Nawigacja

KONKURSY SZKOLNE 2020/2021 | Konkursy szkolne 2019/2020 | Konkursy pozaszkolne 2019/2020 | Konkursy szkolne 2018/2019 | Konkursy pozaszkolne 2018/2019 | konkursy szkolne 2017/2018 | konkursy pozaszkolne 2017/2018 | Konkursy szkolne 2016/2017 | Konkursy pozaszkolne 2016/2017 | Konkursy szkolne 2015/2016 | Konkursy pozaszkolne 2015/2016 | Konkursy szkolne 2014/2015 | Konkursy pozaszkolne 2014/2015 | Konkursy szkolne 2013/2014 | Konkursy pozaszkolne 2013/2014 | Konkursy szkolne 2012/2013 | Konkursy pozaszkolne 2012/2013 | Konkursy szkolne 2011/2012 | Konkursy pozaszkolne 2011/2012 | Konkursy szkolne do 2011r. | Konkursy pozaszkolne do 2011r. | SPORT 2019/2020 | Sport 2018/2019 | Sport 2017/2018 | Sport 2016/2017 | Sport 2015/2016 | Sport 2014/2015 | Sport 2013/2014 | Sport - do 2012/2013 | WYNIKI KLASYFIKACJI ROCZNEJ 2017/2018 | WYNIKI KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ 2017/2018 | Wyniki klasyfikacji rocznej 2016/2017 | Wyniki klasyfikacji śródrocznej 2016/2017 | Roczne wyniki nauczania 2015/2016 | Roczne wyniki nauczania 2014/2015 | Środroczne wyniki nauczania 2014/2015 | Roczne wyniki nauczania 2013/2014 | Śródrocznewyniki nauczania 2013/2014 | Roczne wyniki nauczania 2012/2013 | Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty | WYNIKI EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ | SPRAWDZIAN KLAS VI | UCZNIOWSKA SZKÓŁKA  WĘDKARSKA | JUDO

KONKURSY SZKOLNE

WYNIKI KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ 2017/2018

 

PRYMUS SZKOŁY W I SEMESTRZE:
             Taraszkiewicz Kuba. z kL 5a. średnia ocen 5,91.zachowanie wzorowe

 

POZOSTALI PRYMUSI POSZCZEGÓLNYCH KLAS:

 

4 a :  Sobótko Wiktor –  5,33 – bardzo dobre
      
4 b:   Brejna Amelia –  5,50 – zachowanie wzorowe
         Dobrzeniecka Kinga –  5,50 – zachowanie wzorowe

 

4 c:   Adamczyk Maciej – 5,58 - zachowanie wzorowe  

 

5 b:   Ambroziak Lena – 5,36 - zachowanie wzorowe

 

6 a:   Goszka Bartłomiej –  5,73 – zachowanie wzorowe

 

6 b:  Kucińska Daria –  5,73 – zachowanie wzorowe

 

7 a:  Łątkowska Patrycja – 5,57 - zachowanie wzorowe 

 

7 b:  Stando Oliwia – 5,07 - zachowanie wzorowe
         Szulc Paulina – 5,07 - zachowanie wzorowe

 

II a:   Ignaczewska Daria -  5,71 - zachowanie wzorowe

 

II b:  Bukowski Mateusz – 5,0 - zachowanie wzorowe
          Taraszkiewicz Zuzanna – 5,0 - zachowanie wzorowe

 

III a: Rutynowska Emilia – 5,07 - zachowanie wzorowe

 

III b: Petka Krzysztof – 5,07 - zachowanie wzorowe

 

                                      Pozostali uczniowie ze średnią ocen 4,75 i wyższą:

KLASA

UCZEŃ

Średnia ocen

Ocena zachowania

 

 

4 a

 

Tomaszewska Oliwia

Duda Wojciech

Łątkowski Łukasz

Jastalski Antoni

 

5,08

5,0

4,91

4,83

 

 

wzorowe

wzorowe

bardzo dobre

poprawne

 

 

 

 

4b

 

 

 

 

Dzilińska Natalia

Jakubczyk Maja

Szulc Zofia

Kuźbik Filip

Czarzasta Dominika

Wójcicka Julia

 

5,41

5,25

5,08

4,91

4,75

4,75

 

wzorowe

wzorowe

wzorowe

dobre

bardzo dobre

bardzo dobre

 

 

4 c

 

 

Szabelska Wiktoria

Kucińska Joanna

Fafińska Gabriela

Szajdek Przemysław

 

5,12

5,0

4,92

4,75

 

wzorowe

wzorowe

wzorowe

wzorowe

 

 

5a

 

Zawadzki Stanisław

Ptaszkiewicz Wojciech

Witkowska Aleksandra

Łuniewska Karolina

Mazur Anastazja

Stankiewicz Krystian

Szabelska Amelia

Szymański Karol

 

5,64

5,18

5,10

4,90

4,82

4,82

4,82

4,82

 

wzorowe

wzorowe

wzorowe

wzorowe

wzorowe

wzorowe

bardzo dobre

wzorowe

 

5b

 

Fafiński Stanisław

Andruszkiewicz Marcin

Rugała Paulina

Powierża Wiktoria

Orpel Mikołaj

 

 

5,27

5,18

5,0

4,91

4,82

 

 

wzorowe

wzorowe

wzorowe

wzorowe

wzorowe

 

 

6a

 

Myślińska Julia

Kozakiewicz Zuzanna

Czarzasty Jakub

Myśliński Kacper

 

 

5,55

5,36

5,0

4,82

 

 

wzorowe

wzorowe

wzorowe

bardzo dobre

 

 

6b

Lewicka Nikola

Fałdowska Katarzyna

Kalinowska Mirella

Kazimierczyk Emilia

Duda Oliwia

Szajkowski Jakub

5,64

5,55

5,55

5,36

5,27

5,27

 

wzorowe

wzorowe

wzorowe

wzorowe

wzorowe

wzorowe

 

 

7 a

 

 

 

 

Zastępowska Gabriela

Paczkowska Maja

Wróblewski Kacper

Zyska Dominik

Kubów Paulina

Darmstetter Wiktoria

 

5,36

5,28

5,14

5,07

5,0

4,86

 

 

wzorowe

wzorowe

wzorowe

wzorowe

wzorowe

wzorowe

 

 

7b

 

Iwanowska Kornelia

5,0

 

wzorowe

 

 

II a

 

Lipka Kacper

Sobótko Klaudia

5,07

5,0

wzorowe

wzorowe

II b

 

Koziej Julia

4,79

wzorowe

III a

 

 

Łożyński Jakub

Tkaczyk Klaudia

5,0

4,93

 

wzorowe

wzorowe

III b

 

Bobrowicz Amelia

4,86

wzorowe

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCZNIOWIE UPOWAŻNIENI DO STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE:

 

KLASA

UCZEŃ

4 b

Brejna Amelia

Dobrzeniecka Kinga

 

c

Adamczyk Maciej

 

5 a

Taraszkiewicz Kuba

Zawadzki Stanisław

 

5 b

Ambroziak Lena

Fafiński Stanisław

 

6 a

Goszka Bartłomiej

Myślińska Julia

Kozakiewicz Zuzanna

 

6 b

Kucińska Daria

Lewicka Nikola

Fałdowska Katarzyna

Kalinowska Mirella

Kazimierczyk Emilia

Duda Oliwia

Szajkowski Jakub

 

7a

 1.  

Łątkowska Patrycja

Zastępowska Gabriela

Paczkowska Maja

Wróblewski Kacper

Zyska Dominik

Kubów Paulina

 

7 b

  1.  

Stando Oliwia

Szulc Paulina

Iwanowska Kornelia

 

II a

   1.  

Ignaczewska Daria

Lipka Kacper

Sobótko Klaudia

 

II b

    1.  

Bukowski Mateusz

Taraszkiewicz Zuzanna

 

III a

     1.  

Rutynowska Emilia

Łożyński Jakub

 

III b

      1.  

Petka Krzysztof

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

OCENY W SZKOLE

Klasa

Uczniów

w klasie

Cel

B.

dobre

Dobre

Dostateczne

Dopusz

czające

Niedostate

czne

Średnia ocen w klasie

4 a

24

34

78

69

62

40

4

3,96

4 b

23

40

87

79

50

19

1

4,27

4 c

25

30

77

82

63

42

6

3,93

5 a

25

49

74

61

51

39

0

4,16

5 b

19

43

57

49

38

19

1

4,30

6 a

26

38

77

61

61

43

4

3,95

6 b

20

53

46

40

48

29

4

4,15

7 a

25

55

77

71

77

57

10

3,90

7 b

21

23

42

48

62

106

12

3,24

II a

23

31

53

73

83

72

9

3,58

II b

24

16

54

86

87

75

6

3,52

III a

15

26

34

42

47

54

4

3,61

III b

18

23

38

62

73

55

0

3,61

 

 

               KLASA Z NAJWYŻSZĄ ŚREDNIĄ OCEN: 5 b – 4,30

 

               KLASA Z NAJNIŻSZĄ ŚREDNIĄ OCEN: 7 b – 3,24

 

                ŚREDNIA OCEN W SZKOLE: 3,86

 

 

ŚREDNIE OCEN W SZKOLE Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

PRZEDMIOT    

   ŚREDNIA     OCEN

 religia

3,76

 język polski

3,17

 język angielski

3,87

 język niemiecki

3,70

muzyka

4,67

 plastyka

4,70

 historia i społeczeństwo/historia

3,09

WOS

3,49

 przyroda

3,62

geografia

3,42

biologia

2,90

chemia

3,12

fizyka

3,17

 matematyka

3,12

 zaj.komputerowe/informatyka

4,73

 zaj.techniczne/technika

4,42

ed. dla bezpieczeństwa

5,16

 zaj.artystyczne

-

 wych. fizyczne

4,90

wych.komunikacyjne kl.IV

3,99

 

              Przedmiot o najwyższej średniej ocen: edukacja dla bezpieczeństwa,
              Najniższą średnią  ocen uzyskali uczniowie na biologii.

 

Klasy I-III  

 

          Uczniowie wyróżniający się w nauce:                Uczniowie wyróżniający się w zachowaniu

   1 a

Bujalska Natalia

Bujalska Natalia, Duda Dominika, Fałdowska Julia, Jabłonowska Julia, Jaskółowski Jakub, Kalinowska Katarzyna, Kudła Nina, Maciejkowicz Aleksandra, Mątwicki Marcel, Wróblewska Olga

Fałdowska Julia

Kudła Nina

Maciejkowicz Aleksandra

Mątwicki Marcel

Duda Dominika

 

 

2 a

Skuza Iwo

Góralska Agata, Hamot Krystian, Adamczyk Hanna, Jastrzębska Wiktoria, Jedlińska Julia, Petka Kinga, Stanisławska Laura, Szabelska Paulina, Zegadło Weronika, Szymańska Julia, Bujalski Aleks, Skuza Iwo, Maciąg Julia

Jedlińska Julia

Petka Kinga

Jastrzębska Wiktoria

Lisewskiu Krzysztof

Bujaski Aleks

Adamczyk Hanna

Zegadło Weronika

 

3 a

Czech Karol

Czech Wiktor, Czech Karol, Krezymon Oliwia, Jakubowski Wiktor, Kudła Aleksander, Kwiatkowsdki Wiktor, Niewiadomska Julia, Sotnik Kinga, Szabelska Oliwia, Szałkowski Michał, Szymańska Lena, Szymański Maciej, Ulatowski Bartosz, Wawrzak Piotr, Wojewódzka Lena.

Czech Wiktor

Kudła Aleksander

Kwiatkowski Wiktor

Sobociński Krzysztof

Sotnik Kinga

Suchocki Antoni

Szałkowski Michał

Szymańska Lena

 

        3 b

Fafińska Alicja

Bienias Adrian, Ptaszkiewicz Michał, Rybacki Sławomir, Staszyńska Oliwia, Ulatowska-Jankowska Maja

Ptaszkiewicz Michał

Staszyńska Oliwia

Rybacki Sławomir

Korecka Larysa

Ulatowska-Jankowska Maja

Bienias Adrian

 

          

3 c

Adamczyk Filip

Orłowska-Sitek Nikola, Wróblewska Dorota, Wityczyn Marta, Karczewska Ada

Karczewska Ada

Łełyk Urszula

Orłowska-Sitek Nikola

 

     

 

ZACHOWANIE UCZNIÓW

Klasa

Uczniów w kl

Wzorowe

Bardzo dobre

Dobre

Poprawne

Nieodpowiednie

Naganne

4 a

24

5

12

0

4

0

3

4 b

23

6

9

4

1

1

2

4 c

25

11

7

2

1

0

4

5 a

25

11

7

1

1

1

4

5 b

19

12

6

1

0

0

0

6 a

26

5

8

6

1

3

3

6 b

20

8

4

4

3

0

1

7 a

25

13

1

5

1

0

5

7 b

21

5

2

0

3

1

10

II a

23

4

6

8

4

0

1

II b

24

5

7

3

5

1

3

III a

15

6

2

3

2

1

1

III b

18

6

4

3

2

1

2

 

 

UCZNIOWIE Z WZOROWĄ OCENĄ  ZACHOWANIA:

 

 

Klasa 4a

 1. Borowiec Tomasz
 2. Darmstetter Zuzanna
 3. Duda Wojciech
 4. Kolada Dominika
 5. Tomaszewska Oliwia

 

 Klasa 4b

 1. Brejna Amelia
 2. Dobrzeniecka Kinga
 3. Dzilińska Natalia
 4. Jakubczyk Maja
 5. Stando Hanna
 6. Szulc Zofia

 

Klasa 4c

 1. Adamczyk Maciej
 2. Fafińska Gabriela
 3. Kieruczynko Igor
 4. Korpysa Nadia
 5. Kucińska Joanna
 6. Łątkowski Wiktor
 7. Sbikowska Daria
 8. Szabelska Wiktoria
 9. Szajdek Przemysław
 10. Szydło Jakub
 11. Tomaszewska Zofia

 

Klasa 5a

 1. Łuniewska Karolina
 2. Mazur Anastazja
 3. Ptaszkiewicz Wojciech
 4. Stankiewicz Krystian
 5. Szymański Karol
 6. Taraszkiewicz Kuba
 7. Witkowska Aleksandra
 8. Wrzeszcz Joanna
 9. Zawadzki Stanisław
 10. Zawieska Anna
 11. Żmigrodzka Katarzyna

 

Klasa 5b

 1. Ambroziak Lena
 2. Andruszkiewicz Marcin
 3. Czech Sandra
 4. Fafiński Stanisław
 5. Lisewska Julia
 6. Orpel Mikołaj
 7. Powierża Wiktoria
 8. Rogalska Maja
 9. Rugała Paulina
 10. Ulatowski Kasper
 11. Wityczyn Adam
 12. Zaborowska Wiktoria

 

 

Klasa 6a

 1. Chachuła Aleksadra
 2. Czarzasty Jakub
 3. Goszka Bartłomiej
 4. Kozakiewicz Zuzanna
 5. Myślińska Julia

 

Klasa 6b

 1. Duda  Oliwia
 2. Fałdowska Katarzyna
 3. Kalinowska Mirella
 4. Kazimierczyk Emilia
 5. Kucińska Daria
 6. Lewicka Nikola
 7. Skolmowski Damian
 8. Szajkowski Jakub

 

7 a

 1. Cięszczyk Michał
 2. Darmstetter Wiktoria
 3. Grudzińska Wiktoria
 4. Kubów Paulina
 5. Łątkowska Patrycja
 6. Łątkowski Grzegorz
 7. Maier Emil
 8. Paczkowska Maja
 9. Rogalska Zuzanna
 10. Rutkowski Mateusz
 11. Wróblewski Kacper
 12. Zastępowska Gabriela
 13. Zyska Dominik

 

7 b

 1. Iwanowska Kornelia
 2. Mieshchaninowa Krystyna
 3. Stando Oliwia
 4. Szulc Paulina
 5. Szymańska Julia

 

II a

 1. Ignaczewska Daria
 2. Lipka Kacper
 3. Sabótko Klaudia
 4. Zakrzewska Paulina

 

II b

 1. Bukowski Mateusz
 2. Koziej Julia
 3. Taraszkiewicz Julia
 4. Taraszkiewicz Zuzanna
 5. Ziółkowska Oliwia

 

III a

 1. Kowalczyk Rafał
 2. Kwiatkowski Konrad
 3. Łożyński Jakub
 4. Rutynowska Emilia
 5. Tkaczyk Klaudia
 6. Witkowski Piotr

 

III b

 1. Bobrowicz Amelia
 2. Gorgoń Julia
 3. Jasińska Beata
 4. Łątkowski Dominik
 5. Petka Krzyszof
 6. Wielichowska Joanna

 

 

                                                                                                                          

 

 

 FREKWENCJA W SZKOLE:

przedszkole

 

grupa

%

Jaś i Małg.

71,78

Kubusiowo

71,54

Krasnoludki

77,80

Smerfy

79,32

 

p-lne 75,11 %

 

 

Klasa

%

Klasa

%

Klasa

%

1 a

87,54

4 a

89,80

II a

91,50

2 a

89,90

4 b

93,60

II b

89,70

3 a

91,75

4 c

93,07

III a

87,84

3 b

94,40

5 a

92,30

III b

88,76

3 c

93,80

5 b

94,50

 

 

 

 

6 a

94,54

 

 

 

 

6 b

89,76

 

 

 

 

7 a

89,11

 

 

 

 

7 b

88,50

 

 

 

1 -3: 91,48 %

 

4-7  91,69 %

 

II-III  89,45.%

 

           Średnia frekwencja w szkole:       88,22%            

 

     

UCZNIOWIE ZE 100% FREKWENCJĄ:

 

      1.  

Taraszkiewicz Wiktoria – 1a

Apsel Zuzanna – 3a

Kudła Aleksander – 3a

Kwiatkowski Wiktor – 3a

Fafińska Alicja – 3b

Markowska Wiktoria – 3b

Szulc Aniela – 3b

Długiński kacper – 3c

Łełyk Urszula – 3c

Jastalski Jan – 4a

Kolada Dominika – 4a

Baniewski Maciej – 4b

Jakubczyk Maja – 4b

Szydło Jakub – 4c

Ptaszkiewicz Wojciech – 5a

Stanisławska Oliwia – 5a

Powierża Wiktoria – 5b

Burkiewicz Filip – 6a

Goszka Bartłomiej – 6a

Guzowska Oliwia – 6a

Kozakiewicz Zuzanna – 6a

Masłowska Agata – 6a

Myślińska Julia – 6a

Lewicka Nikola – 6b

Łątkowska Patrycja – 7a

Kazimierczyk Paweł – IIa

Zakrzewska Paulina IIa

Adamczyk Damian – II b

Taraszkiewicz Julia – II b

Kwiatkowski Konrad – III a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Miłomłynie im. Żołnierzy I DP im. Tadeusza Kościuszki
  14 - 140 Miłomłyn, ul. Pasłęcka 15
 • (89) 641-31-23 lub 641-31-33

  fax: (89) 641-31-23

Galeria zdjęć