• Roczne wyniki nauczania 2014/2015

    •  

     PRYMUSAMI SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZOSTALI:

      

     DOMINIKA JANKOWSKA kl. VI a

     i

     GABRIELA ZASTĘPOWSKA kl. IV a

     z wzorowym zachowaniem

     i średnią ocen 6,00

      

      

      

     PRYMUSI POZOSTAŁYCH KLAS:

      

     IV b : Aleksandra Budrewicz – 5,58 – zachowanie wzorowe

      

     V a:  Julia Koziej - 5,73 – zachowanie wzorowe          

      

     V b: Emilia Myślińska – 5,91 – zachowanie wzorowe

      

     VI b: Amelia Bobrowicz – 5,27– zachowanie wzorowe

                                                                                                                                             

      

      

     Pozostali uczniowie ze średnią ocen 4,75 i wyższą              

      

     Klasa

     Uczeń

     Średnia ocen

     Ocena zachowania

      

     IV a

      

     Patrycja Łątkowska

     Paulina Jaszczak

     Kacper Wróblewski

     Dominik Zyska

     Maja Paczkowska

     Michał Cięszczyk

     Jakub Kępka

     Zuzannna Petka

     Grzegorz Łątkowski

     Zuzannna Rogalska

     Wiktoria Zawieska

     Paulina Kubów

     5,58

     5,50

     5,50

     5,50

     5,42

     5,33

     5,33

     5,08

     4,92

     4,92

     4,83

     4,83

      

     wzorowe

     wzorowe

     bardzo dobre

     dobre

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     bardzo dobre

     wzorowe

     wzorowe

     bardzo dobre

     wzorowe

      

      

      IV b

      

     Oliwia Stando

     Paulina Szulc

     Kornelia Iwanowicz

     Julia Szymańska

      

      

     5,50

     5,41

     5,33

     5,0

      

      

      

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

      

      

      

      

     V a

      

     Wiktoria Jerenkiewicz

     Oliwia Ziółkowska

     Klaudia Sobótko

     Paweł Kazimierczyk

     Damian Adamczyk

     Jakub Kisiel

     Jakub Burakiewicz

     Mateusz Bukowski

     Małgorzata Wrona

     Paulina Zakrzewska

      

     5,27

     5,18

     5,09

     5,0

     4,91

     4,91

     4,90

     4,82

     4,82

     4,82

      

      

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     bardzo dobre

     bardzo dobre

     bardzo dobre

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

      

      V b

      

      

      

     Marta Karpińska

     Aleksandra Masłowska

     Daria Ignaczewska

     Kacper Lipka

     Zuzanna Taraszkiewicz

     Mateusz Ruczyński

     Paulina Czerwinska

     Zuzanna Podolska

      

      

      

     5,73

     5,45

     5,36

     5,36

     5,27

     5,20

     5,05

     4,82

      

      

      

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

      

      

      

     VI a

     Jakub Łożyński

     Anna Wosiak

     Krzysztof Petka

     Zuzanna Zawadzkai

     Piotr Witkowski

     Wiktoria Borowiec

     Amelia Brudzińska

     Emilia Rutynowska

     5,9

     5,82

     5.45

     5,18

     5,0

     5,0

     5,0

     4,91

      

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     bardzo dobre

     bardzo dobre

     wzorowe

      

     VI b

     Julia Gorgoń

     Rafał Kowalczyk

     Natalia Szabelska

     Jan Karpowicz

     5,18

     5,09

     5,09

     4,91

      

     wzorowe

     wzorowe

     bardzo dobre

     bardzo dobre

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     UCZNIOWIE UPOWAŻNIENI DO STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE:

      

     Zgodnie z regulaminem Przyznawania  i  wypłacania  oraz wysokości  pomocy  stypendialnej  dla  uczniów:

     STYPENDIUM  ZA  WYNIKI  W  NAUCE – w miarę posiadanych środków może być przyznane uczniowi, który spełnia następujące warunki:

                   a) uzyskał średnią ocen za semestr minimum 5,00

                   b) uzyskał wzorową ocenę z zachowania

                   c) w pełni wywiązuje się z obowiązków nałożonych statutem szkoły

                   d) jego absencja na zajęciach jest zawsze usprawiedliwiona.

                                      Wysokość stypendium to 212 zł.

      

      

     Gabriela Zastępowska

     Patrycja Łątkowska

     Paulina Jaszczak

     Maja Paczkowska

     Michał Cięszczyk

     Jakub Kępka

     Aleksandra Budrewicz

     Oliwia Stando

     Paulina Szulc

     Kornelia Iwanowicz

     Julia Szymańska

     Julia Koziej

     Wiktoria Jerenkiewicz

     Oliwia Ziółkowska

     Klaudia Sobótko

     Paweł Kazimierczyk

      

      

     Emilia Myślińska

      

     Marta Karpińska

     Aleksandra Masłowska

     Daria Ignaczewska

     Kacper Lipka

     Zuzanna Taraszkiewicz

     Mateusz Ruczyński

     Paulina Czerwinska

     Dominika Jankowska

     Jakub Łożyński

     Anna Wosiak

     Krzysztof Petka

     Zuzanna Zawadzkai

     Piotr Witkowski

     Amelia Bobrowicz

     Julia Gorgoń

     Rafał Kowalczyk

      

                                                                                                                                                                     

      

     OCENY W SZKOLE

      

     Klas

     ilość uczniów w klasie

      

     Celujące

      

     Bardzo

     dobre

      

     Dobre

      

     Dostateczne

      

     Dopusz

     czające

      

     Niedostate

     czne

     Średnia ocen w klasie

     IV a

     25

     74 105 80 29 12 0

     4,67

     IV b

     17

     36 45 49 51 20 2

     4,10

     V a

     27

     46 99 69 52 23 7

     4,24

     V b

     30

     66 89 65 66 37 6

     4,19

     VI a

     24

     61 60 43 49 44 6

     4,10

     VI b

     22

     42 53 49 53 38 7

     3,95

      

     Klasa z najwyższą średnią ocen:  klasa IV a - 4,67

      

      Klasa z najniższą średnią ocen:  klasa VI b  - 3,95

      

     Średnia ocen w szkole:     4,21

      

     ŚREDNIE OCEN W SZKOLE Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

      

     PRZEDMIOT    

     liczba ocen celuących

     liczba ocen ndst

        ŚREDNIA Z   PRZEDMIOTU

      religia

     32

     1

     4,48

      język polski

     14

     8

     3,52

      język angielski

     26

     5

     3,78

      matematyka

     10

        8

     3,31

      historia

     11

     2

     3,56

      przyroda

     10

     4

     3,72

      zaj.techniczne

     39

     -

     4,50

      zaj. komputerowe

     33

     -

     4,71

      plastyka

     42

     -

     4,81

      muzyka

     35

     -

     4,73

      wych. fizyczne

     60

     -

     5,14

     wych.komunikacyjne kl.IV

     13

     -

     4,61

      

     Przedmiot o najwyższej średniej ocen: wychowanie fizyczne (5,14)

     najniższą średnią  ocen uzyskali uczniowie na matematyce (3,31)

      

     Klasy I-III  

      

     Uczniowie wyróżniający się w nauce:  Uczniowie wyróżniający się w zachowaniu

      

     Klasa I a

      

     Brejna Amelia                                     

     Brejna Amelia, Dobrzyniecka Kinga, Folgert Wiktoria, Łątkowski Łukasz, Łątkowski Wiktor, Sbikowska Daria,

      

     Dobrzyniecka Kinga                          

      Łakomy Hubert

     Łątkowski Łukasz

     Orzechowski Krzysztof

     Stanisławski Aleksander

     Folgert Wiktoria

      

     Klasa I b

     Adamczyk Maciej

     Czarzasta Dominika, Dzilińska Natalia,Fafińska Gabriela, Kucińska Joanna, Szabelska Wiktoria, Wójcicka Julia, Bergmański Szymon

      

     Dzilińska Natalia

     Fafińska Gabriela

     Kucińska Joanna

     Kuźbik Filip

     Szabelska Wiktoria

     Wójcicka Julia

      

      

      

      

      

      

     Klasa II a

      

       Łuniewska Karolina

     Mazur Anastazja, Ptaszkiewicz Wojciech, Stanisławska Oliwia, Szabelska Amelia, Szymański Karol, Wrona Julia, Wrzeszcz Joanna,  Zawadzki Stanisław, Zawieska Anna, Górski Brian , Górski Alan,  Łuniewska Karolina.

        Ptaszkiewicz Wojciech

        Zawadzki Stanisław

       Górski Alan

      

      

      

      

      

     Klasa II b

     Orpel Mikołaj

     Ambroziak Lena, Karpińska Maria, Myślińska Lena, Szostek Aleksandra.

      

     Rogalska Maja

      

     Klasa III a

     Goszka Bartłomiej – prymus klasy

     Orkisiewicz Dawid, Chachuła Aleksandra, Goszka Bartłomiej.

      

     Orkisiewicz Dawid

     Kozakiewicz Zuzanna

     Jakubiak Emilia

     Masłowska Agata

     Czarzasty Jakub

     Chachuła Aleksandra

      

     Klasa III b

      

       Kazimierczyk Emilia –prymus klasy

     Duda Oliwia; Kalinowska Mirella, Kazimierczyk Emilia, Kucińska Daria, Kwiatkowski Kewin, Lewicka Nikola, Rusin Weronika, Szawko Mateusz

      

       Duda Oliwia

       Fałdowska Katarzyna

       Kalinowska Mirella

       Rafalski Wiktor

       Szajkowski Jakub

      

      

      

      

      

      

     ZACHOWANIE

      

     Klasa

     ilość uczniów w klasie

     Wzorowe

     Bardzo dobre

     Dobre

     Poprawne

     Nieodpowiednie

     Naganne

     IVa

     25

     9

     12 4 0 0 0

     IV b

     17

     6 5 1 1 2 2

     Va

     27

     9 8 4 2 3 1

     Vb

     30

     10 6 4 6 4 0

     VI a

     24

     7 6 2 3 3 3

     VI b

     12

     6 5 3 4 4 0

     razem

     145

     47 42 18 16 16 6

      

     UCZNIOWIE Z WZOROWYM ZACHOWANIEM:

      

      

     kL. IV a:

                 Michał Cięszczyk

                 Paulina Jaszczak

                 Jakub Kępka

                 Paulina Kubów

                 Patrycja Łątkowska

                 Grzegorz Łątkowski

                 Maja Paczkowska

                 Zuzanna Rogalska

                 Gabriela Zastępowska              

     kl. IV b:

                  Aleksandra Budrewicz

                  Kornelia Iwanowska

                  Patrycja Sielewicz

                  Oliwia Stando

                  Paulina Szulc

                  Julia Szymańska

     kl. V a:

                 Mateusz Bukowski

                 Damian Jaskółowski

                 Wiktoria Jerenkiewicz

                 Paweł Kazimierczyk

                 Julia Koziej

                 Klaudia Sobótko

                 Małgorzata Wrona

                Paulina Zakrzewska

                 Oliwia Ziółkowska

            

     kl. V b:

                  Paulina Czerwińska

                   Daria Ignaczewska

                   Marta Karpińska

                   Kacper Lipka

                   Aleksandra Masłowska

                   Emilia Myślińska

                   Zuzanna Podolska

                   Mateusz Ruczyński

                   Piotr Sotnik

                   Zuzanna Taraszkiewicz

      

     kl.VIa:

                 Dominika Jankowska

                 Jakub Łożyński

                 Krzysztof Petka

                  Emilia Rutynowska

                  Piotr Witkowski

                 Anna Wosiak

                  Zuzanna Zawadzka


      kl. VIb:
                   Amelia Bobrowicz

                   Julia Gorgoń

                   Beata Jasińska

                   Rafał Kowalczyk

                   Dominik Łątkowski

                   Kacper Taraszkiewicz

      

                                                                                                          

      

       FREKWENCJA W SZKOLE:

     Punkt Przedszkolny - 66,69%

     Oddział przedszkolny "Smerfy" - 85,72%

     Oddział przedszkolny "Krasnoludki" - 81,28

                                      średnia frekwencja wychowanie przedszkolne: 77,90%

     Klasy I – III

     Klasa

     %

     I a

     89,76

     I b

     89,0

     II a

     93,10

     II b

     94,60

     III a

     94,0

     III b

     93,92

        

      

       Najwyższa frekwencja: kl. IIb

       Najniższa: kl. I b 

          Średnia frekwencja w kl. I - III: 92,40%

      

      

      

     Klasy IV – VI

     Klasa

     %

     IV a

     92,66

     IV b

     94,10

     V a

     94,20

     V b

     93,45

     VI a

     89,70

     VI b

     91,49

      

      

       Najwyższa frekwencja: kl. V a

       Najniższa: kl. VI b

           Średnia frekwencja w kl. IV - VI: 92,60%

      

      

      

     Najwyższa frekwencja w szkole: kl. II b  – 94,60 %    

     Najniższa w szkole:  kl. I b – 89,0 %

      

     ROCZNA FREKWENCJA W SZKOLE WYNIOSŁA: 91,20% :

      

      

     UCZNIOWIE ZE 100% FREKWENCJĄ:
      

     1. Zofia Tomaszewska kl. I b
     2. Wojciech Ptaszkiewicz kl. II a
     3. Jakub Czarzasty kl. III a
     4. Bartłomiej Goszka kl. III a
     5. Jakub Szajkowski kl. III b
     6. Kacper Wróblewski kl. IV a