Nawigacja

KONKURSY SZKOLNE 2020/2021 | Konkursy szkolne 2019/2020 | Konkursy pozaszkolne 2019/2020 | Konkursy szkolne 2018/2019 | Konkursy pozaszkolne 2018/2019 | konkursy szkolne 2017/2018 | konkursy pozaszkolne 2017/2018 | Konkursy szkolne 2016/2017 | Konkursy pozaszkolne 2016/2017 | Konkursy szkolne 2015/2016 | Konkursy pozaszkolne 2015/2016 | Konkursy szkolne 2014/2015 | Konkursy pozaszkolne 2014/2015 | Konkursy szkolne 2013/2014 | Konkursy pozaszkolne 2013/2014 | Konkursy szkolne 2012/2013 | Konkursy pozaszkolne 2012/2013 | Konkursy szkolne 2011/2012 | Konkursy pozaszkolne 2011/2012 | Konkursy szkolne do 2011r. | Konkursy pozaszkolne do 2011r. | SPORT 2019/2020 | Sport 2018/2019 | Sport 2017/2018 | Sport 2016/2017 | Sport 2015/2016 | Sport 2014/2015 | Sport 2013/2014 | Sport - do 2012/2013 | WYNIKI KLASYFIKACJI ROCZNEJ 2017/2018 | WYNIKI KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ 2017/2018 | Wyniki klasyfikacji rocznej 2016/2017 | Wyniki klasyfikacji śródrocznej 2016/2017 | Roczne wyniki nauczania 2015/2016 | Roczne wyniki nauczania 2014/2015 | Środroczne wyniki nauczania 2014/2015 | Roczne wyniki nauczania 2013/2014 | Śródrocznewyniki nauczania 2013/2014 | Roczne wyniki nauczania 2012/2013 | Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty | WYNIKI EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ | SPRAWDZIAN KLAS VI | UCZNIOWSKA SZKÓŁKA  WĘDKARSKA | JUDO

KONKURSY SZKOLNE

Środroczne wyniki nauczania 2014/2015

 

PRYMUSEM SZKOŁY W I SEMESTRZE

ROKU SZKOLNEGO  2014/2015 ZOSTAŁ:

 

JAKUB ŁOŻYŃSKI

 

z KL. VI a ze  średnią ocen 5,80  i wzorowym zachowaniem

 

 

PRYMUSI POZOSTAŁYCH KLAS:

 

IV a : Gabriela Zastępowska – 5,58 – zachowanie bardzo dobre

 

IV b:  Aleksandra Budrewicz - 5,58 - zachowanie wzorowe            

       

V a: Julia Koziej – 5,55 – zachowanie wzorowe

 

V b: Daria Ignaczewska – 5,55– zachowanie wzorowe

           Emilia Myślińska – 5,55– zachowanie wzorowe

VI b:  Amelia Bobrowicz – 5,18- zachowanie wzorowe                     

 

 

Pozostali uczniowie ze średnią ocen 4,75 i wyższą              

 

Klasa

Uczeń

Średnia ocen

Ocena zachowania

 

IV a

 

 Maja Paczkowska

Paulina Jaszczak

Jakub Kępka

 Patrycja Łątkowska

Grzegorz Łątkowski

Michał Cięszczyk

Zuzanna Petka

Kacper Wróblewski

Dominik Zyska

 Zuzanna Rogalska

Wiktoria Zawieska

 

 

5,50

5,42

5,25

5,17

5,0

5,25

5,25

5,25

5,0

4,83

4,75

 

 

Wzorowe

Wzorowe

Wzorowe

Wzorowe

Wzorowe

b.dobre

b.dobre

b.dobre

dobre

Wzorowe

b.dobre

 

 

 IV b

 

 Paulina Szulc

 Oliwia Stando

Julia Szymańska

 

 

5,25

5,16

4,83

Wzorowe

Wzorowe

Wzorowe

 

V a

 

Sobótko Klaudia

Ziólkowska Oliwia

Jerenkiewicz Wiktoria

Paweł Kazimierczyk

Mateusz Bukowski

Jakub Burakiewicz

 

5,27

5,18

5,09

4,91

4,82

4,80

 

Wzorowe

Wzorowe

Wzorowe

b.dobre

b.dobre

b.dobre

 

 V b

 

 

 

Marta Karpińska,

Kacper Lipka,

Aleksandra Masłowska

Mateusz Ruczyński

Paulina Czerwińska

Zuzanna Taraszkiewicz

 

 

 

5,36

5,36

5,18

5,10

5,09

4,82


 

Wzorowe

Wzorowe

Wzorowe

Wzorowe

Wzorowe

Wzorowe

 

 

VI a

Anna Wosiak

Dominika Jankowska

Krzysztof Petka

5,55

5,45

5,27

Wzorowe

Wzorowe

Wzorowe

VI b

Rafał Kowalczyk

Natalia Szabelska

4,91

4,91

Wzorowe

b.dobre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCZNIOWIE UPOWAŻNIENI DO STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE:

 

Zgodnie z regulaminem Przyznawania  i  wypłacania  oraz wysokości  pomocy  stypendialnej  dla  uczniów:

STYPENDIUM  ZA  WYNIKI  W  NAUCE – w miarę posiadanych środków może być przyznane uczniowi, który spełnia następujące warunki:

              a) uzyskał średnią ocen za semestr minimum 5,00

              b) uzyskał wzorową ocenę z zachowania

              c) w pełni wywiązuje się z obowiązków nałożonych statutem szkoły

              d) jego absencja na zajęciach jest zawsze usprawiedliwiona.

                                 Wysokość stypendium to 212 zł.

 

1.  Maja Paczkowska

2. Paulina Jaszczak

3. Jakub Kępka

4. Patrycja Łątkowska

5. Grzegorz Łątkowski

6. Aleksandra Budrewicz

7. Paulina Szulc

8. Oliwia Stando

9. Julia Koziej

10. Oliwia Ziółkowska

11. Klaudia Sobótko

12. Wiktoria Jerenkiewicz

 

13. Daria Ignaczewska

14. Emilia Myślińska

15.Marta Karpińska

16. Kacper Lipka

17. Aleksandra Masłowska

18. Mateusz Ruczyński

19. Paulina Czerwińska

20. Jakub Łożyński

21. Anna Wosiak

22. Dominika Jankowska

23. Krzysztof Petka

24. Amelia Bobrowicz

 

                                                                                                                                                                

OCENY W SZKOLE

Klasa Ilość uczniów w klasie

Celujące

Bardzo

dobre

Dobre

Dostateczne

Dopusz

czające

Niedostate

czne

Średnia ocen w klasie

 

IV a
 

25

54

105

85

43

9

4

4,47

IV b 17

26

49

46

53

26

3

3,93

V a 27

39

97

80

51

28

1

4,22

V b 30

46

94

78

68

36

7

4,07

VI a 24

44

58

56

46

50

9

3,90

VI b 22

22

58

63

55

36

8

3,80

 

 

Klasa z najwyższą średnią ocen:  klasa IV a - 4,47

 

 Klasa z najniższą średnią ocen:  klasa VI b  - 3,80

 

Średnia ocen w szkole:     4,09

 

ŚREDNIE OCEN W SZKOLE Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

PRZEDMIOT    

liczba ocen celuących

liczba ocen ndst

   ŚREDNIA Z   PRZEDMIOTU

 religia

7

-

4,11

 język polski

5

10

3,32

 język angielski

20

7

3,46

 matematyka

9

    9

3,38

 historia

7

6

3,57

 przyroda

5

-

3,65

 zaj.techniczne

27

-

4,46

 zaj. komputerowe

34

-

4,66

 plastyka

33

-

4,61

 muzyka

23

-

4,45

 wych. fizyczne

53

-

5,08

wych.komunikacyjne kl.IV

8

-

4,24

 

Przedmiot o najwyższej średniej ocen: wychowanie fizyczne (5,08)

najniższą średnią  ocen uzyskali uczniowie na języku polskim  (3,32)

 

Klasy I-III  

 

Uczniowie wyróżniający się w nauce:                           Uczniowie wyróżniający się w zachowaniu  

Klasa I a

Brejna Amelia                                     

Brejna Amelia, Dobrzyniecka Kinga, Dzika Kinga, Folgert Wiktoria, Łakomy Hubert, Łątkowski Łukasz, Łątkowski Wiktor, Sbikowska Daria,

 

Dobrzyniecka Kinga                          

 Łakomy Hubert

Łątkowski Łukasz

Orzechowski Krzysztof

Stanisławski Aleksander

Folgert Wiktoria

 

Klasa I b

Adamczyk Maciej

Czarzasta Dominika, Fafińska Gabriela, Kuźbik Filik, Kucińska Joanna, Szabelska Wiktoria, Wójcicka Julia

 

Fafińska Gabriela

Kucińska Joanna

Kuźbik Filip

Szabelska Wiktoria

Wójcicka Julia

 

Klasa II a

 

  Łuniewska Karolina

Wrona Julia, Szabelska Amelia, Szymański Karol,Górski Brian , Jakubczyk Aleksandra, Łuniewska Karolina, Mazur Anastazja, Ptaszkiewicz Wojciech  Zawadzki Stanisław.

   Ptaszkiewicz Wojciech

   Zawadzki Stanisław

  Górski Alan

 

Klasa II b

 

Karpińska Maria

 Ambroziak  Lena, Karpińska Maria, Myślińska Lena.

 

Orpel Mikołaj

Rogalska Maja

 

 

 

Klasa III a

 

Goszka Bartłomiej – prymus klasy

Orkisiewicz Dawid

 

Orkisiewicz Dawid

Kozakiewicz Zuzanna

Jakubiak Emilia

Masłowska Agata;

Czarzasty Jakub

Chachuła Aleksandra

 

 

 

 

 

 

 

Klasa III b

  Duda Oliwia

Duda Oliwia; Kazimierczyk Emilia, Kucińska Daria

Kwiatkowski Kewin, Lewicka Nikola,Rusin Weronika

Szawko Mateusz

 

  Fałdowska Katarzyna

  Kalinowska Mirella

  Kazimierczyk Emilia –prymus klas

  Rafalski Wiktor

Szajkowski Jakub

 

 

 

 

ZACHOWANIE w klasach IV - VI

 

Klasa

Ilość uczniów w klasie

 

Wzorowe

Bardzo dobre

Dobre

Poprawne

Nieodpowiednie

Naganne

IV a

25

6

11

7

1

-

-

IV b

17

5

5

4

2

1

-

V a

27

7

10

4

4

1

1

V b

30

9

6

8

5

-

2

VI a

24

6

6

5

3

3

1

VI b

22

4

6

5

3

4

-

Razem

 

37

44

33

18

9

4

 

 

UCZNIOWIE Z WZOROWYM ZACHOWANIEM:

                                                                                                           

 

kL. IV a:        

Paulina Jaszczak

Jakub Kępka

Patrycja Łątkowska 

Grzegorz Łątkowski

Maja Paczkowska

Zuzanna Rogalska

                        

kl. IV b:

Aleksandra Budrewicz

Kornelia Iwanowska

Oliwia Stando

Paulina Szulc

Julia Szymańska

 

kl. V a:

Jaskółowski Damian

Jerenkiewicz Wiktoria

Koziej Julia

Sobótko Klaudia

Wrona Małgorzata

Zakrzewska Paulina

Ziółkowska Oliwia

       

 

         

 

 

kl. V b:

Paulina Czerwińska

Daria Ignaczewska

Marta Karpińska

Kacper Lipka

Maciej Lisek

Aleksandra Masłowska

Emilia Myślińska

Mateusz Ruczyński

Zuzanna Taraszkiewicz

 

kl.VIa:

Jankowska Dominika

Łożyński Jakub

Petka Krzysztof

Rutynowska Emilia

Wosiak Anna

Zawadzka Zuzanna

 

kl. VIb:

Bobrowicz Amelia

Kowalczyk Rafał

Łątkowski Dominik

Taraszkiewicz Kacper

 

 

                                                                                                     

 

  FREKWENCJA W SZKOLE:

 

Klasy I – III

Klasa

%

I a

90,26

I b

90,83

II a

94,1

II b

95,6

III a

93,68

III b

94,03

   

 

  Najwyższa frekwencja: kl. IIb

  Najniższa: kl. I a  

 

 

 

 

Klasy IV – VI

Klasa

%

IV a

92,88

IV b

95,30

V a

95,44

V b

93,54

VI a

91,14

VI b

93,17

 

 

  Najwyższa frekwencja: kl. V a

  Najniższa: kl. VI a

 

 

 

 

Najwyższa frekwencja w szkole: kl. IIb  – 95,6 %    

Najniższa w szkole:  kl. I a – 90,26 %

 

ROCZNA FREKWENCJA W SZKOLE WYNIOSŁA: 93,33% : (klasy I-III:93,08; klasy IV-VI: 93,58)

 

 

UCZNIOWIE ZE 100% FREKWENCJĄ:
 

       Ia

      Wiktor Rodzik

 

         Ib

           Michał Łuniewski

Zofia Tomaszewska

 

IIa  

Ania Zawieska

Wojtek Ptaszkiewicz

           IIb

              Marcin Andruszkiewicz

           Michał Andruszkiewicz

          Wiktoria Powierża

         III a

        Aleksandra Chachuła

        Jakub Czarzasty

         Konrad Czermiński

         Oliwia Czerw

         Bartłomiej Goszka

         Zuzanna Kozakiewicz

         Sebastian Szałkowski

 

      III b

         Jakub Szajkowski

 

      IV a                   

      Mateusz Rutkowski

      Kacper Wróblewski

      Dominuk Zyska

 

IVb

     Aleksandra Budrewicz

    Wiktoria Kotowska

 

V a

      Natalia Giranowska

 

Vb

       Dawid Bobrowicz

        Kacper Lipka

 

VI a

      Artur Gurynowicz

 

VIb

      Amelia Bobrowicz

     Julia Gorgoń

     Kacper Taraszkieiwcz

 

Gratulujemy sukcesów

oraz życzymy wytrwałości i zapału do pracy w II semestrze....

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Miłomłynie im. Żołnierzy I DP im. Tadeusza Kościuszki
    14 - 140 Miłomłyn, ul. Pasłęcka 15
  • (89) 641-31-23 lub 641-31-33

    fax: (89) 641-31-23

Galeria zdjęć