• Roczne wyniki nauczania 2013/2014

    •  

     PRYMUSAMI SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 ZOSTALI:

      

     PAULA SZYMAŃSKA

      

     JAKUB KRUĆKO

      

     z KL. VI a ze  średnią ocen 6,0 i wzorowym zachowaniem

      

      

     PRYMUSI POZOSTAŁYCH KLAS:

      

     IV a : Julia Koziej – 5,75 – zachowanie wzorowe

      

     IV b:  Marta Karpińska            

                 Kacper Lipka           

                 Emilia Myślińska

                                            wszyscy troje ze średnią ocen 5,67 – zachowaniem wzorowym

      

     V a: Jakub Łożyński – 5,90 – zachowanie wzorowe

      

     V b: Amelia Bobrowicz – 5,27– zachowanie wzorowe

     VI b:  Katarzyna Myślińska – 5,91 - zachowanie wzorowe                     

      

      

     Pozostali uczniowie ze średnią ocen 4,75 i wyższą              

      

     Klasa

     Uczeń

     Średnia ocen

     Ocena zachowania

      

     IV a

      

     Oliwia Ziółkowska

     Grzegorz Kaliński

     Paweł Kazimierczyk

     Klaudia Sobótko

     Mateusz Bukowski

     Damian Adamczyk

     Wiktoria Jerenkiewicz

     Jakub Kisiel

     5,42

     5,36

     5,25

     5,25

     5,17

     5,0

     4,92

     4,92

      

     wzorowe

     bardzo dobre

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     bardzo dobre

     wzorowe

     bardzo dobre

      

      

      IV b

     Aleksandra Masłowska

     Daria Ignaczewska

     Zuzanna Taraszkiewicz

     Paulina Czerwieńska

     Mateusz Ruczyński

     Maciej Lisek

     Zuzanna Podolska

     Piotr Sotnik

     5,50

     5,42

     5,33

     5,25

     5,18

     5,08

     4,83

     4,83

      

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     bardzo dobre

     wzorowe

      

      

     V a

      

     Anna Wosiak

     Krzysztof Petka

     Amelia Brudzińska

     Emilia Rutynowska

     Piotr Witkowski

     Zuzanna Zawadzka

     Wiktoria Borowiec

      

     5,73

     5,27

     5,0

     5,0

     5,0

     5,0

     4,82

      

      

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

      

      V b

      

      

      

     Julia Gorgoń

     Jan Karpowicz

     Rafał Kowalczyk

     Natalia Szabelska

      

      

      

      

     5,0

     4,82

     4,82

     4,82

      

      

      

      

     wzorowe

     bardzo dobre

     wzorowe

     bardzo dobre

      

      

      

     VI a

     Michał Gross

     Krystian Kochański

     Joanna Kowalska

     Adam Olkowski

     Patryk Jaskółowski

     Wiktoria Paczkowska

     5,73

     5,73

     5.55

     5,27

     5,09

     4,91

      

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

      

     VI b

     Maria Nowakowska

     Aleksandra Kic

     Alicja Żaczek

     5,64

     5,09

     4,82

      

     wzorowe

     bardzo dobre

     wzorowe

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     UCZNIOWIE UPOWAŻNIENI DO STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE:

      

     Zgodnie z regulaminem Przyznawania  i  wypłacania  oraz wysokości  pomocy  stypendialnej  dla  uczniów:

     STYPENDIUM  ZA  WYNIKI  W  NAUCE – w miarę posiadanych środków może być przyznane uczniowi, który spełnia następujące warunki:

                   a) uzyskał średnią ocen za semestr minimum 5,00

                   b) uzyskał wzorową ocenę z zachowania

                   c) w pełni wywiązuje się z obowiązków nałożonych statutem szkoły

                   d) jego absencja na zajęciach jest zawsze usprawiedliwiona.

                                      Wysokość stypendium to 212 zł.

      

      

     1. Julia Koziej
     2. Oliwia Ziółkowska
     3. Paweł Kazimierczyk
     4. Klaudia Sobótko
     5. Mateusz Bukowski
     6. Marta Karpińska
     7. Kacper Lipka
     8. Emilia Myślińska
     9. Aleksandra Masłowska
     10. Daria Ignaczewska
     11. Zuzanna Taraszkiewicz
     12. Paulina Czerwieńska
     13. Mateusz Ruczyński
     14. Maciej Lisek
     15. Jakub Łożyński
     16. Anna Wosiak

      

     1.  Krzysztof Petka
     2. Amelia Brudzińska
     3. Emilia Rutynowska
     4.  Piotr Witkowski
     5. Zuzanna Zawadzka
     6. Amelia Bobrowicz
     7. Julia Gorgoń
     8.  Paula Szymańska
     9.  Jakub Krućko
     10.  Michał Gross
     11.  Krystian Kochański
     12.  Joanna Kowalska
     13.  Adam Olkowski
     14.  Patryk Jaskółowski
     15.  Katarzyna Myślińska
     16.  Maria Nowakowska

                                                                                                                                                                     

     OCENY W SZKOLE

      

     Klas

     ilość uczniów w klasie

      

     Celujące

      

     Bardzo

     dobre

      

     Dobre

      

     Dostateczne

      

     Dopusz

     czające

      

     Niedostate

     czne

     Średnia ocen w klasie

     IV a

     26

     50

     101

     93

     47

     18

     2

     4,36

     IV b

     29

     73

     98

     88

     64

     27

     3

     4,39

     V a

     23

     43

     62

     47

     57

     40

     3

     3,98

     V b

     22

     25

     53

     62

     52

     45

     5

     3,78

     VI a

     25

     74

     55

     65

     52

     29

     -

     4,34

     VI b

     17

     27

     40

     50

     43

     26

     -

     3,99

      

     Klasa z najwyższą średnią ocen:  klasa IV b - 4,39

      

      Klasa z najniższą średnią ocen:  klasa V b  - 3,78

      

     Średnia ocen w szkole:     4,14

      

     ŚREDNIE OCEN W SZKOLE Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

      

     PRZEDMIOT    

     liczba ocen celuących

     liczba ocen ndst

        ŚREDNIA Z   PRZEDMIOTU

      religia

     31

     -

     4,17

      język polski

     7

     5

     3,39

      język angielski

     28

     2

     3,87

      matematyka

     9

         3

     3,32

      historia

     11

     2

     3,42

      przyroda

     10

     1

     3,90

      technika – klasy VI

     7

     -

     4,12

      zaj.techniczne

     27

     -

     4,70

      Informatyka – klasy VI

     11

     -

     4,48

      zaj. komputerowe

     27

     -

     4,68

      plastyka

     29

     -

     4,68

      muzyka

     19

     -

     4,46

      wych. fizyczne

     59

     -

     5,22

     wych.komunikacyjne kl.IV

     17

     -

     4,67

      

     Przedmiot o najwyższej średniej ocen: wychowanie fizyczne (5,22)

     najniższą średnią  ocen uzyskali uczniowie na matematyce (3,32)

      

     ZACHOWANIE

      

     Klasa

     ilość uczniów w klasie

     Wzorowe

     Bardzo dobre

     Dobre

     Poprawne

     Nieodpowiednie

     Naganne

     IVa

     26

     8

     10

     4

     3

     -

     1

     IV b

     29

     11

     4

     5

     6

     3

     -

     Va

     23

     9

     5

     1

     4

     4

     -

     Vb

     22

     5

     4

     6

     3

     4

     -

     VI a

     25

     8

     5

     7

     3

     2

     -

     VI b

     17

     3

     3

     5

     5

     1

     -

     razem

     142

     44

     31

     28

     24

     14

     1

      

     UCZNIOWIE Z WZOROWYM ZACHOWANIEM:

      

      

     kL. IV a:

                 Mateusz Bukowski

                 Damian Jaskółowski

                 Wiktoria Jerenkiewicz

                 Paweł Kazimierczyk

                  Julia Koziej

                  Klaudia Sobótko

                 Paulina Zakrzewska

                 Oliwia Ziółkowska

                                

     kl. IV b:

                  Paulina Czerwińska

                   Daria Ignaczewska

                   Marta Karpińska

                   Magdalena Lempek

                   Kacper Lipka

                    Maciej Lisek

                    Aleksandra Masłowska

                   Emilia Myślińska

                   Mateusz Ruczyński

                   Piotr Sotnik

                   Zuzanna Taraszkiewicz
      

     kl. V a:

                 Jakub Łożyński

                 Anna Wosiak

                 Krzysztof Petka

                 Amelia Brudzińska

                  Emilia Rutynowska

                  Piotr Witkowski

                  Zuzanna Zawadzka

                  Wiktoria Borowiec

                  Joanna Wielichowska

            

     kl. V b:

                  Amelia Bobrowicz

                   Julia Gorgoń

                   Beata Jasińska

                   Rafał Kowalczyk

                   Kacper Taraszkiewicz

      

     kl.VIa:

                Paula Szymańska

                 Jakub Krućko

                 Michał Gross

                 Krystian Kochański

                 Joanna Kowalska

                 Adam Olkowski

                 Patryk Jaskółowski

                 Wiktoria Paczkowska


      kl. VIb:
                    Katarzyna Myślińska

                    Maria Nowakowska

                    Alicja Żaczek

      

                                                                                                          

      

       FREKWENCJA W SZKOLE:

      

     Klasy I – III

     Klasa

     %

     I a

     90,2

     I b

     90,9

     II a

     94,4

     II b

     93,4

     III

     92,77

        

      

       Najwyższa frekwencja: kl. IIa

       Najniższa: kl. I a  

      

      

      

      

     Klasy IV – VI

     Klasa

     %

     IV a

     94,57

     IV b

     92,58

     V a

     91,60

     V b

     90,75

     VI a

     93,1

     VI b

     91,49

      

      

       Najwyższa frekwencja: kl. IV a

       Najniższa: kl. V b

      

      

      

      

     Najwyższa frekwencja w szkole: kl. IV a  – 94,57 %    

     Najniższa w szkole:  kl. I a – 90,2 %

      

     ROCZNA FREKWENCJA W SZKOLE WYNIOSŁA: 92,34% : (klasy I-III:92,33; klasy IV-VI: 93,35)

      

      

     UCZNIOWIE ZE 100% FREKWENCJĄ:
      

     1. Nikola Lewicka kl. II b
     2. Dominik Zyska kl. III
     3. Antoni Walczak kl. IV b
     4. Krzysztof Petka kl. V a

      

      

                                            Gratulujemy wyników, które stanowią efekt całorocznej, ciężkiej pracy...