• Wyniki klasyfikacji śródrocznej 2016/2017

    •  

     PRYMUS SZKOŁY W I SEMESTRZE:


                  Katarzyna Fałdowska z KL.V b średnia ocen 5,9 zachowanie wzorowe
        

      

      PPOZOSTALI PRYMUSI POSZCZEGÓLNYCH KLAS:

     IV a :  Taraszkiewicz Kuba –  5,67 – zachowanie wzorowe
     IVb:   Andruszkiewicz Marcin –  5,25 – zachowanie wzorowe
     Va:    Kozakiewicz Zuzanna –  5,50 – zachowanie wzorowe
     VI a:   Łatkowska Patrycja –  5,55 – zachowanie wzorowe
     Zastępowska Gabriela –  5,55 – zachowanie wzorowe
     VIb:  Iwanowska Kornelia –  5,45 – zachowanie wzorowe
               Stando Oliwia –  5,45 – zachowanie wzorowe
               Szulc Paulina –  5,45 – zachowanie wzorowe
      

     GRATULUJEMY !!! 

      

     Pozostali uczniowie ze średnią ocen 4,75 i wyższą        
      

                                  (53 uczniów)

     KLASA
     UCZEŃ
     Średnia ocen
     Ocena zachowania
      
      
     IVa
      
      
      
     1. Kuba Taraszkiewicz
     2. Zawadzki Stanisław
     3. Szabelska Amelia
     4. Ptaszkiewicz Wojciech
     5. Szymański Karol
     6. Witkowska Aleksandra
     7. Żmigrodzka Katarzyna
     8. Mazur Anastazja
     9. Durzyński Jakub
     10. Wrzeszcz Joanna
     5,67
     5,58
     5,42
     5,25
     5,25
     5,08
     4,92
     4,83
     4,75
     4,75
      wzorowe
     wzorowe
     wzorowe
     wzorowe
     wzorowe
     wzorowe
     wzorowe
     wzorowe
     bardzo dobre
     wzorowe
     IV b
     1. Mikołaj Orpel
     2. Marcin Andruszkiewicz
     3. Stanisław Fafiński
     4. Michalina Matwiejuk
     5. Ambroziak Lena
     6. Wiktoria Powierża
     7. Paulina Rugała
     8. Maja Rogalska
     9. Maria Karpińska
     10. Fabian Warmiński
     11. Adam Wityczyn
     12. Lena Myślińska
     5,25
     5,25
     5,17
     5,17
     5,08
     5,08
     5,08
     4,92
     4,83
     4,83
     4,83
     4,75
     b.dobre
     wzorowe
     wzorowe
     wzorowe
     wzorowe
     wzorowe
     wzorowe
     wzorowe
     wzorowe
     b.dobre
     b.dobre
     wzorowe
     V a
     1. Zuzanna Kozakiewicz
     2. Bartłomiej Goszka
     3. Emilia Jakubiak
     4. Burkiewicz Filip
     5. Myślińska Julia
     6. Myśliński Kacper
     7. Czarzasty Jakub
     8. Orkisiewicz Dawid
     9. Koziej Karol
     5,5
     5,36
     5,18
     5,09
     5,09
     5,0
     4,91
     4,91
     4,82
     wzorowe
     wzorowe
     wzorowe
     wzorowe
     wzorowe
     wzorowe
     bardzo dobre
     wzorowe
     wzorowe
     V b
     1. Fałdowska Katarzyna
     2. Mirella Kalinowska
     3. Daria Kucińska
     4. Wiktor Rafalski
     5. Jakub Szajkowski
     6. Oliwia Duda
     7. Emilia Kazimierczyk
     8. Nikola Lewicka
      
     5,9
     5,82
     5,73
     5,54
     5,45
     5,27
     5,18
     5,0
     Wzorowe
     Wzorowe
     wzorowe
     wzorowe
     wzorowe
     wzorowe
     wzorowe
     wzorowe
     VI a
     1. Patrycja Łątkowska
     2. Gabriela Zastępowska
     3. Dominik Zyska
     4. Michał Cięszczyk
     5. Kacper Wróblewski
     6. Paulina Kubów
     7. Zuzanna Rogalska
     8. Maja Paczkowska
     9. Jakub Kępka
     10. Wiktoria Zawieska
     5,55
     5,55
     5,36
     5,27
     5,18
     5,0
     5,0
     4,91
     4,82
     4,82
     Wzorowe
     wzorowe
     wzorowe
     wzorowe
     wzorowe
     wzorowe
     wzorowe
     wzorowe
     wzorowe
     wzorowe
     VI b
     1. Kornelia Iwanowska
     2. Oliwia Stando           
     3. Paulina Szulc            
     4. Aleksandra Budrewicz
     5.45 
     5.45 
     5.45 
     5,81
     Wzorowe
     Wzorowe
     Wzorowe
     Bardzo dobre
     UCZNIOWIE UPOWAŻNIENI DO STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE:

      

     Zgodnie z regulaminem Przyznawania  i  wypłacania  oraz wysokości  pomocy  stypendialnej  dla  uczniów:
     STYPENDIUM  ZA  WYNIKI  W  NAUCE – w miarę posiadanych środków może być przyznane uczniowi, który spełnia następujące warunki:
                   a) uzyskał średnią ocen za semestr minimum 5,00
                   b) uzyskał wzorową ocenę z zachowania
                   c) w pełni wywiązuje się z obowiązków nałożonych statutem szkoły
                   d) jego absencja na zajęciach jest zawsze usprawiedliwiona.
                                      Wysokość stypendium to 248 zł.
      
     KLASA
     UCZEŃ
      
      
     IVa
      
      
      
     1. Taraszkiewicz Kuba,
     2. Zawadzki Stanisław,
     3. Szabelska Amelia,
     4. Ptaszkiewicz Wojciech,
     5. Szymański Karol,
     6. Witkowska Aleksandra
     IV b
     1. Marcin Andruszkiewicz
     2. Stanisław Fafiński
     3. Michalina Matwiejuk
     4. Ambroziak Lena
     5. Wiktoria Powierża
     6. Paulina Rugała
     V a
     1. Zuzanna Kozakiewicz
     2. Bartłomiej Goszka
     3. Emilia Jakubiak
     4. Filip Burkiewicz
     5. Julia Myślińska
     6. Kacper Myśliński
     V b
     1. Fałdowska Katarzyna
     2. Mirella Kalinowska
     3. Daria Kucińska
     4. Wiktor Rafalski
     5. Jakub Szajkowski
     6. Oliwia Duda
     7. Emilia Kazimierczyk
     8. Nikola Lewicka
     VI a
     1. Patrycja Łątkowska
     2. Gabriela Zastępowska
     3. Dominik Zyska
     4. Michał Cięszczyk
     5. Kacper Wróblewski
     6. Paulina Kubów
     7. Zuzanna Rogalska
     VI b
     1. Kornelia Iwanowska
     2. Oliwia Stando           
     3. Paulina Szulc            
      
     BRAWO !!!   

     OCENY W SZKOLE

      

      Wystawiono 1629 ocen, w tym:

     Klasa

     Celujące

     Bardzo

     dobre

     Dobre

     Dostateczne

     Dopusz

     czające

     Niedostate

     czne

     Średnia ocen w klasie

     IV a

     57

     116

     77

     50

     21

     2

     4,41

     IV b

     49

     107

     71

     32

     16

     12

     4,36

     V a

     42

     112

     49

     64

     24

     3

     4,26

     V b

     55

     62

     53

     42

     31

     9

     4,16

     VI a

     48

     91

     68

     44

     24

     -

     4,35

     VI b

     25

     54

     39

     46

     32

     2

     3,94

     Razem

     276

     542

     357

     278

     148

     28

     Śr. Ocen 

     4,25

      

     ŚREDNIE OCEN W SZKOLE Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

     PRZEDMIOT    

     liczba ocen cel

     liczba ocen ndst

        ŚREDNIA     OCEN

      religia

     18

     1

     4,34

      język polski

     8

     7

     3,46

      język angielski

     24

     2

     3,78

      matematyka

     9

     12

     3,32

      historia

     9

     6

     3,48

      przyroda

     7

     -

     3,77

      zaj.techniczne

     44

     -

     4,84

      zaj.komputerowe

     38

     -

     4,83

      plastyka

     44

     -

     4,94

      muzyka

     29

     -

     4,80

      wych. fizyczne

     34

     -

     5,06

     wych.komunikacyjne kl.IV

     12

     -

     4,67

      

                    Przedmiot o najwyższej średniej ocen:  wychowanie fizyczne. (5,06)

                   Najniższą średnią  ocen uzyskali uczniowie na matematyce (3,32)

                    KLASA Z NAJWYŻSZĄ ŚREDNIĄ OCEN: IV a – 4,41
                    KLASA Z NAJNIŻSZĄ ŚREDNIĄ OCEN: VI b3,94
                     ŚREDNIA OCEN W SZKOLE: 4,25

      

     ZACHOWANIE

     Wystawiono 144 klasyfikacyjnych ocen zachowania, w tym:

     Klasa

     Uczniów w kl.

     Wzorowe

     Bardzo dobre

     Dobre

     Poprawne

     Nieodpowiednie

     Naganne

     IV a

     27

     13     - 48%

     6  

     3

     2

     2

     1 -3,7%

     IV b

     24

     11      -45 %

     9

     1

     1

     -

     2- 8,3%

     V a

     27

     16      -59%

     7

     1

     1

     -

     2- 7,4%

     V b

     23

     10     - 43%

     3

     5

     -

     2

     3 – 13%

     VI a

     25

     17      -68%

     6

     2

     -

     -

     -

     VI b

     18

     3      - 16,7

     4

     7

     1

     -

     3 -16,6%

     Razem

     144

     70   - 48,6%

     35

     19

     5

     4

     11

     7,6%

      

     Uczniowie z wzorowym zachowaniem:

            

     Klasa 4a

     1. Łuniewska Karolina
     2. Mazur Anastazja
     3. Ptaszkiewicz Wojciech
     4. Stanisławska Oliwia
     5. Szabelska Wiktoria
     6. Szymański Karol
     7. Taraszkiewicz Kuba
     8.  Witkowska Aleksandra
     9.  Wrona Julia
     10.  Wrzeszcz Joanna
     11.  Zawadzki Stanisław
     12.  Zawieska Anna
     13.  Żmigrodzka Katarzyna

      

            Klasa 4b

     1. Andruszkiewicz Marcin
     2. Fafiński Stanisław
     3. Matwiejuk Michalina
     4. Ambroziak Lena
     5. Powierża Wiktoria
     6. Rugała Paulina
     7. Rogalska Maja
     8. Karpińska Maria
     9. Myślińska Lena
     10.  Chachuła Weronika
     11.  Lisewska Julia

      

     Klasa 5a

     1. Boratyńska Martyna
     2. Burkiewicz Filip
     3. Chachuła Aleksandra
     4. Czerw Oliwia
     5. Goszka Bartłomiej
     6. Guzowska Oliwia
     7. Jakubiak Emlia
     8.  Jeziorska Emilia
     9.  Kozakiewicz Zuzanna
     10.  Koziej Karol
     11.  Masłowska Agata
     12.  Myślińska Julia
     13.  Myśliński Kacper
     14.  Orkisiewicz Dawid
     15.  Osiecka Nikola
     16. Wielichowaki Adam

     Klasa 5b

     1. Fałdowska Katarzyna
     2. Kalinowska Mirella
     3. Kucińska Daria
     4. Rafalski Wiktor
     5. Szajkowski Jakub
     6.  Duda Oliwia
     7.  Kazimierczyk Emilia
     8.  Lewicka Nikola
     9.  Skolmowski Damian
     10.  Zalewska Kornelia

      

     Klasa 6a

     1. Łatkowska Patrycja
     2. Zastępowska Gabriela
     3. Zyska Dominik
     4. Cięszczyk Michał
     5. Wróblewski Kacper
     6.  Kubów Paulina,
     7.  Rogalska Zuzanna
     8.  Paczkowska Maja
     9.  Kępka Jakub
     10. Zawieska Wiktoria
     11.  Darmstetter Wiktoria
     12.  Gregorek Oskar
     13.  Jaszczak Paulina
     14.  Lis Miłosz
     15.  Łątkowski Grzegorz
     16.  Maier Emil
     17. Sawka Zuzanna

      

     Klasa 6b

     1. Iwanowska Kornelia
     2.  Stando Oliwia
     3. Szulc Paulina

      

      

      

      

                                         

     FREKWENCJA

     Klasa

     %

     Klasa

     %

     PP

     52,48

     IV a

     93,85

     „S”

     70,75

     IV b

     91,54

     „K”

     81,85

     V a

     95,38

     I a

     85,7

     V b

     93,59

     II a

     91,29

     VI a

     93,65

     II b

     93,1

     VI b

     96,0

     II c

     88,2

      

      

     III a

     91,67

      

      

     III b

      

     89,24

      

      

      

      

     I-III 89,87 %

      

     IV-VI 94,0 %

      

     p-ln 68,36 %

      

      

                              Średnia frekwencja w szkole:    87,2 

      

      

     Uczniowie z 100% frekwencji

       2a
     1. Kudła Aleksander
     2. Sobociński Krzysztof
      
       2b
     1. Kwiatkowski Oliwier Ptaszkiewicz Michał
      
       2c
     1. Łełyk Urszula
      
        3a
     1. Jastalski Jan
      
       3b
     1. Wójcicka Julia
      
      
     4a
     1.  Balkiewicz Jakub
     2. Łuniewska Karolina
     3. Ptaszkiewicz Wojciech
     4b
     1. Andruszkiewicz Marcin
     2. Rugała Paulina
     5a
     1. Burkiewicz Filip
     2. Czarzasty Jakub
     3. Jakubiak Emilia
     4. Jeziorska Emilia
     5. Myślińska Julia
     5b
     1. Lewicka Nikola
     2. Szajkowski Jakub
     6a
     1. Łątkowska Patrycja
     2. Rutkowski Mateusz
     3.  Wróblewski Kacper
     6b
     1. Giranowska Natalia
      
      

     Klasy I-III  

      

     Uczniowie wyróżniający się w nauce:                 Uczniowie wyróżniający się w zachowaniu:

      Ia:

     Adamczyk Hanna

     Adamczyk Hanna, Hamot Krystian, Jastrzbska Wiktoria, Julia Jedlińska, Petka Kinga, Skuza Iwo, Zegadło Weronika, Śmiatacz Fabian

     Jedlińska Julia

     Skuza Iwo,

     Petka Kinga

     Jastrzębska Wiktoria

      

     IIa

     Sobociński Krzysztof

     Krezymon Oliwia, Niewiadomska Julia, Sotnik Kinga, Sobociński Krzysztof, Szabelska Oliwia, Szałkowski Michał, Szymańska Lena,  Szymanski Maciej, Ulatowski Bartosz, Wawrzak Piotr, Wojewódzka Lena       

     Sotnik Kinga

     Szabelska Oliwia

     Szymańska Lena

     Wojewódzka Lena                    

     IIb

     Fafińska Alicja

     Bienias Adrian, Staszyńska Oliwia, Fafińska Alicja, Korecka Larysa, Markowska Wiktoria, Ulatowska – Jankowska Maja

     Staszyńska Oliwia

     Korecka Larysa

     Ptaszkiewicz Michał

     Rybacki Sławomir

      

     Ulatowska-Jankowska Maja

      

      

     IIc

     Adamczyk Filip

     Orłowska Nikola, Wróblewska Dorota, Wityczyn Marta, Karczewska Ada

      

     Karczewska Ada

     Łełyk Urszula

     Orłowska-Sitek Nikola

      

      

         

     IIIa

     Brejna Amelia

     Brejna Amelia, Dzika Kinga, Folgert Wiktoria, Łątkowski Łukasz, Sbikowska Daria

     Dobrzeniecka Kinga

     Folgert Wiktoria

     Łątkowski Łukasz

     Jastalski Antoni

     Sbikowska Daria

      

      

          

      

      

      

     IIIb

     Adamczyk Maciej

     Czarzasta Dominika, Bergmański Szymon, Dzilińska Natalia, Fafińska Gabriela, Korpysa Nadia, Kucińska Joanna, Szabelska Wiktoria, Tomaszewska Zofia, Wójcicka Julia

     Dzilińska Natalia

     Kużbik Filip

     Szabelska Wiktoria

     Fafińska Gabriela

     Wójcicka Julia

      

      

      
      
     Frekwencja rodziców na spotkaniach z wychowawcami: 2016/17

     w %                                                                            

     PP – 82,5
     0 „S” – 74,22            
     0 „K” – 80,75
                             
     Ia –49,8                         
     IIa – 85,71        
     II b – 74,28
     II c -  75
     III a – 62,2
     IIIb – 54,29
      
      
      
      
      
     IV a – 73,13
     IV b – 70,4
     Va – 58,8
     Vb – 62
     VIa –58
     VIb – 57
     Średnia frekwencja rodziców na spotkaniach: 67,87                                                            
                                           Najwyższa frekwencja rodziców – kl. 2a  GRATULUJEMY!!!
      
      
      

     Gratulujemy sukcesów

     oraz życzymy wytrwałości i zapału do pracy w II semestrze....