• Konkursy szkolne do 2011r.

    •  

     Konkurs historyczny „Mój ulubiony władca Polski”

      

     W dniu 17.05.2011 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Miłomłynie odbyły się eliminacje konkursu historycznego pod nazwą „ Mój ulubiony władca Polski” dla klas IV- VI. Organizatorem konkursu był  nauczyciel historii– Wioletta Szajkowska.

     Uczniowie w ciągu dwóch tygodni mieli przygotować album lub plakat – „Mój ulubiony władca Polski”.

     Komisja w składzie - p. Wioletta Szajkowska, p. Izabela Lempek, p. Beata Gorgoń – oceniła prace uczniów i wyłoniła laureatów.

     Pierwsze miejsce zajęła Wiktoria Adamczyk z klasy IV b (album - Mieszko I), drugie miejsce –Ewelina

     Ziółkowska  klasy IV a (plakat - Bolesław Chrobry), i trzecie – Tomasz Głowacki z klasy V (album - Władysław Jagiełło).

     Uczniowie otrzymają dyplomy oraz nagrody książkowe.

      

                                                                                                   Organizator:

                                                                                                 Wioletta Szajkowska

     "ZDROWY STYL ŻYCIA"

      

     11 maja 2011 roku odbył się szkolny konkurs „Zdrowy styl życia”.

     Oto wyniki konkursu:

     I miejsce  -   Aleksandra Iwin (17 pkt)

                              Izabela Osiecka (17 pkt)

      

     II miejsce - Aleksandra Kochańczyk (16 pkt)

                              Patryk Lis (16 pkt.)

      

     III miejsce   - Michał Dąbrowski (15 pkt)       

                                Natalia Kowalczyk (15 pkt)

                                Daria Łukasik (15 pkt)

                               Mateusz Łuniewski (15 pkt)

      

     IV miejsce  - Wiktoria Adamczyk (14 pkt)

                               Michał Lempek (14pkt)

                                Klaudia Pasierowska) (14pkt)

      

     V miejsce     - Marcelina Bednarska (13 pkt)

                                Weronika Gąsior (13pkt)

                                Natalia Rutkowska (13 pkt)

                               Ewelina Ziółkowska (13pkt)

      

     VI miejsce   - Kamil Czajkowski (12 pkt)

                                Damian Dyczewski (12 pkt)

                                Tomasz Głowacki (12 pkt)

      

     VII miejsce    - Joanna Cięszczyk (11 pkt)

      

     VIII miejsce   -  Klaudia Czerwińska (9 pkt)

                                      Krzysztof Cięszczyk (9 pkt)

                                      Mikołaj Jacyno (9 pkt)

                                     Weronika Sawka (9 pkt)

      

     IX miejsce       - Angela Kycia (8 pkt)

      

        Uczniowie biorący udział w tym konkursie otrzymają nagrody ufundowane przez  GKP i RPA w Miłomłynie.

     Organizator:   Teresa Biegańska

                                                 

      

     SZKOLNY KONKURS PRZYRODNICZY

      

     11 maja 2011 roku odbył się szkolny konkurs przyrodniczy dla klas IV-VI.

     Oto wyniki jego:

     Klasy czwarte:

     I miejsce: Karol Kowalczyk (62 pkt)

     II miejsce: Mikołaj Jacyno (61 pkt)

     III miejsce: Mateusz Łuniewski (51 pkt)

      

     Pozostałe miejsca zajęli:

     : Wiktoria Adamczyk (48 pkt)

     : Ewelina Ziółkowska (47 pkt)

     : Daria Łukasik (42 pkt)

     : Weronika Sawka (29 pkt)

     : Damian Dyczewski (25 pkt)

      

     Klasa piąta:

      

     I miejsce: Michał Dąbrowski (65 pkt0

     II miejsce: Michał Lempek (56 pkt)

     III miejsce: Tomasz Głowacki (52 pkt)

      

     Pozostałe miejsca zajęli:

     : Korneliusz Łożynski  (49 pkt)

     : Klaudia Pasierowska (25 pkt)

     : Izabela Osiecka (21 pkt)

     : Weronika Gąsior (15 pkt)

      

     Klasy szóste:

     I miejsce: Aleksandra Kochańczyk (46 pkt)

                              Paweł Olkowski (46 pkt)

     II miejsce: Natalia Kowalczyk (44 pkt)

                                Aleksandra Iwin (44 pkt)

     III miejsce: Marcelina Bednarska (38 pkt)

                             Natalia Rutkowska (38 pkt)

      

     Pozostałe miejsca zajęli:

     : Joanna Cięszczyk (32 pkt)

      

     Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody, które ufundowało Nadleśnictwo w Miłomłynie.

                                                                                        Organizator: nauczyciel przyrody Teresa Biegańska

      

     SZKOLNE KONKURSY RECYTATORSKIE

     9 maja 2011 r.  w naszej szkole odbyły się konkursy recytatorskie w kategoriach:

      

     1)  klasy I - III - uczestniczyło 12 uczniów

     2)   klasy IV-VI -   udział wzięło 11 uczniów.

     Uczniowie recytowali jeden utwór poetycki.

      

     KLASY MŁODSZE:

     Komisja w składzie: Dorota Krauze, Izabela Lempek, Beata Andrianik Wyłoniła laureatów:

     I miejsce        Paula Szymańska   klasa III          ( „Jajko” J. Brzechwa)

         Joanna Iwin               klasa II a         („Koziołeczek” J. Brzechwa)

      

     II miejsce        Rafał Kowalczyk       klasa II b         („Czarna krowa” N. Usemko)

      

     III miejsce       Oliwia Ziółkowska    klasa I a         („Bambo” J. Brzechwa)

      

        Laureaci zostaną nagrodzeni dyplomami oraz drobnymi upominkami i będę reprezentować szkołę w eliminacjach gminnych.

      

     Pozostali uczestnicy:

     1.      Adam Olkowski                    klasa III

     2.    Karolina Balkiewicz             klasa II a

     3.    Agnieszka Jadanowska      klasa II a

     4.   Adrian Borowiec                  klasa II b

     5.    Magdalena Lempek            klasa I b

     6.    Oliwia Rukat                         klasa I b

     7.     Emila Myslińska                   klasa I b

     8.   Marta Karpińska                  klasa I b

      

       Otrzymali nagrody pocieszenia.    

                                                                                      Małgorzata Górna

      

     KLASY STARSZE:

      

       Komisja w składzie: Wioletta Szajkowska, Renata Rafalska i Emilia Łełyk oceniła występy młodych recytatorów według następujących kryteriów:

     - interpretacja i estetyka mówienia,

     - dobór repertuaru (do wieku i osobowości dziecka),

     - ogólny wyraz artystyczny.

      

      Pierwsze miejsce zajęła Marcelina Bednarska („Śpieszmy się ”Jan Twardowski), drugie – Angela Kycia („Sowa” Anna Kamieńska), trzecie – Ewelina Ziółkowska („Paweł i Gaweł” Aleksander Fredro) oraz Kamila Załęska („Kot w pustym mieszkaniu” Wisława Szymborska).

     Wyróżnione zostały: Magdalena Gadomska i Aleksandra Iwin.

     Laureatki zostaną nagrodzone dyplomami.

     Marcelina Bednarska oraz Angela Kycia będą reprezentowały naszą szkołę w eliminacjach gminnych.

     Głównym celem konkursu było kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego poprzez sztukę recytacji, stworzenie dzieciom możliwości zaprezentowania poezji dziecięcej, artystyczna konfrontacja młodych recytatorów.

                                                                                                          Wioletta Szajkowska

     Galeria zdjęć

                                                                          

                                                       

      

     SZKOLNY KONKURS INFORMATYCZNY – JĘZYK PROGRAMOWANIA „LOGOMOCJA”

      

     Dnia  16 marca 2011 r. odbył się Szkolny Konkurs Informatyczny.

     Tematem konkursu był język programowania – „Logomocja”.

     Do konkursu przystąpiło 10 uczniów z klas IV- VI.

      

     Zakres materiału: konkurs obejmował materiał, którego zakres zawarty jest w podstawie programowej przedmiotu

     Czas trwania konkursu: 40 minut.

      

     WYNIKI KONKURSU:

     I miejsce - Korneliusz Łożyński – klasa V

     II miejsce – Michał Lempek – klasa V

     III miejsce – Tomasz Głowacki – klasa V

      

                                                                         Serdecznie gratuluję.

      

                                           Koordynator konkursu: nauczyciel informatyki Jarosław Pogorzelski

      

     KONKURS ORTOGRAFICZNY PIĄTOKLASISTÓW

      

     10 marca 2011 r.  w naszej szkole odbył się konkurs ortograficzny klasy V.

     W konkursie udział wzięło 8 dzieci. Uczniowie uzupełniali teksty z lukami. Za każde poprawne uzupełnienie luki otrzymywali punkt. Komisja w składzie - Wioletta Szajkowska, Marzena Grudzińska i Beata Gorgoń - oceniła prace uczniów  i wyłoniłalaureatów. Pierwsze miejsce zajął Korneliusz Łożyński, który został mistrzem ortografii, ponieważ nie popełnił anijednego błędu. Uzyskał 52 punkty. Drugie miejsce zajęła Karolina Szwarczak ( 50 punktów), trzecie – Michał Lempek (49 punktów). Wyróżniony został Paweł Folgert. Uczniowie otrzymali dyplomy oraz nagrody.

     Głównym celem konkursu było wykorzystanie w praktyce znajomości zasad pisowni, ocena efektów swojej pracy oraz dbałość o ortograficzną poprawność swoich wypowiedzi pisemnych.                                                                                             

                                                                            Wioletta Szajkowska

     NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA BOŻONARODZENIOWA

      

     Konkurs plastyczny został ogłoszony 1 grudnia 2010 roku. Do 15 grudnia zebrano 25 kartek świątecznych.  

     15 grudnia komisja w składzie: nauczyciele klas I –III oraz wicedyrektor p. Izabela Lempek dokonała oceny prac i wyłoniła zwycięzców:

                                        I miejsceJoanna Iwin kl. II a

                                      II miejsce – Julia Gorgoń kl. II b,

                                                             Jan Karpowicz kl. II b

                                    III miejsceKonrad Kwiatkowski kl. II b,

                                                            Natalia Szabelska kl. II b

                            WYRÓŻNIENIA:   Maciej Lisek kl. I b,

                                                              Emilia Myślińska I b

      

                                                              GRATULUJEMY !!!

      

     Zwycięzcy i wyróżnieni  otrzymają nagrody, a wszyscy uczestnicy podziękowania i słodkie upominki.

     Kartki:  Joanny Iwin, Julii Gorgoń i Konrada Kwiatkowskiego zostaną  wysłane z życzeniami

     świątecznymi do naszych przyjaciół z Niemiec, a Macieja Liska- na Litwę.

     Nagrodzone kartki prezentujemy poniżej. Z pozostałych kartek zrobiono wystawę.

     Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem ze strony uczniów i rodziców.

      

                                                            organizator - Ewa Kilman

      

      

     SZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY - „NAJLEPSZY MATEMATYK 2010”

      

     Dnia 29 listopada 2010 r. odbył się Szkolny Konkurs Matematyczny „Najlepszy matematyk 2010” zorganizowany przez Jowitę Jankowską – nauczyciela matematyki w Szkole Podstawowej w Miłomłynie.

     Do konkursu przystąpiło 18 uczniów klas IV- VI.

     Cele konkursu:

     ► promowanie oraz popularyzacja matematyki wśród uczniów,

     ► rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych,

     ► kształtowanie umiejętności logicznego myślenia,

     ► mobilizowanie i motywowanie uzdolnionych uczniów do rozwiązywania matematycznych problemów,

     ► przygotowanie uczniów do udziału w konkursach matematycznych,

     ► propagowanie wśród uczniów idei zdrowej rywalizacji,

     ► kształtowanie u uczniów nawyków do rozwiązywania zadań matematycznych.

      Zakres materiału: konkurs obejmuje materiał, którego zakres zawarty jest w podstawie programowej przedmiotu matematyka. Testy zawierały 10 zadań zamkniętych i 3 zadania otwarte.

     Czas trwania konkursu: 45 minut. Konkurs odbył się w formie pisemnej.

      

     WYNIKI KONKURSU:

     Nalepszym matematykiem roku szkolnego 2010 został:

     Korneliusz Łożyński  z klasy V  zdobywając 22 pkt.

     Wyróżnienia zdobyli:

     Paweł Olkowski z klasy VI b – 21 pkt

     Karol Kowalczyk z klasy IV b – 18 pkt.

                                                                    

                                                                                                                    Jowita Jankowska

      

     GERATULUJEMY!!!


      

     W dniu 21.05.2010 r. został przeprowadzony w trzech grupach wiekowych konkurs o tytuł najlepszego przyrodnika.

     I grupa- klasy IV (wzięło udział 6 uczniów)

     II grupa- klasy V ( wzięło udział 6 uczniów)

     III grupa- klasy VI (wzięło udział 7 uczniów)

     Laureatami konkursu w poszczególnych grupach zostali:

     I grupa:

     1 miejsce-Korneliusz Łożyński (98 punktów)

     II grupa:

     1 miejsce- Aleksandra Kochańczyk (71 punktów)

     III grupa:

     1 miejsce- Kamil Kalinowski (77 punktów)

     Laureaci otrzymują dyplomy i nagrody książkowe

                                               

                                                                                         Nauczyciel przyrody:

                                                                                          Teresa Biegańska                                                                                                                             

     GRATULUJEMY!!!    

      


     „ZDROWY STYL ŻYCIA"

     Dnia 29.04.2010 r. odbył się szkolny konkurs „Zdrowy styl życia”. Wzięło w nim udział 22 uczniów klas IV-VI. Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia – 25.

     Wyniki:

     I miejsce  -  Małgorzata Dobosiewicz - klasa VI a (20 pkt)

     II miejsce - Daniel Wójcik – klasa IV a (18 pkt)

     III miejsce - Joanna Kazimierczyk – klasa VI a (17 pkt)

     Pozostali uczniowie uzyskali od 16 do 7 pkt.

                                                                                                             Organizator konkursu: Pani Teresa Biegańska

      


     "KANGUR"

     Dnia 18 marca 2010 r uczniowie klas II-VI  Publicznej Szkoły Podstawowej w Miłomłynie brali udział w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”.

     Wynik Bardzo dobry zdobył  Korneliusz Łożyński, uczeń klasy IV, zajmując 13 miejsce i uzyskując 106 punktów.

     Wyróżnienia otrzymali uczniowie klas III

     • Kowalczyk Karol – 82 miejsce (74,25 pkt.)
     • Leśniak Mieszko - 210 miejsce (63,25pkt.).
     •  

     W kategorii „Kangurek” dla klas II wynik bardzo dobry uzyskała Dominika Myślińska zajmując 186 miejsce (46 pkt).

     Gratulujemy uzyskanych wyników i życzymy dalszych sukcesów w konkursach.

      


     W ŚWIECIE BAŚNI

      

     W dniu 11.03.2010 r. odbył się w naszej szkole konkurs na najpiękniejszą baśń dla klas IV. Organizatorem konkursu była nauczycielka języka polskiego – Wioletta Szajkowska. Uczniowie w ciągu tygodnia mieli napisać wymyśloną przez siebie baśń.

       Do konkursu przystąpiło czworo uczniów z klas IV.

     1. Dyczewska Olivia

     2. Głowacki Tomasz

     3. Lempek Michał

     4. Osiecka Izabela

                   Pierwsze miejsce zajęła Izabela Osiecka („Orlikowo”), drugie miejsce – Michał Lempek ( „Pierścień zagłady” ) oraz Tomasz Głowacki ( „Dzielna grupa” ) i trzecie – Olivia  Dyczewska ( „Modelka” ).

                             Uczniowie otrzymali dyplomy i podziękowania za udział w konkursie.

      


     CZY ZNAMY MITOLOGIĘ?

     4 marca 2010 r. odbył się konkurs mitologiczny dla klas piątych.

     Piątoklasiści rozwiązywali test składający się z szesnastu zadań. Uczeń za każdą poprawną odpowiedź otrzymywał punkt ( w sumie mógł zdobyć 47 punktów).

     Wyniki:

     Imię

     Nazwisko

     Suma

     punktów

     Miejsce

     Klasa

     Marcelina

     Bednarska

     43

     1

     V a

     Paweł

     Olkowski

     41

     2

     V b

     Aleksandra

     Kochańczyk

     41

     2

     V a

     Joanna

     Załęska

     38

     3

     V a

     Aleksandra

     Iwin

     38

     3

     V a

     Aleksandra

     Brudzińska

     38

     3

     V b

     Natalia

     Kowalczyk

     37

     4

     V a

     Mateusz

     Sawka

     34

     5

     V a

     Dawid

     Kochański

     32

     6

     V b

     Marcin

     Laszewski

     28

     7

     V b

     Wiktoria

     Brudzińska

     21

     8

     V b

      

     Organizator:

     Wioletta Szajkowska

      


      

     MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RELIGIJNY „JAN PAWEŁ II – PAPIEŻ WOLNOŚCI”

           Dnia 01.03.20010r. odbyły się szkolne eliminacje do międzyszkolnego konkursu poświęconego osobie Papieża Polaka Jana Pawła II.

          Celem konkursu jest poszerzanie wiedzy o Ojcu Świętym Janie Pawle II, zainteresowanie osobą papieża, pogłębienie wiary i kształtowanie chrześcijańskich postaw, pobudzenie dzieci do większego zainteresowania i aktywności na lekcjach religii oraz pobudzenie uczniów do czynnego uczestnictwa w życiu Kościoła lokalnego.       

            Do eliminacji szkolnych przystąpiło 20 uczniów z klas czwartych i piątych. Dzieci wykazały się dużą wiedzą. Jednak zgodnie z regulaminem do etapu międzyszkolnego, który odbędzie się 15.03.2010 roku w naszej szkole zakwalifikowali się następujący uczniowie:

     1. Karolina Grochalska
     2. Marcelina Bednarska
     3. Joanna Załęska
     4. Mateusz Sawka
     5. Aleksandra Kowalczyk

     W etapie międzyszkolnym wezmą udział także uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Bynowie.

       Opiekun: pani Beata Gorgoń


     KONKURS HISTORYCZNY

     W dniu 04 listopada 2009 r. w PSP w Miłomłynie przeprowadzono szkolne eliminacje ogólnopolskiego konkursu historycznego. Do konkursu przystąpiło 10 uczniów.

     Po sprawdzeniu prac pisemnych i podliczeniu punktów komisja wyłoniła finalistów:

                 1. Aleksandra Kochańczyk - kl. V A - 28 punktów

                 2. Paweł Olkowski - kl. V B - 25 punktów

                 3. Agnieszka Czarzasta - kl. V B - 21 punktów


     KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO

      

     6 listopada 2009 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Miłomłynie odbył się szkolny konkurs języka polskiego.

     Do konkursu przystąpiło 26 uczniów z klas IV – VI. Młodzi poloniści rozwiązywali test dostarczony przez Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.

     Talentem polonistycznym okazała się uczennica klasy V aMarcelina Bednarska. Uzyskała 70 % punktów możliwych do zdobycia i jako jedyna z naszej szkoły zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego z zastrzeżeniem, że Wojewódzka Komisja Konkursowa pozytywnie zweryfikuje pracę konkursową Marceliny.

     Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


     KONKURS MATEMATYCZNY

     Dnia 8 listopada 2009 r. odbył się w Publicznej Szkole Podstawowej szkolny konkurs matematyczny „SUPERMATEMATYK 2009. Do konkursu przystąpiło 21 uczniów naszej szkoły. Zespół przeprowadzający eliminacje w składzie: Jowita Jankowska, Dorota Krauze i Renata Rafalska wyłonił zwycięzców:

     I miejsce – Kamil Kowalczyk - uczeń klasy VI a

     II miejsce – Korneliusz Łożyński - uczeń klasy IV

     III miejsce – Mateusz Grzelak - uczeń klasy VI b     KONKURS PLASTYCZNY

     Szkolny zespół ds. promocji zdrowia ogłosił konkurs plastyczny dla klas 0 – III pt. „Recepta na zdrowie”.

     Wyróżnione zostały prace:

     ·       Pauliny Kubów

     ·       Piotra Sotnika  z kl. „0” Krasnoludki.

     Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy konkursu – słodkie nagrody pocieszenia.