Nawigacja

KONKURSY SZKOLNE 2020/2021 | Konkursy szkolne 2019/2020 | Konkursy pozaszkolne 2019/2020 | Konkursy szkolne 2018/2019 | Konkursy pozaszkolne 2018/2019 | konkursy szkolne 2017/2018 | konkursy pozaszkolne 2017/2018 | Konkursy szkolne 2016/2017 | Konkursy pozaszkolne 2016/2017 | Konkursy szkolne 2015/2016 | Konkursy pozaszkolne 2015/2016 | Konkursy szkolne 2014/2015 | Konkursy pozaszkolne 2014/2015 | Konkursy szkolne 2013/2014 | Konkursy pozaszkolne 2013/2014 | Konkursy szkolne 2012/2013 | Konkursy pozaszkolne 2012/2013 | Konkursy szkolne 2011/2012 | Konkursy pozaszkolne 2011/2012 | Konkursy szkolne do 2011r. | Konkursy pozaszkolne do 2011r. | SPORT 2019/2020 | Sport 2018/2019 | Sport 2017/2018 | Sport 2016/2017 | Sport 2015/2016 | Sport 2014/2015 | Sport 2013/2014 | Sport - do 2012/2013 | WYNIKI KLASYFIKACJI ROCZNEJ 2017/2018 | WYNIKI KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ 2017/2018 | Wyniki klasyfikacji rocznej 2016/2017 | Wyniki klasyfikacji śródrocznej 2016/2017 | Roczne wyniki nauczania 2015/2016 | Roczne wyniki nauczania 2014/2015 | Środroczne wyniki nauczania 2014/2015 | Roczne wyniki nauczania 2013/2014 | Śródrocznewyniki nauczania 2013/2014 | Roczne wyniki nauczania 2012/2013 | Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty | WYNIKI EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ | SPRAWDZIAN KLAS VI | UCZNIOWSKA SZKÓŁKA  WĘDKARSKA | JUDO

KONKURSY SZKOLNE

Śródrocznewyniki nauczania 2013/2014

 

 

PRYMUSEM SZKOŁY W PIERWSZYM SEMESTRZE

ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 ZOSTAŁ:

 

JAKUB KRUĆKO Z KLASY VI a ze średnią ocen 6,0 i wzorowym zachowaniem

 

 PRYMUSI POSZCZEGÓLNYCH KLAS:

 

 IV a – Julia Koziej ze średnią ocen  5,58 i zachowaniem wzorowym

 

IV b   – Aleksandra Masłowska ze średnią ocen  5,50 i zachowaniem wzorowym     

          – Emilia Myślińska ze średnią ocen  5,50 i zachowaniem wzorowym

          – Kacper Lipka ze średnią ocen  5,50 i zachowaniem wzorowym

 

V a – Jakub Łożyński ze średnią ocen  5,80 i zachowaniem wzorowym

 

 V b – Amelia Bobrowicz ze średnią ocen  5,09 i zachowaniem wzorowym

 

 VI b – Katarzyna Myślińska ze średnią ocen  5,82 i zachowaniem wzorowym

 

 

             GRATULUJEMY !!!   

 

 

   Pozostali uczniowie ze średnią ocen 4,75 i wyżej:      

 

                 

KLASA IV a:

Grzegorz Kaliński – 5,36, wzorowe

Klaudia Sobótko – 5,17,  wzorowe

Paweł Kazimierczyk – 5,16, wzorowe

Oliwia Ziółkowska – 5,08, wzorowe

Wiktoria Jerenkiewicz – 5,0, wzorowe

Damian Adamczyk – 4,92, bardzo dobre

 

KLASA IV b:

Daria Ignaczewska – 5,42, wzorowe

Marta Karpińska – 5,25, wzorowe

Mateusz Ruczyński – 5,09, wzorowe

Zuzanna Taraszkiewicz – 5,08, wzorowe

Paulina Czerwińska – 5,0, wzorowe

Zuzanna Podolska – 4,92, bardzo dobre

Piotr Sotnik – 4,75, wzorowe

Maciej Lisek – 4,75, bardzo dobre

 

KLASA V a:

Anna Wosiak – 5,45, wzorowe

Amelia Brudzińska – 5,36, wzorowe

Krzysztof Petka – 5,09, wzorowe

Wiktoria Borowiec – 5,0, wzorowe

Zuzanna Zawadzka – 5,0, wzorowe

Emilia Rutynowska – 4,91, bardzo dobre

Piotr Witkowski – 4,91, bardzo dobre

 

KLASA V b:

Rafał Kowalczyk – 5,0, wzorowe

Jan Karpowicz – 4,82, wzorowe

 

KLASA VI a :

Paula Szymańska – 5,82, wzorowe

Michał Gross – 5,55, wzorowe

Joanna Kowalska – 5,36, wzorowe

Krystian Kochański – 5,36, wzorowe

Adam Olkowski – 5,0, bardzo dobre

Patryk Jaskółowski – 4,91 wzorowe

Dominika Myślińska – 4,82, dobre

Wiktoria Paczkowska – 4,82, wzorowe

 

KLASA  VIb:

Maria Nowakowska – 5,18, wzorowe

Alicja Żaczek – 4,91, wzorowe

Aleksandra Kic – 4,91, wzorowe

                     

 

UCZNIOWIE UPOWAŻNIENI DO STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE

 

Zgodnie z kryteriami przyjętymi w Regulaminie przyznawania i wypłacania oraz wysokości pomocy stypendialnej dla uczniów , uczeń, który uzyskuje średnią ocen minimum 5,0 i ocenę wzorową zachowania, otrzymuje „stypendium za wyniki w nauce” w wysokości dwukrotnego zasiłku rodzinnego.

                    

       1. Julia Koziej

       2. Grzegorz Kaliński

       3. Klaudia Sobótko

       4. Paweł Kazimierczyk

       5. Oliwia Ziółkowska

       6. Wiktoria Jerenkiewicz

       7. Aleksandra Masłowska

       8. Emilia Myślińska

       9. Kacper Lipka

      10. Daria Ignaczewska

      11. Marta Karpińska

      12. Mateusz Ruczyński

      13. Zuzanna Taraszkiewicz

      14. Paulina Czerwińska

      15. Jakub Łożyński

      16. Anna Wosiak

      17. Amelia Brudzińska

      18. Krzysztof Petka

      19. Wiktoria Borowiec

      20. Zuzanna Zawadzka

      21. Amelia Bobrowicz

      22. Rafał Kowalczyk

      23. Jakub Krućko

      24. Paula Szymańska

      25. Michał Gross

      26. Krystian Kochański

      27. Joanna Kowalska

      28. Katarzyna Myślińska

      29. Maria Nowakowska

 

                                                                 

 

 

OCENY W SZKOLE

Wystawiono 1611 ocen, w tym:

Klas

ilość uczniów w klasie

Celujące

Bardzo

dobre

Dobre

Dostateczne

Dopusz

czające

Niedostate

czne

Średnia ocen w klasie

IV a

26

42

103

102

48

16

-

4,34

IV b

29

58

90

98

64

34

1

4,21

V a

23

43

63

50

52

35

9

4,0

V b

22

23

46

64

55

48

6

3,68

VI a

25

59

71

58

52

34

1

4,24

VI b

17

22

41

52

41

30

-

3,91

Razem

142

247

414

424

312

197

17

 

    

Klasa z najwyższą średnią ocen: klasa IVa – 4,35                                  Klasa z najniższą średnią ocen - klasa V b – 3,68

 

                                                                      Średnia ocen w szkole: 4,09

 

 

ŚREDNIE OCEN Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

                

PRZEDMIOT    

liczba ocen celujących

liczba ocen niedostatecznych

      ŚREDNIA     OCEN

 religia

29

-

4,15

 język polski

12

8

3,41

 język angielski

19

3

3,84

 matematyka

8

6

3,37

 historia i społeczeństwo

5

-

3,43

 przyroda

6

-

3,65

 zaj.techniczne (kl. IV-V)

34

-

4,73

 Technika (kl. VI)

11

-

4,64

 zaj.komputerowe (kl. IV-V)

13

-

4,35

 informatyka  (kl. VI)

10

-

4,67

 plastyka

26

-

4,55

 muzyka

15

-

4,23

 wych. fizyczne

46

-

5,11

wych.komunikacyjne(klasy IV)

13

-

4,42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiot o najwyższej średniej ocen: wychowanie fizyczne – 5,11

najniższą średnią  ocen uzyskali uczniowie na matematyce – 3,37

 

 

ZACHOWANIE UCZNIÓW

 

Wystawiono 142 klasyfikacyjnych ocen zachowania, w tym:

                      

Klasa

ilość uczniów w klasie

 

Wzorowe

Bardzo dobre

Dobre

Poprawne

Nieodpowiednie

Naganne

IVa

26

 

7

11

6

2

-

-

IV b

29

 

9

9

5

2

4

-

V a

23

 

6

7

4

3

3

-

V b

22

 

8

2

5

5

2

-

VI a

25

 

7

6

8

3

1

-

VI  b

17

 

4

3

5

5

-

-

Razem

142

 

41

38

33

20

10

-

 

 


UCZNIOWIE Z WZOROWYM ZACHOWANIEM:

 

KL IV a:        

                 Wiktoria Jerenkiewicz

                 Grzegorz Kaliński

                  Paweł Kazimierczyk

                  Julia Koziej

                  Klaudia Sobótko

                  Paulina Zakrzewska

                  Oliwia Ziółkowska

             

kl.IV b

              Paulina Czerwińska

              Daria Ignaczewska

              Marta Karpińska

              Kacper Lipka

              Aleksandra Masłowska

              Emilia Myślińska

              Mateusz Ruczyński

              Piotr Sotnik

              Zuzanna Taraszkiewicz

 

kl. V a:         

            Jakub Łożyński

             Anna Wosiak

             Amelia Brudzińska

             Krzysztof Petka

             Wiktoria Borowiec

             Zuzanna Zawadzka

kl. Vb:          

           Amelia Bobrowicz

            Karolina Giranowska

            Julia Gorgoń

            Beata Jasińska

            Jan Karpowicz

            Rafał Kowalczyk

            Dominik Łątkowski

            Kacper Taraszkiewicz

 

kl. VI a:       

              Jakub Krućko

               Paula Szymańska

               Michał Gross

               Krystian Kochański

               Joanna Kowalska

               Patryk Jaskółowski

               Wiktoria Paczkowska

kl. VI b:            

               Katarzyna Myślińska

              Maria Nowakowska

              Alicja Żaczek

              Aleksandra Kic

 

 

 

                           FREKWENCJA W SZKOLE

        

Klasa

%

Klasa

%

I a

93,0

IV a

95,64.

I b

92,1

IV b

93,55

II

94,1

V a

91,46

III a

93,49

V b

92,3

III b

93,41

VI a

95,0

 

 

VI b

93,49

 

I-III 93,16%

 

IV-VI 93,57%

 

                                                               

 

 

 

 

 

      Średnia frekwencja w szkole: 93,31%

 

Klasa z najwyższą frekwencją:

w kl. I-III: klasa  II a  (94,1)               w kl. IV-VI: klasa IV a    (95,64)

 

Klasa z najniższą frekwencją:

w kl. I-III: klasa I b  (92,1)                w kl. IV-VI: klasa V a   (91,46)

 

 

UCZNIOWIE ZE 100% FREKWENCJĄ:

 

KL.I b :

       Weronika Chachuła

       Adam Wityczyn

      

KL. IVa

               Klaudia Sobótko

               Małgorzata Wrona

KL.II a

          Zuzanna Kozakiewicz

          Sebastian Szałkowski

 

KL. IV b

                 Emilia Myślińska

                 Antoni Walczak

KL.II b:

                 Nikola Lewicka

 

 

KL. V a: 

               Krzysztof Petka

                

KL.III: 

              Dominik Zyska

              Paulina Jaszczak

              Adrian Baniewski

KL. V b:

               Amelia Bobrowicz

 

 

KL. VI a:

               Maja Szostek

               Krystian Kochański

               Jakub Szabelski

 

 

Pierwszy semestr roku szkolnego 2013/2014 za nami!   Gratulujemy wyników, szczególnie tych wysokich!                                                 

Po wytężonej pracy nadszedł czas na odpoczynek...

                                                                                                            spotykamy się po feriach 10 lutego.

 

Pamiętajcie o przestrogach funkcjonariuszy Policji i wychowawców... spędzajcie ferie bezpiecznie.

                                     

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Miłomłynie im. Żołnierzy I DP im. Tadeusza Kościuszki
    14 - 140 Miłomłyn, ul. Pasłęcka 15
  • (89) 641-31-23 lub 641-31-33

    fax: (89) 641-31-23

Galeria zdjęć