• Koła zainteresowań

    • KOŁA  ZAINTERESOWAŃ i PRZEDMIOTOWE

      

     w roku szkolnym 2021/2022

      

      

     NAZWA ZAJĘĆ

      

     TERMIN ZAJĘĆ

      

     NAUCZYCIEL PROWADZĄCY

     SKS dziewcząt, chłopców

     wtorek 15.20 – 16.05 (chł)

     środa 15.20 – 16.05 (dz)

     M.Paczkowski

     Baseball

      

     czwartek 14.45 – 17.00

     A.Krzykowski

     Zajęcia sportowe I-III

     wtorek 13.00 – 14.30

     A.Krzykowski

      

     Zajęcia artystyczne I-III

     środa 12.35-13.20

     B.Andrianik

      

     Koło matematyczne I-III

     czwartek 11.45-12.30

     B.Andrianik

      

     Koło teatralno  - muzyczne

     środa 12.35 – 13.20

     K.Bogusławska

      

     Koło ekologiczno - przyrodnicze

     czwartek 7.45 – 8.30

     J.Szerszeń

      

     Koło muzyczne

     środa 13.30-14.15

     J.Kopiczyńska-Stano

      

     Koło plastyczne

     środa 12.35-13.20

     B.Klecha

      

     Koło języka angielskiego

     wtorek 14.40-15.25

     A.Mironiuk

      

     Zajęcia rozwijające z języka polskiego

     poniedziałek 14.40-15.25

     A.Król

      

      

     Zajęcia rozwijające z języka angielskiego

      

     poniedziałek 14.40-15.25

     D.Papis

      

     Zajęcia rozwijające matematyki

     poniedziałek 14.40-15.25

     J.Jankowska

      

     Koło polonistyczne

     wtorek 13.45 – 14.30

     W.Szajkowska

      

     Koło matematyczne IV-VIII

     co 2 tygodnie:

     poniedziałek 7.00 – 7.45,
                            12.50 - 13.35

      

     K.Rosińska