• WYNIKI KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ 2017/2018

    •  

     PRYMUS SZKOŁY W I SEMESTRZE:
                  Taraszkiewicz Kuba. z kL 5a. średnia ocen 5,91.zachowanie wzorowe

      

     POZOSTALI PRYMUSI POSZCZEGÓLNYCH KLAS:

      

     4 a :  Sobótko Wiktor –  5,33 – bardzo dobre
           
     4 b:   Brejna Amelia –  5,50 – zachowanie wzorowe
              Dobrzeniecka Kinga –  5,50 – zachowanie wzorowe

      

     4 c:   Adamczyk Maciej – 5,58 - zachowanie wzorowe  

      

     5 b:   Ambroziak Lena – 5,36 - zachowanie wzorowe

      

     6 a:   Goszka Bartłomiej –  5,73 – zachowanie wzorowe

      

     6 b:  Kucińska Daria –  5,73 – zachowanie wzorowe

      

     7 a:  Łątkowska Patrycja – 5,57 - zachowanie wzorowe 

      

     7 b:  Stando Oliwia – 5,07 - zachowanie wzorowe
              Szulc Paulina – 5,07 - zachowanie wzorowe

      

     II a:   Ignaczewska Daria -  5,71 - zachowanie wzorowe

      

     II b:  Bukowski Mateusz – 5,0 - zachowanie wzorowe
               Taraszkiewicz Zuzanna – 5,0 - zachowanie wzorowe

      

     III a: Rutynowska Emilia – 5,07 - zachowanie wzorowe

      

     III b: Petka Krzysztof – 5,07 - zachowanie wzorowe

      

                                           Pozostali uczniowie ze średnią ocen 4,75 i wyższą:

     KLASA

     UCZEŃ

     Średnia ocen

     Ocena zachowania

      

      

     4 a

      

     Tomaszewska Oliwia

     Duda Wojciech

     Łątkowski Łukasz

     Jastalski Antoni

      

     5,08

     5,0

     4,91

     4,83

      

      

     wzorowe

     wzorowe

     bardzo dobre

     poprawne

      

      

      

      

     4b

      

      

      

      

     Dzilińska Natalia

     Jakubczyk Maja

     Szulc Zofia

     Kuźbik Filip

     Czarzasta Dominika

     Wójcicka Julia

      

     5,41

     5,25

     5,08

     4,91

     4,75

     4,75

      

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     dobre

     bardzo dobre

     bardzo dobre

      

      

     4 c

      

      

     Szabelska Wiktoria

     Kucińska Joanna

     Fafińska Gabriela

     Szajdek Przemysław

      

     5,12

     5,0

     4,92

     4,75

      

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

      

      

     5a

      

     Zawadzki Stanisław

     Ptaszkiewicz Wojciech

     Witkowska Aleksandra

     Łuniewska Karolina

     Mazur Anastazja

     Stankiewicz Krystian

     Szabelska Amelia

     Szymański Karol

      

     5,64

     5,18

     5,10

     4,90

     4,82

     4,82

     4,82

     4,82

      

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     bardzo dobre

     wzorowe

      

     5b

      

     Fafiński Stanisław

     Andruszkiewicz Marcin

     Rugała Paulina

     Powierża Wiktoria

     Orpel Mikołaj

      

      

     5,27

     5,18

     5,0

     4,91

     4,82

      

      

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

      

      

     6a

      

     Myślińska Julia

     Kozakiewicz Zuzanna

     Czarzasty Jakub

     Myśliński Kacper

      

      

     5,55

     5,36

     5,0

     4,82

      

      

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     bardzo dobre

      

      

     6b

     Lewicka Nikola

     Fałdowska Katarzyna

     Kalinowska Mirella

     Kazimierczyk Emilia

     Duda Oliwia

     Szajkowski Jakub

     5,64

     5,55

     5,55

     5,36

     5,27

     5,27

      

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

      

      

     7 a

      

      

      

      

     Zastępowska Gabriela

     Paczkowska Maja

     Wróblewski Kacper

     Zyska Dominik

     Kubów Paulina

     Darmstetter Wiktoria

      

     5,36

     5,28

     5,14

     5,07

     5,0

     4,86

      

      

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

      

      

     7b

      

     Iwanowska Kornelia

     5,0

      

     wzorowe

      

      

     II a

      

     Lipka Kacper

     Sobótko Klaudia

     5,07

     5,0

     wzorowe

     wzorowe

     II b

      

     Koziej Julia

     4,79

     wzorowe

     III a

      

      

     Łożyński Jakub

     Tkaczyk Klaudia

     5,0

     4,93

      

     wzorowe

     wzorowe

     III b

      

     Bobrowicz Amelia

     4,86

     wzorowe

       

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     UCZNIOWIE UPOWAŻNIENI DO STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE:

      

     KLASA

     UCZEŃ

     4 b

     Brejna Amelia

     Dobrzeniecka Kinga

      

     c

     Adamczyk Maciej

      

     5 a

     Taraszkiewicz Kuba

     Zawadzki Stanisław

      

     5 b

     Ambroziak Lena

     Fafiński Stanisław

      

     6 a

     Goszka Bartłomiej

     Myślińska Julia

     Kozakiewicz Zuzanna

      

     6 b

     Kucińska Daria

     Lewicka Nikola

     Fałdowska Katarzyna

     Kalinowska Mirella

     Kazimierczyk Emilia

     Duda Oliwia

     Szajkowski Jakub

      

     7a

     1.  

     Łątkowska Patrycja

     Zastępowska Gabriela

     Paczkowska Maja

     Wróblewski Kacper

     Zyska Dominik

     Kubów Paulina

      

     7 b

      1.  

     Stando Oliwia

     Szulc Paulina

     Iwanowska Kornelia

      

     II a

       1.  

     Ignaczewska Daria

     Lipka Kacper

     Sobótko Klaudia

      

     II b

        1.  

     Bukowski Mateusz

     Taraszkiewicz Zuzanna

      

     III a

         1.  

     Rutynowska Emilia

     Łożyński Jakub

      

     III b

          1.  

     Petka Krzysztof

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

                                                                                                    

     OCENY W SZKOLE

     Klasa

     Uczniów

     w klasie

     Cel

     B.

     dobre

     Dobre

     Dostateczne

     Dopusz

     czające

     Niedostate

     czne

     Średnia ocen w klasie

     4 a

     24

     34

     78

     69

     62

     40

     4

     3,96

     4 b

     23

     40

     87

     79

     50

     19

     1

     4,27

     4 c

     25

     30

     77

     82

     63

     42

     6

     3,93

     5 a

     25

     49

     74

     61

     51

     39

     0

     4,16

     5 b

     19

     43

     57

     49

     38

     19

     1

     4,30

     6 a

     26

     38

     77

     61

     61

     43

     4

     3,95

     6 b

     20

     53

     46

     40

     48

     29

     4

     4,15

     7 a

     25

     55

     77

     71

     77

     57

     10

     3,90

     7 b

     21

     23

     42

     48

     62

     106

     12

     3,24

     II a

     23

     31

     53

     73

     83

     72

     9

     3,58

     II b

     24

     16

     54

     86

     87

     75

     6

     3,52

     III a

     15

     26

     34

     42

     47

     54

     4

     3,61

     III b

     18

     23

     38

     62

     73

     55

     0

     3,61

      

      

                    KLASA Z NAJWYŻSZĄ ŚREDNIĄ OCEN: 5 b – 4,30

      

                    KLASA Z NAJNIŻSZĄ ŚREDNIĄ OCEN: 7 b – 3,24

      

                     ŚREDNIA OCEN W SZKOLE: 3,86

      

      

     ŚREDNIE OCEN W SZKOLE Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

     PRZEDMIOT    

        ŚREDNIA     OCEN

      religia

     3,76

      język polski

     3,17

      język angielski

     3,87

      język niemiecki

     3,70

     muzyka

     4,67

      plastyka

     4,70

      historia i społeczeństwo/historia

     3,09

     WOS

     3,49

      przyroda

     3,62

     geografia

     3,42

     biologia

     2,90

     chemia

     3,12

     fizyka

     3,17

      matematyka

     3,12

      zaj.komputerowe/informatyka

     4,73

      zaj.techniczne/technika

     4,42

     ed. dla bezpieczeństwa

     5,16

      zaj.artystyczne

     -

      wych. fizyczne

     4,90

     wych.komunikacyjne kl.IV

     3,99

      

                   Przedmiot o najwyższej średniej ocen: edukacja dla bezpieczeństwa,
                   Najniższą średnią  ocen uzyskali uczniowie na biologii.

      

     Klasy I-III  

      

               Uczniowie wyróżniający się w nauce:                Uczniowie wyróżniający się w zachowaniu

        1 a

     Bujalska Natalia

     Bujalska Natalia, Duda Dominika, Fałdowska Julia, Jabłonowska Julia, Jaskółowski Jakub, Kalinowska Katarzyna, Kudła Nina, Maciejkowicz Aleksandra, Mątwicki Marcel, Wróblewska Olga

     Fałdowska Julia

     Kudła Nina

     Maciejkowicz Aleksandra

     Mątwicki Marcel

     Duda Dominika

      

      

     2 a

     Skuza Iwo

     Góralska Agata, Hamot Krystian, Adamczyk Hanna, Jastrzębska Wiktoria, Jedlińska Julia, Petka Kinga, Stanisławska Laura, Szabelska Paulina, Zegadło Weronika, Szymańska Julia, Bujalski Aleks, Skuza Iwo, Maciąg Julia

     Jedlińska Julia

     Petka Kinga

     Jastrzębska Wiktoria

     Lisewskiu Krzysztof

     Bujaski Aleks

     Adamczyk Hanna

     Zegadło Weronika

      

     3 a

     Czech Karol

     Czech Wiktor, Czech Karol, Krezymon Oliwia, Jakubowski Wiktor, Kudła Aleksander, Kwiatkowsdki Wiktor, Niewiadomska Julia, Sotnik Kinga, Szabelska Oliwia, Szałkowski Michał, Szymańska Lena, Szymański Maciej, Ulatowski Bartosz, Wawrzak Piotr, Wojewódzka Lena.

     Czech Wiktor

     Kudła Aleksander

     Kwiatkowski Wiktor

     Sobociński Krzysztof

     Sotnik Kinga

     Suchocki Antoni

     Szałkowski Michał

     Szymańska Lena

      

             3 b

     Fafińska Alicja

     Bienias Adrian, Ptaszkiewicz Michał, Rybacki Sławomir, Staszyńska Oliwia, Ulatowska-Jankowska Maja

     Ptaszkiewicz Michał

     Staszyńska Oliwia

     Rybacki Sławomir

     Korecka Larysa

     Ulatowska-Jankowska Maja

     Bienias Adrian

      

               

     3 c

     Adamczyk Filip

     Orłowska-Sitek Nikola, Wróblewska Dorota, Wityczyn Marta, Karczewska Ada

     Karczewska Ada

     Łełyk Urszula

     Orłowska-Sitek Nikola

      

          

      

     ZACHOWANIE UCZNIÓW

     Klasa

     Uczniów w kl

     Wzorowe

     Bardzo dobre

     Dobre

     Poprawne

     Nieodpowiednie

     Naganne

     4 a

     24

     5

     12

     0

     4

     0

     3

     4 b

     23

     6

     9

     4

     1

     1

     2

     4 c

     25

     11

     7

     2

     1

     0

     4

     5 a

     25

     11

     7

     1

     1

     1

     4

     5 b

     19

     12

     6

     1

     0

     0

     0

     6 a

     26

     5

     8

     6

     1

     3

     3

     6 b

     20

     8

     4

     4

     3

     0

     1

     7 a

     25

     13

     1

     5

     1

     0

     5

     7 b

     21

     5

     2

     0

     3

     1

     10

     II a

     23

     4

     6

     8

     4

     0

     1

     II b

     24

     5

     7

     3

     5

     1

     3

     III a

     15

     6

     2

     3

     2

     1

     1

     III b

     18

     6

     4

     3

     2

     1

     2

      

      

     UCZNIOWIE Z WZOROWĄ OCENĄ  ZACHOWANIA:

      

      

     Klasa 4a

     1. Borowiec Tomasz
     2. Darmstetter Zuzanna
     3. Duda Wojciech
     4. Kolada Dominika
     5. Tomaszewska Oliwia

      

      Klasa 4b

     1. Brejna Amelia
     2. Dobrzeniecka Kinga
     3. Dzilińska Natalia
     4. Jakubczyk Maja
     5. Stando Hanna
     6. Szulc Zofia

      

     Klasa 4c

     1. Adamczyk Maciej
     2. Fafińska Gabriela
     3. Kieruczynko Igor
     4. Korpysa Nadia
     5. Kucińska Joanna
     6. Łątkowski Wiktor
     7. Sbikowska Daria
     8. Szabelska Wiktoria
     9. Szajdek Przemysław
     10. Szydło Jakub
     11. Tomaszewska Zofia

      

     Klasa 5a

     1. Łuniewska Karolina
     2. Mazur Anastazja
     3. Ptaszkiewicz Wojciech
     4. Stankiewicz Krystian
     5. Szymański Karol
     6. Taraszkiewicz Kuba
     7. Witkowska Aleksandra
     8. Wrzeszcz Joanna
     9. Zawadzki Stanisław
     10. Zawieska Anna
     11. Żmigrodzka Katarzyna

      

     Klasa 5b

     1. Ambroziak Lena
     2. Andruszkiewicz Marcin
     3. Czech Sandra
     4. Fafiński Stanisław
     5. Lisewska Julia
     6. Orpel Mikołaj
     7. Powierża Wiktoria
     8. Rogalska Maja
     9. Rugała Paulina
     10. Ulatowski Kasper
     11. Wityczyn Adam
     12. Zaborowska Wiktoria

      

      

     Klasa 6a

     1. Chachuła Aleksadra
     2. Czarzasty Jakub
     3. Goszka Bartłomiej
     4. Kozakiewicz Zuzanna
     5. Myślińska Julia

      

     Klasa 6b

     1. Duda  Oliwia
     2. Fałdowska Katarzyna
     3. Kalinowska Mirella
     4. Kazimierczyk Emilia
     5. Kucińska Daria
     6. Lewicka Nikola
     7. Skolmowski Damian
     8. Szajkowski Jakub

      

     7 a

     1. Cięszczyk Michał
     2. Darmstetter Wiktoria
     3. Grudzińska Wiktoria
     4. Kubów Paulina
     5. Łątkowska Patrycja
     6. Łątkowski Grzegorz
     7. Maier Emil
     8. Paczkowska Maja
     9. Rogalska Zuzanna
     10. Rutkowski Mateusz
     11. Wróblewski Kacper
     12. Zastępowska Gabriela
     13. Zyska Dominik

      

     7 b

     1. Iwanowska Kornelia
     2. Mieshchaninowa Krystyna
     3. Stando Oliwia
     4. Szulc Paulina
     5. Szymańska Julia

      

     II a

     1. Ignaczewska Daria
     2. Lipka Kacper
     3. Sabótko Klaudia
     4. Zakrzewska Paulina

      

     II b

     1. Bukowski Mateusz
     2. Koziej Julia
     3. Taraszkiewicz Julia
     4. Taraszkiewicz Zuzanna
     5. Ziółkowska Oliwia

      

     III a

     1. Kowalczyk Rafał
     2. Kwiatkowski Konrad
     3. Łożyński Jakub
     4. Rutynowska Emilia
     5. Tkaczyk Klaudia
     6. Witkowski Piotr

      

     III b

     1. Bobrowicz Amelia
     2. Gorgoń Julia
     3. Jasińska Beata
     4. Łątkowski Dominik
     5. Petka Krzyszof
     6. Wielichowska Joanna

      

      

                                                                                                                               

      

      

      FREKWENCJA W SZKOLE:

     przedszkole

      

     grupa

     %

     Jaś i Małg.

     71,78

     Kubusiowo

     71,54

     Krasnoludki

     77,80

     Smerfy

     79,32

      

     p-lne 75,11 %

      

      

     Klasa

     %

     Klasa

     %

     Klasa

     %

     1 a

     87,54

     4 a

     89,80

     II a

     91,50

     2 a

     89,90

     4 b

     93,60

     II b

     89,70

     3 a

     91,75

     4 c

     93,07

     III a

     87,84

     3 b

     94,40

     5 a

     92,30

     III b

     88,76

     3 c

     93,80

     5 b

     94,50

      

      

      

      

     6 a

     94,54

      

      

      

      

     6 b

     89,76

      

      

      

      

     7 a

     89,11

      

      

      

      

     7 b

     88,50

      

      

      

     1 -3: 91,48 %

      

     4-7  91,69 %

      

     II-III  89,45.%

      

                Średnia frekwencja w szkole:       88,22%            

      

          

     UCZNIOWIE ZE 100% FREKWENCJĄ:

      

          1.  

     Taraszkiewicz Wiktoria – 1a

     Apsel Zuzanna – 3a

     Kudła Aleksander – 3a

     Kwiatkowski Wiktor – 3a

     Fafińska Alicja – 3b

     Markowska Wiktoria – 3b

     Szulc Aniela – 3b

     Długiński kacper – 3c

     Łełyk Urszula – 3c

     Jastalski Jan – 4a

     Kolada Dominika – 4a

     Baniewski Maciej – 4b

     Jakubczyk Maja – 4b

     Szydło Jakub – 4c

     Ptaszkiewicz Wojciech – 5a

     Stanisławska Oliwia – 5a

     Powierża Wiktoria – 5b

     Burkiewicz Filip – 6a

     Goszka Bartłomiej – 6a

     Guzowska Oliwia – 6a

     Kozakiewicz Zuzanna – 6a

     Masłowska Agata – 6a

     Myślińska Julia – 6a

     Lewicka Nikola – 6b

     Łątkowska Patrycja – 7a

     Kazimierczyk Paweł – IIa

     Zakrzewska Paulina IIa

     Adamczyk Damian – II b

     Taraszkiewicz Julia – II b

     Kwiatkowski Konrad – III a