Nawigacja

PEDAGOG

Regulaminy konkursów i akcji profilaktycznych

Regulamin Konkursu plastycznego „Ja za kilka lat”, czyli autoportret z przyszłości

 

Organizator Konkursu:

Mariola Karpińska, Renata Rafalska, Anna Roman

Cele konkursu: rozwijanie kreatywności, wyobraźni uczestników konkursu, zapobieganie nadmiernemu używaniu mediów, zachęcanie do twórczego spędzania czasu wolnego

Uczestnicy:

- I grupa wiekowa: klasa 0-3

- II grupa wiekowa: klasa 4-8

Tematyka pracy plastycznej:

Należy wykonać autoportret z przyszłości

Format pracy:

dowolny

Technika wykonania:

dowolna

Termin i miejsce składania prac:

do 01.02.2021 u wychowawców lub na adres e-mail: mariolakarpińska@szkolamilomlyn.pl, renatarafalska@szkolamilomlyn.pl

Warunki uczestnictwa:

prace należy wykonać samodzielnie, uczestnik może zgłosić jedna prace plastyczną, przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu, uczestnik i jego opiekun wyraża zgodę na publikacje prac

Ocena:

Oceniając prace brane pod uwagę będą: zgodność z tematem konkursu, pomysłowość, oryginalność, staranność wykonania, samodzielność wykonania, estetyka i efekt wizualny

Prawa organizatorów:

Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który zastrzega sobie prawa do ich publikacji.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej w zakładce „Pedagog”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulamin Konkursu poetyckiego „Każdy może być poetą…”

Organizator Konkursu:

Mariola Karpińska, Renata Rafalska, Anna Roman

Cele konkursu:

rozwijanie kreatywności, wyobraźni uczestników konkursu, zapobieganie nadmiernemu używaniu mediów i zachowaniom destrukcyjnym, zachęcanie do twórczego spędzania czasu wolnego

Uczestnicy:

- I grupa wiekowa: klasa 1-3

- II grupa wiekowa: klasa 4-8

Tematyka pracy poetyckiej:

Należy napisać wierszyk na dowolny temat

Długość wiersza:

dowolna

Termin i miejsce składania prac:

do 08.02.2021 u wychowawców lub na

adres email:mariolakarpińska@szkolamilomlyn.pl

Warunki uczestnictwa:

Prace należy wykonać samodzielnie, młodszym dzieciom rodzic może pomóc w zapisaniu wiersza, jednak wymyśleć go musi samodzielnie,  uczestnik może zgłosić jeden wiersz, przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu, uczestnik i jego opiekun wyraża zgodę na publikację prac.

Ocena:

Oceniając prace brane pod uwagę będą: zgodność z tematem konkursu, pomysłowość, oryginalność, staranność wykonania, samodzielność wykonania.

Prawa organizatorów

Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który zastrzega sobie prawa do ich publikacji.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej w zakładce „Pedagog”.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulamin konkursu fotograficznego

 

Organizator Konkursu:

Mariola Karpińska, Renata Rafalska

Cele konkursu: rozwijanie kreatywności uczestników konkursu, rozwijanie pasji i zainteresowań, twórczego spędzania czasu wolnego, zapobieganie nadmiernemu używaniu mediów i ochrona przed sięganiem po treści i zachowania szkodliwe

Uczestnicy:

uczniowie klas 4-8

Tematyka fotografii:

Pejzaż zimowy

Format pracy:

dowolny

Technika wykonania:

fotografia

Termin i miejsce składania prac:

do 01.03.2021 na adres e-mail:

mariolakarpińska@szkolamilomlyn.pl lub renatarafalska@szkolamilomlyn.pl

Warunki uczestnictwa:

zdjęcie należy wykonać samodzielnie, uczestnik może zgłosić jedną fotografię, przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu, uczestnik i jego opiekun wyrażają zgodę na publikację zdjęć na stronie szkoły spmilomlyn.edupage.org

Ocena:

Oceniając prace brane pod uwagę będą: zgodność z tematem konkursu, pomysłowość, oryginalność, staranność wykonania, samodzielność wykonania, estetyka i efekt wizualny

Nagrody:

Nagrodzone zostaną 3 najciekawsze zdjęcia.

Prawa organizatorów:

Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który zastrzega sobie prawa do ich publikacji.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej w zakładce „Pedagog”.

 

Regulamin uczestnictwa w akcji z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru

Organizator Konkursu:

Mariola Karpińska, Renata Rafalska-Taba

Cele konkursu: uczczenie dnia teatru, rozwijanie kreatywności, wyobraźni uczestników akcji, zapobieganie nadmiernemu używaniu mediów, zachęcanie do twórczego spędzania czasu wolnego

Uczestnicy:

- I grupa wiekowa: klasa PP-3

- II grupa wiekowa: klasa 4-8

Tematyka akcji:

Należy przebrać się za postać z bajki, filmu, książki

Technika wykonania:

dowolna

Termin i miejsce wykonania zadania:

26.03.2021 godz.12.35 (godzina wychowawcza)

Ocena:

najwyższą ocenę otrzyma klasa z najwyższą liczbą uczestników akcji

Prawa organizatorów:

Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć z akcji, na których będą znajdować się jej uczestnicy.

Regulamin akcji dostępny jest na stronie internetowej w zakładce „Pedagog”.

Aktualności

Kontakt

  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Miłomłynie im. Żołnierzy I DP im. Tadeusza Kościuszki
    14 - 140 Miłomłyn, ul. Pasłęcka 15
  • (89) 641-31-23 lub 641-31-33

    fax: (89) 641-31-23

Galeria zdjęć