• WYNIKI REKRUTACJI    • 25.03.2022 r. 

      

     Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej powołanej Zarządzeniem Dyrektora Nr 2/2022 z dnia 21 lutego 2022 r. do

     przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023informuje, że

     w wyniku postępowania rekrutacyjnego, zakwalifikowano wszystkich kandydatów.

      

     Rodzice/prawni opiekunowie zakwalifikowanych kandydatów , zobowiązani są 

     w terminie do 08.04.2022 r.

     potwierdzić wolę przyjęcia ucznia do szkoły.

     brak  potwierdzenia jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na wykreślenie dziecka z listy zakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola.

      

            

     14.03.2022 r. 

      

     Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej powołanej Zarządzeniem Dyrektora Nr 2/2022 z dnia 21 lutego 2022 r. do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023 informuje, że w wyniku postępowania rekrutacyjnego, zakwalifikowano wszystkich kandydatów.

     Rodzice/prawni opiekunowie zakwalifikowanych kandydatów , zobowiązani są  w terminie do 25.03.2022 r. potwierdzić wolę przyjęcia ucznia do szkoły.