Nawigacja

REKRUTACJA

WYNIKI REKRUTACJI

 

09.04.2021 r. 

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej powołanej Zarządzeniem Dyrektora Nr 1/2021 z dnia 26 lutego 2021 r. do

przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022 informuje, że

w wyniku postępowania rekrutacyjnego, przyjęto wszystkich kandydatów .

 

wszystkie wolne miejsca w grupach przedszkolnych zostały wyczerpane. 

26.03.2021 r.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej powołanej Zarządzeniem Dyrektora Nr 1/2021 z dnia 26 lutego 2021 r. do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022 informuje, że w wyniku postępowania rekrutacyjnego,

przyjęto wszystkich kandydatów do klas pierwszych.

 

 

  

22.03.2021 r. 

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej powołanej Zarządzeniem Dyrektora Nr 1/2021 z dnia 26 lutego 2021 r. do

przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022 informuje, że

w wyniku postępowania rekrutacyjnego, zakwalifikowano wszystkich kandydatów.

 

Rodzice/prawni opiekunowie zakwalifikowanych kandydatów , zobowiązani są 

w terminie do 07.04.2021 r.

potwierdzić wolę przyjęcia ucznia do szkoły.

brak  potwierdzenia jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na wykreślenie dziecka z listy zakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola.

W związku z sytuacją pandemiczną, potwierdzenia można dokonać  telefonicznie ( 89 641 3123 )

 

  

12.03.2021 r. 

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej powołanej Zarządzeniem Dyrektora Nr 1/2021 z dnia 26 lutego 2021 r. do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022 informuje, że w wyniku postępowania rekrutacyjnego, zakwalifikowano wszystkich kandydatów.

Rodzice/prawni opiekunowie zakwalifikowanych kandydatów , zobowiązani są  w terminie do 24.03.2021 r. potwierdzić wolę przyjęcia ucznia do szkoły.

W związku z sytuacją pandemiczną potwierdzenia można dokonać  telefonicznie ( 89 641 3123 )

 

  

 

Aktualności

Kontakt

  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Miłomłynie im. Żołnierzy I DP im. Tadeusza Kościuszki
    14 - 140 Miłomłyn, ul. Pasłęcka 15
  • (89) 641-31-23 lub 641-31-33

    fax: (89) 641-31-23

Galeria zdjęć