• Środroczne wyniki nauczania 2014/2015

    •  

     PRYMUSEM SZKOŁY W I SEMESTRZE

     ROKU SZKOLNEGO  2014/2015 ZOSTAŁ:

      

     JAKUB ŁOŻYŃSKI

      

     z KL. VI a ze  średnią ocen 5,80  i wzorowym zachowaniem

      

      

     PRYMUSI POZOSTAŁYCH KLAS:

      

     IV a : Gabriela Zastępowska – 5,58 – zachowanie bardzo dobre

      

     IV b:  Aleksandra Budrewicz - 5,58 - zachowanie wzorowe            

            

     V a: Julia Koziej – 5,55 – zachowanie wzorowe

      

     V b: Daria Ignaczewska – 5,55– zachowanie wzorowe

                Emilia Myślińska – 5,55– zachowanie wzorowe

     VI b:  Amelia Bobrowicz – 5,18- zachowanie wzorowe                     

      

      

     Pozostali uczniowie ze średnią ocen 4,75 i wyższą              

      

     Klasa

     Uczeń

     Średnia ocen

     Ocena zachowania

      

     IV a

      

      Maja Paczkowska

     Paulina Jaszczak

     Jakub Kępka

      Patrycja Łątkowska

     Grzegorz Łątkowski

     Michał Cięszczyk

     Zuzanna Petka

     Kacper Wróblewski

     Dominik Zyska

      Zuzanna Rogalska

     Wiktoria Zawieska

      

      

     5,50

     5,42

     5,25

     5,17

     5,0

     5,25

     5,25

     5,25

     5,0

     4,83

     4,75

      

      

     Wzorowe

     Wzorowe

     Wzorowe

     Wzorowe

     Wzorowe

     b.dobre

     b.dobre

     b.dobre

     dobre

     Wzorowe

     b.dobre

      

      

      IV b

      

      Paulina Szulc

      Oliwia Stando

     Julia Szymańska

      

      

     5,25

     5,16

     4,83

     Wzorowe

     Wzorowe

     Wzorowe

      

     V a

      

     Sobótko Klaudia

     Ziólkowska Oliwia

     Jerenkiewicz Wiktoria

     Paweł Kazimierczyk

     Mateusz Bukowski

     Jakub Burakiewicz

      

     5,27

     5,18

     5,09

     4,91

     4,82

     4,80

      

     Wzorowe

     Wzorowe

     Wzorowe

     b.dobre

     b.dobre

     b.dobre

      

      V b

      

      

      

     Marta Karpińska,

     Kacper Lipka,

     Aleksandra Masłowska

     Mateusz Ruczyński

     Paulina Czerwińska

     Zuzanna Taraszkiewicz

      

      

      

     5,36

     5,36

     5,18

     5,10

     5,09

     4,82


      

     Wzorowe

     Wzorowe

     Wzorowe

     Wzorowe

     Wzorowe

     Wzorowe

      

      

     VI a

     Anna Wosiak

     Dominika Jankowska

     Krzysztof Petka

     5,55

     5,45

     5,27

     Wzorowe

     Wzorowe

     Wzorowe

     VI b

     Rafał Kowalczyk

     Natalia Szabelska

     4,91

     4,91

     Wzorowe

     b.dobre

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     UCZNIOWIE UPOWAŻNIENI DO STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE:

      

     Zgodnie z regulaminem Przyznawania  i  wypłacania  oraz wysokości  pomocy  stypendialnej  dla  uczniów:

     STYPENDIUM  ZA  WYNIKI  W  NAUCE – w miarę posiadanych środków może być przyznane uczniowi, który spełnia następujące warunki:

                   a) uzyskał średnią ocen za semestr minimum 5,00

                   b) uzyskał wzorową ocenę z zachowania

                   c) w pełni wywiązuje się z obowiązków nałożonych statutem szkoły

                   d) jego absencja na zajęciach jest zawsze usprawiedliwiona.

                                      Wysokość stypendium to 212 zł.

      

     1.  Maja Paczkowska

     2. Paulina Jaszczak

     3. Jakub Kępka

     4. Patrycja Łątkowska

     5. Grzegorz Łątkowski

     6. Aleksandra Budrewicz

     7. Paulina Szulc

     8. Oliwia Stando

     9. Julia Koziej

     10. Oliwia Ziółkowska

     11. Klaudia Sobótko

     12. Wiktoria Jerenkiewicz

      

     13. Daria Ignaczewska

     14. Emilia Myślińska

     15.Marta Karpińska

     16. Kacper Lipka

     17. Aleksandra Masłowska

     18. Mateusz Ruczyński

     19. Paulina Czerwińska

     20. Jakub Łożyński

     21. Anna Wosiak

     22. Dominika Jankowska

     23. Krzysztof Petka

     24. Amelia Bobrowicz

      

                                                                                                                                                                     

     OCENY W SZKOLE

     Klasa Ilość uczniów w klasie

     Celujące

     Bardzo

     dobre

     Dobre

     Dostateczne

     Dopusz

     czające

     Niedostate

     czne

     Średnia ocen w klasie

      

     IV a
      

     25

     54

     105

     85

     43

     9

     4

     4,47

     IV b 17

     26

     49

     46

     53

     26

     3

     3,93

     V a 27

     39

     97

     80

     51

     28

     1

     4,22

     V b 30

     46

     94

     78

     68

     36

     7

     4,07

     VI a 24

     44

     58

     56

     46

     50

     9

     3,90

     VI b 22

     22

     58

     63

     55

     36

     8

     3,80

      

      

     Klasa z najwyższą średnią ocen:  klasa IV a - 4,47

      

      Klasa z najniższą średnią ocen:  klasa VI b  - 3,80

      

     Średnia ocen w szkole:     4,09

      

     ŚREDNIE OCEN W SZKOLE Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

     PRZEDMIOT    

     liczba ocen celuących

     liczba ocen ndst

        ŚREDNIA Z   PRZEDMIOTU

      religia

     7

     -

     4,11

      język polski

     5

     10

     3,32

      język angielski

     20

     7

     3,46

      matematyka

     9

         9

     3,38

      historia

     7

     6

     3,57

      przyroda

     5

     -

     3,65

      zaj.techniczne

     27

     -

     4,46

      zaj. komputerowe

     34

     -

     4,66

      plastyka

     33

     -

     4,61

      muzyka

     23

     -

     4,45

      wych. fizyczne

     53

     -

     5,08

     wych.komunikacyjne kl.IV

     8

     -

     4,24

      

     Przedmiot o najwyższej średniej ocen: wychowanie fizyczne (5,08)

     najniższą średnią  ocen uzyskali uczniowie na języku polskim  (3,32)

      

     Klasy I-III  

      

     Uczniowie wyróżniający się w nauce:                           Uczniowie wyróżniający się w zachowaniu  

     Klasa I a

     Brejna Amelia                                     

     Brejna Amelia, Dobrzyniecka Kinga, Dzika Kinga, Folgert Wiktoria, Łakomy Hubert, Łątkowski Łukasz, Łątkowski Wiktor, Sbikowska Daria,

      

     Dobrzyniecka Kinga                          

      Łakomy Hubert

     Łątkowski Łukasz

     Orzechowski Krzysztof

     Stanisławski Aleksander

     Folgert Wiktoria

      

     Klasa I b

     Adamczyk Maciej

     Czarzasta Dominika, Fafińska Gabriela, Kuźbik Filik, Kucińska Joanna, Szabelska Wiktoria, Wójcicka Julia

      

     Fafińska Gabriela

     Kucińska Joanna

     Kuźbik Filip

     Szabelska Wiktoria

     Wójcicka Julia

      

     Klasa II a

      

       Łuniewska Karolina

     Wrona Julia, Szabelska Amelia, Szymański Karol,Górski Brian , Jakubczyk Aleksandra, Łuniewska Karolina, Mazur Anastazja, Ptaszkiewicz Wojciech  Zawadzki Stanisław.

        Ptaszkiewicz Wojciech

        Zawadzki Stanisław

       Górski Alan

      

     Klasa II b

      

     Karpińska Maria

      Ambroziak  Lena, Karpińska Maria, Myślińska Lena.

      

     Orpel Mikołaj

     Rogalska Maja

      

      

      

     Klasa III a

      

     Goszka Bartłomiej – prymus klasy

     Orkisiewicz Dawid

      

     Orkisiewicz Dawid

     Kozakiewicz Zuzanna

     Jakubiak Emilia

     Masłowska Agata;

     Czarzasty Jakub

     Chachuła Aleksandra

      

      

      

      

      

      

      

     Klasa III b

       Duda Oliwia

     Duda Oliwia; Kazimierczyk Emilia, Kucińska Daria

     Kwiatkowski Kewin, Lewicka Nikola,Rusin Weronika

     Szawko Mateusz

      

       Fałdowska Katarzyna

       Kalinowska Mirella

       Kazimierczyk Emilia –prymus klas

       Rafalski Wiktor

     Szajkowski Jakub

      

      

      

      

     ZACHOWANIE w klasach IV - VI

      

     Klasa

     Ilość uczniów w klasie

      

     Wzorowe

     Bardzo dobre

     Dobre

     Poprawne

     Nieodpowiednie

     Naganne

     IV a

     25

     6

     11

     7

     1

     -

     -

     IV b

     17

     5

     5

     4

     2

     1

     -

     V a

     27

     7

     10

     4

     4

     1

     1

     V b

     30

     9

     6

     8

     5

     -

     2

     VI a

     24

     6

     6

     5

     3

     3

     1

     VI b

     22

     4

     6

     5

     3

     4

     -

     Razem

      

     37

     44

     33

     18

     9

     4

      

      

     UCZNIOWIE Z WZOROWYM ZACHOWANIEM:

                                                                                                                

      

     kL. IV a:        

     Paulina Jaszczak

     Jakub Kępka

     Patrycja Łątkowska 

     Grzegorz Łątkowski

     Maja Paczkowska

     Zuzanna Rogalska

                             

     kl. IV b:

     Aleksandra Budrewicz

     Kornelia Iwanowska

     Oliwia Stando

     Paulina Szulc

     Julia Szymańska

      

     kl. V a:

     Jaskółowski Damian

     Jerenkiewicz Wiktoria

     Koziej Julia

     Sobótko Klaudia

     Wrona Małgorzata

     Zakrzewska Paulina

     Ziółkowska Oliwia

            

      

              

      

      

     kl. V b:

     Paulina Czerwińska

     Daria Ignaczewska

     Marta Karpińska

     Kacper Lipka

     Maciej Lisek

     Aleksandra Masłowska

     Emilia Myślińska

     Mateusz Ruczyński

     Zuzanna Taraszkiewicz

      

     kl.VIa:

     Jankowska Dominika

     Łożyński Jakub

     Petka Krzysztof

     Rutynowska Emilia

     Wosiak Anna

     Zawadzka Zuzanna

      

     kl. VIb:

     Bobrowicz Amelia

     Kowalczyk Rafał

     Łątkowski Dominik

     Taraszkiewicz Kacper

      

      

                                                                                                          

      

       FREKWENCJA W SZKOLE:

      

     Klasy I – III

     Klasa

     %

     I a

     90,26

     I b

     90,83

     II a

     94,1

     II b

     95,6

     III a

     93,68

     III b

     94,03

        

      

       Najwyższa frekwencja: kl. IIb

       Najniższa: kl. I a  

      

      

      

      

     Klasy IV – VI

     Klasa

     %

     IV a

     92,88

     IV b

     95,30

     V a

     95,44

     V b

     93,54

     VI a

     91,14

     VI b

     93,17

      

      

       Najwyższa frekwencja: kl. V a

       Najniższa: kl. VI a

      

      

      

      

     Najwyższa frekwencja w szkole: kl. IIb  – 95,6 %    

     Najniższa w szkole:  kl. I a – 90,26 %

      

     ROCZNA FREKWENCJA W SZKOLE WYNIOSŁA: 93,33% : (klasy I-III:93,08; klasy IV-VI: 93,58)

      

      

     UCZNIOWIE ZE 100% FREKWENCJĄ:
      

            Ia

           Wiktor Rodzik

      

              Ib

                Michał Łuniewski

     Zofia Tomaszewska

      

     IIa  

     Ania Zawieska

     Wojtek Ptaszkiewicz

                IIb

                   Marcin Andruszkiewicz

                Michał Andruszkiewicz

               Wiktoria Powierża

              III a

             Aleksandra Chachuła

             Jakub Czarzasty

              Konrad Czermiński

              Oliwia Czerw

              Bartłomiej Goszka

              Zuzanna Kozakiewicz

              Sebastian Szałkowski

      

           III b

              Jakub Szajkowski

      

           IV a                   

           Mateusz Rutkowski

           Kacper Wróblewski

           Dominuk Zyska

      

     IVb

          Aleksandra Budrewicz

         Wiktoria Kotowska

      

     V a

           Natalia Giranowska

      

     Vb

            Dawid Bobrowicz

             Kacper Lipka

      

     VI a

           Artur Gurynowicz

      

     VIb

           Amelia Bobrowicz

          Julia Gorgoń

          Kacper Taraszkieiwcz

      

     Gratulujemy sukcesów

     oraz życzymy wytrwałości i zapału do pracy w II semestrze....