• Konkursy pozaszkolne 2011/2012

    •  

     NASZA UCZENNICA - JULKA GORGOŃ NA GALI W OLSZTYNIE

     15 czerwca odbyła się w Olsztynie  uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu plastycznego „Dbam o swoje bezpieczeństwo” na szczeblu wojewódzkim.  Wśród  nich w kategorii klas trzecich to wielkie wyróżnienie zdobyła Julia Gorgoń, uczennica klasy III b naszej szkoły. Po bardzo uroczystym wręczeniu  nagród zwycięzcy byli na wspólnym obiedzie, a następnie oglądali wystawę plastyczną i bawili się na interaktywnym placu. To był niezapomniany dzień dla Julii. Jesteśmy z niej dumni.

                                  Gratulujemy!    

                                                                                                                       Ewa Kilman

      

      Powiatowy etap konkursu plastycznego „Dbam o swoje bezpieczeństwo” rozstrzygnięty:

     http://www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl/kpp_ostroda/index.php?id_category=257&el_id=30019

      

     Julka Gorgoń i Marcel Szostek - uczniowie klasy IIIb  zostali  laureatami w swojej kategorii wiekowej

      

                                     

      

     GMINNY KONKURS "MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM"

      Po szkolnym etapie konkursu ,, Młodzież  Zapobiega Pożarom” w którym udział wzięło 10 uczniów nadszedł czas zmierzyć się z reprezentantami pozostałych szkół naszej gminy.

      

     Do etapu gminnego, który odbył się 27 lutego, zakwalifikowali się; Daniel Wójcik, Damian Dyczewski, Mikołaj Matwiejuk, Karol Kowalczyk.

      

     W turnieju wzięło udział 20 uczestników, w tym 12 uczniów szkół podstawowych i 8 gimnazjalistów.

      

     W wyniku testu wyłoniono 6 najlepszych uczestników. Do drugiego etapu - odpowiedzi ustnych młodszej grupie wiekowej zakwalifikowało się dwóch naszych reprezentantów Mikołaj Matwiejuk oraz Karol Kowalczyk. Ostatecznie zajęli 5 i 3 miejsce.

      

     Celem turnieju jest popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Organizacja tego typu wydarzeń służy rozpowszechnianiu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności

     posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i poszerzeniu wiedzy na temat techniki pożarniczej organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

      

                                                                                                     Andrzej Krzykowski

      

      

                                                      

                                

     STYPENDIADA WCZESNOSZKOLNA DLA KLAS TRZECICH.

     Jest to Ogólnopolski Stypendialny Projekt Edukacyjny realizowany przez Firmę Edukacyjną „Orzeł” ze Skierniewic Cele Projektu to: propagowanie czytelnictwa, rozbudzanie motywacji czytania, popularyzacja twórczości wybranych pisarzy, dostarczanie dzieciom możliwości wykazania się wiadomościami i umiejętnościami matematycznymi, sprawdzenie znajomości zasad ortografii i umiejętności ich stosowania, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych.

     Uczniowie mogą brać udział w konkursach z zakresu edukacji

       Czytelniczej „I Ty bądź czytelny” – w tym roku należy wykazać się znajomością książki Tove Jansson „W Dolinie Muminków”    

       Ortograficznej „Ortograf”

       Matematycznej „Plus – Minus”

     Plastycznej „Kreska” – ilustracja do książki o fikcyjnym tytule „Bajki i baśnie znane i nieznane”.

     Koordynatorem Projektu w naszej szkole jest pani Ewa Kilman, opiekunem wspierającym Beata Andrianik.

     Konkurs w naszej szkole został przeprowadzony w dniach 24 – 29 listopada 2011 roku, a prace uczniów przesłane do organizatora.

     Wyniki otrzymamy 29 lutego 2012 roku.

     Uczniowie reprezentujący naszą szkołę to:

     klasa III a – Łożyński Jakub, Anna Wosiak i Amelia Brudzińska

     klasa III b – Marcel Szostek, Natalia Szabelska, Dominik łątkowski, Konrad Kwiatkowski, Julia Gorgoń

         

                                                                                                                             Beata Andrianik

      

      

     II POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ

     Dnia 23 listopada 2011 roku uczniowie klasy Vb : Kacper Sulej i Paula Jakubowska  reprezentowali  naszą szkołę w II Powiatowym  Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej w Zalewie. Festiwal odbył się pod patronatem Starosty Powiatu Iławskiego, został zorganizowany przez Zespół Szkół  i Miejsko - Gminne Centrum Kultury w Zalewie. Wzięło w nim udział ponad 50 uczestników, zarówno ze szkół podstawowych , jak i  gimnazjów. Wokaliści z naszej szkoły przygotowywali się pod kierunkiem Moniki Misztal - Matwiejuk. Kacper Sulej zaśpiewał dawny przebój Limahla " Neverending story" . Paula Jakubowska wykonała piosenkę pochodzącą z filmu Alfreda Hitchocka " Człowiek, który wiedział za dużo" w orygianale wykonywaną przez ikonę amerykańskiej piosenki Doris Day " Que sera sera". Podobnie jak w roku poprzednim Paula Jakubowska zdobyła wyróżnienie festiwalu. Powróciliśmy zadowoleni , pełni wrażeń , pomysłów i nadziei na przyszły rok.

     galeria