• WEJŚCIA DO BUDYNKU

    •  

     PRZYDZIAŁ WEJŚĆ  DLA UCZNIÓW DO BUDYNKU SZKOŁY

     obowiązujące od 1 września 2021 r.

      

     WEJŚCIE A (główne od ul. Pasłęckiej) – klasy 7abc, 8b

     WEJŚCIE A1 (ewakuacyjne przy schodach do szatni – tył budynku) – 4b, 5a, 8ac

      

     WEJŚCIE B (główne od ul. Kościelnej) – 1ab, 2ab, 3ab

     WEJŚCIE B1 ( ewakuacyjne od strony klas zerowych) – 4a, 6a

      

     WEJŚCIE C (ewakuacyjne przy sali gimnastycznej) – PP„Kubusiowo”

      

     WEJŚCIE D (przy zerówkach) – klasy zerowe