Nawigacja

Dokumenty szkolne

Regulamin placu zabaw

 

 

1.  Plac zabaw jest czynny od godz.800 do godz. 1430  (w dni nauki szkolnej) wyłącznie dla uczniów szkoły podstawowej tylko

   

     pod nadzorem nauczyciela. Dla pozostałych korzystających od godz. 1430 do zmroku.

 

Korzystanie z urządzeń  i przebywanie na placu  po zmroku jest zabronione.

 

2.   Z urządzeń placu zabaw mogą korzystać dzieci do lat 13.

 

3. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na terenie placu zabaw wyłącznie pod opieką rodziców  lub opiekunów dorosłych.

 

4.   Na terenie placu zabaw zabrania się :

 

-    przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub pod działaniem innych środków odurzających,

-    wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych,

-    niszczenia sprzętu i urządzeń,

-    zaśmiecania terenu,

-    wprowadzania zwierząt,

-    na terenie placu obowiązuje całkowity zakaz palenia.

 

    5.  Osoby korzystające z placu zabaw powinny stosować się do poleceń   władz szkolnych oraz gminnych

 

6.  Osoby niszczące sprzęt i urządzenia placu zabaw bądź ich opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność  materialną.

 

    7.  Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu placu zabaw.

 

    8.  Skargi i wnioski można składać w Urzędzie Miasta i Gminy Miłomłyn  lub  u Dyrektora Szkoły.

 

9.   Regulamin placu zabaw zatwierdził Burmistrz Miasta i Gminy Miłomłyn.

 

Aktualności

Kontakt

  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Miłomłynie im. Żołnierzy I DP im. Tadeusza Kościuszki
    14 - 140 Miłomłyn, ul. Pasłęcka 15
  • (89) 641-31-23 lub 641-31-33

    fax: (89) 641-31-23

Galeria zdjęć