Nawigacja

KONKURSY SZKOLNE 2020/2021 | Konkursy szkolne 2019/2020 | Konkursy pozaszkolne 2019/2020 | Konkursy szkolne 2018/2019 | Konkursy pozaszkolne 2018/2019 | konkursy szkolne 2017/2018 | konkursy pozaszkolne 2017/2018 | Konkursy szkolne 2016/2017 | Konkursy pozaszkolne 2016/2017 | Konkursy szkolne 2015/2016 | Konkursy pozaszkolne 2015/2016 | Konkursy szkolne 2014/2015 | Konkursy pozaszkolne 2014/2015 | Konkursy szkolne 2013/2014 | Konkursy pozaszkolne 2013/2014 | Konkursy szkolne 2012/2013 | Konkursy pozaszkolne 2012/2013 | Konkursy szkolne 2011/2012 | Konkursy pozaszkolne 2011/2012 | Konkursy szkolne do 2011r. | Konkursy pozaszkolne do 2011r. | SPORT 2019/2020 | Sport 2018/2019 | Sport 2017/2018 | Sport 2016/2017 | Sport 2015/2016 | Sport 2014/2015 | Sport 2013/2014 | Sport - do 2012/2013 | WYNIKI KLASYFIKACJI ROCZNEJ 2017/2018 | WYNIKI KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ 2017/2018 | Wyniki klasyfikacji rocznej 2016/2017 | Wyniki klasyfikacji śródrocznej 2016/2017 | Roczne wyniki nauczania 2015/2016 | Roczne wyniki nauczania 2014/2015 | Środroczne wyniki nauczania 2014/2015 | Roczne wyniki nauczania 2013/2014 | Śródrocznewyniki nauczania 2013/2014 | Roczne wyniki nauczania 2012/2013 | Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty | WYNIKI EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ | SPRAWDZIAN KLAS VI | UCZNIOWSKA SZKÓŁKA  WĘDKARSKA | JUDO

KONKURSY SZKOLNE

Wyniki klasyfikacji rocznej 2016/2017

PRYMUS SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017:

      Taraszkiewicz Kuba z kl.4a

z wzorowym zachowaniem

i średnią ocen 5,92

 

     POZOSTALI PRYMUSI POSZCZEGÓLNYCH KLAS:

 

IVb:   Fafiński Stanisław –  5,58 – zachowanie wzorowe

Va:    Kozakiewicz Zuzanna, Goszka Bartłomiej –  5,82 – zachowanie wzorowe

V b:   Kalinowska Mirella – 5,91 – zachowanie wzorowe

VI a:  Łątkowska Patrycja, Zastępowska Gabriela–  5,64 – zachowanie wzorowe,

VIb:  Oliwia Stando –  5,55 – zachowanie wzorowe

    Pozostali uczniowie ze średnią ocen 4,75 i wyższą  

KLASA

UCZEŃ

Średnia ocen

Ocena zachowania

 

 

IV a

 

 

 

Zawadzki Stanisław

Ptaszkiewicz Wojciech

Witkowska Aleksandra

Szabelska Amelia

Mazur Anastazja

Szymański Karol

Wrzeszcz Joanna

Górski Alan

Stankiewicz Krystian

Łuniewska Karolina

 

5,5

5,33

5,33

5,17

5,08

5,08

5,0

4,92

4,92

4,91

 

 wzorowe

wzorowe

wzorowe

wzorowe

wzorowe

wzorowe

wzorowe

dobre

bardzo dobre

wzorowe

IV b

 

             Andruszkiewicz Marcin

             Ambroziak Lena

             Matwiejuk Michalina

             Orpel Mikołaj

             Rugała Paulina

             Andruszkiewicz Michał

             Powierża Wiktoria

             Wityczyn Adam

             Karpińska Maria

             Warmiński Fabian

 

 5,42

5,33

5,33

5,25

5,17

5,0

5,0

5,0

4,92

4,75

 wzorowe

wzorowe

wzorowe

wzorowe

wzorowe

wzorowe

wzorowe

wzorowe

wzorowe

dobre

V a

 

Myślińska Julia

Jakubiak Emilia

Burkiewicz Filip

Myśliński Kacper

Czarzasty Jakub

Koziej Karol

Masłowska Agata

Orkisiewicz Dawid

 

 

5,27

5,18

5,18

4,91

4,82

4,82

4,82

4,82

 

 

wzorowe

wzorowe

wzorowe

bardzo dobre

wzorowe

wzorowe

wzorowe

wzorowe

 

V b

 

          Fałdowska Katarzyna

          Kucińska Daria

          Duda Oliwia

          Kazimierczyk Emilia

          Lewicka Nikola

          Rafalski Wiktor

          Szajkowski Jakub

 

 5,73

5,73

5,64

5,55

5,55

5,45

5,45

wzorowe

wzorowe

wzorowe

wzorowe

wzorowe

wzorowe

wzorowe

VI a

         

         Cięszczyk Michał

         Zyska Dominik

         Rogalska Zuzanna

         Kępka Jakub

         Wróblewski Kacper

         Paczkowska Maja

         Kubów Paulina

         Darmstetter Wiktoria

         Petka Zuzanna

 

 

5,36

5,36

5,36

5,27

5,18

5,18

5,09

4,82

4,82

 

 

wzorowe

wzorowe

wzorowe

wzorowe

wzorowe

wzorowe

wzorowe

wzorowe

bardzo dobre

 

VI b

 

Iwanowska Kornelia

Szulc Paulina

Budrewicz Aleksandra

Szymańska Julia

 

  

5,45

5,27

4,91

4,82

 

 

wzorowe

wzorowe

bardzo dobre

bardzo dobre

 

 

 

UCZNIOWIE UPOWAŻNIENI DO STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE I ZA OSIĄGNIĘCIA  SPORTOWE :

 

Zgodnie z regulaminem Przyznawania  i  wypłacania  oraz wysokości  pomocy  stypendialnej  dla  uczniów:

STYPENDIUM  ZA  WYNIKI  W  NAUCE – w miarę posiadanych środków może być przyznane uczniowi, który spełnia następujące warunki:

              a) uzyskał średnią ocen za semestr minimum 5,00

              b) uzyskał wzorową ocenę z zachowania

              c) w pełni wywiązuje się z obowiązków nałożonych statutem szkoły

              d) jego absencja na zajęciach jest zawsze usprawiedliwiona.

                                

   STYPENDIUM  ZA  OSIĄGNIĘCIA  SPORTOWE w miarę posiadanych środków, może otrzymać uczeń, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym.

                                Wysokość stypendium to 248zł.

 

STYPENDIUM  ZA  WYNIKI  W  NAUCE:

 

       Taraszkiewicz Kuba

       Zawadzki Stanisław

       Ptaszkiewicz Wojciech

       Witkowska Aleksandra

       Szabelska Amelia

       Mazur Anastazja

       Szymański Karol

      Wrzeszcz Joanna

Fafiński Stanisław

Andruszkiewicz Marcin

Ambroziak Lena

Matwiejuk Michalina

Orpel Mikołaj

Rugała Paulina

Andruszkiewicz Michał

Powierża Wiktoria

Wityczyn Adam

      Kozakiewicz Zuzanna

      Goszka Bartłomiej

      Myślińska Julia

      Jakubiak Emilia

      Burakiewicz Filip

 

           

Kalinowska Mirella

Fałdowska Katarzyna

Kucińska Daria

Duda Oliwia

Kazimierczyk Emilia

Lewicka Nikola

Rafalski Wiktor

      Szajkowski Jakub

Łątkowska Patrycja

Zastępowska Gabriela

Cieszczyk Michał

Zyska Dominik

Rogalska Zuzanna

Kępka Jakub

Wróblewski Kacper

Paczkowska Maja

Kubów Paulina

Stando Oliwia

Iwanowska Kornelia

Szulc Paulina

 

 

                     

 

 STYPENDIUM  ZA OSIĄGNIĘCIA  SPORTOWE:

 1. Skolmowski Tomasz
 2. Skolmowski Damian 
 3. Wityczyn Adam

 

OCENY W SZKOLE

 

Klasa

Uczniów w klasie

Celujące

Bardzo

dobre

Dobre

Dostateczne

Dopusz

czające

Niedostate

czne

Średnia ocen w klasie

IV a

27

61

111

81

53

13

4

4,44

 

IV b

24

61

89

71

39

19

8

4,36

 

V a

27

56

104

48

55

30

1

4,32

 

V b

23

66

69

36

42

37

2

4,31

 

VI a

25

75

75

58

48

19

0

4,51

 

VI b

18

32

55

40

35

33

3

4,05

 

 

Klasa z najwyższą średnią ocen:  klasa VI a - 4,51

 Klasa z najniższą średnią ocen:  klasa VI b - 4,05

Średnia ocen w szkole:     4,33

 

ŚREDNIE OCEN W SZKOLE Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

 

PRZEDMIOT    

liczba ocen cel

liczba ocen ndst

   ŚREDNIA     OCEN

 religia

32

-

4,56

 język polski

10

6

3,44

 język angielski

19

4

3,75

 matematyka

18

     4

3,58

 historia

13

4

3,55

 przyroda

10

-

3,66

 zaj.techniczne

46

-

4,88

 zaj.komputerowe

57

-

5,18

 plastyka

47

-

4,97

 muzyka

38

-

4,85

 wych. fizyczne

45

-

5,18

wych.komunikacyjne kl.IV

16

-

4,8

 

Przedmiot o najwyższej średniej ocen: zajęcia komputerowe, wychowanie fizyczne (5,18)

najniższą średnią  ocen uzyskali uczniowie na języku polskim (3,44)

 

Klasy I-III  

 

Uczniowie wyróżniający się w nauce:       Uczniowie wyróżniający się w zachowaniu

 

   I a:

Skuza Iwo

Petka Kinga,  Jastrzębska Wiktoria, Hamot Krystian, Adamczyk Hanna,  Jedlińska Julia, Maciąg Julia, Stanisławska Laura

Jastrzębska Wiktoria

Adamczyk Hanna

Jedlińska Julia

Petka Kinga

  

 II a:

 Czech Wiktor

 Czech Wiktor, Krezymon Oliwia, Kudła Aleksander, Kwiatkowski Wiktor,                    Niewiadomska Julia, Sotnik Kinga,                     Sobociński Krzysztof, Szabelska Oliwia,             Szałkowski Michał, Szymańska Lena,   Szymański Maciej, Ulatowski Bartosz, Wawrzak Piotr, Wojewódzka Lena 

 Sobociński Krzysztof

 Sotnik Kinga

 Szałkowski Michał

 Szymańska Lena

 Wawrzak Piotr

 Wojewódzka Lena

 

 II b:

 Fafińska Alicja

 Staszyńska Oliwia, Rybacki  Sławomir, Ulatowska-Jankowska Maja,  Bienias Adrian, Korecka Larysa

 Korecka Larysa

 Ptaszkiewicz Michał

 Rybacki Sławomir

 Staszyńska Oliwia

 Ulatowska-Jankowska Maja

 Bienias Adrian

 

 II c:

 Adamczyk Filip

 Orłowska-Sitek Nikola, Wróblewska Dorota,  Wityczyn Marta, Karczewska Ada

 Karczewska Ada

 Łełyk Urszula

 Orłowska-Sitek Nikola

 

 III a:

 Brejna Amelia

Brejna Amelia, Dobrzeniecka Kinga, Dzika Kinga, Folgert Wiktoria, Łątkowski Łukasz, Sbikowska Daria

 Dobrzeniecka Kinga

 Folgert Wiktoria

 Łątkowski Łukasz

 Jastalski Antoni

 Stanisławski Aleksander

 Łakomy Hubert

 Sbikowska Daria

 

  III b:

 Adamczyk Maciej

 Czarzasta Dominika, Bergmański Szymon, Dzilińska Natalia, Fafińska Gabriela,  Korpysa Nadia, Kucińska Joanna,  Szabelska Wiktoria, Tomaszewska Zofia

 Dzilińska Natalia

 Kuźbik Filip

 Szabelska Wiktoria

 Fafińska Gabriela

 Wójcicka Julia

 

 

       

ZACHOWANIE UCZNIÓW

 

Klasa

Uczniów w kl.

Wzorowe

Bardzo dobre

Dobre

Poprawne

Nieodpowiednie

Naganne

IV a

27

11

6

3

3

1

3  

IV b

24

13

3

4

2

-

 2  

V a

27

9

8

2

4

1

  3   

V b

23

8

5

5

2

1

 2   

VI a

25

15

8

2

-

-

-

VI b

18

3

5

5

-

2

 3

 

 

UCZNIOWIE Z WZOROWĄ OCENĄ  ZACHOWANIA:

 

         

Klasa 4a

1.Łuniewska karolina

2.Mazur Anastazja

3.Ptaszkiewicz Wojciech

4.Szabelska Wiktoria

5.Szymański karol

6.Taraszkiewicz Kuba

7.Witkowska Aleksandra

8.Wrzeszcz Joanna

9.Zawadzki Stanisław

10.Zawieska Anna

11.Żmigrodzka Katarzyna

 

       Klasa 4b

1.Fafiński Stanisław

2.Andruszkiewicz Marcin

3.Ambroziak Lena

4.Matwiejuk Michalina

5.Orpel Mikołaj

6.Rugała paulina

7.Andruszkiewicz Michał

8.Powierża Wiktoria

9.Wityczyn Adam

10.Chachuła Weronika

11.Karpińska Maria

12.Lisewska Julia

13.Myślińska Lena

 

 

 

Klasa 5a

1.Burkiewicz Filip

2.Czarzasty Jakub

3.Goszka Bartłomiej

4.Jakubiak Emilia

5.Kozakiewicz Zuzanna

6.Koziej Karol

7.Masłowska Agata

8.Myślińska Julia

9.Orkisiewicz Dawid

 


Klasa 5b

 1. Fałdowska Katarzyna
 2. Kalinowska Mirella
 3. Kucińska Daria
 4. Rafalski Wiktor
 5. Szajkowski Jakub
 6. Duda Oliwia
 7. Kazimierczyk Emilia
 8. Lewicka Nikola

 

 

 

 

Klasa 6a

1.Cięszczyk Michał

2.Darmstetter Wiktoria

3.Kępka Jakub

4.Kubów Paulina

5.Lis Miłosz

6.Łątkowska Patrycja

7.Łątkowski Grzegorz

8.Maier Emil

9.Paczkowska Maja

10.Rogalska Zuzanna

11.Sawka Zuzanna

12.Wróblewski Kacper

13.Zastępowska Gabriela

14.Zawieska Wiktoria

15.Zyska Dominik

 

Klasa 6b

 1. Stando Oliwia
 2. Iwanowska Kornelia
 3. Szulc Paulina

 

 

 

 

                                                                                                        

 

  FREKWENCJA W SZKOLE:

Wychowanie przedszkolne: 

Punkt Przedszkolny

 63,03

0 „Smerfy”

 72,16

0 ,,Krasnoludki”

  80,94

 

     średnia frekwencja 72,04.%

 

 

Klasy I – III

Klasa

%

I a

85,9 

II a

92,27

II b

 93,4

II c

 89,5

III a

 89,15

III b

 89,52

 

 

 

 Średnia frekwencja w kl. I - III:  89,96 %

 

 

 

 

Klasy IV – VI

Klasa

%

IV a 

   91,32

IV b

   91,6

V a

   94,32

V b

   91,94

VI a 

   92,18

VI b

   93,0

 

 

 

 średnia frekwencja w kl. IV - VI:  92,39 %

 

 

Najwyższa frekwencja w klasach 1-6: kl. V a   – 94,32 %    

Najniższa frekwencja w klasach 1-6:  kl. I a – 85,9 %

ROCZNA FREKWENCJA W SZKOLE WYNIOSŁA:  91,18  % :

 

UCZNIOWIE ZE 100% FREKWENCJĄ:

 

 1. Kwiatkowski Wiktor - 2a
 2. Łełyk Urszula - 2c 
 3. Giranowska Natalia – 6b
 4. Lewicka Nikola – 5b
 5. Ptaszkiewicz Wojciech – 4a
 6. Rugała Paulina - 4b

 

 

 

Gratulujemy wszystkim wyróżnionym.  

                               Teraz czas na zasłużony wypoczynek.

                                                                         Życzymy słonecznych i udanych wakacji...  

                                                         

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Miłomłynie im. Żołnierzy I DP im. Tadeusza Kościuszki
  14 - 140 Miłomłyn, ul. Pasłęcka 15
 • (89) 641-31-23 lub 641-31-33

  fax: (89) 641-31-23

Galeria zdjęć