• Regulaminy konkursów i akcji profilaktycznych

    • Regulamin Konkursu plastycznego „Ja za kilka lat”, czyli autoportret z przyszłości

      

     Organizator Konkursu:

     Mariola Karpińska, Renata Rafalska, Anna Roman

     Cele konkursu: rozwijanie kreatywności, wyobraźni uczestników konkursu, zapobieganie nadmiernemu używaniu mediów, zachęcanie do twórczego spędzania czasu wolnego

     Uczestnicy:

     - I grupa wiekowa: klasa 0-3

     - II grupa wiekowa: klasa 4-8

     Tematyka pracy plastycznej:

     Należy wykonać autoportret z przyszłości

     Format pracy:

     dowolny

     Technika wykonania:

     dowolna

     Termin i miejsce składania prac:

     do 01.02.2021 u wychowawców lub na adres e-mail: mariolakarpińska@szkolamilomlyn.pl, renatarafalska@szkolamilomlyn.pl

     Warunki uczestnictwa:

     prace należy wykonać samodzielnie, uczestnik może zgłosić jedna prace plastyczną, przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu, uczestnik i jego opiekun wyraża zgodę na publikacje prac

     Ocena:

     Oceniając prace brane pod uwagę będą: zgodność z tematem konkursu, pomysłowość, oryginalność, staranność wykonania, samodzielność wykonania, estetyka i efekt wizualny

     Prawa organizatorów:

     Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który zastrzega sobie prawa do ich publikacji.

     Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej w zakładce „Pedagog”.

     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Regulamin Konkursu poetyckiego „Każdy może być poetą…”

     Organizator Konkursu:

     Mariola Karpińska, Renata Rafalska, Anna Roman

     Cele konkursu:

     rozwijanie kreatywności, wyobraźni uczestników konkursu, zapobieganie nadmiernemu używaniu mediów i zachowaniom destrukcyjnym, zachęcanie do twórczego spędzania czasu wolnego

     Uczestnicy:

     - I grupa wiekowa: klasa 1-3

     - II grupa wiekowa: klasa 4-8

     Tematyka pracy poetyckiej:

     Należy napisać wierszyk na dowolny temat

     Długość wiersza:

     dowolna

     Termin i miejsce składania prac:

     do 08.02.2021 u wychowawców lub na

     adres email:mariolakarpińska@szkolamilomlyn.pl

     Warunki uczestnictwa:

     Prace należy wykonać samodzielnie, młodszym dzieciom rodzic może pomóc w zapisaniu wiersza, jednak wymyśleć go musi samodzielnie,  uczestnik może zgłosić jeden wiersz, przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu, uczestnik i jego opiekun wyraża zgodę na publikację prac.

     Ocena:

     Oceniając prace brane pod uwagę będą: zgodność z tematem konkursu, pomysłowość, oryginalność, staranność wykonania, samodzielność wykonania.

     Prawa organizatorów

     Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który zastrzega sobie prawa do ich publikacji.

     Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej w zakładce „Pedagog”.

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Regulamin konkursu fotograficznego

      

     Organizator Konkursu:

     Mariola Karpińska, Renata Rafalska

     Cele konkursu: rozwijanie kreatywności uczestników konkursu, rozwijanie pasji i zainteresowań, twórczego spędzania czasu wolnego, zapobieganie nadmiernemu używaniu mediów i ochrona przed sięganiem po treści i zachowania szkodliwe

     Uczestnicy:

     uczniowie klas 4-8

     Tematyka fotografii:

     Pejzaż zimowy

     Format pracy:

     dowolny

     Technika wykonania:

     fotografia

     Termin i miejsce składania prac:

     do 01.03.2021 na adres e-mail:

     mariolakarpińska@szkolamilomlyn.pl lub renatarafalska@szkolamilomlyn.pl

     Warunki uczestnictwa:

     zdjęcie należy wykonać samodzielnie, uczestnik może zgłosić jedną fotografię, przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu, uczestnik i jego opiekun wyrażają zgodę na publikację zdjęć na stronie szkoły spmilomlyn.edupage.org

     Ocena:

     Oceniając prace brane pod uwagę będą: zgodność z tematem konkursu, pomysłowość, oryginalność, staranność wykonania, samodzielność wykonania, estetyka i efekt wizualny

     Nagrody:

     Nagrodzone zostaną 3 najciekawsze zdjęcia.

     Prawa organizatorów:

     Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który zastrzega sobie prawa do ich publikacji.

     Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej w zakładce „Pedagog”.

      

     Regulamin uczestnictwa w akcji z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru

     Organizator Konkursu:

     Mariola Karpińska, Renata Rafalska-Taba

     Cele konkursu: uczczenie dnia teatru, rozwijanie kreatywności, wyobraźni uczestników akcji, zapobieganie nadmiernemu używaniu mediów, zachęcanie do twórczego spędzania czasu wolnego

     Uczestnicy:

     - I grupa wiekowa: klasa PP-3

     - II grupa wiekowa: klasa 4-8

     Tematyka akcji:

     Należy przebrać się za postać z bajki, filmu, książki

     Technika wykonania:

     dowolna

     Termin i miejsce wykonania zadania:

     26.03.2021 godz.12.35 (godzina wychowawcza)

     Ocena:

     najwyższą ocenę otrzyma klasa z najwyższą liczbą uczestników akcji

     Prawa organizatorów:

     Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć z akcji, na których będą znajdować się jej uczestnicy.

     Regulamin akcji dostępny jest na stronie internetowej w zakładce „Pedagog”.