach programu „Radosna szkoła” organy prowadzące szkoły podstawowe otrzymają wsparcie finansowe na:

     • pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole. Ich zadaniem jest zapewnienie możliwości organizacji zabaw ruchowych, zgodnie z naturalnymi

     potrzebami rozwojowymi dzieci, związanymi z dużą aktywnością fizyczną. Miejsca zabaw powinny być wyposażone w przyrządy pozwalające na

     zaspokojenie przez dziecko potrzeby ruchu, i obejmować w szczególności duże, miękkie klocki, miękkie piłki w różnych kolorach i wielkościach, materace

     do zabaw, tory przeszkód, elementy lub zestawy umożliwiające pokonywanie wysokości, a zarazem usprawniające koordynację wzrokowo – ruchową.

     Powinny też być wyposażone w sprzęt spełniający funkcje edukacyjne i usprawniający małą motorykę (układanki czy kąciki tematyczne, zachęcające

     dzieci do zabaw i zajęć z rówieśnikami). Natomiast po intensywnym ruchu i zabawie każde dziecko powinno mieć możliwość wyciszenia, relaksu czy

     indywidualnej pracy. Służyć temu powinien obszar sali, w którym znajdą się urządzenia pozwalające na rozwijanie uzdolnień i zainteresowań (np.

     plastycznych, konstrukcyjnych), ale jednocześnie umożliwiające odpoczynek i wyciszenie w dogodnej pozycji (materace, pufy).

      

     Dzięki uczestnictwu w programie urządziliśmy w naszej szkole miejsce zabaw dla maluchów, wyposażone w szereg pomocy dydaktycznych

     mających na celu wspomaganie kształtowania u dziecka umiejętności motorycznych oraz umiejętności w zakresie koordynacji wzrokowo-ruchowej,

     spostrzegawczości, sprawności i zdolności manualnych, a także precyzji i celowości ruchu oraz wyobraźni przestrzennej.

     Sala  utworzona w ramach projektu „Radosna Szkoła” jest wykorzystywana bardzo intensywnie przesz uczniów klas 0 – III , Punktu

     Przedszkolnego i świetlicy szkolnej w czasie trwania zajęć obowiązkowych, jak również zajęć pozalekcyjnych.