Nawigacja

KONKURSY SZKOLNE 2020/2021 | Konkursy szkolne 2019/2020 | Konkursy pozaszkolne 2019/2020 | Konkursy szkolne 2018/2019 | Konkursy pozaszkolne 2018/2019 | konkursy szkolne 2017/2018 | konkursy pozaszkolne 2017/2018 | Konkursy szkolne 2016/2017 | Konkursy pozaszkolne 2016/2017 | Konkursy szkolne 2015/2016 | Konkursy pozaszkolne 2015/2016 | Konkursy szkolne 2014/2015 | Konkursy pozaszkolne 2014/2015 | Konkursy szkolne 2013/2014 | Konkursy pozaszkolne 2013/2014 | Konkursy szkolne 2012/2013 | Konkursy pozaszkolne 2012/2013 | Konkursy szkolne 2011/2012 | Konkursy pozaszkolne 2011/2012 | Konkursy szkolne do 2011r. | Konkursy pozaszkolne do 2011r. | SPORT 2019/2020 | Sport 2018/2019 | Sport 2017/2018 | Sport 2016/2017 | Sport 2015/2016 | Sport 2014/2015 | Sport 2013/2014 | Sport - do 2012/2013 | WYNIKI KLASYFIKACJI ROCZNEJ 2017/2018 | WYNIKI KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ 2017/2018 | Wyniki klasyfikacji rocznej 2016/2017 | Wyniki klasyfikacji śródrocznej 2016/2017 | Roczne wyniki nauczania 2015/2016 | Roczne wyniki nauczania 2014/2015 | Środroczne wyniki nauczania 2014/2015 | Roczne wyniki nauczania 2013/2014 | Śródrocznewyniki nauczania 2013/2014 | Roczne wyniki nauczania 2012/2013 | Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty | WYNIKI EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ | SPRAWDZIAN KLAS VI | UCZNIOWSKA SZKÓŁKA  WĘDKARSKA | JUDO

KONKURSY SZKOLNE

Wyniki klasyfikacji śródrocznej 2016/2017

 

PRYMUS SZKOŁY W I SEMESTRZE:


             Katarzyna Fałdowska z KL.V b średnia ocen 5,9 zachowanie wzorowe
   

 

 PPOZOSTALI PRYMUSI POSZCZEGÓLNYCH KLAS:

IV a :  Taraszkiewicz Kuba –  5,67 – zachowanie wzorowe
IVb:   Andruszkiewicz Marcin –  5,25 – zachowanie wzorowe
Va:    Kozakiewicz Zuzanna –  5,50 – zachowanie wzorowe
VI a:   Łatkowska Patrycja –  5,55 – zachowanie wzorowe
Zastępowska Gabriela –  5,55 – zachowanie wzorowe
VIb:  Iwanowska Kornelia –  5,45 – zachowanie wzorowe
          Stando Oliwia –  5,45 – zachowanie wzorowe
          Szulc Paulina –  5,45 – zachowanie wzorowe
 

GRATULUJEMY !!! 

 

Pozostali uczniowie ze średnią ocen 4,75 i wyższą        
 

                             (53 uczniów)

KLASA
UCZEŃ
Średnia ocen
Ocena zachowania
 
 
IVa
 
 
 
 1. Kuba Taraszkiewicz
 2. Zawadzki Stanisław
 3. Szabelska Amelia
 4. Ptaszkiewicz Wojciech
 5. Szymański Karol
 6. Witkowska Aleksandra
 7. Żmigrodzka Katarzyna
 8. Mazur Anastazja
 9. Durzyński Jakub
 10. Wrzeszcz Joanna
5,67
5,58
5,42
5,25
5,25
5,08
4,92
4,83
4,75
4,75
 wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
bardzo dobre
wzorowe
IV b
 1. Mikołaj Orpel
 2. Marcin Andruszkiewicz
 3. Stanisław Fafiński
 4. Michalina Matwiejuk
 5. Ambroziak Lena
 6. Wiktoria Powierża
 7. Paulina Rugała
 8. Maja Rogalska
 9. Maria Karpińska
 10. Fabian Warmiński
 11. Adam Wityczyn
 12. Lena Myślińska
5,25
5,25
5,17
5,17
5,08
5,08
5,08
4,92
4,83
4,83
4,83
4,75
b.dobre
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
b.dobre
b.dobre
wzorowe
V a
 1. Zuzanna Kozakiewicz
 2. Bartłomiej Goszka
 3. Emilia Jakubiak
 4. Burkiewicz Filip
 5. Myślińska Julia
 6. Myśliński Kacper
 7. Czarzasty Jakub
 8. Orkisiewicz Dawid
 9. Koziej Karol
5,5
5,36
5,18
5,09
5,09
5,0
4,91
4,91
4,82
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
bardzo dobre
wzorowe
wzorowe
V b
 1. Fałdowska Katarzyna
 2. Mirella Kalinowska
 3. Daria Kucińska
 4. Wiktor Rafalski
 5. Jakub Szajkowski
 6. Oliwia Duda
 7. Emilia Kazimierczyk
 8. Nikola Lewicka
 
5,9
5,82
5,73
5,54
5,45
5,27
5,18
5,0
Wzorowe
Wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
VI a
 1. Patrycja Łątkowska
 2. Gabriela Zastępowska
 3. Dominik Zyska
 4. Michał Cięszczyk
 5. Kacper Wróblewski
 6. Paulina Kubów
 7. Zuzanna Rogalska
 8. Maja Paczkowska
 9. Jakub Kępka
 10. Wiktoria Zawieska
5,55
5,55
5,36
5,27
5,18
5,0
5,0
4,91
4,82
4,82
Wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
VI b
 1. Kornelia Iwanowska
 2. Oliwia Stando           
 3. Paulina Szulc            
 4. Aleksandra Budrewicz
5.45 
5.45 
5.45 
5,81
Wzorowe
Wzorowe
Wzorowe
Bardzo dobre
UCZNIOWIE UPOWAŻNIENI DO STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE:

 

Zgodnie z regulaminem Przyznawania  i  wypłacania  oraz wysokości  pomocy  stypendialnej  dla  uczniów:
STYPENDIUM  ZA  WYNIKI  W  NAUCE – w miarę posiadanych środków może być przyznane uczniowi, który spełnia następujące warunki:
              a) uzyskał średnią ocen za semestr minimum 5,00
              b) uzyskał wzorową ocenę z zachowania
              c) w pełni wywiązuje się z obowiązków nałożonych statutem szkoły
              d) jego absencja na zajęciach jest zawsze usprawiedliwiona.
                                 Wysokość stypendium to 248 zł.
 
KLASA
UCZEŃ
 
 
IVa
 
 
 
 1. Taraszkiewicz Kuba,
 2. Zawadzki Stanisław,
 3. Szabelska Amelia,
 4. Ptaszkiewicz Wojciech,
 5. Szymański Karol,
 6. Witkowska Aleksandra
IV b
 1. Marcin Andruszkiewicz
 2. Stanisław Fafiński
 3. Michalina Matwiejuk
 4. Ambroziak Lena
 5. Wiktoria Powierża
 6. Paulina Rugała
V a
 1. Zuzanna Kozakiewicz
 2. Bartłomiej Goszka
 3. Emilia Jakubiak
 4. Filip Burkiewicz
 5. Julia Myślińska
 6. Kacper Myśliński
V b
 1. Fałdowska Katarzyna
 2. Mirella Kalinowska
 3. Daria Kucińska
 4. Wiktor Rafalski
 5. Jakub Szajkowski
 6. Oliwia Duda
 7. Emilia Kazimierczyk
 8. Nikola Lewicka
VI a
 1. Patrycja Łątkowska
 2. Gabriela Zastępowska
 3. Dominik Zyska
 4. Michał Cięszczyk
 5. Kacper Wróblewski
 6. Paulina Kubów
 7. Zuzanna Rogalska
VI b
 1. Kornelia Iwanowska
 2. Oliwia Stando           
 3. Paulina Szulc            
 
BRAWO !!!   

OCENY W SZKOLE

 

 Wystawiono 1629 ocen, w tym:

Klasa

Celujące

Bardzo

dobre

Dobre

Dostateczne

Dopusz

czające

Niedostate

czne

Średnia ocen w klasie

IV a

57

116

77

50

21

2

4,41

IV b

49

107

71

32

16

12

4,36

V a

42

112

49

64

24

3

4,26

V b

55

62

53

42

31

9

4,16

VI a

48

91

68

44

24

-

4,35

VI b

25

54

39

46

32

2

3,94

Razem

276

542

357

278

148

28

Śr. Ocen 

4,25

 

ŚREDNIE OCEN W SZKOLE Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

PRZEDMIOT    

liczba ocen cel

liczba ocen ndst

   ŚREDNIA     OCEN

 religia

18

1

4,34

 język polski

8

7

3,46

 język angielski

24

2

3,78

 matematyka

9

12

3,32

 historia

9

6

3,48

 przyroda

7

-

3,77

 zaj.techniczne

44

-

4,84

 zaj.komputerowe

38

-

4,83

 plastyka

44

-

4,94

 muzyka

29

-

4,80

 wych. fizyczne

34

-

5,06

wych.komunikacyjne kl.IV

12

-

4,67

 

               Przedmiot o najwyższej średniej ocen:  wychowanie fizyczne. (5,06)

              Najniższą średnią  ocen uzyskali uczniowie na matematyce (3,32)

               KLASA Z NAJWYŻSZĄ ŚREDNIĄ OCEN: IV a – 4,41
               KLASA Z NAJNIŻSZĄ ŚREDNIĄ OCEN: VI b3,94
                ŚREDNIA OCEN W SZKOLE: 4,25

 

ZACHOWANIE

Wystawiono 144 klasyfikacyjnych ocen zachowania, w tym:

Klasa

Uczniów w kl.

Wzorowe

Bardzo dobre

Dobre

Poprawne

Nieodpowiednie

Naganne

IV a

27

13     - 48%

6  

3

2

2

1 -3,7%

IV b

24

11      -45 %

9

1

1

-

2- 8,3%

V a

27

16      -59%

7

1

1

-

2- 7,4%

V b

23

10     - 43%

3

5

-

2

3 – 13%

VI a

25

17      -68%

6

2

-

-

-

VI b

18

3      - 16,7

4

7

1

-

3 -16,6%

Razem

144

70   - 48,6%

35

19

5

4

11

7,6%

 

Uczniowie z wzorowym zachowaniem:

       

Klasa 4a

 1. Łuniewska Karolina
 2. Mazur Anastazja
 3. Ptaszkiewicz Wojciech
 4. Stanisławska Oliwia
 5. Szabelska Wiktoria
 6. Szymański Karol
 7. Taraszkiewicz Kuba
 8.  Witkowska Aleksandra
 9.  Wrona Julia
 10.  Wrzeszcz Joanna
 11.  Zawadzki Stanisław
 12.  Zawieska Anna
 13.  Żmigrodzka Katarzyna

 

       Klasa 4b

 1. Andruszkiewicz Marcin
 2. Fafiński Stanisław
 3. Matwiejuk Michalina
 4. Ambroziak Lena
 5. Powierża Wiktoria
 6. Rugała Paulina
 7. Rogalska Maja
 8. Karpińska Maria
 9. Myślińska Lena
 10.  Chachuła Weronika
 11.  Lisewska Julia

 

Klasa 5a

 1. Boratyńska Martyna
 2. Burkiewicz Filip
 3. Chachuła Aleksandra
 4. Czerw Oliwia
 5. Goszka Bartłomiej
 6. Guzowska Oliwia
 7. Jakubiak Emlia
 8.  Jeziorska Emilia
 9.  Kozakiewicz Zuzanna
 10.  Koziej Karol
 11.  Masłowska Agata
 12.  Myślińska Julia
 13.  Myśliński Kacper
 14.  Orkisiewicz Dawid
 15.  Osiecka Nikola
 16. Wielichowaki Adam

Klasa 5b

 1. Fałdowska Katarzyna
 2. Kalinowska Mirella
 3. Kucińska Daria
 4. Rafalski Wiktor
 5. Szajkowski Jakub
 6.  Duda Oliwia
 7.  Kazimierczyk Emilia
 8.  Lewicka Nikola
 9.  Skolmowski Damian
 10.  Zalewska Kornelia

 

Klasa 6a

 1. Łatkowska Patrycja
 2. Zastępowska Gabriela
 3. Zyska Dominik
 4. Cięszczyk Michał
 5. Wróblewski Kacper
 6.  Kubów Paulina,
 7.  Rogalska Zuzanna
 8.  Paczkowska Maja
 9.  Kępka Jakub
 10. Zawieska Wiktoria
 11.  Darmstetter Wiktoria
 12.  Gregorek Oskar
 13.  Jaszczak Paulina
 14.  Lis Miłosz
 15.  Łątkowski Grzegorz
 16.  Maier Emil
 17. Sawka Zuzanna

 

Klasa 6b

 1. Iwanowska Kornelia
 2.  Stando Oliwia
 3. Szulc Paulina

 

 

 

 

                                    

FREKWENCJA

Klasa

%

Klasa

%

PP

52,48

IV a

93,85

„S”

70,75

IV b

91,54

„K”

81,85

V a

95,38

I a

85,7

V b

93,59

II a

91,29

VI a

93,65

II b

93,1

VI b

96,0

II c

88,2

 

 

III a

91,67

 

 

III b

 

89,24

 

 

 

 

I-III 89,87 %

 

IV-VI 94,0 %

 

p-ln 68,36 %

 

 

                         Średnia frekwencja w szkole:    87,2 

 

 

Uczniowie z 100% frekwencji

  2a
 1. Kudła Aleksander
 2. Sobociński Krzysztof
 
  2b
 1. Kwiatkowski Oliwier Ptaszkiewicz Michał
 
  2c
 1. Łełyk Urszula
 
   3a
 1. Jastalski Jan
 
  3b
 1. Wójcicka Julia
 
 
4a
 1.  Balkiewicz Jakub
 2. Łuniewska Karolina
 3. Ptaszkiewicz Wojciech
4b
 1. Andruszkiewicz Marcin
 2. Rugała Paulina
5a
 1. Burkiewicz Filip
 2. Czarzasty Jakub
 3. Jakubiak Emilia
 4. Jeziorska Emilia
 5. Myślińska Julia
5b
 1. Lewicka Nikola
 2. Szajkowski Jakub
6a
 1. Łątkowska Patrycja
 2. Rutkowski Mateusz
 3.  Wróblewski Kacper
6b
 1. Giranowska Natalia
 
 

Klasy I-III  

 

Uczniowie wyróżniający się w nauce:                 Uczniowie wyróżniający się w zachowaniu:

 Ia:

Adamczyk Hanna

Adamczyk Hanna, Hamot Krystian, Jastrzbska Wiktoria, Julia Jedlińska, Petka Kinga, Skuza Iwo, Zegadło Weronika, Śmiatacz Fabian

Jedlińska Julia

Skuza Iwo,

Petka Kinga

Jastrzębska Wiktoria

 

IIa

Sobociński Krzysztof

Krezymon Oliwia, Niewiadomska Julia, Sotnik Kinga, Sobociński Krzysztof, Szabelska Oliwia, Szałkowski Michał, Szymańska Lena,  Szymanski Maciej, Ulatowski Bartosz, Wawrzak Piotr, Wojewódzka Lena       

Sotnik Kinga

Szabelska Oliwia

Szymańska Lena

Wojewódzka Lena                    

IIb

Fafińska Alicja

Bienias Adrian, Staszyńska Oliwia, Fafińska Alicja, Korecka Larysa, Markowska Wiktoria, Ulatowska – Jankowska Maja

Staszyńska Oliwia

Korecka Larysa

Ptaszkiewicz Michał

Rybacki Sławomir

 

Ulatowska-Jankowska Maja

 

 

IIc

Adamczyk Filip

Orłowska Nikola, Wróblewska Dorota, Wityczyn Marta, Karczewska Ada

 

Karczewska Ada

Łełyk Urszula

Orłowska-Sitek Nikola

 

 

    

IIIa

Brejna Amelia

Brejna Amelia, Dzika Kinga, Folgert Wiktoria, Łątkowski Łukasz, Sbikowska Daria

Dobrzeniecka Kinga

Folgert Wiktoria

Łątkowski Łukasz

Jastalski Antoni

Sbikowska Daria

 

 

     

 

 

 

IIIb

Adamczyk Maciej

Czarzasta Dominika, Bergmański Szymon, Dzilińska Natalia, Fafińska Gabriela, Korpysa Nadia, Kucińska Joanna, Szabelska Wiktoria, Tomaszewska Zofia, Wójcicka Julia

Dzilińska Natalia

Kużbik Filip

Szabelska Wiktoria

Fafińska Gabriela

Wójcicka Julia

 

 

 
 
Frekwencja rodziców na spotkaniach z wychowawcami: 2016/17

w %                                                                            

PP – 82,5
0 „S” – 74,22            
0 „K” – 80,75
                        
Ia –49,8                         
IIa – 85,71        
II b – 74,28
II c -  75
III a – 62,2
IIIb – 54,29
 
 
 
 
 
IV a – 73,13
IV b – 70,4
Va – 58,8
Vb – 62
VIa –58
VIb – 57
Średnia frekwencja rodziców na spotkaniach: 67,87                                                            
                                      Najwyższa frekwencja rodziców – kl. 2a  GRATULUJEMY!!!
 
 
 

Gratulujemy sukcesów

oraz życzymy wytrwałości i zapału do pracy w II semestrze.... 


 

 

Aktualności

Kontakt

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Miłomłynie im. Żołnierzy I DP im. Tadeusza Kościuszki
  14 - 140 Miłomłyn, ul. Pasłęcka 15
 • (89) 641-31-23 lub 641-31-33

  fax: (89) 641-31-23

Galeria zdjęć