Nawigacja

KONKURSY SZKOLNE 2020/2021 | Konkursy szkolne 2019/2020 | Konkursy pozaszkolne 2019/2020 | Konkursy szkolne 2018/2019 | Konkursy pozaszkolne 2018/2019 | konkursy szkolne 2017/2018 | konkursy pozaszkolne 2017/2018 | Konkursy szkolne 2016/2017 | Konkursy pozaszkolne 2016/2017 | Konkursy szkolne 2015/2016 | Konkursy pozaszkolne 2015/2016 | Konkursy szkolne 2014/2015 | Konkursy pozaszkolne 2014/2015 | Konkursy szkolne 2013/2014 | Konkursy pozaszkolne 2013/2014 | Konkursy szkolne 2012/2013 | Konkursy pozaszkolne 2012/2013 | Konkursy szkolne 2011/2012 | Konkursy pozaszkolne 2011/2012 | Konkursy szkolne do 2011r. | Konkursy pozaszkolne do 2011r. | SPORT 2019/2020 | Sport 2018/2019 | Sport 2017/2018 | Sport 2016/2017 | Sport 2015/2016 | Sport 2014/2015 | Sport 2013/2014 | Sport - do 2012/2013 | WYNIKI KLASYFIKACJI ROCZNEJ 2017/2018 | WYNIKI KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ 2017/2018 | Wyniki klasyfikacji rocznej 2016/2017 | Wyniki klasyfikacji śródrocznej 2016/2017 | Roczne wyniki nauczania 2015/2016 | Roczne wyniki nauczania 2014/2015 | Środroczne wyniki nauczania 2014/2015 | Roczne wyniki nauczania 2013/2014 | Śródrocznewyniki nauczania 2013/2014 | Roczne wyniki nauczania 2012/2013 | Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty | WYNIKI EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ | SPRAWDZIAN KLAS VI | UCZNIOWSKA SZKÓŁKA  WĘDKARSKA | JUDO

KONKURSY SZKOLNE

Roczne wyniki nauczania 2014/2015

 

PRYMUSAMI SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZOSTALI:

 

DOMINIKA JANKOWSKA kl. VI a

i

GABRIELA ZASTĘPOWSKA kl. IV a

z wzorowym zachowaniem

i średnią ocen 6,00

 

 

 

PRYMUSI POZOSTAŁYCH KLAS:

 

IV b : Aleksandra Budrewicz – 5,58 – zachowanie wzorowe

 

V a:  Julia Koziej - 5,73 – zachowanie wzorowe          

 

V b: Emilia Myślińska – 5,91 – zachowanie wzorowe

 

VI b: Amelia Bobrowicz – 5,27– zachowanie wzorowe

                                                                                                                                        

 

 

Pozostali uczniowie ze średnią ocen 4,75 i wyższą              

 

Klasa

Uczeń

Średnia ocen

Ocena zachowania

 

IV a

 

Patrycja Łątkowska

Paulina Jaszczak

Kacper Wróblewski

Dominik Zyska

Maja Paczkowska

Michał Cięszczyk

Jakub Kępka

Zuzannna Petka

Grzegorz Łątkowski

Zuzannna Rogalska

Wiktoria Zawieska

Paulina Kubów

5,58

5,50

5,50

5,50

5,42

5,33

5,33

5,08

4,92

4,92

4,83

4,83

 

wzorowe

wzorowe

bardzo dobre

dobre

wzorowe

wzorowe

wzorowe

bardzo dobre

wzorowe

wzorowe

bardzo dobre

wzorowe

 

 

 IV b

 

Oliwia Stando

Paulina Szulc

Kornelia Iwanowicz

Julia Szymańska

 

 

5,50

5,41

5,33

5,0

 

 

 

wzorowe

wzorowe

wzorowe

wzorowe

 

 

 

 

V a

 

Wiktoria Jerenkiewicz

Oliwia Ziółkowska

Klaudia Sobótko

Paweł Kazimierczyk

Damian Adamczyk

Jakub Kisiel

Jakub Burakiewicz

Mateusz Bukowski

Małgorzata Wrona

Paulina Zakrzewska

 

5,27

5,18

5,09

5,0

4,91

4,91

4,90

4,82

4,82

4,82

 

 

wzorowe

wzorowe

wzorowe

wzorowe

bardzo dobre

bardzo dobre

bardzo dobre

wzorowe

wzorowe

wzorowe

 

 V b

 

 

 

Marta Karpińska

Aleksandra Masłowska

Daria Ignaczewska

Kacper Lipka

Zuzanna Taraszkiewicz

Mateusz Ruczyński

Paulina Czerwinska

Zuzanna Podolska

 

 

 

5,73

5,45

5,36

5,36

5,27

5,20

5,05

4,82

 

 

 

wzorowe

wzorowe

wzorowe

wzorowe

wzorowe

wzorowe

wzorowe

wzorowe

 

 

 

VI a

Jakub Łożyński

Anna Wosiak

Krzysztof Petka

Zuzanna Zawadzkai

Piotr Witkowski

Wiktoria Borowiec

Amelia Brudzińska

Emilia Rutynowska

5,9

5,82

5.45

5,18

5,0

5,0

5,0

4,91

 

wzorowe

wzorowe

wzorowe

wzorowe

wzorowe

bardzo dobre

bardzo dobre

wzorowe

 

VI b

Julia Gorgoń

Rafał Kowalczyk

Natalia Szabelska

Jan Karpowicz

5,18

5,09

5,09

4,91

 

wzorowe

wzorowe

bardzo dobre

bardzo dobre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCZNIOWIE UPOWAŻNIENI DO STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE:

 

Zgodnie z regulaminem Przyznawania  i  wypłacania  oraz wysokości  pomocy  stypendialnej  dla  uczniów:

STYPENDIUM  ZA  WYNIKI  W  NAUCE – w miarę posiadanych środków może być przyznane uczniowi, który spełnia następujące warunki:

              a) uzyskał średnią ocen za semestr minimum 5,00

              b) uzyskał wzorową ocenę z zachowania

              c) w pełni wywiązuje się z obowiązków nałożonych statutem szkoły

              d) jego absencja na zajęciach jest zawsze usprawiedliwiona.

                                 Wysokość stypendium to 212 zł.

 

 

Gabriela Zastępowska

Patrycja Łątkowska

Paulina Jaszczak

Maja Paczkowska

Michał Cięszczyk

Jakub Kępka

Aleksandra Budrewicz

Oliwia Stando

Paulina Szulc

Kornelia Iwanowicz

Julia Szymańska

Julia Koziej

Wiktoria Jerenkiewicz

Oliwia Ziółkowska

Klaudia Sobótko

Paweł Kazimierczyk

 

 

Emilia Myślińska

 

Marta Karpińska

Aleksandra Masłowska

Daria Ignaczewska

Kacper Lipka

Zuzanna Taraszkiewicz

Mateusz Ruczyński

Paulina Czerwinska

Dominika Jankowska

Jakub Łożyński

Anna Wosiak

Krzysztof Petka

Zuzanna Zawadzkai

Piotr Witkowski

Amelia Bobrowicz

Julia Gorgoń

Rafał Kowalczyk

 

                                                                                                                                                                

 

OCENY W SZKOLE

 

Klas

ilość uczniów w klasie

 

Celujące

 

Bardzo

dobre

 

Dobre

 

Dostateczne

 

Dopusz

czające

 

Niedostate

czne

Średnia ocen w klasie

IV a

25

74 105 80 29 12 0

4,67

IV b

17

36 45 49 51 20 2

4,10

V a

27

46 99 69 52 23 7

4,24

V b

30

66 89 65 66 37 6

4,19

VI a

24

61 60 43 49 44 6

4,10

VI b

22

42 53 49 53 38 7

3,95

 

Klasa z najwyższą średnią ocen:  klasa IV a - 4,67

 

 Klasa z najniższą średnią ocen:  klasa VI b  - 3,95

 

Średnia ocen w szkole:     4,21

 

ŚREDNIE OCEN W SZKOLE Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

 

PRZEDMIOT    

liczba ocen celuących

liczba ocen ndst

   ŚREDNIA Z   PRZEDMIOTU

 religia

32

1

4,48

 język polski

14

8

3,52

 język angielski

26

5

3,78

 matematyka

10

   8

3,31

 historia

11

2

3,56

 przyroda

10

4

3,72

 zaj.techniczne

39

-

4,50

 zaj. komputerowe

33

-

4,71

 plastyka

42

-

4,81

 muzyka

35

-

4,73

 wych. fizyczne

60

-

5,14

wych.komunikacyjne kl.IV

13

-

4,61

 

Przedmiot o najwyższej średniej ocen: wychowanie fizyczne (5,14)

najniższą średnią  ocen uzyskali uczniowie na matematyce (3,31)

 

Klasy I-III  

 

Uczniowie wyróżniający się w nauce:  Uczniowie wyróżniający się w zachowaniu

 

Klasa I a

 

Brejna Amelia                                     

Brejna Amelia, Dobrzyniecka Kinga, Folgert Wiktoria, Łątkowski Łukasz, Łątkowski Wiktor, Sbikowska Daria,

 

Dobrzyniecka Kinga                          

 Łakomy Hubert

Łątkowski Łukasz

Orzechowski Krzysztof

Stanisławski Aleksander

Folgert Wiktoria

 

Klasa I b

Adamczyk Maciej

Czarzasta Dominika, Dzilińska Natalia,Fafińska Gabriela, Kucińska Joanna, Szabelska Wiktoria, Wójcicka Julia, Bergmański Szymon

 

Dzilińska Natalia

Fafińska Gabriela

Kucińska Joanna

Kuźbik Filip

Szabelska Wiktoria

Wójcicka Julia

 

 

 

 

 

 

Klasa II a

 

  Łuniewska Karolina

Mazur Anastazja, Ptaszkiewicz Wojciech, Stanisławska Oliwia, Szabelska Amelia, Szymański Karol, Wrona Julia, Wrzeszcz Joanna,  Zawadzki Stanisław, Zawieska Anna, Górski Brian , Górski Alan,  Łuniewska Karolina.

   Ptaszkiewicz Wojciech

   Zawadzki Stanisław

  Górski Alan

 

 

 

 

 

Klasa II b

Orpel Mikołaj

Ambroziak Lena, Karpińska Maria, Myślińska Lena, Szostek Aleksandra.

 

Rogalska Maja

 

Klasa III a

Goszka Bartłomiej – prymus klasy

Orkisiewicz Dawid, Chachuła Aleksandra, Goszka Bartłomiej.

 

Orkisiewicz Dawid

Kozakiewicz Zuzanna

Jakubiak Emilia

Masłowska Agata

Czarzasty Jakub

Chachuła Aleksandra

 

Klasa III b

 

  Kazimierczyk Emilia –prymus klasy

Duda Oliwia; Kalinowska Mirella, Kazimierczyk Emilia, Kucińska Daria, Kwiatkowski Kewin, Lewicka Nikola, Rusin Weronika, Szawko Mateusz

 

  Duda Oliwia

  Fałdowska Katarzyna

  Kalinowska Mirella

  Rafalski Wiktor

  Szajkowski Jakub

 

 

 

 

 

 

ZACHOWANIE

 

Klasa

ilość uczniów w klasie

Wzorowe

Bardzo dobre

Dobre

Poprawne

Nieodpowiednie

Naganne

IVa

25

9

12 4 0 0 0

IV b

17

6 5 1 1 2 2

Va

27

9 8 4 2 3 1

Vb

30

10 6 4 6 4 0

VI a

24

7 6 2 3 3 3

VI b

12

6 5 3 4 4 0

razem

145

47 42 18 16 16 6

 

UCZNIOWIE Z WZOROWYM ZACHOWANIEM:

 

 

kL. IV a:

            Michał Cięszczyk

            Paulina Jaszczak

            Jakub Kępka

            Paulina Kubów

            Patrycja Łątkowska

            Grzegorz Łątkowski

            Maja Paczkowska

            Zuzanna Rogalska

            Gabriela Zastępowska              

kl. IV b:

             Aleksandra Budrewicz

             Kornelia Iwanowska

             Patrycja Sielewicz

             Oliwia Stando

             Paulina Szulc

             Julia Szymańska

kl. V a:

            Mateusz Bukowski

            Damian Jaskółowski

            Wiktoria Jerenkiewicz

            Paweł Kazimierczyk

            Julia Koziej

            Klaudia Sobótko

            Małgorzata Wrona

           Paulina Zakrzewska

            Oliwia Ziółkowska

       

kl. V b:

             Paulina Czerwińska

              Daria Ignaczewska

              Marta Karpińska

              Kacper Lipka

              Aleksandra Masłowska

              Emilia Myślińska

              Zuzanna Podolska

              Mateusz Ruczyński

              Piotr Sotnik

              Zuzanna Taraszkiewicz

 

kl.VIa:

            Dominika Jankowska

            Jakub Łożyński

            Krzysztof Petka

             Emilia Rutynowska

             Piotr Witkowski

            Anna Wosiak

             Zuzanna Zawadzka


 kl. VIb:
              Amelia Bobrowicz

              Julia Gorgoń

              Beata Jasińska

              Rafał Kowalczyk

              Dominik Łątkowski

              Kacper Taraszkiewicz

 

                                                                                                     

 

  FREKWENCJA W SZKOLE:

Punkt Przedszkolny - 66,69%

Oddział przedszkolny "Smerfy" - 85,72%

Oddział przedszkolny "Krasnoludki" - 81,28

                                 średnia frekwencja wychowanie przedszkolne: 77,90%

Klasy I – III

Klasa

%

I a

89,76

I b

89,0

II a

93,10

II b

94,60

III a

94,0

III b

93,92

   

 

  Najwyższa frekwencja: kl. IIb

  Najniższa: kl. I b 

     Średnia frekwencja w kl. I - III: 92,40%

 

 

 

Klasy IV – VI

Klasa

%

IV a

92,66

IV b

94,10

V a

94,20

V b

93,45

VI a

89,70

VI b

91,49

 

 

  Najwyższa frekwencja: kl. V a

  Najniższa: kl. VI b

      Średnia frekwencja w kl. IV - VI: 92,60%

 

 

 

Najwyższa frekwencja w szkole: kl. II b  – 94,60 %    

Najniższa w szkole:  kl. I b – 89,0 %

 

ROCZNA FREKWENCJA W SZKOLE WYNIOSŁA: 91,20% :

 

 

UCZNIOWIE ZE 100% FREKWENCJĄ:
 

 1. Zofia Tomaszewska kl. I b
 2. Wojciech Ptaszkiewicz kl. II a
 3. Jakub Czarzasty kl. III a
 4. Bartłomiej Goszka kl. III a
 5. Jakub Szajkowski kl. III b
 6. Kacper Wróblewski kl. IV a

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Miłomłynie im. Żołnierzy I DP im. Tadeusza Kościuszki
  14 - 140 Miłomłyn, ul. Pasłęcka 15
 • (89) 641-31-23 lub 641-31-33

  fax: (89) 641-31-23

Galeria zdjęć