Nawigacja

KONKURSY SZKOLNE 2020/2021 | Konkursy szkolne 2019/2020 | Konkursy pozaszkolne 2019/2020 | Konkursy szkolne 2018/2019 | Konkursy pozaszkolne 2018/2019 | konkursy szkolne 2017/2018 | konkursy pozaszkolne 2017/2018 | Konkursy szkolne 2016/2017 | Konkursy pozaszkolne 2016/2017 | Konkursy szkolne 2015/2016 | Konkursy pozaszkolne 2015/2016 | Konkursy szkolne 2014/2015 | Konkursy pozaszkolne 2014/2015 | Konkursy szkolne 2013/2014 | Konkursy pozaszkolne 2013/2014 | Konkursy szkolne 2012/2013 | Konkursy pozaszkolne 2012/2013 | Konkursy szkolne 2011/2012 | Konkursy pozaszkolne 2011/2012 | Konkursy szkolne do 2011r. | Konkursy pozaszkolne do 2011r. | SPORT 2019/2020 | Sport 2018/2019 | Sport 2017/2018 | Sport 2016/2017 | Sport 2015/2016 | Sport 2014/2015 | Sport 2013/2014 | Sport - do 2012/2013 | WYNIKI KLASYFIKACJI ROCZNEJ 2017/2018 | WYNIKI KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ 2017/2018 | Wyniki klasyfikacji rocznej 2016/2017 | Wyniki klasyfikacji śródrocznej 2016/2017 | Roczne wyniki nauczania 2015/2016 | Roczne wyniki nauczania 2014/2015 | Środroczne wyniki nauczania 2014/2015 | Roczne wyniki nauczania 2013/2014 | Śródrocznewyniki nauczania 2013/2014 | Roczne wyniki nauczania 2012/2013 | Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty | WYNIKI EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ | SPRAWDZIAN KLAS VI | UCZNIOWSKA SZKÓŁKA  WĘDKARSKA | JUDO

KONKURSY SZKOLNE

Konkursy szkolne 2011/2012

 

W „Liczbolandii”

18 maja 2012 r. w naszej szkole odbył się konkurs matematyczny klas trzecich zorganizowany przez wychowawców: Ewę Kilman i Beatę Andrianik

Do konkursu przystąpili chętni uczniowie klas III, którzy mieli okazję do rozwijania zainteresowań matematycznych, wykazania

się swoimi wiadomościami i umiejętnościami matematycznymi, oraz sprawdzenia umiejętności posługiwania się w życiu

metodami matematycznymi.

Laureatami konkursu zostali:                   

             1. Jakub Łożyński – kl. III a

             2.  Amelia Brudzińska – kl. III a

           3.  Dominik Łątkowski – kl. III b

                                                                                      

                                                                              Gratulujemy!

                                                                                                            Beata Andrianik

 

 

Szkolny konkurs przyrodniczy dla klas IV – VI

Publicznej Szkoły Podstawowej w Miłomłynie

Rok szkolny 2011/2012

 

ORGANIZATOR KONKURSU:  Teresa Biegańska- nauczyciel przyrody Publicznej Szkoły Podstawowej  w Miłomłynie

UCZESTNICY, TERMIN I CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs zorganizowany był dla uczniów kl. IV-VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Miłomłynie i obejmował elementy treści

podstaw programowych przedmiotu przyroda. Uczestnictwo w konkursie było dobrowolne. Konkurs odbył się w dniu 22

maja 2012 roku.

Na wykonanie zadań konkursowych (po odliczeniu czynności organizacyjnych) przeznaczono 45 minut.

CEL KONKURSU:

- Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i wspieranie uzdolnień uczniów.

- Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody.

- Rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce.

ORGANIZACJA KONKURSU

1. Konkurs miał formę testu sprawdzającego wiedzę przyrodniczą uczniów.

2. Odbywał się w trzech grupach wiekowych: dla kl. IV, V i VI.

3. Dla uczniów każdej klasy przewidziany był oddzielny test składający się z 25 zadań.

4. W każdym zadaniu podane były cztery odpowiedzi: A,B,C,D.

 Tylko jedna odpowiedź była prawdziwa.

OCENA PRAC KONKURSOWYCH

Za każdą prawidłową odpowiedź uczeń otrzymał 1 punkt. Liczba punktów możliwych do uzyskania: 25

Uczniowie z trzema najlepszymi wynikami, w każdej grupie wiekowej, otrzymają nagrody książkowe i dyplomy.

Z klasy czwartej wzięło udział 6 uczniów, z klas piątych 7 uczniów, a z klasy szóstej 9 uczniów.

Oto wyniki konkursu przyrodniczego

Klasa czwarta:

I miejsce: Michał Gross

II miejsce: Paula Szymańska

III miejsce: Joanna Kowalska

Klasy piate:

I miejsce: Karol Kowalczyk

II miejsce: Mikołaj Jacyno

III miejsce: Mateusz Łuniewski

Klasa szósta:

I miejsce: Korneliusz Łożyński

II miejsce: Patryk Laskowski

III miejsce: Michał Dąbrowski

 Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody, które ufundowało Nadleśnictwo w Miłomłynie.

 

                                                              Organizator:  nauczyciel przyrody Teresa Biegańska

 

 

WYNKI MIEDZYNARODOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO KANGUR 2012

ZA

   

RUKAT OLIWIA

43,75

 

ZA

   

KARPIŃSKA MARTA

41,25

 

1B

   

KOWALCZYK KAROL

93,25

wyróżnienie

1B

   

LEŚNIAK MIESZKO

85

 

1B

   

JACYNO MIKOLAJ

72,5

 

1B

   

KILMAN MILOSZ

61,25

 

1B

   

MATWIEJUK MIKOLAJ

53,75

 

1B

   

ZIOLKOWSKA EWELINA

53,25

 

1B

   

ADAMCZYK WIKTORIA

52,5

 

2B

   

ŁOŻYŃSKI KORNELIUSZ

108,75

wyróżnienie

2B

   

LEMPEK MICHAL

74,75

 

2B

   

DABROWSKI MICHAŁ

71

 

2B

   

ZAŁĘSKA KAMILA

67,5

 

2B

   

GŁOWACKI TOMASZ

65,25

 

2B

   

FOLGERT PAWEŁ

60

 

1M

   

ŁOŻYŃSKI JAKUB

73

wyróżnienie

1M

   

KOWALCZYK RAFAŁ

56

 

2M

   

KRUĆKO JAKUB

78,25

 

2M

   

MYŚLIŃSKA DOMINIKA

71,25

 

2M

   

SZYMAŃSKA PAULA

67

 

2M

   

GROSS MICHAŁ

54,75

 

2M

   

KOWALSKA JOANNA

33,75

 

 

SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI

19 kwietnia 2012 r.  w naszej szkole odbył się szkolny konkurs recytatorski w kategoriach:

1)  klasy I - III - uczestniczyło 14 uczniów

2)   klasy IV-VI -   udział wzięło 11 uczniów.

                     

Uczniowie recytowali jeden utwór poetycki. Komisja w składzie: Wioletta Szajkowska, Małgorzata Górna oraz Renata Rafalska

oceniła występy młodych recytatorów według następujących kryteriów:

- interpretacja i estetyka mówienia,

- dobór repertuaru (do wieku i osobowości dziecka),

- ogólny wyraz artystyczny.

W klasach I-III pierwsze miejsce zajęła Joanna Iwin („Pan Maluśkiewicz i wieloryb” Julian Tuwim), drugie – Julia Mostowa („Samochwała” Jan Brzechwa), trzecie – Maja Paczkowska („Bosa osa” Dorota Gellner).

W klasach IV-VI pierwsze miejsce zajęła Wiktoria Adamczyk („Ziółko” Maria Terlikowska), drugie – Paula Jakubowska ( Szóstka -oszustka” Jan Brzechwa),trzecie– Paula Szymańska („Tydzień” Jan Brzechwa).    

Laureatki zostaną nagrodzone dyplomami oraz nagrodami książkowymi, a pozostali uczestnicy  konkursu otrzymają drobne upominki.

Joanna Iwin, Julia Mostowa,  Wiktoria Adamczyk oraz Paula Jakubowska będą reprezentowały naszą szkołę w eliminacjach gminnych.

Głównym celem konkursu było kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego poprzez sztukę recytacji, stworzenie dzieciom możliwości zaprezentowania poezji dziecięcej, artystyczna konfrontacja młodych recytatorów.

 

                                                                                   Wioletta Szajkowska

 

                  

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PT. „OZDOBY WIELKANOCNE”

 

W dniach 19 – 30 marca 2012 r. odbywał się w naszej szkole konkurs na „Ozdoby wielkanocne”.  30 marca dokonano

podsumowania, wyłoniono zwycięzców, przyznano wyróżnienia.

I miejsce Julia Gorgoń III b, Aleksander Klamut III a

II miejsceKonrad Kwiatkowski III b, Dominik Łątkowski III b

III miejsceBartłomiej Jusiewicz II b

 

WYRÓŻNIENIA

Klasa „O”:   Kacper Apsel, Agata Masłowska, Nikola Osiecka, Emilia Kazimierczyk, Wiktor Morański, Jakub Szajkowski

Klasa I:  Maja Paczkowska, Paulina Jaszczak,  Kacper Wróblewski, Jakub Kępka, Grzegorz Łątkowski                                                                                                                               

Klasa III:   Joanna Iwin,  Jan Karpowicz

Klasa IV:    Joanna Kowalska, Paula Szymańska

Prace zwycięskie zostaną nagrodzone, wyróżnione otrzymają nagrody pocieszenia. Prace te zostały przekazane na wystawę rękodzieła w Łukcie, gdzie także biorą udział w konkursie na ozdoby wielkanocne.       

                                                                                                               Ewa Kilman

        ZDJĘCIA

SZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY „NAJLEPSZY MATEMATYK 2011”

 

Dnia 28 listopada 2011r odbył się Szkolny Konkurs Matematyczny „Najlepszy matematyk 2011” zorganizowany przez Jowitę Jankowską – nauczyciela matematyki w Szkole Podstawowej w Miłomłynie.

Do konkursu przystąpiło 17 uczniów klas IV- VI.

Cele konkursu:

 • promowanie oraz popularyzacja matematyki wśród uczniów,
 • rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych,
 • kształtowanie umiejętności logicznego myślenia,
 • mobilizowanie i motywowanie uzdolnionych uczniów do rozwiązywania matematycznych problemów,
 • propagowanie wśród uczniów idei zdrowej rywalizacji,
 • kształtowanie u uczniów nawyków do rozwiązywania zadań matematycznych.

 

 Zakres materiału: konkurs obejmował materiał, którego zakres zawarty jest w podstawie programowej przedmiotu matematyka.

Testy zawierały zestawy zadań odpowiednie do kategorii wiekowej.

Konkurs odbył się w formie pisemnej.

Komisja w składzie: Jowita Jankowska i Wioleta Szajkowska sprawdziły poprawność odpowiedzi oraz rozwiązywania zadań.

WYNIKI KONKURSU MATEMATYCZNEGO

Najlepszym matematykiem klas VI został Korneliusz Łożyński

Najlepszym matematykiem klas V został Mikołaj Jacyno

Najlepszym matematykiem klas IV został Michał Gross

 

 

KONKURS PLASTYCZNY „MÓJ ULUBIONY BOHATER LITERACKI”

ORAZ KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ ZAKŁADKĘ DO KSIĄŻKI

 

W październiku nauczyciel bibliotekarz ogłosił dla uczniów 0-6 konkurs plastyczny pt. „Mój ulubiony bohater literacki” oraz konkurs na najładniejszą zakładkę do książki. Dzieci miały dwa tygodnie na przygotowanie prac i przyniesienie ich do szkolnej biblioteki.

Komisja w składzie - p. Grażyna Potkaj, Emilia Łełyk oraz Jolanta Kopiczyńska-Stano - oceniła prace uczniowskie i wyłoniła laureatów.

Wyniki konkursu plastycznego ”Mój ulubiony bohater literacki”

Klasy 0-3

I miejsce – Kacper Wróblewski

II miejsce – Jakub Szajkowski

III miejsce – Wojciech Grądziel

Wyróżnienie – Wiktor Rafalski

Klasy 4-6

I miejsce – Paulina Brudzińska oraz Weronika Gąsior

II miejsce – Kacper Osmański

III miejsce – Paula Jakubowska

Wyróżnienie – Kamila Załęska

 

Wyniki konkursu na najładniejszą zakładkę do książki

Klasy 0-3

I miejsce – Konrad Kwiatkowski

II miejsce – Wiktoria Maier oraz Emil Maier

III miejsce – Kacper Wróblewski oraz Jakub Szajkowski

Klasy 4-6

I miejsce – Paulina Brudzińska oraz Ewelina Ziółkowska

II miejsce – Paula Jakubowska

III miejsce – Kamila Załęska oraz Kacper Osmański

 

Konkurs plastyczny "Jarzynowy pajacyk, jarzynowa panienka"

,,Jarzynowy pajacyk, jarzynowa panienka”- tak brzmiał tytuł konkursu plastycznego dla uczniów klas 0- III ogłoszonego przez Zespół do Spraw Promocji Zdrowia. Wpłynęło bardzo dużo pomysłowych i ciekawych  prac, z których trudno było wyłonić najpiękniejszą kukiełkę. W wyborze zwycięzców decydujący głos mieli uczniowie naszej szkoły. W tym celu zorganizowano wystawę wszystkich prac i  odbyło się głosowanie. Każdy uczeń miał możliwość oddania jednego głosu na twórcę według niego najpiękniejszej kukiełki. Pierwsze miejsce zajęła praca Zuzi Rogalskiej z kl. I, II miejsce Piotra Sotnika z kl. IIb, a trzecie miejsce przypadło Kacprowi Wróblewskiemu z kl. I. Wszystkie dzieci biorące udział wkonkursie otrzymały soki, a zwycięzcy dyplomy i nagrody ufundowane przez dyrekcję szkoły i organizatora konkursu.

 

                                                                   Elżbieta Żmijewska- lider Zespołu do Spraw Promocji Zdrowia

 

                                        

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Miłomłynie im. Żołnierzy I DP im. Tadeusza Kościuszki
  14 - 140 Miłomłyn, ul. Pasłęcka 15
 • (89) 641-31-23 lub 641-31-33

  fax: (89) 641-31-23

Galeria zdjęć