Nawigacja

REKRUTACJA

TERMINARZ REKRUTACJI

                            

TERMINY  POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO,

A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 

DO KLAS PIERWSZYCH  SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH

NA ROK  SZKOLNY  2018/2019

 

 

Lp.

Czynności rekrutacyjne

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

12.02.2018 r. - 02.03.2018 r.

 

31.07.2018 r. - 03.08.2018 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

05.03.2018 r. - 09.03.2018 r.

 

do.10.08.2018 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

13.03.2018 r.

 

17.08.2018 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

 

14.03.2018 r. - 23.03.2018 r.

 

do 24.08.2018 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

27.03.2018 r.

 

28.08.2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA

UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 

DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

 I INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

NA ROK SZKOLNY  2018/2019

 

 

 

L.P.

  CZYNNOŚCI REKRUTACYJNE

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1. 

 

Złożenie deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkolnej na kolejny rok

 

08.02.2018 r. - 16.02.2018 r.

 

2.

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego  lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

 

23.02.2018 r. - 13.03.2018 r.

 

 

13.04.2018 r. - 17.04.2018 r.

3.

 

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

 

14.03.2018 r. -20.03.2018 r.

 

 

18.04.2018 r. - 23.04.2018 r.

4.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

 

22.03.2018 r.

 

 

24.04.2018 r.

5.

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

23.03.2018 r. - 06.04.2018 r.

 

 

25.04.2018 r. - 27.04.2018 r.

6.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

 

10.04.2018 r.

 

 

30.04.2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Miłomłynie im. Żołnierzy I DP im. Tadeusza Kościuszki
    14 - 140 Miłomłyn, ul. Pasłęcka 15
  • (89) 641-31-23 lub 641-31-33

    fax: (89) 641-31-23

Galeria zdjęć