• Zajęcia wspierające rozwój ucznia

    •  

     ZAJĘCIA  WSPIERAJĄCE ROZWÓJ UCZNIA

     w roku szkolnym 2021/2022

        

      

     Rodzaj zajęć


     Dla uczniów klas

      

     Liczba uczest- ników

      

     Termin zajęć

      

     Nauczyciel prowadzący

      

     Gimnastyka korekcyjna

      

     0-III

      

     37

     wtorek 7.10 – 7.55,  12.00-12.45

     czwartek  7.10 – 7.55

     piątek 13.00 – 13.45

      

     A.Krzykowski

      

     Gimnastyka korekcyjna

      

     IV-VI

      

     40

     wtorek  12.50 – 13.35

     środa 7.10 – 7.55,  12.50-13.35

     czwartek 7.10 – 7.55

      

     M.Gołębiewski


     Rewalidacyjne

      

     INDYWIDUALNE

     1

     wtorek 13.00 – 13.30

     czwartek 13.10 – 13.40

     wtorek 7.00 – 8.00

     D.Papis

      

     M.Gołębiewski

     1

     wtorek 10.50 – 11.50

     piątek 11.50 – 12.50

     K.Malewska

     1

     poniedziałek 7.55 – 8.55

     wtorek 12.35 – 13.35

     A.Purland

     2

     wtorek 12.55 – 13.15

     czwartek 7.20 – 7.50,  12.55- 13.25

     B.Gorgoń

     1

     poniedziałek 6.55 – 7.55

     wtorek 7.00 – 8.00

     R.Rafalska - Taba

     M.Gołębiewski

     3

     wtorek 14.40 – 15.40

     piątek 7.00 – 8.00

     K.Wróbel

     2

     wtorek 6.55 – 7.55

     czwartek 14.35 – 15.20

     R.Rafalska - Taba

      

     1

     piątek 8.00 – 9.00

     wtorek 7.00 – 8.00

     R.Rafalska - Taba

     M.Gołębiewski

      

     1

     wtorek 12.00 – 13.00

     środa 10.00 – 11.00

     K.Wróbel

      

     1

      

     poniedziałek 7.00 – 8.00

     czwartek 14.40 – 15.40

     K.Wróbel

     Logopedyczne

      

     34

     poniedziałek 9.30 – 12.50

     wtorek 7.00 – 8.00, 11.00 – 13.00

     środa 7.00 – 8.00, 12.30 – 14.00

     czwartek 12.40 – 13.50

      

     A.Wójcik - Kowalska

      

      Korekcyjno-kompensacyjne

      

     46

     poniedziałek 8.00 – 8.45

     wtorek: 12.50 – 13.35

                    13.50 – 14.35

                    14.40 – 15.25

     środa 7.00 – 7.45

     czwartek 11.50 – 12.35

                      12.50 – 13.35

                      13.45 – 14.30

     piątek 7.10 – 8.55

                 12.00 – 12.45

                 12.55 – 13.40

                 13.45 – 14.30

      

     poniedziałek 14.30 – 15.15

     wtorek 13.30 – 14.15

     R.Rafalska – Taba

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     M.Karpińska

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     13

     Rozwijające kompetancje emocjonalno - społeczne

     klasy 0 – III

     klasy IV- VIII

     11

     10

      

     piątek 11.50 -  12.50

     środa 14.30 – 15.30

      

     I.Lempek

     A.Mironiuk