Nawigacja

REKRUTACJA

Komunikat Dyrektora o liczbie wolnych miejsc

 

 

Komunikat Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Miłomłynie

z dnia  22 lutego 2021 r.

o liczbie wolnych miejsc w oddziałach przedszkolnych w szkole i w punktach przedszkolnych  

na rok szkolny  2021/2022

 

 

podstawa prawna:

153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4)

 

       Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Miłomłynie informuje, że nabór do przedszkola na rok szkolnym 2021/2022 będzie prowadzony na wolne miejsca w grupach przedszkolnych, w terminie 22 lutego  – 12 marca 2021 r.

 

    Liczba wolnych miejsc w grupach przedszkolnych wynosi:

 

28 miejsc  

 

Zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) na 7 dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego deklarację o kontynuowanie wychowania przedszkolnego złożyło 48 rodziców dzieci uczęszczających do grup przedszkolnych w roku szkolnym 2020/2021.

 

 

 

 

Miłomłyn, dnia 22.02.2021 r.                                                                     mgr Grażyna Potkaj

........................................                                                            ...........................................

    (miejscowość, data)                                                                                                            (pieczęć i podpis dyrektora)

 

 

 

 

 

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4)

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Miłomłynie im. Żołnierzy I DP im. Tadeusza Kościuszki
    14 - 140 Miłomłyn, ul. Pasłęcka 15
  • (89) 641-31-23 lub 641-31-33

    fax: (89) 641-31-23

Galeria zdjęć