Nawigacja

KONKURSY SZKOLNE 2020/2021 | Konkursy szkolne 2019/2020 | Konkursy pozaszkolne 2019/2020 | Konkursy szkolne 2018/2019 | Konkursy pozaszkolne 2018/2019 | konkursy szkolne 2017/2018 | konkursy pozaszkolne 2017/2018 | Konkursy szkolne 2016/2017 | Konkursy pozaszkolne 2016/2017 | Konkursy szkolne 2015/2016 | Konkursy pozaszkolne 2015/2016 | Konkursy szkolne 2014/2015 | Konkursy pozaszkolne 2014/2015 | Konkursy szkolne 2013/2014 | Konkursy pozaszkolne 2013/2014 | Konkursy szkolne 2012/2013 | Konkursy pozaszkolne 2012/2013 | Konkursy szkolne 2011/2012 | Konkursy pozaszkolne 2011/2012 | Konkursy szkolne do 2011r. | Konkursy pozaszkolne do 2011r. | SPORT 2019/2020 | Sport 2018/2019 | Sport 2017/2018 | Sport 2016/2017 | Sport 2015/2016 | Sport 2014/2015 | Sport 2013/2014 | Sport - do 2012/2013 | WYNIKI KLASYFIKACJI ROCZNEJ 2017/2018 | WYNIKI KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ 2017/2018 | Wyniki klasyfikacji rocznej 2016/2017 | Wyniki klasyfikacji śródrocznej 2016/2017 | Roczne wyniki nauczania 2015/2016 | Roczne wyniki nauczania 2014/2015 | Środroczne wyniki nauczania 2014/2015 | Roczne wyniki nauczania 2013/2014 | Śródrocznewyniki nauczania 2013/2014 | Roczne wyniki nauczania 2012/2013 | Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty | WYNIKI EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ | SPRAWDZIAN KLAS VI | UCZNIOWSKA SZKÓŁKA  WĘDKARSKA | JUDO

KONKURSY SZKOLNE

Roczne wyniki nauczania 2013/2014

 

PRYMUSAMI SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 ZOSTALI:

 

PAULA SZYMAŃSKA

 

JAKUB KRUĆKO

 

z KL. VI a ze  średnią ocen 6,0 i wzorowym zachowaniem

 

 

PRYMUSI POZOSTAŁYCH KLAS:

 

IV a : Julia Koziej – 5,75 – zachowanie wzorowe

 

IV b:  Marta Karpińska            

            Kacper Lipka           

            Emilia Myślińska

                                       wszyscy troje ze średnią ocen 5,67 – zachowaniem wzorowym

 

V a: Jakub Łożyński – 5,90 – zachowanie wzorowe

 

V b: Amelia Bobrowicz – 5,27– zachowanie wzorowe

VI b:  Katarzyna Myślińska – 5,91 - zachowanie wzorowe                     

 

 

Pozostali uczniowie ze średnią ocen 4,75 i wyższą              

 

Klasa

Uczeń

Średnia ocen

Ocena zachowania

 

IV a

 

Oliwia Ziółkowska

Grzegorz Kaliński

Paweł Kazimierczyk

Klaudia Sobótko

Mateusz Bukowski

Damian Adamczyk

Wiktoria Jerenkiewicz

Jakub Kisiel

5,42

5,36

5,25

5,25

5,17

5,0

4,92

4,92

 

wzorowe

bardzo dobre

wzorowe

wzorowe

wzorowe

bardzo dobre

wzorowe

bardzo dobre

 

 

 IV b

Aleksandra Masłowska

Daria Ignaczewska

Zuzanna Taraszkiewicz

Paulina Czerwieńska

Mateusz Ruczyński

Maciej Lisek

Zuzanna Podolska

Piotr Sotnik

5,50

5,42

5,33

5,25

5,18

5,08

4,83

4,83

 

wzorowe

wzorowe

wzorowe

wzorowe

wzorowe

wzorowe

bardzo dobre

wzorowe

 

 

V a

 

Anna Wosiak

Krzysztof Petka

Amelia Brudzińska

Emilia Rutynowska

Piotr Witkowski

Zuzanna Zawadzka

Wiktoria Borowiec

 

5,73

5,27

5,0

5,0

5,0

5,0

4,82

 

 

wzorowe

wzorowe

wzorowe

wzorowe

wzorowe

wzorowe

wzorowe

 

 V b

 

 

 

Julia Gorgoń

Jan Karpowicz

Rafał Kowalczyk

Natalia Szabelska

 

 

 

 

5,0

4,82

4,82

4,82

 

 

 

 

wzorowe

bardzo dobre

wzorowe

bardzo dobre

 

 

 

VI a

Michał Gross

Krystian Kochański

Joanna Kowalska

Adam Olkowski

Patryk Jaskółowski

Wiktoria Paczkowska

5,73

5,73

5.55

5,27

5,09

4,91

 

wzorowe

wzorowe

wzorowe

wzorowe

wzorowe

wzorowe

 

VI b

Maria Nowakowska

Aleksandra Kic

Alicja Żaczek

5,64

5,09

4,82

 

wzorowe

bardzo dobre

wzorowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCZNIOWIE UPOWAŻNIENI DO STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE:

 

Zgodnie z regulaminem Przyznawania  i  wypłacania  oraz wysokości  pomocy  stypendialnej  dla  uczniów:

STYPENDIUM  ZA  WYNIKI  W  NAUCE – w miarę posiadanych środków może być przyznane uczniowi, który spełnia następujące warunki:

              a) uzyskał średnią ocen za semestr minimum 5,00

              b) uzyskał wzorową ocenę z zachowania

              c) w pełni wywiązuje się z obowiązków nałożonych statutem szkoły

              d) jego absencja na zajęciach jest zawsze usprawiedliwiona.

                                 Wysokość stypendium to 212 zł.

 

 

 1. Julia Koziej
 2. Oliwia Ziółkowska
 3. Paweł Kazimierczyk
 4. Klaudia Sobótko
 5. Mateusz Bukowski
 6. Marta Karpińska
 7. Kacper Lipka
 8. Emilia Myślińska
 9. Aleksandra Masłowska
 10. Daria Ignaczewska
 11. Zuzanna Taraszkiewicz
 12. Paulina Czerwieńska
 13. Mateusz Ruczyński
 14. Maciej Lisek
 15. Jakub Łożyński
 16. Anna Wosiak

 

 1.  Krzysztof Petka
 2. Amelia Brudzińska
 3. Emilia Rutynowska
 4.  Piotr Witkowski
 5. Zuzanna Zawadzka
 6. Amelia Bobrowicz
 7. Julia Gorgoń
 8.  Paula Szymańska
 9.  Jakub Krućko
 10.  Michał Gross
 11.  Krystian Kochański
 12.  Joanna Kowalska
 13.  Adam Olkowski
 14.  Patryk Jaskółowski
 15.  Katarzyna Myślińska
 16.  Maria Nowakowska

                                                                                                                                                                

OCENY W SZKOLE

 

Klas

ilość uczniów w klasie

 

Celujące

 

Bardzo

dobre

 

Dobre

 

Dostateczne

 

Dopusz

czające

 

Niedostate

czne

Średnia ocen w klasie

IV a

26

50

101

93

47

18

2

4,36

IV b

29

73

98

88

64

27

3

4,39

V a

23

43

62

47

57

40

3

3,98

V b

22

25

53

62

52

45

5

3,78

VI a

25

74

55

65

52

29

-

4,34

VI b

17

27

40

50

43

26

-

3,99

 

Klasa z najwyższą średnią ocen:  klasa IV b - 4,39

 

 Klasa z najniższą średnią ocen:  klasa V b  - 3,78

 

Średnia ocen w szkole:     4,14

 

ŚREDNIE OCEN W SZKOLE Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

 

PRZEDMIOT    

liczba ocen celuących

liczba ocen ndst

   ŚREDNIA Z   PRZEDMIOTU

 religia

31

-

4,17

 język polski

7

5

3,39

 język angielski

28

2

3,87

 matematyka

9

    3

3,32

 historia

11

2

3,42

 przyroda

10

1

3,90

 technika – klasy VI

7

-

4,12

 zaj.techniczne

27

-

4,70

 Informatyka – klasy VI

11

-

4,48

 zaj. komputerowe

27

-

4,68

 plastyka

29

-

4,68

 muzyka

19

-

4,46

 wych. fizyczne

59

-

5,22

wych.komunikacyjne kl.IV

17

-

4,67

 

Przedmiot o najwyższej średniej ocen: wychowanie fizyczne (5,22)

najniższą średnią  ocen uzyskali uczniowie na matematyce (3,32)

 

ZACHOWANIE

 

Klasa

ilość uczniów w klasie

Wzorowe

Bardzo dobre

Dobre

Poprawne

Nieodpowiednie

Naganne

IVa

26

8

10

4

3

-

1

IV b

29

11

4

5

6

3

-

Va

23

9

5

1

4

4

-

Vb

22

5

4

6

3

4

-

VI a

25

8

5

7

3

2

-

VI b

17

3

3

5

5

1

-

razem

142

44

31

28

24

14

1

 

UCZNIOWIE Z WZOROWYM ZACHOWANIEM:

 

 

kL. IV a:

            Mateusz Bukowski

            Damian Jaskółowski

            Wiktoria Jerenkiewicz

            Paweł Kazimierczyk

             Julia Koziej

             Klaudia Sobótko

            Paulina Zakrzewska

            Oliwia Ziółkowska

                           

kl. IV b:

             Paulina Czerwińska

              Daria Ignaczewska

              Marta Karpińska

              Magdalena Lempek

              Kacper Lipka

               Maciej Lisek

               Aleksandra Masłowska

              Emilia Myślińska

              Mateusz Ruczyński

              Piotr Sotnik

              Zuzanna Taraszkiewicz
 

kl. V a:

            Jakub Łożyński

            Anna Wosiak

            Krzysztof Petka

            Amelia Brudzińska

             Emilia Rutynowska

             Piotr Witkowski

             Zuzanna Zawadzka

             Wiktoria Borowiec

             Joanna Wielichowska

       

kl. V b:

             Amelia Bobrowicz

              Julia Gorgoń

              Beata Jasińska

              Rafał Kowalczyk

              Kacper Taraszkiewicz

 

kl.VIa:

           Paula Szymańska

            Jakub Krućko

            Michał Gross

            Krystian Kochański

            Joanna Kowalska

            Adam Olkowski

            Patryk Jaskółowski

            Wiktoria Paczkowska


 kl. VIb:
               Katarzyna Myślińska

               Maria Nowakowska

               Alicja Żaczek

 

                                                                                                     

 

  FREKWENCJA W SZKOLE:

 

Klasy I – III

Klasa

%

I a

90,2

I b

90,9

II a

94,4

II b

93,4

III

92,77

   

 

  Najwyższa frekwencja: kl. IIa

  Najniższa: kl. I a  

 

 

 

 

Klasy IV – VI

Klasa

%

IV a

94,57

IV b

92,58

V a

91,60

V b

90,75

VI a

93,1

VI b

91,49

 

 

  Najwyższa frekwencja: kl. IV a

  Najniższa: kl. V b

 

 

 

 

Najwyższa frekwencja w szkole: kl. IV a  – 94,57 %    

Najniższa w szkole:  kl. I a – 90,2 %

 

ROCZNA FREKWENCJA W SZKOLE WYNIOSŁA: 92,34% : (klasy I-III:92,33; klasy IV-VI: 93,35)

 

 

UCZNIOWIE ZE 100% FREKWENCJĄ:
 

 1. Nikola Lewicka kl. II b
 2. Dominik Zyska kl. III
 3. Antoni Walczak kl. IV b
 4. Krzysztof Petka kl. V a

 

 

                                       Gratulujemy wyników, które stanowią efekt całorocznej, ciężkiej pracy...

                                                                                                                                                                 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Miłomłynie im. Żołnierzy I DP im. Tadeusza Kościuszki
  14 - 140 Miłomłyn, ul. Pasłęcka 15
 • (89) 641-31-23 lub 641-31-33

  fax: (89) 641-31-23

Galeria zdjęć