Nawigacja

KONKURSY SZKOLNE 2020/2021 | Konkursy szkolne 2019/2020 | Konkursy pozaszkolne 2019/2020 | Konkursy szkolne 2018/2019 | Konkursy pozaszkolne 2018/2019 | konkursy szkolne 2017/2018 | konkursy pozaszkolne 2017/2018 | Konkursy szkolne 2016/2017 | Konkursy pozaszkolne 2016/2017 | Konkursy szkolne 2015/2016 | Konkursy pozaszkolne 2015/2016 | Konkursy szkolne 2014/2015 | Konkursy pozaszkolne 2014/2015 | Konkursy szkolne 2013/2014 | Konkursy pozaszkolne 2013/2014 | Konkursy szkolne 2012/2013 | Konkursy pozaszkolne 2012/2013 | Konkursy szkolne 2011/2012 | Konkursy pozaszkolne 2011/2012 | Konkursy szkolne do 2011r. | Konkursy pozaszkolne do 2011r. | SPORT 2019/2020 | Sport 2018/2019 | Sport 2017/2018 | Sport 2016/2017 | Sport 2015/2016 | Sport 2014/2015 | Sport 2013/2014 | Sport - do 2012/2013 | WYNIKI KLASYFIKACJI ROCZNEJ 2017/2018 | WYNIKI KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ 2017/2018 | Wyniki klasyfikacji rocznej 2016/2017 | Wyniki klasyfikacji śródrocznej 2016/2017 | Roczne wyniki nauczania 2015/2016 | Roczne wyniki nauczania 2014/2015 | Środroczne wyniki nauczania 2014/2015 | Roczne wyniki nauczania 2013/2014 | Śródrocznewyniki nauczania 2013/2014 | Roczne wyniki nauczania 2012/2013 | Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty | WYNIKI EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ | SPRAWDZIAN KLAS VI | UCZNIOWSKA SZKÓŁKA  WĘDKARSKA | JUDO

KONKURSY SZKOLNE

Roczne wyniki nauczania 2012/2013

 

PRYMUSEM SZKOŁY 

W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

ZOSTAŁ

 

KAROL KOWALCZYK Z KLASY VI b ze średnią ocen 6,0

I WZOROWYM ZACHOWANIEM

    

PRYMUSI POZOSTAŁYCH KLAS:

IV a : Jakub Łożyński – 5,91 – zachowanie wzorowe

IV b:  Amelia Bobrowicz -  5,50 – zachowanie bardzo dobre

V a: Paula Szymańska – 5,91 – zachowanie wzorowe

V b: Katarzyna Myślińska – 5,82 – zachowanie wzorowe

VI a:  Zofia Wójcik – 5,736 - zachowanie wzorowe

 

                    GRATULUJEMY !!!

 

 

Pozostali uczniowie ze średnią ocen 4,75 i wyżej:    

                                       

 

Klasa

Uczeń

Średnia ocen

Ocena zachowania

 

IV a

 

Anna Wosiak

Amelia Brudzińska

Krzysztof Petka

Emilia Rutynowska

Piotr Witkowski

Kacper Brejna

Joanna Iwin

5,75

5,42

5,33

5,3

5,2

4,9

4,83

wzorowe

-// -

bardzo dobre

wzorowe

wzorowe

bardzo dobre

wzorowe

 

IV b

Julia Gorgoń

Rafał Kowalczyk

Jan Karpowicz

Kacper Taraszkiewicz

Beata Jasińska

5,09

5,17

5,0

4,92

4,83

wzorowe

wzorowe

bardzo dobre

wzorowe

wzorowe

 

V a

 

Jakub Krućko

Michał Gross

Krystian Kochański

Joanna Kowalska

Patryk Jaskółowski

Julia Luzak

Adam Olkowski

Dominika Myślińska

Wiktoria Paczkowska

 

5,73

5,64

5,36

5,27

5,09

5,0

5,0

5,0

4,91

 

wzorowe

wzorowe

wzorowe

wzorowe

wzorowe

wzorowe

wzorowe

bardzo dobre

wzorowe

 

 V b

 

Maria Nowakowska

5,06

 

wzorowe

 

 

 

VI a

Karolina Bujalska

Mikołaj Jacyno

Jakub Mrozowski

5,0

5,0

4,80

wzorowe

wzorowe

bardzo dobre

VI b

Wiktoria Adamczyk

Kacper Osmański

5,45

4,82

wzorowe

bardzo dobre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


UCZNIOWIE UPOWAŻNIENI DO STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE

 

 1. Jakub Łożyński

 2. Anna Wosiak

 3. Amelia Brudzińska

 4. Emilia Rutynowska

 5. Piotr Witkowski

 6. Julia Gorgoń

 7. Rafał Kowalczyk

 8. Paula Szymańska

 9. Jakub Krućko

 10. Michał Gross

 11. Krystian Kochański

 12. Joanna Kowalska

 13. Patryk Jaskółowski

 14. Julia Luzak

 15. Adam Olkowski

 16. Katarzyna Myślińska

 17. Maria Nowakowska

 18. Zofia Wójcik

 19. Karolina Bujalska

 20. Mikołaj Jacyno

 21. Karol Kowalczyk

 22. Wiktoria Adamczyk


                                                                  

OCENY W SZKOLE

 

 

Klasa

 

 

 

ilość uczniów w klasie

 

Celujące

 

 

Bardzo

dobre

 

 

Dobre

 

 

 

Dostateczne

 

 

Dopusz

czające

 

Niedostate

czne

Średnia ocen w klasie

 

IV a

 

23

54

75

54

57

33

2

4,20

IV b

22

42

61

64

55

42

-

 

4,02

 

V a

27

61

77

66

54

34

5

4,21

 

V b

16

19

49

45

42

20

-

 

4,03

 

 

VI a

26

30

67

59

70

58

-

 

3,79

 

VI b

27

43

53

76

79

46

-

 

3,89

 

 

 

Klasa z najwyższą średnią ocen:  klasa V a - 4,21

 

 Klasa z najniższą średnią ocen:  klasa VI a - 3,79

 

Średnia ocen w szkole:     4,02

                          

 

ŚREDNIE OCEN Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

 

PRZEDMIOT    

liczba ocen cel

liczba ocen ndst

 

   ŚREDNIA     OCEN

 

 religia

 

43

 

-

 

4,53

 

 język polski

 

7

 

2

 

3,18

 

 język angielski

 

17

1

3,49

 matematyka

 

6

 

      2

 

3,22

 

 historia

 

7

 

1

 

3,27

 

 przyroda

 

5

-

3,43

 technika/zaj.tech

 

31

1

4,23

 Informatyka/zaj.komp.

 

22

-

4,28

 plastyka

 

38

 

-

 

4,77

 

muzyka

23

 

-

4,6

 wych. fizyczne

 

43

 

-

 

5,06

 

wych.komunikacyjne kl.IV

 

7

 

-

 

4,31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiot o najwyższej średniej ocen: wychowanie fizyczne (5,06)

najniższą średnią  ocen uzyskali uczniowie na języku ojczystym (3,18)

 

 

ZACHOWANIE UCZNIÓW

 

 

Klasa

 

ilość uczniów w klasie

 

 

Wzorowe

 

Bardzo dobre

 

Dobre

 

Poprawne

 

Nieodpowiednie

 

Naganne

 

IVa

23

6

9

1

5

2

 

-

 

IV b

22

5

3

7

6

1

-

 

Va

27

9

6

7

3

2

-

Vb

16

3

3

5

3

1

1

 

VI a

26

4

3

9

4

4

2

 

VI b

27

3

6

11

5

-

2

 

141

30

30

40

26

10

 

5

 

 


UCZNIOWIE Z WZOROWYM ZACHOWANIEM:

 

 

kL. IV a:

            Jakub Łożyński

            Anna Wosiak

            Amelia Brudzińska

            Joann Iwin

            Emilia Rutynowska

            Piotr Witkowski

          

kl. IV b:

            Julia Gorgoń

            Beata Jasińska

            Dominik Łątkowski

            Kacper Taraszkiewicz
 

kl. V a:

          Paula Szymańska

          Jakub Krućko

          Michał Gross

          Krystian Kochański         
          Joanna Kowalska

          Patryk Jaskółowski

          Julia Luzak

          Adam Olkowski

          Wiktoria Paczkowska

kl. V b:

             Katarzyna Myślińska

             Maria Nowakowska

             Alicja Żaczek

 

kl.VIa:

            Zofia Wójcik

            Mikołaj Jacyno
            Karolina Bujalska

            Mateusz Łuniewski 

           
 kl. VIb:
               Wiktoria Adamczyk

                Karol Kowalczyk

                Paulina Brudzińska


                    WSZYSTKIM WZOROWYM GRATULUJEMY!!!   

 

 

                                       FREKWENCJA W SZKOLE

 

Klasy I – III                                                                  

  

Klasa

%

I a

93,5

I b

91,9

II

92,5

III a

92,1

III b

90,2

                                                                                          

  

Najwyższa frekwencja: kl. I a

Najniższa: kl. III b

                                               

                  

 

Klasy IV - VI

Klasa

%

IV a

90,63

IV b

78,17

V a

92,3

V b

92,84

VI a

89,1

VI b

93,29

 

 

Najwyższa frekwencja: kl. VI b

Najniższa: kl. IV b

 

 

 

 

Najwyższa frekwencja w szkole: kl. I a  – 93,5 %    

Najniższa w szkole:  kl. IV b – 78,17 %

 

ROCZNA FREKWENCJA W SZKOLE WYNIOSŁA: 90,59 %   

                                                                               (I-III: 92,04; IV-VI: 89,39)

 

 

 

UCZNIOWIE ZE 100% FREKWENCJĄ:
 

 

 1. Sebastian Szałkowski kl. I a
 2. Emilia Myślińska kl. III b
 3. Piotr Sotnik kl. III b
 4. Zuzanna Leganowicz kl. VIa

 

 

 

 

 

                   

Aktualności

Kontakt

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Miłomłynie im. Żołnierzy I DP im. Tadeusza Kościuszki
  14 - 140 Miłomłyn, ul. Pasłęcka 15
 • (89) 641-31-23 lub 641-31-33

  fax: (89) 641-31-23

Galeria zdjęć