Nawigacja

KONKURSY SZKOLNE 2020/2021 | Konkursy szkolne 2019/2020 | Konkursy pozaszkolne 2019/2020 | Konkursy szkolne 2018/2019 | Konkursy pozaszkolne 2018/2019 | konkursy szkolne 2017/2018 | konkursy pozaszkolne 2017/2018 | Konkursy szkolne 2016/2017 | Konkursy pozaszkolne 2016/2017 | Konkursy szkolne 2015/2016 | Konkursy pozaszkolne 2015/2016 | Konkursy szkolne 2014/2015 | Konkursy pozaszkolne 2014/2015 | Konkursy szkolne 2013/2014 | Konkursy pozaszkolne 2013/2014 | Konkursy szkolne 2012/2013 | Konkursy pozaszkolne 2012/2013 | Konkursy szkolne 2011/2012 | Konkursy pozaszkolne 2011/2012 | Konkursy szkolne do 2011r. | Konkursy pozaszkolne do 2011r. | SPORT 2019/2020 | Sport 2018/2019 | Sport 2017/2018 | Sport 2016/2017 | Sport 2015/2016 | Sport 2014/2015 | Sport 2013/2014 | Sport - do 2012/2013 | WYNIKI KLASYFIKACJI ROCZNEJ 2017/2018 | WYNIKI KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ 2017/2018 | Wyniki klasyfikacji rocznej 2016/2017 | Wyniki klasyfikacji śródrocznej 2016/2017 | Roczne wyniki nauczania 2015/2016 | Roczne wyniki nauczania 2014/2015 | Środroczne wyniki nauczania 2014/2015 | Roczne wyniki nauczania 2013/2014 | Śródrocznewyniki nauczania 2013/2014 | Roczne wyniki nauczania 2012/2013 | Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty | WYNIKI EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ | SPRAWDZIAN KLAS VI | UCZNIOWSKA SZKÓŁKA  WĘDKARSKA | JUDO

KONKURSY SZKOLNE

Roczne wyniki nauczania 2015/2016

 

PRYMUS SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016:

MIRELLA KALINOWSKA kl. IV b

z wzorowym zachowaniem

i średnią ocen 6,00

 

PRYMUSI POZOSTAŁYCH KLAS:

 

IV a : Bartłomiej Goszka – 5,83 – zachowanie wzorowe

V a:  Gabriela Zastępowska  – 5,973 – zachowanie wzorowe

V b:  Oliwia Stando – 5,45 – zachowanie wzorowe

VI a:  Julia Koziej – 5,92- zachowanie wzorowe

VI b:  Emilia Myśliśka – 5,55 - zachowanie wzorowe

           Kacper Lipka – 5,55 - zachowanie wzorowe

Pozostali uczniowie ze średnią ocen 4,75 i wyższą  

 

Klasa

Uczeń

Średnia ocen

Ocena zachowania

 

IV a

 

Julia Myślińska

Zuzanna Kozakiewicz

Dawid Orkisiewicz

Kacper Myśliński

Jakub Czarzasty

Filip Burkiewicz

Emilia Jakubiak

Maksymilian Matwiejuk

Karol Koziej

5,75

5,67

5,42

5,42

5,33

5,33

5,17

5,17

5,08

 

wzorowe

wzorowe

wzorowe

bardzo dobre

wzorowe

bardzo dobre

wzorowe

bardzo dobre

wzorowe

 

 

 IV b

Katarzyna Fałdowska

Daria Kucińska

Jakub Szajkowski

Wiktor Rafalski

Emilia Kazimierczyk

Oliwia Duda

Nikola Lewicka

Jacek Dyczewski

5,92

5,92

5,83

5,75

5,67

5,58

5,33

5,33

wzorowe

wzorowe

wzorowe

wzorowe

wzorowe

wzorowe

wzorowe

bardzo dobre

 

 

V a

 

 

 

Patrycja Łątkowska

Dominik Zyska

Kacper Wróblewski

Michał Cięszczyk

Paulina Kubów

Jakub Kępka

Maja Paczkowska

Zuzanna Rogalska

Paulina Jaszczak

Zuzanna Petka

Wiktoria Zawieska

 

 

5,64

5,55

5,27

5,27

5,09

5,0

5,0

4,91

4,91

4,82

4,82

 

wzorowe

wzorowe

bardzo dobre

wzorowe

wzorowe

wzorowe

wzorowe

wzorowe

wzorowe

wzorowe

wzorowe

 

 V b

 

Aleksandra Budrewicz

Kornelia Iwanowska

Paulina Szulc

Julia Szymańska

5,36

5,27

5,27

4,82

 

 

wzorowe

wzorowe

wzorowe

bardzo dobre

 

 

 

VI a

Oliwia Ziółkowska

Wiktoria Jerenkiewicz

Klaudia Sobótko

Mateusz Bukowski

Karol Wityczyn

Damian Adamczyk

Damian Jaskółowski

Paweł Kazimierczyk

Małgorzata Wrona

Paulina Zakrzewska

Jakub Kisiel

Wiktor Kuliś

5,45

5,27

5,27

5,18

5,09

5,0

5,0

5,0

4,91

4,91

4,82

4,82

 

wzorowe

wzorowe

wzorowe

wzorowe

wzorowe

wzorowe

bardzo dobre

wzorowe

wzorowe

wzorowe

bardzo dobre

wzorowe

 

VI b

Aleksandra Masłowska

Daria Ignaczewska

Marta Karpińska

Maciej Lisek

Zuzanna Taraszkiewicz

Paulina Czerwieńska

Piotr Sotnik

Karolina Karabinowska

5,45

5,27

5,27

5,27

5,27

5,18

4,91

4,82

 

wzorowe

wzorowe

bardzo dobre

wzorowe

wzorowe

wzorowe

wzorowe

bardzo dobre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCZNIOWIE UPOWAŻNIENI DO STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE:

 

Zgodnie z regulaminem Przyznawania  i  wypłacania  oraz wysokości  pomocy  stypendialnej  dla  uczniów:

STYPENDIUM  ZA  WYNIKI  W  NAUCE – w miarę posiadanych środków może być przyznane uczniowi, który spełnia następujące warunki:

              a) uzyskał średnią ocen za semestr minimum 5,00

              b) uzyskał wzorową ocenę z zachowania

              c) w pełni wywiązuje się z obowiązków nałożonych statutem szkoły

              d) jego absencja na zajęciach jest zawsze usprawiedliwiona.

                                 Wysokość stypendium to 236zł.

 

 

 

 

 1.  Bartłomiej Goszka
 2.  Julia Myślińska
 3.  Zuzanna Kozakiewicz
 4.  Dawid Orkisiewicz
 5.  Jakub Czarzasty
 6.  Emilia Jakubiak
 7.  Karol Koziej
 8.  Mirella Kalinowska
 9.  Katarzyna Fałdowska
 10.  Daria Kucińska
 11.  Jakub Szajkowski
 12. Wiktor Rafalski
 13.  Emilia Kazimierczyk
 14. Oliwia Duda
 15. Nikola Lewicka
 16. Gabriela Zastępowska
 17. Patrycja Łątkowska
 18. Dominik Zyska
 19. Michał Cięszczyk
 20. Paulina Kubów
 21. Jakub Kępka
 22. Maja Paczkowska

 

 1. Oliwia Stando
 2. Aleksandra Budrewicz
 3. Kornelia Iwanowska
 4. Paulina Szulc
 5.  Julia Koziej
 6. Oliwia Ziółkowska
 7. Wiktoria Jerenkiewicz
 8. Klaudia Sobótko
 9. Mateusz Bukowski
 10. Karol Wityczyn
 11.  Damian adamczyk
 12.  Paweł Kazimierczyk
 13. Emilia Myślińska
 14. Kacper Lipka
 15. Aleksandra Masłowska
 16.  Daria Ignaczewska
 17.  Maciej Lisek
 18.  Zuzanna Taraszkiewicz
 19.  Paulina Czerwieńska

 

 

 

OCENY W SZKOLE

 

Klas

ilość uczniów w klasie

 

Celujące

 

Bardzo

dobre

 

Dobre

 

Dostateczne

 

Dopusz

czające

 

Niedostate

czne

Średnia ocen w klasie

IV a

28

79

107

74

54

16

4

4,5

IV b

26

92

68

73

50

28

1

4,46

V a

25

59

95

61

42

18

-

4,49

V b

18

28

43

47

37

41

1

3,88

VI a

27

64

95

63

39

35

-

4,31

VI b

27

60

84

57

57

38

-

4,24

 

Klasa z najwyższą średnią ocen:  klasa V a - 4,5

 Klasa z najniższą średnią ocen:  klasa VI b - 3,88

Średnia ocen w szkole:     4,31

 

 

ŚREDNIE OCEN W SZKOLE Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

 

PRZEDMIOT    

liczba ocen cel

liczba ocen ndst

   ŚREDNIA     OCEN

 religia

21

-

4,27

 język polski

12

2

3,5

 język angielski

34

-

4,22

 matematyka

10

         3

3,41

 historia

12

1

3,51

 przyroda

15

-

3,73

 zaj.tech

46

-

4,70

 zaj.komp.

44

-

4,85

 plastyka

51

-

5,01

 muzyka

48

-

4,85

 wych. fizyczne

72

-

5,35

wych.komunikacyjne kl.IV

17

-

4,79

 

Przedmiot o najwyższej średniej ocen: wychowanie fizyczne (5,35)

najniższą średnią  ocen uzyskali uczniowie na matematyce (3,41)

 

 

Klasy I-III  

 

Uczniowie wyróżniający się w nauce:    Uczniowie wyróżniający się w zachowaniu

 

I a

Czech Karol

 Krezymon Oliwia, Sobociński Krzysztof, Sotnik Kinga,  Szabelska Oliwia, Szałkowski Michał, Szamańska Lena, Ulatowski Bartosz, Wawrzak Piotr, Wojewódzka Lena

 

Czech Wiktor

Kwiatkowski Wiktor

Sobociński Krzysztof

Sotnik Kinga

Szałkowski Michał

Szymańska Lena

Ulatowski Bartosz

Wawrzak Piotr

Wojewódzka Lena

 

I b

Staszyńska Oliwia

Staszyńska Oliwia, Ulatowska – Jankowska Maja, Chylińska Natalia, Bienias Adrian

 

Fafińska Alicja

Ptaszkiewicz Michał

Rybacki Sławomir

Szostek Fabian

Korecka Larysa

Ulatowska-Jankowska Maja

 

Bienias Adrian

 

 

I c

Adamczyk Filip

Karczewska Ada, Wójcik Olga, Ormowska Nikola

 

Karczewska Ada

 

II a

 

Breja Amelia

Breja Amelia, Dobrzeniecka Kinga, Folgert Wiktoria, Łątkowski Łukasz, Łątkowski Wiktor, Sbikowska Daria.

Dobrzeniecka Kinga

Łątkowskin Łukasz

Stanisławski Aleksander

Folgert Wiktoria

 

Łakomy Hubert

 

 

II b

Adamczyk Maciej

Czarzasta Dominika, Dzilińska Natalia, Fafińska Gabriela, Kucińska Joanna, Szabelska Wiktoria, Tomaszewska Zofia

 

Dzilińska Natalia

Kuźbik Filip

Szabelska Wiktoria

 

Fafińska Gabriela

 

Wójcicka Julia

 

 

III a

 

Zawadzki Stanisław

Wrona Julia, Szabelska Amelia, Szamański Karol, Górski Brian, Górski Alan, Jakubczyk Aleksandra, Łuniewska Karolina, Mazur Anastazja, Ptaszkiewicz Wojciech, Zawadzki Stanisław, Wrzeszcz Joanna

 

Ptaszkiewicz Wojciech

Górski Alan

Łuniewska Karolina

Szamański Karol

 

III b

 

Andruszkiewicz Marcin

Ambroziak Lena, Karpińska Maria, Myślińska Lena, Powierża Wiktoria   

Opel Mikołaj

 

                                                                                          

 

 

 

ZACHOWANIE

 

Klasa

ilość uczniów w klasie

Wzorowe

Bardzo dobre

Dobre

Poprawne

Nieodpowiednie

Naganne

IVa

28

8

15

1

-

1

3

IV b

26

8

7

3

3

1

4

Va

25

14

8

3

-

-

-

Vb

18

4

3

5

2

1

3

VI a

27

12

7

1

1

1

5

VI b

27

10

7

-

-

4

6

 

151

56

47

13

6

8

21

 

 

UCZNIOWIE Z WZOROWĄ OCENĄ  ZACHOWANIA:

 

kL. IV a:

               Aleksandra Chałuła

                Jakub Czarzasty

                Bartłomiej Goszka

                Emilia Jakubiak

                Zuzanna Kozakiewicz

                Karol Koziej

                Julia Myślińska

                Dawid Orkisiewicz     

kl. IV b:

             Mirella Kalinowska

             Katarzyna Fałdowska

             Daria Kucińska

             Jakub Szajkowski   
             Wiktor Rafalski

             Emilia Kazimierczyk

              Oliwia Duda

              Nikola Lewicka

kl. V a:

          Oliwia Borkowska

          Michał Cięszczyk

          Wiktoria Darmstetter

           Paulina Jaszczak

           Jakub Kępka

           Paulina Kubów

           Patrycja Łątkowska

           Grzegorz Łątkowski

           Maja Paczkowska

           Zuzanna Petka

           Zuzanna Rogalika

           Gabriela Zastępowska

            Wiktoria Zawieska

             Dominik Zyska

kl. V b:

             Oliwia Stando

             Aleksandra Budrewicz

             Kornelia Iwanowska

              Paulina Szulc

kl.VIa:

             Damian Adamczyk

              Mateusz Bukowski

              Wiktoria Jerenkiewicz

              Paweł Kazimierczyk

               Julia Koziej

               Wiktor Kuliś

               Wiktoria Maier

               Klaudia Sobótko

               Karol Wityczyn

               Małgorzata Wrona

               Paulina Zakrzewska       

               Oliwia Ziółkowska    

   
 kl. VIb:
               Paulina Czerwieńska

               Daria Ignaczewska

                Magdalena Lempek

                Kacper Lipka

                Maciej Lisek

                Aleksandra Masłowska

                Emilia Myślińska

                Piotr Sotnik

                Zuzanna Taraszkiewicz

                Daniel Zawieska

 

 

 

                                                                         

  FREKWENCJA W SZKOLE:

Punkt Przedszkolny

73,88

0 „Smerfy”

67,34

0 ,,Krasnoludki”

82,5

 

średnia frekwencja wychowanie przedszkolne: 74,60%     

 

Klasy I – III

Klasa

%

I a

90,28

I b

92,20

I c

89,94

II a

93,08

II b

88,24

III a

91,50

III b

92,74

 

             

 

  Najwyższa frekwencja: kl. II a

  Najniższa: kl. II b 

     Średnia frekwencja w kl. I - III: 91,10 %

 

Klasy IV – VI

 

Klasa

%

IV a

93,59

IV b

91,34

V a

92,57

V b

93,0

VI a

93,17

VI b

92,60

        

 

  Najwyższa frekwencja: kl. IV a

  Najniższa: kl. IV b

      Średnia frekwencja w kl. IV - VI: 92,60%

 

Najwyższa frekwencja w szkole: kl. IV a   – 93,59 %    

Najniższa w szkole:  kl. II b – 88,24%

 

ROCZNA FREKWENCJA W SZKOLE WYNIOSŁA: 91,9 % :

 

UCZNIOWIE ZE 100% FREKWENCJĄ:

 

 1. Krzysztof Sobociński – Ia
 2. Igor Czermiński – II a
 3. Jakub Szydło – II a
 4. Zofia Tomaszewska – II b
 5. Julia Myślińska – IV a
 6. Patrycja Łątkowska – V a
 7. Natalia Giranowska – V b
 8. Julia Taraszkiewicz – VI b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Miłomłynie im. Żołnierzy I DP im. Tadeusza Kościuszki
  14 - 140 Miłomłyn, ul. Pasłęcka 15
 • (89) 641-31-23 lub 641-31-33

  fax: (89) 641-31-23

Galeria zdjęć