• OBOWIĄZKI DOWOŻONYCH UCZNIÓW

    •  

     Obowiązki dzieci dojeżdżających pojazdami szkolnymi

     do Szkoły Podstawowej w Miłomłynie

      
     1. W drodze do szkoły dzieci czekają w wyznaczonych punktach na przejazd pojazdu w odpowiedniej odległości od ulicy, zachowując ostrożność. Za ich bezpieczeństwo w tym czasie odpowiadają rodzice.
     2. Dzieci wsiadają do pojazdu pojedynczo, jeden za drugim, nie przepychając się (najpierw wsiadają dzieci młodsze, później starsze). W tym momencie pełną odpowiedzialność za dziecko przyjmuje opiekun lub kierowca.
     - uczniowi nie wolno wsiadać lub wysiadać z pojazdów bez zgody lub pod nieobecność opiekuna lub kierowcy;
     - uczniowi nie wolno wychodzić ze szkoły do pojazdów bez opieki nauczyciela świetlicy, opiekuna lub kierowcy;
     - uczniowie dojeżdżający oczekują na zajęcia lub odwóz do domu w świetlicy;
     - nauczyciel świetlicy, opiekun i kierowcy odprowadzają uczniów do pojazdów odwożących ich do domu;
     - uczniowie po przyjeździe do szkoły wychodzą pojedynczo z pojazdów, udają się do szatni, a następnie do świetlicy szkolnej w celu zgłoszenia swojej obecności.
     1. W czasie jazdy uczniowie zobowiązani są stosować zasady kultury osobistej, a w szczególności:
     - nie przemieszczają się po pojeździe (nie zmieniają zajmowanego miejsca, wyznaczonego przez opiekuna, podczas jazdy);
     - nie stoją;
     - nie blokują zamków;
     - nie niszczą pokrowców;
     - nie otwierają drzwi;
     - nie otwierają okien w czasie jazdy (nie wyrzucają przedmiotów z pojazdu)
     - nie stoją przy kierowcy lub w pobliżu drzwi;
     - nie hałasują;
     - kulturalnie odnoszą się do wszystkich osób;
     - stosują odpowiednie słownictwo;
     - pomagają dzieciom młodszym;
     - wykonują polecenia opiekuna (nauczyciela);
     - dbają o czystość w pojeździe.
     1. W razie złego samopoczucia uczniowie natychmiast informują opiekuna lub kierowcę.
     2. Po zakończonych lekcjach uczniowie dojeżdżający zgłaszają się do świetlicy, przed wyjściem na odwóz ustawiają się parami, nauczyciel świetlicy odczytuje listę obecności i przekazuje dzieci opiekunowi pojazdów, kierowcy bądź sam odprowadza dzieci.
     3. W drodze powrotnej, po wyjściu z pojazdu, dzieci czekają, aż odjedzie pojazd szkolny i dopiero idą do domu, pamiętając o przepisach ruchu drogowego i 5 zasadach przechodzenia przez jezdnię:
      • zatrzymaj się na skraju jezdni;
      • spójrz w lewo;
      • spójrz w prawo;
      • jeszcze raz spójrz w lewo;
      • jezdnia wolna – przechodź!
     A także:
     • chodź prawą stroną chodnika;
     • chodź poboczem po lewej stronie jezdni;
     • uważaj, przechodząc przez jezdnię;
     • nie baw się na jezdni, nie biegaj po jezdni;
     • przechodź prze jezdnię tylko w wyznaczonych miejscach;
     • nie przebiegaj przez jezdnię.
     W tym momencie całkowitą odpowiedzialność prawną za dziecko przejmują rodzice.

      

                                                             Kierownik świetlicy

                                                             Małgorzata Górna