• Roczne wyniki nauczania 2015/2016

    •  

     PRYMUS SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016:

     MIRELLA KALINOWSKA kl. IV b

     z wzorowym zachowaniem

     i średnią ocen 6,00

      

     PRYMUSI POZOSTAŁYCH KLAS:

      

     IV a : Bartłomiej Goszka – 5,83 – zachowanie wzorowe

     V a:  Gabriela Zastępowska  – 5,973 – zachowanie wzorowe

     V b:  Oliwia Stando – 5,45 – zachowanie wzorowe

     VI a:  Julia Koziej – 5,92- zachowanie wzorowe

     VI b:  Emilia Myśliśka – 5,55 - zachowanie wzorowe

                Kacper Lipka – 5,55 - zachowanie wzorowe

     Pozostali uczniowie ze średnią ocen 4,75 i wyższą  

      

     Klasa

     Uczeń

     Średnia ocen

     Ocena zachowania

      

     IV a

      

     Julia Myślińska

     Zuzanna Kozakiewicz

     Dawid Orkisiewicz

     Kacper Myśliński

     Jakub Czarzasty

     Filip Burkiewicz

     Emilia Jakubiak

     Maksymilian Matwiejuk

     Karol Koziej

     5,75

     5,67

     5,42

     5,42

     5,33

     5,33

     5,17

     5,17

     5,08

      

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     bardzo dobre

     wzorowe

     bardzo dobre

     wzorowe

     bardzo dobre

     wzorowe

      

      

      IV b

     Katarzyna Fałdowska

     Daria Kucińska

     Jakub Szajkowski

     Wiktor Rafalski

     Emilia Kazimierczyk

     Oliwia Duda

     Nikola Lewicka

     Jacek Dyczewski

     5,92

     5,92

     5,83

     5,75

     5,67

     5,58

     5,33

     5,33

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     bardzo dobre

      

      

     V a

      

      

      

     Patrycja Łątkowska

     Dominik Zyska

     Kacper Wróblewski

     Michał Cięszczyk

     Paulina Kubów

     Jakub Kępka

     Maja Paczkowska

     Zuzanna Rogalska

     Paulina Jaszczak

     Zuzanna Petka

     Wiktoria Zawieska

      

      

     5,64

     5,55

     5,27

     5,27

     5,09

     5,0

     5,0

     4,91

     4,91

     4,82

     4,82

      

     wzorowe

     wzorowe

     bardzo dobre

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

      

      V b

      

     Aleksandra Budrewicz

     Kornelia Iwanowska

     Paulina Szulc

     Julia Szymańska

     5,36

     5,27

     5,27

     4,82

      

      

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     bardzo dobre

      

      

      

     VI a

     Oliwia Ziółkowska

     Wiktoria Jerenkiewicz

     Klaudia Sobótko

     Mateusz Bukowski

     Karol Wityczyn

     Damian Adamczyk

     Damian Jaskółowski

     Paweł Kazimierczyk

     Małgorzata Wrona

     Paulina Zakrzewska

     Jakub Kisiel

     Wiktor Kuliś

     5,45

     5,27

     5,27

     5,18

     5,09

     5,0

     5,0

     5,0

     4,91

     4,91

     4,82

     4,82

      

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     bardzo dobre

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     bardzo dobre

     wzorowe

      

     VI b

     Aleksandra Masłowska

     Daria Ignaczewska

     Marta Karpińska

     Maciej Lisek

     Zuzanna Taraszkiewicz

     Paulina Czerwieńska

     Piotr Sotnik

     Karolina Karabinowska

     5,45

     5,27

     5,27

     5,27

     5,27

     5,18

     4,91

     4,82

      

     wzorowe

     wzorowe

     bardzo dobre

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     bardzo dobre

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     UCZNIOWIE UPOWAŻNIENI DO STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE:

      

     Zgodnie z regulaminem Przyznawania  i  wypłacania  oraz wysokości  pomocy  stypendialnej  dla  uczniów:

     STYPENDIUM  ZA  WYNIKI  W  NAUCE – w miarę posiadanych środków może być przyznane uczniowi, który spełnia następujące warunki:

                   a) uzyskał średnią ocen za semestr minimum 5,00

                   b) uzyskał wzorową ocenę z zachowania

                   c) w pełni wywiązuje się z obowiązków nałożonych statutem szkoły

                   d) jego absencja na zajęciach jest zawsze usprawiedliwiona.

                                      Wysokość stypendium to 236zł.

      

      

      

      

     1.  Bartłomiej Goszka
     2.  Julia Myślińska
     3.  Zuzanna Kozakiewicz
     4.  Dawid Orkisiewicz
     5.  Jakub Czarzasty
     6.  Emilia Jakubiak
     7.  Karol Koziej
     8.  Mirella Kalinowska
     9.  Katarzyna Fałdowska
     10.  Daria Kucińska
     11.  Jakub Szajkowski
     12. Wiktor Rafalski
     13.  Emilia Kazimierczyk
     14. Oliwia Duda
     15. Nikola Lewicka
     16. Gabriela Zastępowska
     17. Patrycja Łątkowska
     18. Dominik Zyska
     19. Michał Cięszczyk
     20. Paulina Kubów
     21. Jakub Kępka
     22. Maja Paczkowska

      

     1. Oliwia Stando
     2. Aleksandra Budrewicz
     3. Kornelia Iwanowska
     4. Paulina Szulc
     5.  Julia Koziej
     6. Oliwia Ziółkowska
     7. Wiktoria Jerenkiewicz
     8. Klaudia Sobótko
     9. Mateusz Bukowski
     10. Karol Wityczyn
     11.  Damian adamczyk
     12.  Paweł Kazimierczyk
     13. Emilia Myślińska
     14. Kacper Lipka
     15. Aleksandra Masłowska
     16.  Daria Ignaczewska
     17.  Maciej Lisek
     18.  Zuzanna Taraszkiewicz
     19.  Paulina Czerwieńska

      

      

      

     OCENY W SZKOLE

      

     Klas

     ilość uczniów w klasie

      

     Celujące

      

     Bardzo

     dobre

      

     Dobre

      

     Dostateczne

      

     Dopusz

     czające

      

     Niedostate

     czne

     Średnia ocen w klasie

     IV a

     28

     79

     107

     74

     54

     16

     4

     4,5

     IV b

     26

     92

     68

     73

     50

     28

     1

     4,46

     V a

     25

     59

     95

     61

     42

     18

     -

     4,49

     V b

     18

     28

     43

     47

     37

     41

     1

     3,88

     VI a

     27

     64

     95

     63

     39

     35

     -

     4,31

     VI b

     27

     60

     84

     57

     57

     38

     -

     4,24

      

     Klasa z najwyższą średnią ocen:  klasa V a - 4,5

      Klasa z najniższą średnią ocen:  klasa VI b - 3,88

     Średnia ocen w szkole:     4,31

      

      

     ŚREDNIE OCEN W SZKOLE Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

      

     PRZEDMIOT    

     liczba ocen cel

     liczba ocen ndst

        ŚREDNIA     OCEN

      religia

     21

     -

     4,27

      język polski

     12

     2

     3,5

      język angielski

     34

     -

     4,22

      matematyka

     10

              3

     3,41

      historia

     12

     1

     3,51

      przyroda

     15

     -

     3,73

      zaj.tech

     46

     -

     4,70

      zaj.komp.

     44

     -

     4,85

      plastyka

     51

     -

     5,01

      muzyka

     48

     -

     4,85

      wych. fizyczne

     72

     -

     5,35

     wych.komunikacyjne kl.IV

     17

     -

     4,79

      

     Przedmiot o najwyższej średniej ocen: wychowanie fizyczne (5,35)

     najniższą średnią  ocen uzyskali uczniowie na matematyce (3,41)

      

      

     Klasy I-III  

      

     Uczniowie wyróżniający się w nauce:    Uczniowie wyróżniający się w zachowaniu

      

     I a

     Czech Karol

      Krezymon Oliwia, Sobociński Krzysztof, Sotnik Kinga,  Szabelska Oliwia, Szałkowski Michał, Szamańska Lena, Ulatowski Bartosz, Wawrzak Piotr, Wojewódzka Lena

      

     Czech Wiktor

     Kwiatkowski Wiktor

     Sobociński Krzysztof

     Sotnik Kinga

     Szałkowski Michał

     Szymańska Lena

     Ulatowski Bartosz

     Wawrzak Piotr

     Wojewódzka Lena

      

     I b

     Staszyńska Oliwia

     Staszyńska Oliwia, Ulatowska – Jankowska Maja, Chylińska Natalia, Bienias Adrian

      

     Fafińska Alicja

     Ptaszkiewicz Michał

     Rybacki Sławomir

     Szostek Fabian

     Korecka Larysa

     Ulatowska-Jankowska Maja

      

     Bienias Adrian

      

      

     I c

     Adamczyk Filip

     Karczewska Ada, Wójcik Olga, Ormowska Nikola

      

     Karczewska Ada

      

     II a

      

     Breja Amelia

     Breja Amelia, Dobrzeniecka Kinga, Folgert Wiktoria, Łątkowski Łukasz, Łątkowski Wiktor, Sbikowska Daria.

     Dobrzeniecka Kinga

     Łątkowskin Łukasz

     Stanisławski Aleksander

     Folgert Wiktoria

      

     Łakomy Hubert

      

      

     II b

     Adamczyk Maciej

     Czarzasta Dominika, Dzilińska Natalia, Fafińska Gabriela, Kucińska Joanna, Szabelska Wiktoria, Tomaszewska Zofia

      

     Dzilińska Natalia

     Kuźbik Filip

     Szabelska Wiktoria

      

     Fafińska Gabriela

      

     Wójcicka Julia

      

      

     III a

      

     Zawadzki Stanisław

     Wrona Julia, Szabelska Amelia, Szamański Karol, Górski Brian, Górski Alan, Jakubczyk Aleksandra, Łuniewska Karolina, Mazur Anastazja, Ptaszkiewicz Wojciech, Zawadzki Stanisław, Wrzeszcz Joanna

      

     Ptaszkiewicz Wojciech

     Górski Alan

     Łuniewska Karolina

     Szamański Karol

      

     III b

      

     Andruszkiewicz Marcin

     Ambroziak Lena, Karpińska Maria, Myślińska Lena, Powierża Wiktoria   

     Opel Mikołaj

      

                                                                                               

      

      

      

     ZACHOWANIE

      

     Klasa

     ilość uczniów w klasie

     Wzorowe

     Bardzo dobre

     Dobre

     Poprawne

     Nieodpowiednie

     Naganne

     IVa

     28

     8

     15

     1

     -

     1

     3

     IV b

     26

     8

     7

     3

     3

     1

     4

     Va

     25

     14

     8

     3

     -

     -

     -

     Vb

     18

     4

     3

     5

     2

     1

     3

     VI a

     27

     12

     7

     1

     1

     1

     5

     VI b

     27

     10

     7

     -

     -

     4

     6

      

     151

     56

     47

     13

     6

     8

     21

      

      

     UCZNIOWIE Z WZOROWĄ OCENĄ  ZACHOWANIA:

      

     kL. IV a:

                    Aleksandra Chałuła

                     Jakub Czarzasty

                     Bartłomiej Goszka

                     Emilia Jakubiak

                     Zuzanna Kozakiewicz

                     Karol Koziej

                     Julia Myślińska

                     Dawid Orkisiewicz     

     kl. IV b:

                  Mirella Kalinowska

                  Katarzyna Fałdowska

                  Daria Kucińska

                  Jakub Szajkowski   
                  Wiktor Rafalski

                  Emilia Kazimierczyk

                   Oliwia Duda

                   Nikola Lewicka

     kl. V a:

               Oliwia Borkowska

               Michał Cięszczyk

               Wiktoria Darmstetter

                Paulina Jaszczak

                Jakub Kępka

                Paulina Kubów

                Patrycja Łątkowska

                Grzegorz Łątkowski

                Maja Paczkowska

                Zuzanna Petka

                Zuzanna Rogalika

                Gabriela Zastępowska

                 Wiktoria Zawieska

                  Dominik Zyska

     kl. V b:

                  Oliwia Stando

                  Aleksandra Budrewicz

                  Kornelia Iwanowska

                   Paulina Szulc

     kl.VIa:

                  Damian Adamczyk

                   Mateusz Bukowski

                   Wiktoria Jerenkiewicz

                   Paweł Kazimierczyk

                    Julia Koziej

                    Wiktor Kuliś

                    Wiktoria Maier

                    Klaudia Sobótko

                    Karol Wityczyn

                    Małgorzata Wrona

                    Paulina Zakrzewska       

                    Oliwia Ziółkowska    

        
      kl. VIb:
                    Paulina Czerwieńska

                    Daria Ignaczewska

                     Magdalena Lempek

                     Kacper Lipka

                     Maciej Lisek

                     Aleksandra Masłowska

                     Emilia Myślińska

                     Piotr Sotnik

                     Zuzanna Taraszkiewicz

                     Daniel Zawieska

      

      

      

                                                                              

       FREKWENCJA W SZKOLE:

     Punkt Przedszkolny

     73,88

     0 „Smerfy”

     67,34

     0 ,,Krasnoludki”

     82,5

      

     średnia frekwencja wychowanie przedszkolne: 74,60%     

      

     Klasy I – III

     Klasa

     %

     I a

     90,28

     I b

     92,20

     I c

     89,94

     II a

     93,08

     II b

     88,24

     III a

     91,50

     III b

     92,74

      

                  

      

       Najwyższa frekwencja: kl. II a

       Najniższa: kl. II b 

          Średnia frekwencja w kl. I - III: 91,10 %

      

     Klasy IV – VI

      

     Klasa

     %

     IV a

     93,59

     IV b

     91,34

     V a

     92,57

     V b

     93,0

     VI a

     93,17

     VI b

     92,60

             

      

       Najwyższa frekwencja: kl. IV a

       Najniższa: kl. IV b

           Średnia frekwencja w kl. IV - VI: 92,60%

      

     Najwyższa frekwencja w szkole: kl. IV a   – 93,59 %    

     Najniższa w szkole:  kl. II b – 88,24%

      

     ROCZNA FREKWENCJA W SZKOLE WYNIOSŁA: 91,9 % :

      

     UCZNIOWIE ZE 100% FREKWENCJĄ:

      

     1. Krzysztof Sobociński – Ia
     2. Igor Czermiński – II a
     3. Jakub Szydło – II a
     4. Zofia Tomaszewska – II b
     5. Julia Myślińska – IV a
     6. Patrycja Łątkowska – V a
     7. Natalia Giranowska – V b
     8. Julia Taraszkiewicz – VI b