• WYNIKI KLASYFIKACJI ROCZNEJ 2017/2018

    •  

     PRYMUS SZKOŁY  :

     w klasach gimnazjalnych

     Ignaczewska Daria. z kL IIa. średnia ocen 5,93,zachowanie wzorowe

     w klasach IV – VII

     Lewicka Nikola z klasy 6b, średnia ocen 5,91,zachowanie wzorowe  

     ABSOLWENT PRIMUS INTER PARES

     Rutynowska Emilia z klasy III a,

     średnia ocen 5,53, zachowanie wzorowe

      

         POZOSTALI PRYMUSI POSZCZEGÓLNYCH KLAS:

     4 a :  Tomaszewska Oliwia –  5,58 – zachowanie wzorowe

          

     4 b:  Dobrzeniecka Kinga –  5,83 – zachowanie wzorowe

      

     4 c:   Adamczyk Maciej – 5,42 - zachowanie bardzo dobre

      

     5 a:   Taraszkieiwcz Kuba – 5,82 -  zachowanie wzorowe

      

     5 b:   Fafiński Stanisław – 5,55 - zachowanie wzorowe

      

      6 a:  Goszka Bartłomiej –  5,82 – zachowanie wzorowe

      

     6 b:  Kalinowska Mirella – 5,91 - zachowanie wzorowe

      

             Kucińska Daria –  5,91 – zachowanie wzorowe

      

     7 a:  Łątkowska Patrycja – 5,64 - zachowanie wzorowe

      

     7 b:  Mieshchaninova Khrystyna – 5,29 - zachowanie wzorowe

      

     II b:  Taraszkiewicz Zuzanna – 5,40- zachowanie wzorowe       

      

     III b: Petka Krzysztof – 5,40 - zachowanie wzorowe

     Pozostali uczniowie ze średnią ocen 4,75 i wyżej

                                       

     KLASA

     UCZEŃ

     Średnia ocen

     Ocena zachowania

      

      

     4 a

      

     1. Duda Wojciech
     2. Jastalski Antoni
     3. Folgert Wiktoria
     4. Łątkowski Łukasz

     5,5

     5,0

     4,91

     4,91

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

      

      

     4b

      

      

      

     1. Brejna Amelia
     2. Dzilińska Natalia
     3. Wójcicka Julia
     4. Szulc Zofia
     5. Jakubczyk Maja
     6. Kuźbik Filip
     7. Łakomy Hubert

     5,66

     5,58

     5,50

     5,25

     5,16

     5,0

     4,83

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     bardzo dobre

      

      

     4 c

      

     1. Kucińska Joanna
     2. Tomaszewska Zofia
     3. Szabelska Wiktoria
     4. Sbikowska Daria
     5. Fafińska Gabriela
     6. Szajdek Przemysław
     7. Szydło Jakub

     5,17

     5,17

     5,08

     4,92

     4,75

     4,75

     4,75

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

      

      

     5a

     1. Zawadzki Stanisław
     2. Stankiewicz Krystian
     3. Mazur Anastazja
     4. Ptaszkiewicz Wojciech

     5,55

     5,27

     4,82

     4,82

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

      

     5b

     1. Ambroziak Lena
     2. Andruszkiewicz Marcin
     3. Powierża Wiktoria
     4. Rugała Paulina
     5. Orpel Mikołaj
     6. Lisewska Julia

     5,45

     5,45

     5,09

     5,09

     5,0

     4,82

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

      

     6a

     1. Myślińska Julia
     2. Kozakiewicz Zuzanna
     3. Czarzasty Jakub
     4. Myśliński Kacper

     5,73

     5,55

     5,09

     4,91

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     bardzo dobre

      

     6b

     1. Fałdowska Katarzyna
     2. Duda Oliwia
     3. Kazimierczyk Emilia
     4. Szajkowski Jakub

     5,64

     5,36

     5,27

     5,09

     bardzo dobre wzorowe

     wzorowe

     bardzo dobre

      

     7 a

      

      

      

      

     1. Paczkowska Maja
     2. Darmstetter Wiktoria
     3. Wróblewski Kacper
     4. Kubów Paulina
     5. Zastępowska Gabriela
     6. Rogalska Zuzanna
     7. Zyska Dominik
     8. Cięszczyk Michał

     5,57

     5,50

     5,36

     5,29

     5,29

     5,21

     5,14

     4,86

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

      

     7b

      

      

     1. Iwanowska Kornelia
     2. Szulc Paulina
     3. Stando Oliwia

      

     5,0

     5,0

     4,86

      

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

      

     II a

      

     1. Lipka Kacper
     2. Sobótko Klaudia

     5,47

      

     5,27

     wzorowe

     wzorowe

     II b

      

     1. Bukowski Mateusz
     2. Koziej Julia

     5,07

     5,0

     wzorowe

     wzorowe

     III a

      

      

     1. Tkaczyk Klaudia
     2. Łożyński Jakub
     3. Kowalczyk Rafał
     4. Witkowski Piotr

     5,47

     5,29

     5,0

     4,93

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     bardzo dobre

     III b

      

     1. Bobrowicz Amelia
     2. Gorgoń Julia

     5,20

     4,80

     wzorowe

     wzorowe

      

      

     Uczniowie upoważnieni do stypendium 

     Zgodnie z regulaminem Przyznawania  i  wypłacania  oraz wysokości  pomocy  stypendialnej  dla  uczniów:

     1. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który spełnia łącznie:
     1. uzyskał z obowiązkowych przedmiotów nauczania średnią ocen co najmniej

     -  w klasie IV  5,55;

     -  w klasie V-VI  5,25;

     -  w klasie VII-VIII  oraz II –III gimnazjalnych  5,0 

     1. otrzymał wzorową ocenę zachowania,
     2. w pełni wywiązuje się z obowiązków nałożonych statutem szkoły,
     3. jego absencja na zajęciach jest zawsze usprawiedliwiona.
     1. Stypendium za osiągnięcia sportowe przyznaje się uczniowi, który spełnia łącznie:
     1. osiąga wysokie wyniki sportowe, a w szczególności:

                 -   I, II, III miejsce indywidualnie w zawodach na szczeblu wojewódzkim,   ogólnopolskim lub międzynarodowym,

                 -   I, II, III miejsce drużynowo w zawodach na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym,

     1. został klasyfikowany ze wszystkich obowiązkowych przedmiotów nauczania ze średnią co najmniej 4,0,
     2. otrzymał celującą ocenę z wychowania fizycznego,
     3. otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

      

     Lp.

     nazwisko i imię

     klasa

     1

     Tomaszewska Oliwia

     4a

     2

     Duda Wojciech

     4a

     3

     Dobrzeniecka Kinga

     4b

     4

     Brejna Amela

     4b

     5

     Dzielińska Natalia

     4b

     6

     Wójcicka Julia

     4b

     7

     Taraszkiewicz Kuba

     5a

     8

     Zawadzki stanisław

     5a

     9

     Stankiewicz Krystian

     5a

     10

     Fafiński Stanisław

     5b

     11

     Andruszkiewicz Marcin

     5b

     12

     Ambroziak Lena

     5b

     13

     Goszka Bartłomiej

     6a

     14

     Myślińska Julia

     6a

     15

     Kozakiewicz Zuzanna

     6a

     16

     Lewicka Nikola

     6b

     17

     Kalinowska Mirella

     6b

     18

     Kucinska Daria

     6b

     19

     Duda Oliwia

     6b

     20

     Kazimierczyk Emilia

     6b

     21

     Łątkowska Patrycja

     7a

     22

     Paczkowska Maja

     7a

     23

     Darmstetter Wiktoria

     7a

     24

     Wróblewski Kacper

     7a

     25

     Kubów Paulina

     7a

     26

     Zastępowska Gabriela

     7a

     27

     Rogalska Zuzanna

     7a

     28

     Zyska Dominik

     7a

     29

     Mieshchaninova Khrystyna

     7b

     30

     Iwanowska Kornelia

     7b

     31

     Szulc Paulina

     7b

     32

     Ignaczewska Daria

     II a

     33

     Lipka Kacper

     II a

     34

     Sobótko Klaudia

     II a

     35

     Taraszkiewicz Zuzanna

     II b

     36

     Bukowski mateusz

     II b

     37

     Koziej Julia

     II b

     38

     Rutynowska Emilia

     III a

     39

     Tkaczyk Klaudia

     III a

     40

     Łożyńki Jakub

     III a

     41

     Kowalczyk Rafał

     III a

     42

     Petka Kszysztof

     III b

     43

     Bobrowicz Amelia

     III b

     za osiągnięcia sportowe

     44

     Wityczyn Adam

     5b

      

      

     OCENY W SZKOLE

      

     Klasa
     Uczniów
     w klasie
     Cel
     B.
     dobre
     Dobre
     Dostateczne
     Dopusz
     czające
     Niedostate
     czne
     Średnia ocen w klasie
     4 a
     24
     37
     56
     85
     71
     28
     10
     3,9
     4 b
     23
     40
     87
     79
     50
     19
     2
     4,31
     4 c
     25
     32
     69
     74
     69
     45
     11
     3,8
     5 a
     25
     45
     69
     62
     67
     31
     -
     4,11
     5 b
     19
     47
     58
     46
     37
     18
     2
     4,35
     6 a
     26
     43
     56
     81
     59
     44
     1
     3,97
     6 b
     20
     56
     35
     46
     41
     41
     1
     4,1
     7 a
     26
     71
     84
     57
     80
     69
     -
     4,02
     7 b
     19
     24
     40
     41
     41
     111
     9
     3,23
     II a
     23
     48
     58
     70
     79
     71
     17
     3,66
     II b
     24
     30
     68
     94
     72
     86
     4
     3,53
     III a
     15
     47
     46
     46
     35
     45
     3
     4,03
     III b
     18
     43
     52
     60
     72
     34
     6
     3,91

      

                    KLASA Z NAJWYŻSZĄ ŚREDNIĄ OCEN: 5 b                                

      

                    KLASA Z NAJNIŻSZĄ ŚREDNIĄ OCEN: 7 b

      

                     ŚREDNIA OCEN W SZKOLE: 3,92

      

      

      

     ŚREDNIE OCEN W SZKOLE Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

      

     PRZEDMIOT    

     liczba ocen cel

     liczba ocen ndst

        ŚREDNIA     OCEN

      religia

     63

     -

     4,10

      język polski

     18

     18

     3,31

      język angielski

     66

     8

     4,07

      język niemiecki

     14

     1

     3,56

     muzyka

     46

     -

     4,55

      plastyka

     49

     -

     4,63

      historia i społeczeństwo/historia

     16

     11

     3,16

     WOS

     2

     -

     3,42

      przyroda

     12

     2

     3,55

     geografia

     10

     1

     3,50

     biologia

     2

     3

     3,16

     chemia

     6

     3

     3,40

     fizyka

     7

     3

     3,35

      matematyka

     13

     14

     3,11

      zaj.komputerowe/informatyka

     61

     2

     4,52

      zaj.techniczne/technika

     31

     -

     4,31

     ed. dla bezpieczeństwa

     23

     -

     5,4

      zaj.artystyczne

     20

     -

     4,39

      wych. fizyczne

     110

     -

     4,88

     wych.komunikacyjne kl.IV

     5

     -

     3,96

      

      

     Klasy I-III  

      

               Uczniowie wyróżniający się w nauce:               Uczniowie wyróżniający się w zachowaniu

                   1 a

     Bujalska Natalia

     Bujalska Natalia, Fałdowska Julia, Jabłonowska Julia, Jaskółowski Jakub, Kudła Nina, Maciejkowicz Aleksandra, Mątwicki Marcel, Wróblewska Olga.

     Fałdowska Julia

     Jabłonowska Julia

     Kudła Nina

     Maciejkowicz Aleksandra

     Mątwicki Marcel

     Wróblewska Olga

      

      

                  2 a

     Jedlińska Julia

     Adamczyk Hanna, Góralska Agata, Hamot Krystian, Jastrzębska Wiktoria, Jedlińska Julia, Maciąg Julia, Petka Kinga, Stanisławska Laura, Szabelska Paulina, Szymańska Julia,

     Skuza Iwo

     Jastrzębska Wiktoria

     Adamczyk Hanna

     Lisewskiu Krzysztof

     Petka Kinga

     Szymańska Julia

     Bujalski Aleks

      

                3 a

     Czech Wiktor

     Czech Wiktor, Krezymon Oliwia,  Sotnik Kinga, Suchocki Antoni, Szymańska Lena, Szymański Maciej, Ulatowski Bartosz, Wawrzak Piotr, Wojewódzka Lena.

      

      

      

     Kruszyński Wiktor

     Kudła Aleksander

     Sobociński Krzysztof

     Sotnik Kinga

     Prymu klasy: Czech Wiktor

             3 b

     Bienias Adrian

     Staszyńska Oliwia, Rybacki Sławomir, Ptaszkiewicz Michał, Ulatowska-Jankowska Maja, Bienias Adrian, Fafińska Alicja, ,

      

     Fafińska Alicja

      

     Korecka Larysa

      

     Ptaszkiewicz Michał

      

     Staszyńska Oliwia

      

     Rybacki Sławomir

      

     Ulatowska-Jankowska Maja

      

     Prymu klasy: Staszyńska Oliwia

      

      

      

                   

                 3 c

     Adamczyk Filip

     Orłowska-Sitek Nikola,  Wróblewska Dorota,  Wityczyn Marta, Karczewska Ada.

      

     Karczewska Ada

      

     Łełyk Urszula

      

     Orłowska-Sitek Nikola

      

     Prymu klasy: Adamczyk Filip

      

      

      

      

       

          

      

      

      

      

     ZACHOWANIE UCZNIÓW

      

      

     Klasa

     U w kl

     Wz

     B dobre

     Dobre

     Pop

     Nieod

     Nag

     4 a

     24

     10

     7

     2

     2

     -

     3

     4 b

     23

     9

     11

     1

     -

     -

     2

     4 c

     25

     10

     5

     3

     2

     1

     4

     5 a

     25

     9

     4

     2

     3

     4

     3

     5 b

     19

     13

     3

     2

     1

     --

      

     6 a

     26

     8

     9

     2

     2

     1

     4

     6 b

     20

     6

     4

     4

     3

     2

     1

     7 a

     26

     12

     3

     2

     3

     1

     5

     7 b

     19

     5

     2

     1

     2

     1

     8

     II a

     23

     6

     9

     4

     1

     1

     2

     II b

     24

     12

     3

     2

     -

     4

     3

     III a

     15

     7

     3

     3

     1

     -

     1

     III b

     18

     8

     -

     5

     2

     2

     1

      

      

      

     UCZNIOWIE Z WZOROWĄ OCENĄ  ZACHOWANIA:

      

      

     Klasa 4a

     1. Tomaszewska Oliwia
     2. Duda Wojciech
     3. Jastalski Antoni
     4. Folgert Wiktoria
     5. Łątkowski Łukasz
     6. Antoniak Natalia
     7. Darmstetter Zuzanna
     8. Greger Julia
     9. Jastalski Jan
     10. Laskowska Adrianna

      

      Klasa 4b

     1. Brejna Amelia
     2. Dobrzeniecka Kinga
     3. Dzilińska Natalia
     4. Jakubczyk Maja
     5. Kuźbik Filip
     6. Wójcicka Julia
     7. Szulc Zofia
     8. Stando Hanna
     9. Czarzasta Dominika

      

     Klasa 4c

     1. Kucińska Joanna
     2. Tomaszewska Zofia
     3. Szabelska Wiktoria
     4. Sbikowska Daria
     5. Fafińska Gabriela
     6. Szajdek Przemysław
     7. Szydło Jakub
     8. Kieruczenko Igor
     9. Korpysa Nadia
     10. Łątkowski Wiktor

     Klasa 5a

     1. Taraszkiewicz Kuba
     2. Zawadzki Stanisław
     3. Stankiewicz Krystian
     4. Mazur Anastazja
     5. Ptaszkiewicz Wojciech
     6. Łuniewska Karolina
     7. Szymański Karol
     8.  Wrzeszcz Joanna
     9. Zawieska Anna

      

     Klasa 5b

      

     1. Fafiński Stanisław
     2. Ambroziak Lena
     3. Andruszkiewicz Marcin
     4. Powierża Wiktoria
     5. Rugała Paulina
     6. Orpel Mikołaj
     7. Lisewska Julia
     8. Andruszkiewicz Michał
     9. Chachuła Weronika
     10. Myślińska Lena
     11. Rogalska Maja
     12. Warmiński Fabian
     13. Wityczyn Adam

      

      

      

      

     Klasa 6a

     1. Goszka Bartłomiej
     2. Myślińska Julia
     3. Kozakiewicz Zuzanna
     4. Czarzasty Jakub
     5. Chachuła Aleksadra
     6. Jeziorska Emilia
     7. Wielichowski Adam
     8. Żmigrodzka Żaneta

      

     Klasa 6b

     1. Lewicka Nikola
     2. Kalinowska Mirella
     3. Kucińska Daria
     4. Duda  Oliwia
     5. Kazimierczyk Emilia
     6. Kunkowski jakub

      

     7 a

     1. Łątkowska Patrycja
     2. Paczkowska Maja
     3. Darmstetter Wiktoria
     4. Wróblewski Kacper
     5. Kubów Paulina
     6. Zastępowska Gabriela
     7. Rogalska Zuzanna
     8. Zyska Dominik
     9. Cięszczyk Michał
     10. Kępka Jakub
     11. Maier Emil
     12. Rutkowski Mateusz

      

     7 b

     1. Mieshchaninowa Krystyna
     2. Iwanowska Kornelia
     3. Szulc Paulina
     4. Stando Oliwia
     5. Szymańska Julia

      

     II a

     1. Ignaczewska Daria
     2. Lipka Kacper
     3. Sabótko Klaudia
     4. Karpińska Marta
     5. Piotrowska Klaudia
     6. Zakrzewska Paulina

      

     II b

     1. Taraszkiewicz Zuzanna
     2. Bukowski Mateusz
     3. Koziej Julia
     4. Adamczyk Damian
     5. Jaskółowski Damian
     6. Kuliś Wiktor
     7. Lempek Magdalena
     8. Maier Wiktoria
     9. Sotnik Piotr
     10. Taraszkiewicz Julia
     11. Wityczyn Karol
     12. Ziółkowska Oliwia

      

     III a

     1. Rutynowska Emilia
     2. Tkaczyk Klaudia
     3. Łożyński Jakub
     4. Kowalczyk Rafał
     5. Borowiec Wiktoria
     6. Kwiatkowski Konrad
     7. Pasierowska Sara

      

     III b

     1. Petka Krzyszof
     2. Bobrowicz Amelia
     3. Gorgoń Julia
     4. Jasińska Beata
     5. Łątkowski Dominik
     6. Wielichowska Joanna
     7. Karpowicz Jan
     8. Taraszkiewicz Kacper

      

      

                                                                                                                                                           

      

     FREKWENCJA W SZKOLE:

      

     przedszkole

      

     grupa

     %

     Jaś i Małg.

     78,25

     Kubusiowo

     69,14

     Krasnoludki

     77,73

     Smerfy

     79,2

      

                  Średnia frekwencja - wychowanie przedszkolne: 76,08 %

      

      szkoła

     Klasa

     %

     Klasa

     %

     Klasa

     %

     1 a

     88,54

     4 a

     90,1

     II a

     90,1

     2 a

     88,9

     4 b

     83,5

     II b

     88,35

     3 a

     91,06

     4 c

     91,26

     III a

     84,93

     3 b

     92,6

     5 a

     90,8

     III b

     86,1

     3 c

     94,2

     5 b

     95,38

      

      

      

      

     6 a

     93,66

      

      

      

      

     6 b

     89,4

      

      

      

      

     7 a

     89,61

      

      

      

      

     7 b

     87,2

      

      

      

     1 -3: 91,06 %

      

     4-7:  90,10.%

      

     II-III:  87,37.%

      

      

      

      

      

      

      

      

      

                Średnia frekwencja - szkoła:  89,76 %                 

      

     UCZNIOWIE ZE 100% FREKWENCJĄ:

     1.  
     2. 1. Taraszkiewicz Wiktoria – 1a
     3. 2. Markowska Wiktoria – 3 b
     4. 3. Ptaszkiewicz Michał – 3 b
     5. 4. Długiński Kacper – 3 c
     6. 5. Szydło Jakub – 4 c
     7. 6.Burkiewicz Filip – 6 a
     8. 7. Goszka Bartłomiej – 6 a
     9. 8. Myślińska Julia – 6 a
     10. 9. Lewicka Nikola – 6 b
     11. 10. Rutynowski Rafał – 6 b
     12. 11. Łatkowska Patrycja – 7 a
     13. 12. Taraszkiewicz Julia  - II b
     14. 13. Petka Krzysztof – III b

      

                        Gratulujemy osiągnięć i wyróżnień zdobytych po rocznej pracy.