Nawigacja

KONKURSY SZKOLNE 2020/2021 | Konkursy szkolne 2019/2020 | Konkursy pozaszkolne 2019/2020 | Konkursy szkolne 2018/2019 | Konkursy pozaszkolne 2018/2019 | konkursy szkolne 2017/2018 | konkursy pozaszkolne 2017/2018 | Konkursy szkolne 2016/2017 | Konkursy pozaszkolne 2016/2017 | Konkursy szkolne 2015/2016 | Konkursy pozaszkolne 2015/2016 | Konkursy szkolne 2014/2015 | Konkursy pozaszkolne 2014/2015 | Konkursy szkolne 2013/2014 | Konkursy pozaszkolne 2013/2014 | Konkursy szkolne 2012/2013 | Konkursy pozaszkolne 2012/2013 | Konkursy szkolne 2011/2012 | Konkursy pozaszkolne 2011/2012 | Konkursy szkolne do 2011r. | Konkursy pozaszkolne do 2011r. | SPORT 2019/2020 | Sport 2018/2019 | Sport 2017/2018 | Sport 2016/2017 | Sport 2015/2016 | Sport 2014/2015 | Sport 2013/2014 | Sport - do 2012/2013 | WYNIKI KLASYFIKACJI ROCZNEJ 2017/2018 | WYNIKI KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ 2017/2018 | Wyniki klasyfikacji rocznej 2016/2017 | Wyniki klasyfikacji śródrocznej 2016/2017 | Roczne wyniki nauczania 2015/2016 | Roczne wyniki nauczania 2014/2015 | Środroczne wyniki nauczania 2014/2015 | Roczne wyniki nauczania 2013/2014 | Śródrocznewyniki nauczania 2013/2014 | Roczne wyniki nauczania 2012/2013 | Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty | WYNIKI EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ | SPRAWDZIAN KLAS VI | UCZNIOWSKA SZKÓŁKA  WĘDKARSKA | JUDO

KONKURSY SZKOLNE

WYNIKI KLASYFIKACJI ROCZNEJ 2017/2018

 

PRYMUS SZKOŁY  :

w klasach gimnazjalnych

Ignaczewska Daria. z kL IIa. średnia ocen 5,93,zachowanie wzorowe

w klasach IV – VII

Lewicka Nikola z klasy 6b, średnia ocen 5,91,zachowanie wzorowe  

ABSOLWENT PRIMUS INTER PARES

Rutynowska Emilia z klasy III a,

średnia ocen 5,53, zachowanie wzorowe

 

    POZOSTALI PRYMUSI POSZCZEGÓLNYCH KLAS:

4 a :  Tomaszewska Oliwia –  5,58 – zachowanie wzorowe

     

4 b:  Dobrzeniecka Kinga –  5,83 – zachowanie wzorowe

 

4 c:   Adamczyk Maciej – 5,42 - zachowanie bardzo dobre

 

5 a:   Taraszkieiwcz Kuba – 5,82 -  zachowanie wzorowe

 

5 b:   Fafiński Stanisław – 5,55 - zachowanie wzorowe

 

 6 a:  Goszka Bartłomiej –  5,82 – zachowanie wzorowe

 

6 b:  Kalinowska Mirella – 5,91 - zachowanie wzorowe

 

        Kucińska Daria –  5,91 – zachowanie wzorowe

 

7 a:  Łątkowska Patrycja – 5,64 - zachowanie wzorowe

 

7 b:  Mieshchaninova Khrystyna – 5,29 - zachowanie wzorowe

 

II b:  Taraszkiewicz Zuzanna – 5,40- zachowanie wzorowe       

 

III b: Petka Krzysztof – 5,40 - zachowanie wzorowe

Pozostali uczniowie ze średnią ocen 4,75 i wyżej

                                  

KLASA

UCZEŃ

Średnia ocen

Ocena zachowania

 

 

4 a

 

 1. Duda Wojciech
 2. Jastalski Antoni
 3. Folgert Wiktoria
 4. Łątkowski Łukasz

5,5

5,0

4,91

4,91

wzorowe

wzorowe

wzorowe

wzorowe

 

 

4b

 

 

 

 1. Brejna Amelia
 2. Dzilińska Natalia
 3. Wójcicka Julia
 4. Szulc Zofia
 5. Jakubczyk Maja
 6. Kuźbik Filip
 7. Łakomy Hubert

5,66

5,58

5,50

5,25

5,16

5,0

4,83

wzorowe

wzorowe

wzorowe

wzorowe

wzorowe

wzorowe

bardzo dobre

 

 

4 c

 

 1. Kucińska Joanna
 2. Tomaszewska Zofia
 3. Szabelska Wiktoria
 4. Sbikowska Daria
 5. Fafińska Gabriela
 6. Szajdek Przemysław
 7. Szydło Jakub

5,17

5,17

5,08

4,92

4,75

4,75

4,75

wzorowe

wzorowe

wzorowe

wzorowe

wzorowe

wzorowe

wzorowe

 

 

5a

 1. Zawadzki Stanisław
 2. Stankiewicz Krystian
 3. Mazur Anastazja
 4. Ptaszkiewicz Wojciech

5,55

5,27

4,82

4,82

wzorowe

wzorowe

wzorowe

wzorowe

 

5b

 1. Ambroziak Lena
 2. Andruszkiewicz Marcin
 3. Powierża Wiktoria
 4. Rugała Paulina
 5. Orpel Mikołaj
 6. Lisewska Julia

5,45

5,45

5,09

5,09

5,0

4,82

wzorowe

wzorowe

wzorowe

wzorowe

wzorowe

wzorowe

 

6a

 1. Myślińska Julia
 2. Kozakiewicz Zuzanna
 3. Czarzasty Jakub
 4. Myśliński Kacper

5,73

5,55

5,09

4,91

wzorowe

wzorowe

wzorowe

bardzo dobre

 

6b

 1. Fałdowska Katarzyna
 2. Duda Oliwia
 3. Kazimierczyk Emilia
 4. Szajkowski Jakub

5,64

5,36

5,27

5,09

bardzo dobre wzorowe

wzorowe

bardzo dobre

 

7 a

 

 

 

 

 1. Paczkowska Maja
 2. Darmstetter Wiktoria
 3. Wróblewski Kacper
 4. Kubów Paulina
 5. Zastępowska Gabriela
 6. Rogalska Zuzanna
 7. Zyska Dominik
 8. Cięszczyk Michał

5,57

5,50

5,36

5,29

5,29

5,21

5,14

4,86

wzorowe

wzorowe

wzorowe

wzorowe

wzorowe

wzorowe

wzorowe

wzorowe

 

7b

 

 

 1. Iwanowska Kornelia
 2. Szulc Paulina
 3. Stando Oliwia

 

5,0

5,0

4,86

 

wzorowe

wzorowe

wzorowe

 

II a

 

 1. Lipka Kacper
 2. Sobótko Klaudia

5,47

 

5,27

wzorowe

wzorowe

II b

 

 1. Bukowski Mateusz
 2. Koziej Julia

5,07

5,0

wzorowe

wzorowe

III a

 

 

 1. Tkaczyk Klaudia
 2. Łożyński Jakub
 3. Kowalczyk Rafał
 4. Witkowski Piotr

5,47

5,29

5,0

4,93

wzorowe

wzorowe

wzorowe

bardzo dobre

III b

 

 1. Bobrowicz Amelia
 2. Gorgoń Julia

5,20

4,80

wzorowe

wzorowe

 

 

Uczniowie upoważnieni do stypendium 

Zgodnie z regulaminem Przyznawania  i  wypłacania  oraz wysokości  pomocy  stypendialnej  dla  uczniów:

 1. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który spełnia łącznie:
 1. uzyskał z obowiązkowych przedmiotów nauczania średnią ocen co najmniej

-  w klasie IV  5,55;

-  w klasie V-VI  5,25;

-  w klasie VII-VIII  oraz II –III gimnazjalnych  5,0 

 1. otrzymał wzorową ocenę zachowania,
 2. w pełni wywiązuje się z obowiązków nałożonych statutem szkoły,
 3. jego absencja na zajęciach jest zawsze usprawiedliwiona.
 1. Stypendium za osiągnięcia sportowe przyznaje się uczniowi, który spełnia łącznie:
 1. osiąga wysokie wyniki sportowe, a w szczególności:

            -   I, II, III miejsce indywidualnie w zawodach na szczeblu wojewódzkim,   ogólnopolskim lub międzynarodowym,

            -   I, II, III miejsce drużynowo w zawodach na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym,

 1. został klasyfikowany ze wszystkich obowiązkowych przedmiotów nauczania ze średnią co najmniej 4,0,
 2. otrzymał celującą ocenę z wychowania fizycznego,
 3. otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 

Lp.

nazwisko i imię

klasa

1

Tomaszewska Oliwia

4a

2

Duda Wojciech

4a

3

Dobrzeniecka Kinga

4b

4

Brejna Amela

4b

5

Dzielińska Natalia

4b

6

Wójcicka Julia

4b

7

Taraszkiewicz Kuba

5a

8

Zawadzki stanisław

5a

9

Stankiewicz Krystian

5a

10

Fafiński Stanisław

5b

11

Andruszkiewicz Marcin

5b

12

Ambroziak Lena

5b

13

Goszka Bartłomiej

6a

14

Myślińska Julia

6a

15

Kozakiewicz Zuzanna

6a

16

Lewicka Nikola

6b

17

Kalinowska Mirella

6b

18

Kucinska Daria

6b

19

Duda Oliwia

6b

20

Kazimierczyk Emilia

6b

21

Łątkowska Patrycja

7a

22

Paczkowska Maja

7a

23

Darmstetter Wiktoria

7a

24

Wróblewski Kacper

7a

25

Kubów Paulina

7a

26

Zastępowska Gabriela

7a

27

Rogalska Zuzanna

7a

28

Zyska Dominik

7a

29

Mieshchaninova Khrystyna

7b

30

Iwanowska Kornelia

7b

31

Szulc Paulina

7b

32

Ignaczewska Daria

II a

33

Lipka Kacper

II a

34

Sobótko Klaudia

II a

35

Taraszkiewicz Zuzanna

II b

36

Bukowski mateusz

II b

37

Koziej Julia

II b

38

Rutynowska Emilia

III a

39

Tkaczyk Klaudia

III a

40

Łożyńki Jakub

III a

41

Kowalczyk Rafał

III a

42

Petka Kszysztof

III b

43

Bobrowicz Amelia

III b

za osiągnięcia sportowe

44

Wityczyn Adam

5b

 

 

OCENY W SZKOLE

 

Klasa
Uczniów
w klasie
Cel
B.
dobre
Dobre
Dostateczne
Dopusz
czające
Niedostate
czne
Średnia ocen w klasie
4 a
24
37
56
85
71
28
10
3,9
4 b
23
40
87
79
50
19
2
4,31
4 c
25
32
69
74
69
45
11
3,8
5 a
25
45
69
62
67
31
-
4,11
5 b
19
47
58
46
37
18
2
4,35
6 a
26
43
56
81
59
44
1
3,97
6 b
20
56
35
46
41
41
1
4,1
7 a
26
71
84
57
80
69
-
4,02
7 b
19
24
40
41
41
111
9
3,23
II a
23
48
58
70
79
71
17
3,66
II b
24
30
68
94
72
86
4
3,53
III a
15
47
46
46
35
45
3
4,03
III b
18
43
52
60
72
34
6
3,91

 

               KLASA Z NAJWYŻSZĄ ŚREDNIĄ OCEN: 5 b                                

 

               KLASA Z NAJNIŻSZĄ ŚREDNIĄ OCEN: 7 b

 

                ŚREDNIA OCEN W SZKOLE: 3,92

 

 

 

ŚREDNIE OCEN W SZKOLE Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

 

PRZEDMIOT    

liczba ocen cel

liczba ocen ndst

   ŚREDNIA     OCEN

 religia

63

-

4,10

 język polski

18

18

3,31

 język angielski

66

8

4,07

 język niemiecki

14

1

3,56

muzyka

46

-

4,55

 plastyka

49

-

4,63

 historia i społeczeństwo/historia

16

11

3,16

WOS

2

-

3,42

 przyroda

12

2

3,55

geografia

10

1

3,50

biologia

2

3

3,16

chemia

6

3

3,40

fizyka

7

3

3,35

 matematyka

13

14

3,11

 zaj.komputerowe/informatyka

61

2

4,52

 zaj.techniczne/technika

31

-

4,31

ed. dla bezpieczeństwa

23

-

5,4

 zaj.artystyczne

20

-

4,39

 wych. fizyczne

110

-

4,88

wych.komunikacyjne kl.IV

5

-

3,96

 

 

Klasy I-III  

 

          Uczniowie wyróżniający się w nauce:               Uczniowie wyróżniający się w zachowaniu

              1 a

Bujalska Natalia

Bujalska Natalia, Fałdowska Julia, Jabłonowska Julia, Jaskółowski Jakub, Kudła Nina, Maciejkowicz Aleksandra, Mątwicki Marcel, Wróblewska Olga.

Fałdowska Julia

Jabłonowska Julia

Kudła Nina

Maciejkowicz Aleksandra

Mątwicki Marcel

Wróblewska Olga

 

 

             2 a

Jedlińska Julia

Adamczyk Hanna, Góralska Agata, Hamot Krystian, Jastrzębska Wiktoria, Jedlińska Julia, Maciąg Julia, Petka Kinga, Stanisławska Laura, Szabelska Paulina, Szymańska Julia,

Skuza Iwo

Jastrzębska Wiktoria

Adamczyk Hanna

Lisewskiu Krzysztof

Petka Kinga

Szymańska Julia

Bujalski Aleks

 

           3 a

Czech Wiktor

Czech Wiktor, Krezymon Oliwia,  Sotnik Kinga, Suchocki Antoni, Szymańska Lena, Szymański Maciej, Ulatowski Bartosz, Wawrzak Piotr, Wojewódzka Lena.

 

 

 

Kruszyński Wiktor

Kudła Aleksander

Sobociński Krzysztof

Sotnik Kinga

Prymu klasy: Czech Wiktor

        3 b

Bienias Adrian

Staszyńska Oliwia, Rybacki Sławomir, Ptaszkiewicz Michał, Ulatowska-Jankowska Maja, Bienias Adrian, Fafińska Alicja, ,

 

Fafińska Alicja

 

Korecka Larysa

 

Ptaszkiewicz Michał

 

Staszyńska Oliwia

 

Rybacki Sławomir

 

Ulatowska-Jankowska Maja

 

Prymu klasy: Staszyńska Oliwia

 

 

 

              

            3 c

Adamczyk Filip

Orłowska-Sitek Nikola,  Wróblewska Dorota,  Wityczyn Marta, Karczewska Ada.

 

Karczewska Ada

 

Łełyk Urszula

 

Orłowska-Sitek Nikola

 

Prymu klasy: Adamczyk Filip

 

 

 

 

  

     

 

 

 

 

ZACHOWANIE UCZNIÓW

 

 

Klasa

U w kl

Wz

B dobre

Dobre

Pop

Nieod

Nag

4 a

24

10

7

2

2

-

3

4 b

23

9

11

1

-

-

2

4 c

25

10

5

3

2

1

4

5 a

25

9

4

2

3

4

3

5 b

19

13

3

2

1

--

 

6 a

26

8

9

2

2

1

4

6 b

20

6

4

4

3

2

1

7 a

26

12

3

2

3

1

5

7 b

19

5

2

1

2

1

8

II a

23

6

9

4

1

1

2

II b

24

12

3

2

-

4

3

III a

15

7

3

3

1

-

1

III b

18

8

-

5

2

2

1

 

 

 

UCZNIOWIE Z WZOROWĄ OCENĄ  ZACHOWANIA:

 

 

Klasa 4a

 1. Tomaszewska Oliwia
 2. Duda Wojciech
 3. Jastalski Antoni
 4. Folgert Wiktoria
 5. Łątkowski Łukasz
 6. Antoniak Natalia
 7. Darmstetter Zuzanna
 8. Greger Julia
 9. Jastalski Jan
 10. Laskowska Adrianna

 

 Klasa 4b

 1. Brejna Amelia
 2. Dobrzeniecka Kinga
 3. Dzilińska Natalia
 4. Jakubczyk Maja
 5. Kuźbik Filip
 6. Wójcicka Julia
 7. Szulc Zofia
 8. Stando Hanna
 9. Czarzasta Dominika

 

Klasa 4c

 1. Kucińska Joanna
 2. Tomaszewska Zofia
 3. Szabelska Wiktoria
 4. Sbikowska Daria
 5. Fafińska Gabriela
 6. Szajdek Przemysław
 7. Szydło Jakub
 8. Kieruczenko Igor
 9. Korpysa Nadia
 10. Łątkowski Wiktor

Klasa 5a

 1. Taraszkiewicz Kuba
 2. Zawadzki Stanisław
 3. Stankiewicz Krystian
 4. Mazur Anastazja
 5. Ptaszkiewicz Wojciech
 6. Łuniewska Karolina
 7. Szymański Karol
 8.  Wrzeszcz Joanna
 9. Zawieska Anna

 

Klasa 5b

 

 1. Fafiński Stanisław
 2. Ambroziak Lena
 3. Andruszkiewicz Marcin
 4. Powierża Wiktoria
 5. Rugała Paulina
 6. Orpel Mikołaj
 7. Lisewska Julia
 8. Andruszkiewicz Michał
 9. Chachuła Weronika
 10. Myślińska Lena
 11. Rogalska Maja
 12. Warmiński Fabian
 13. Wityczyn Adam

 

 

 

 

Klasa 6a

 1. Goszka Bartłomiej
 2. Myślińska Julia
 3. Kozakiewicz Zuzanna
 4. Czarzasty Jakub
 5. Chachuła Aleksadra
 6. Jeziorska Emilia
 7. Wielichowski Adam
 8. Żmigrodzka Żaneta

 

Klasa 6b

 1. Lewicka Nikola
 2. Kalinowska Mirella
 3. Kucińska Daria
 4. Duda  Oliwia
 5. Kazimierczyk Emilia
 6. Kunkowski jakub

 

7 a

 1. Łątkowska Patrycja
 2. Paczkowska Maja
 3. Darmstetter Wiktoria
 4. Wróblewski Kacper
 5. Kubów Paulina
 6. Zastępowska Gabriela
 7. Rogalska Zuzanna
 8. Zyska Dominik
 9. Cięszczyk Michał
 10. Kępka Jakub
 11. Maier Emil
 12. Rutkowski Mateusz

 

7 b

 1. Mieshchaninowa Krystyna
 2. Iwanowska Kornelia
 3. Szulc Paulina
 4. Stando Oliwia
 5. Szymańska Julia

 

II a

 1. Ignaczewska Daria
 2. Lipka Kacper
 3. Sabótko Klaudia
 4. Karpińska Marta
 5. Piotrowska Klaudia
 6. Zakrzewska Paulina

 

II b

 1. Taraszkiewicz Zuzanna
 2. Bukowski Mateusz
 3. Koziej Julia
 4. Adamczyk Damian
 5. Jaskółowski Damian
 6. Kuliś Wiktor
 7. Lempek Magdalena
 8. Maier Wiktoria
 9. Sotnik Piotr
 10. Taraszkiewicz Julia
 11. Wityczyn Karol
 12. Ziółkowska Oliwia

 

III a

 1. Rutynowska Emilia
 2. Tkaczyk Klaudia
 3. Łożyński Jakub
 4. Kowalczyk Rafał
 5. Borowiec Wiktoria
 6. Kwiatkowski Konrad
 7. Pasierowska Sara

 

III b

 1. Petka Krzyszof
 2. Bobrowicz Amelia
 3. Gorgoń Julia
 4. Jasińska Beata
 5. Łątkowski Dominik
 6. Wielichowska Joanna
 7. Karpowicz Jan
 8. Taraszkiewicz Kacper

 

 

                                                                                                                                                      

 

FREKWENCJA W SZKOLE:

 

przedszkole

 

grupa

%

Jaś i Małg.

78,25

Kubusiowo

69,14

Krasnoludki

77,73

Smerfy

79,2

 

             Średnia frekwencja - wychowanie przedszkolne: 76,08 %

 

 szkoła

Klasa

%

Klasa

%

Klasa

%

1 a

88,54

4 a

90,1

II a

90,1

2 a

88,9

4 b

83,5

II b

88,35

3 a

91,06

4 c

91,26

III a

84,93

3 b

92,6

5 a

90,8

III b

86,1

3 c

94,2

5 b

95,38

 

 

 

 

6 a

93,66

 

 

 

 

6 b

89,4

 

 

 

 

7 a

89,61

 

 

 

 

7 b

87,2

 

 

 

1 -3: 91,06 %

 

4-7:  90,10.%

 

II-III:  87,37.%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Średnia frekwencja - szkoła:  89,76 %                 

 

UCZNIOWIE ZE 100% FREKWENCJĄ:

 1.  
 2. 1. Taraszkiewicz Wiktoria – 1a
 3. 2. Markowska Wiktoria – 3 b
 4. 3. Ptaszkiewicz Michał – 3 b
 5. 4. Długiński Kacper – 3 c
 6. 5. Szydło Jakub – 4 c
 7. 6.Burkiewicz Filip – 6 a
 8. 7. Goszka Bartłomiej – 6 a
 9. 8. Myślińska Julia – 6 a
 10. 9. Lewicka Nikola – 6 b
 11. 10. Rutynowski Rafał – 6 b
 12. 11. Łatkowska Patrycja – 7 a
 13. 12. Taraszkiewicz Julia  - II b
 14. 13. Petka Krzysztof – III b

 

                   Gratulujemy osiągnięć i wyróżnień zdobytych po rocznej pracy.


 

                                      

 

Aktualności

Kontakt

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Miłomłynie im. Żołnierzy I DP im. Tadeusza Kościuszki
  14 - 140 Miłomłyn, ul. Pasłęcka 15
 • (89) 641-31-23 lub 641-31-33

  fax: (89) 641-31-23

Galeria zdjęć