• Konkursy szkolne 2011/2012

    •  

     W „Liczbolandii”

     18 maja 2012 r. w naszej szkole odbył się konkurs matematyczny klas trzecich zorganizowany przez wychowawców: Ewę Kilman i Beatę Andrianik

     Do konkursu przystąpili chętni uczniowie klas III, którzy mieli okazję do rozwijania zainteresowań matematycznych, wykazania

     się swoimi wiadomościami i umiejętnościami matematycznymi, oraz sprawdzenia umiejętności posługiwania się w życiu

     metodami matematycznymi.

     Laureatami konkursu zostali:                   

                  1. Jakub Łożyński – kl. III a

                  2.  Amelia Brudzińska – kl. III a

                3.  Dominik Łątkowski – kl. III b

                                                                                           

                                                                                   Gratulujemy!

                                                                                                                 Beata Andrianik

      

      

     Szkolny konkurs przyrodniczy dla klas IV – VI

     Publicznej Szkoły Podstawowej w Miłomłynie

     Rok szkolny 2011/2012

      

     ORGANIZATOR KONKURSU:  Teresa Biegańska- nauczyciel przyrody Publicznej Szkoły Podstawowej  w Miłomłynie

     UCZESTNICY, TERMIN I CZAS TRWANIA KONKURSU

     Konkurs zorganizowany był dla uczniów kl. IV-VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Miłomłynie i obejmował elementy treści

     podstaw programowych przedmiotu przyroda. Uczestnictwo w konkursie było dobrowolne. Konkurs odbył się w dniu 22

     maja 2012 roku.

     Na wykonanie zadań konkursowych (po odliczeniu czynności organizacyjnych) przeznaczono 45 minut.

     CEL KONKURSU:

     - Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i wspieranie uzdolnień uczniów.

     - Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody.

     - Rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce.

     ORGANIZACJA KONKURSU

     1. Konkurs miał formę testu sprawdzającego wiedzę przyrodniczą uczniów.

     2. Odbywał się w trzech grupach wiekowych: dla kl. IV, V i VI.

     3. Dla uczniów każdej klasy przewidziany był oddzielny test składający się z 25 zadań.

     4. W każdym zadaniu podane były cztery odpowiedzi: A,B,C,D.

      Tylko jedna odpowiedź była prawdziwa.

     OCENA PRAC KONKURSOWYCH

     Za każdą prawidłową odpowiedź uczeń otrzymał 1 punkt. Liczba punktów możliwych do uzyskania: 25

     Uczniowie z trzema najlepszymi wynikami, w każdej grupie wiekowej, otrzymają nagrody książkowe i dyplomy.

     Z klasy czwartej wzięło udział 6 uczniów, z klas piątych 7 uczniów, a z klasy szóstej 9 uczniów.

     Oto wyniki konkursu przyrodniczego

     Klasa czwarta:

     I miejsce: Michał Gross

     II miejsce: Paula Szymańska

     III miejsce: Joanna Kowalska

     Klasy piate:

     I miejsce: Karol Kowalczyk

     II miejsce: Mikołaj Jacyno

     III miejsce: Mateusz Łuniewski

     Klasa szósta:

     I miejsce: Korneliusz Łożyński

     II miejsce: Patryk Laskowski

     III miejsce: Michał Dąbrowski

      Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody, które ufundowało Nadleśnictwo w Miłomłynie.

      

                                                                   Organizator:  nauczyciel przyrody Teresa Biegańska

      

      

     WYNKI MIEDZYNARODOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO KANGUR 2012

     ZA

        

     RUKAT OLIWIA

     43,75

      

     ZA

        

     KARPIŃSKA MARTA

     41,25

      

     1B

        

     KOWALCZYK KAROL

     93,25

     wyróżnienie

     1B

        

     LEŚNIAK MIESZKO

     85

      

     1B

        

     JACYNO MIKOLAJ

     72,5

      

     1B

        

     KILMAN MILOSZ

     61,25

      

     1B

        

     MATWIEJUK MIKOLAJ

     53,75

      

     1B

        

     ZIOLKOWSKA EWELINA

     53,25

      

     1B

        

     ADAMCZYK WIKTORIA

     52,5

      

     2B

        

     ŁOŻYŃSKI KORNELIUSZ

     108,75

     wyróżnienie

     2B

        

     LEMPEK MICHAL

     74,75

      

     2B

        

     DABROWSKI MICHAŁ

     71

      

     2B

        

     ZAŁĘSKA KAMILA

     67,5

      

     2B

        

     GŁOWACKI TOMASZ

     65,25

      

     2B

        

     FOLGERT PAWEŁ

     60

      

     1M

        

     ŁOŻYŃSKI JAKUB

     73

     wyróżnienie

     1M

        

     KOWALCZYK RAFAŁ

     56

      

     2M

        

     KRUĆKO JAKUB

     78,25

      

     2M

        

     MYŚLIŃSKA DOMINIKA

     71,25

      

     2M

        

     SZYMAŃSKA PAULA

     67

      

     2M

        

     GROSS MICHAŁ

     54,75

      

     2M

        

     KOWALSKA JOANNA

     33,75

      

      

     SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI

     19 kwietnia 2012 r.  w naszej szkole odbył się szkolny konkurs recytatorski w kategoriach:

     1)  klasy I - III - uczestniczyło 14 uczniów

     2)   klasy IV-VI -   udział wzięło 11 uczniów.

                          

     Uczniowie recytowali jeden utwór poetycki. Komisja w składzie: Wioletta Szajkowska, Małgorzata Górna oraz Renata Rafalska

     oceniła występy młodych recytatorów według następujących kryteriów:

     - interpretacja i estetyka mówienia,

     - dobór repertuaru (do wieku i osobowości dziecka),

     - ogólny wyraz artystyczny.

     W klasach I-III pierwsze miejsce zajęła Joanna Iwin („Pan Maluśkiewicz i wieloryb” Julian Tuwim), drugie – Julia Mostowa („Samochwała” Jan Brzechwa), trzecie – Maja Paczkowska („Bosa osa” Dorota Gellner).

     W klasach IV-VI pierwsze miejsce zajęła Wiktoria Adamczyk („Ziółko” Maria Terlikowska), drugie – Paula Jakubowska ( Szóstka -oszustka” Jan Brzechwa),trzecie– Paula Szymańska („Tydzień” Jan Brzechwa).    

     Laureatki zostaną nagrodzone dyplomami oraz nagrodami książkowymi, a pozostali uczestnicy  konkursu otrzymają drobne upominki.

     Joanna Iwin, Julia Mostowa,  Wiktoria Adamczyk oraz Paula Jakubowska będą reprezentowały naszą szkołę w eliminacjach gminnych.

     Głównym celem konkursu było kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego poprzez sztukę recytacji, stworzenie dzieciom możliwości zaprezentowania poezji dziecięcej, artystyczna konfrontacja młodych recytatorów.

      

                                                                                        Wioletta Szajkowska

      

                       

      

     ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PT. „OZDOBY WIELKANOCNE”

      

     W dniach 19 – 30 marca 2012 r. odbywał się w naszej szkole konkurs na „Ozdoby wielkanocne”.  30 marca dokonano

     podsumowania, wyłoniono zwycięzców, przyznano wyróżnienia.

     I miejsce Julia Gorgoń III b, Aleksander Klamut III a

     II miejsceKonrad Kwiatkowski III b, Dominik Łątkowski III b

     III miejsceBartłomiej Jusiewicz II b

      

     WYRÓŻNIENIA

     Klasa „O”:   Kacper Apsel, Agata Masłowska, Nikola Osiecka, Emilia Kazimierczyk, Wiktor Morański, Jakub Szajkowski

     Klasa I:  Maja Paczkowska, Paulina Jaszczak,  Kacper Wróblewski, Jakub Kępka, Grzegorz Łątkowski                                                                                                                               

     Klasa III:   Joanna Iwin,  Jan Karpowicz

     Klasa IV:    Joanna Kowalska, Paula Szymańska

     Prace zwycięskie zostaną nagrodzone, wyróżnione otrzymają nagrody pocieszenia. Prace te zostały przekazane na wystawę rękodzieła w Łukcie, gdzie także biorą udział w konkursie na ozdoby wielkanocne.       

                                                                                                                    Ewa Kilman

             ZDJĘCIA

     SZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY „NAJLEPSZY MATEMATYK 2011”

      

     Dnia 28 listopada 2011r odbył się Szkolny Konkurs Matematyczny „Najlepszy matematyk 2011” zorganizowany przez Jowitę Jankowską – nauczyciela matematyki w Szkole Podstawowej w Miłomłynie.

     Do konkursu przystąpiło 17 uczniów klas IV- VI.

     Cele konkursu:

     • promowanie oraz popularyzacja matematyki wśród uczniów,
     • rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych,
     • kształtowanie umiejętności logicznego myślenia,
     • mobilizowanie i motywowanie uzdolnionych uczniów do rozwiązywania matematycznych problemów,
     • propagowanie wśród uczniów idei zdrowej rywalizacji,
     • kształtowanie u uczniów nawyków do rozwiązywania zadań matematycznych.

      

      Zakres materiału: konkurs obejmował materiał, którego zakres zawarty jest w podstawie programowej przedmiotu matematyka.

     Testy zawierały zestawy zadań odpowiednie do kategorii wiekowej.

     Konkurs odbył się w formie pisemnej.

     Komisja w składzie: Jowita Jankowska i Wioleta Szajkowska sprawdziły poprawność odpowiedzi oraz rozwiązywania zadań.

     WYNIKI KONKURSU MATEMATYCZNEGO

     Najlepszym matematykiem klas VI został Korneliusz Łożyński

     Najlepszym matematykiem klas V został Mikołaj Jacyno

     Najlepszym matematykiem klas IV został Michał Gross

      

      

     KONKURS PLASTYCZNY „MÓJ ULUBIONY BOHATER LITERACKI”

     ORAZ KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ ZAKŁADKĘ DO KSIĄŻKI

      

     W październiku nauczyciel bibliotekarz ogłosił dla uczniów 0-6 konkurs plastyczny pt. „Mój ulubiony bohater literacki” oraz konkurs na najładniejszą zakładkę do książki. Dzieci miały dwa tygodnie na przygotowanie prac i przyniesienie ich do szkolnej biblioteki.

     Komisja w składzie - p. Grażyna Potkaj, Emilia Łełyk oraz Jolanta Kopiczyńska-Stano - oceniła prace uczniowskie i wyłoniła laureatów.

     Wyniki konkursu plastycznego ”Mój ulubiony bohater literacki”

     Klasy 0-3

     I miejsce – Kacper Wróblewski

     II miejsce – Jakub Szajkowski

     III miejsce – Wojciech Grądziel

     Wyróżnienie – Wiktor Rafalski

     Klasy 4-6

     I miejsce – Paulina Brudzińska oraz Weronika Gąsior

     II miejsce – Kacper Osmański

     III miejsce – Paula Jakubowska

     Wyróżnienie – Kamila Załęska

      

     Wyniki konkursu na najładniejszą zakładkę do książki

     Klasy 0-3

     I miejsce – Konrad Kwiatkowski

     II miejsce – Wiktoria Maier oraz Emil Maier

     III miejsce – Kacper Wróblewski oraz Jakub Szajkowski

     Klasy 4-6

     I miejsce – Paulina Brudzińska oraz Ewelina Ziółkowska

     II miejsce – Paula Jakubowska

     III miejsce – Kamila Załęska oraz Kacper Osmański

      

     Konkurs plastyczny "Jarzynowy pajacyk, jarzynowa panienka"

     ,,Jarzynowy pajacyk, jarzynowa panienka”- tak brzmiał tytuł konkursu plastycznego dla uczniów klas 0- III ogłoszonego przez Zespół do Spraw Promocji Zdrowia. Wpłynęło bardzo dużo pomysłowych i ciekawych  prac, z których trudno było wyłonić najpiękniejszą kukiełkę. W wyborze zwycięzców decydujący głos mieli uczniowie naszej szkoły. W tym celu zorganizowano wystawę wszystkich prac i  odbyło się głosowanie. Każdy uczeń miał możliwość oddania jednego głosu na twórcę według niego najpiękniejszej kukiełki. Pierwsze miejsce zajęła praca Zuzi Rogalskiej z kl. I, II miejsce Piotra Sotnika z kl. IIb, a trzecie miejsce przypadło Kacprowi Wróblewskiemu z kl. I. Wszystkie dzieci biorące udział wkonkursie otrzymały soki, a zwycięzcy dyplomy i nagrody ufundowane przez dyrekcję szkoły i organizatora konkursu.

      

                                                                        Elżbieta Żmijewska- lider Zespołu do Spraw Promocji Zdrowia