Nawigacja

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH W SMOLAJNACH | Oferta Edukacyjna Powiatu Ostródzkiego | filmy o szkołach ponadpodstawowych powiatu ostródzkiego | Nowe  Liceum Mundurowe  w Iławie | Zespół Szkół Mechaniczno - Energetycznych | ZESPÓL SZKÓŁ ROLNICZYCH W OSTRÓDZIE | Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne | Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie | ZSZ im. S. Petofi Ostróda | Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie | Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica i CKU w Ostródzie | Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie | Zespół Szkół Budowlanych w Olsztynie | REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 2021/2022 | Terminy i organizacja egzaminu ósmoklasisty | Przykładowe arkusze egzaminacyjne | Lektury obowiązujące na egzaminie | wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach | Stypendia dla młodzieży z Miłomłyna

Aktualności

Kontakt

  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Miłomłynie im. Żołnierzy I DP im. Tadeusza Kościuszki
    14 - 140 Miłomłyn, ul. Pasłęcka 15
  • (89) 641-31-23 lub 641-31-33

    fax: (89) 641-31-23

Galeria zdjęć