• Śródrocznewyniki nauczania 2013/2014

    •  

      

     PRYMUSEM SZKOŁY W PIERWSZYM SEMESTRZE

     ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 ZOSTAŁ:

      

     JAKUB KRUĆKO Z KLASY VI a ze średnią ocen 6,0 i wzorowym zachowaniem

      

      PRYMUSI POSZCZEGÓLNYCH KLAS:

      

      IV a – Julia Koziej ze średnią ocen  5,58 i zachowaniem wzorowym

      

     IV b   – Aleksandra Masłowska ze średnią ocen  5,50 i zachowaniem wzorowym     

               – Emilia Myślińska ze średnią ocen  5,50 i zachowaniem wzorowym

               – Kacper Lipka ze średnią ocen  5,50 i zachowaniem wzorowym

      

     V a – Jakub Łożyński ze średnią ocen  5,80 i zachowaniem wzorowym

      

      V b – Amelia Bobrowicz ze średnią ocen  5,09 i zachowaniem wzorowym

      

      VI b – Katarzyna Myślińska ze średnią ocen  5,82 i zachowaniem wzorowym

      

      

                  GRATULUJEMY !!!   

      

      

        Pozostali uczniowie ze średnią ocen 4,75 i wyżej:      

      

                      

     KLASA IV a:

     Grzegorz Kaliński – 5,36, wzorowe

     Klaudia Sobótko – 5,17,  wzorowe

     Paweł Kazimierczyk – 5,16, wzorowe

     Oliwia Ziółkowska – 5,08, wzorowe

     Wiktoria Jerenkiewicz – 5,0, wzorowe

     Damian Adamczyk – 4,92, bardzo dobre

      

     KLASA IV b:

     Daria Ignaczewska – 5,42, wzorowe

     Marta Karpińska – 5,25, wzorowe

     Mateusz Ruczyński – 5,09, wzorowe

     Zuzanna Taraszkiewicz – 5,08, wzorowe

     Paulina Czerwińska – 5,0, wzorowe

     Zuzanna Podolska – 4,92, bardzo dobre

     Piotr Sotnik – 4,75, wzorowe

     Maciej Lisek – 4,75, bardzo dobre

      

     KLASA V a:

     Anna Wosiak – 5,45, wzorowe

     Amelia Brudzińska – 5,36, wzorowe

     Krzysztof Petka – 5,09, wzorowe

     Wiktoria Borowiec – 5,0, wzorowe

     Zuzanna Zawadzka – 5,0, wzorowe

     Emilia Rutynowska – 4,91, bardzo dobre

     Piotr Witkowski – 4,91, bardzo dobre

      

     KLASA V b:

     Rafał Kowalczyk – 5,0, wzorowe

     Jan Karpowicz – 4,82, wzorowe

      

     KLASA VI a :

     Paula Szymańska – 5,82, wzorowe

     Michał Gross – 5,55, wzorowe

     Joanna Kowalska – 5,36, wzorowe

     Krystian Kochański – 5,36, wzorowe

     Adam Olkowski – 5,0, bardzo dobre

     Patryk Jaskółowski – 4,91 wzorowe

     Dominika Myślińska – 4,82, dobre

     Wiktoria Paczkowska – 4,82, wzorowe

      

     KLASA  VIb:

     Maria Nowakowska – 5,18, wzorowe

     Alicja Żaczek – 4,91, wzorowe

     Aleksandra Kic – 4,91, wzorowe

                          

      

     UCZNIOWIE UPOWAŻNIENI DO STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE

      

     Zgodnie z kryteriami przyjętymi w Regulaminie przyznawania i wypłacania oraz wysokości pomocy stypendialnej dla uczniów , uczeń, który uzyskuje średnią ocen minimum 5,0 i ocenę wzorową zachowania, otrzymuje „stypendium za wyniki w nauce” w wysokości dwukrotnego zasiłku rodzinnego.

                         

            1. Julia Koziej

            2. Grzegorz Kaliński

            3. Klaudia Sobótko

            4. Paweł Kazimierczyk

            5. Oliwia Ziółkowska

            6. Wiktoria Jerenkiewicz

            7. Aleksandra Masłowska

            8. Emilia Myślińska

            9. Kacper Lipka

           10. Daria Ignaczewska

           11. Marta Karpińska

           12. Mateusz Ruczyński

           13. Zuzanna Taraszkiewicz

           14. Paulina Czerwińska

           15. Jakub Łożyński

           16. Anna Wosiak

           17. Amelia Brudzińska

           18. Krzysztof Petka

           19. Wiktoria Borowiec

           20. Zuzanna Zawadzka

           21. Amelia Bobrowicz

           22. Rafał Kowalczyk

           23. Jakub Krućko

           24. Paula Szymańska

           25. Michał Gross

           26. Krystian Kochański

           27. Joanna Kowalska

           28. Katarzyna Myślińska

           29. Maria Nowakowska

      

                                                                      

      

      

     OCENY W SZKOLE

     Wystawiono 1611 ocen, w tym:

     Klas

     ilość uczniów w klasie

     Celujące

     Bardzo

     dobre

     Dobre

     Dostateczne

     Dopusz

     czające

     Niedostate

     czne

     Średnia ocen w klasie

     IV a

     26

     42

     103

     102

     48

     16

     -

     4,34

     IV b

     29

     58

     90

     98

     64

     34

     1

     4,21

     V a

     23

     43

     63

     50

     52

     35

     9

     4,0

     V b

     22

     23

     46

     64

     55

     48

     6

     3,68

     VI a

     25

     59

     71

     58

     52

     34

     1

     4,24

     VI b

     17

     22

     41

     52

     41

     30

     -

     3,91

     Razem

     142

     247

     414

     424

     312

     197

     17

      

         

     Klasa z najwyższą średnią ocen: klasa IVa – 4,35                                  Klasa z najniższą średnią ocen - klasa V b – 3,68

      

                                                                           Średnia ocen w szkole: 4,09

      

      

     ŚREDNIE OCEN Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

                     

     PRZEDMIOT    

     liczba ocen celujących

     liczba ocen niedostatecznych

           ŚREDNIA     OCEN

      religia

     29

     -

     4,15

      język polski

     12

     8

     3,41

      język angielski

     19

     3

     3,84

      matematyka

     8

     6

     3,37

      historia i społeczeństwo

     5

     -

     3,43

      przyroda

     6

     -

     3,65

      zaj.techniczne (kl. IV-V)

     34

     -

     4,73

      Technika (kl. VI)

     11

     -

     4,64

      zaj.komputerowe (kl. IV-V)

     13

     -

     4,35

      informatyka  (kl. VI)

     10

     -

     4,67

      plastyka

     26

     -

     4,55

      muzyka

     15

     -

     4,23

      wych. fizyczne

     46

     -

     5,11

     wych.komunikacyjne(klasy IV)

     13

     -

     4,42

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Przedmiot o najwyższej średniej ocen: wychowanie fizyczne – 5,11

     najniższą średnią  ocen uzyskali uczniowie na matematyce – 3,37

      

      

     ZACHOWANIE UCZNIÓW

      

     Wystawiono 142 klasyfikacyjnych ocen zachowania, w tym:

                           

     Klasa

     ilość uczniów w klasie

      

     Wzorowe

     Bardzo dobre

     Dobre

     Poprawne

     Nieodpowiednie

     Naganne

     IVa

     26

      

     7

     11

     6

     2

     -

     -

     IV b

     29

      

     9

     9

     5

     2

     4

     -

     V a

     23

      

     6

     7

     4

     3

     3

     -

     V b

     22

      

     8

     2

     5

     5

     2

     -

     VI a

     25

      

     7

     6

     8

     3

     1

     -

     VI  b

     17

      

     4

     3

     5

     5

     -

     -

     Razem

     142

      

     41

     38

     33

     20

     10

     -

      

      


     UCZNIOWIE Z WZOROWYM ZACHOWANIEM:

      

     KL IV a:        

                      Wiktoria Jerenkiewicz

                      Grzegorz Kaliński

                       Paweł Kazimierczyk

                       Julia Koziej

                       Klaudia Sobótko

                       Paulina Zakrzewska

                       Oliwia Ziółkowska

                  

     kl.IV b

                   Paulina Czerwińska

                   Daria Ignaczewska

                   Marta Karpińska

                   Kacper Lipka

                   Aleksandra Masłowska

                   Emilia Myślińska

                   Mateusz Ruczyński

                   Piotr Sotnik

                   Zuzanna Taraszkiewicz

      

     kl. V a:         

                 Jakub Łożyński

                  Anna Wosiak

                  Amelia Brudzińska

                  Krzysztof Petka

                  Wiktoria Borowiec

                  Zuzanna Zawadzka

     kl. Vb:          

                Amelia Bobrowicz

                 Karolina Giranowska

                 Julia Gorgoń

                 Beata Jasińska

                 Jan Karpowicz

                 Rafał Kowalczyk

                 Dominik Łątkowski

                 Kacper Taraszkiewicz

      

     kl. VI a:       

                   Jakub Krućko

                    Paula Szymańska

                    Michał Gross

                    Krystian Kochański

                    Joanna Kowalska

                    Patryk Jaskółowski

                    Wiktoria Paczkowska

     kl. VI b:            

                    Katarzyna Myślińska

                   Maria Nowakowska

                   Alicja Żaczek

                   Aleksandra Kic

      

      

      

                                FREKWENCJA W SZKOLE

             

     Klasa

     %

     Klasa

     %

     I a

     93,0

     IV a

     95,64.

     I b

     92,1

     IV b

     93,55

     II

     94,1

     V a

     91,46

     III a

     93,49

     V b

     92,3

     III b

     93,41

     VI a

     95,0

      

      

     VI b

     93,49

      

     I-III 93,16%

      

     IV-VI 93,57%

      

                                                                    

      

      

      

      

      

           Średnia frekwencja w szkole: 93,31%

      

     Klasa z najwyższą frekwencją:

     w kl. I-III: klasa  II a  (94,1)               w kl. IV-VI: klasa IV a    (95,64)

      

     Klasa z najniższą frekwencją:

     w kl. I-III: klasa I b  (92,1)                w kl. IV-VI: klasa V a   (91,46)

      

      

     UCZNIOWIE ZE 100% FREKWENCJĄ:

      

     KL.I b :

            Weronika Chachuła

            Adam Wityczyn

           

     KL. IVa

                    Klaudia Sobótko

                    Małgorzata Wrona

     KL.II a

               Zuzanna Kozakiewicz

               Sebastian Szałkowski

      

     KL. IV b

                      Emilia Myślińska

                      Antoni Walczak

     KL.II b:

                      Nikola Lewicka

      

      

     KL. V a: 

                    Krzysztof Petka

                     

     KL.III: 

                   Dominik Zyska

                   Paulina Jaszczak

                   Adrian Baniewski

     KL. V b:

                    Amelia Bobrowicz

      

      

     KL. VI a:

                    Maja Szostek

                    Krystian Kochański

                    Jakub Szabelski

      

      

     Pierwszy semestr roku szkolnego 2013/2014 za nami!   Gratulujemy wyników, szczególnie tych wysokich!                                                 

     Po wytężonej pracy nadszedł czas na odpoczynek...

                                                                                                                 spotykamy się po feriach 10 lutego.

      

     Pamiętajcie o przestrogach funkcjonariuszy Policji i wychowawców... spędzajcie ferie bezpiecznie.