Nawigacja

REKRUTACJA

Komunikat Dyrektora o liczbie wolnych miejsc

 

 

Komunikat Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Miłomłynie

z dnia 25 lutego 2019 r.

o liczbie wolnych miejsc w oddziałach przedszkolnych w szkole i w punkcie przedszkolnym  na rok szkolny  2019/2020

 

 

podstawa prawna:

153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r., poz. 59)

 

       Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Miłomłynie informuje, że nabór do przedszkola na rok szkolnym 2019/20 będzie prowadzony na wolne miejsca w grupach przedszkolnych, w terminie 25 lutego  – 15 marca 2019 r.

 

    Liczba wolnych miejsc w grupach przedszkolnych wynosi:

 

24 miejsc a

 

Zgodnie z art. 153 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r,, poz. 59)  na 7 dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego deklarację o kontynuowanie wychowania przedszkolnego złożyło 51 rodziców dzieci uczęszczających do grup przedszkolnych w roku szkolnym 2017/18.

 

 

 

 

Miłomłyn, dnia 25.02.2019 r.                                                                     mgr Grażyna Potkaj

........................................                                                            ...........................................

    (miejscowość, data)                                                                                                            (pieczęć i podpis dyrektora)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Miłomłynie im. Żołnierzy I DP im. Tadeusza Kościuszki
    14 - 140 Miłomłyn, ul. Pasłęcka 15
  • (89) 641-31-23 lub 641-31-33

    fax: (89) 641-31-23

Galeria zdjęć